ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bully

B UH1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bully-, *bully*, bul
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bully(n) อันธพาล, Syn. coercer
bully(vt) ระราน, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง, Syn. coerce
bully(vi) พาล, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง
bully(adj) ดีมาก, See also: ดีเลิศ, Syn. smashing, great
bully off(phrv) เริ่มเล่นหรือแข่งขัน (กีฬาฮ็อกกี้), Syn. face off
bully into(phrv) ขู่ให้กลัวหรือใช้ความรุนแรงอื่นเพื่อต้องการให้ทำบางสิ่ง, See also: ขู่เข็ญ, ทำให้หวาดกลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bully(บูล'ลี) { bullied, bullying, bullies } n. คนพาล, แมงดา, คนลวง, เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล, รังแก. adj. ดีมาก, ดีเลิศ, ร่าเริง. interj. ดี, ทำได้ดี, เอาเลย
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อง
bullyrag(บูล'ลีแรก) { bullyragged, bullyragging, bullyrags } vt. รังแก, กระทำผิดต่อ, ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag

English-Thai: Nontri Dictionary
bully(n) คนพาล, นักเลง, อันธพาล, แมงดา
bully(vt) ข่มเหง, แกล้ง, ข่มขี่, คุกคาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullyingการข่มเหงรังแก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Does she take bully beef?มีเพียงหนึ่งถัง คุณต้องการ เท่าไหร่? เขาจะขึ้นมาของ How I Won the War (1967)
-To remain silent while this bully Ursus is permitted to destroy everything in his path is no longer possible.การนั่งเงียบระหว่างที่เจ้านักเลงโตนั่น ไปทําลายล้างสิ่งที่ไม่มีตัวตน มันไม่ถูกต้อง Beneath the Planet of the Apes (1970)
You'll only bully me.ท่านก็ดีแต่กดขี่ข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
I can't possibly use my position to bully her.ข้าไม่สามารถใช้ตำแหน่งข้าไปข่มเหงนางได้. Return of the Condor Heroes (1983)
Are you going to let those cats bully you?เธอจะปล่อยให้พวกแมว มากำจัดเธออย่างนั้นรึ An American Tail (1986)
Besides, when you don't have a Daddy, they bully you at schoolถ้าหนูไม่มีพ่อ เพื่อนที่โรงเรียนจะล้อหนูร่ะ Nobody Knows (2004)
He's like the schoolyard bully recruiting a good underling-- he'll be protective of Richard.เขาเป็นเหมือนพวกนักเลงในโรงเรียน คอยสรรหาลูกน้องดี ๆ เขาเป็นผู้คุ้มกันริชาร์ด Extreme Aggressor (2005)
Guys like Vogel learn in the schoolyard which kids to bully and which kids to protect, and he's got you convinced that you owe him so much that you'll go to jail for him.คนอย่างโวเกลเรียนรู้จากโรงเรียน ว่าต้องรังแกเด็กคนไหนและต้องปกป้องเด็กคนไหน และเขาก็โน้มน้าวให้คุณเชื่อ ว่าคุณติดหนี้บุญคุณเขามากมาย จนทำให้คุณต้องเข้าคุกแทนเขา Extreme Aggressor (2005)
Fine dude. I won't bully those kids for money anymore.ได้ พวก ฉันจะไม่เป็นอันธพาลไถ่เงินพวกเด็กๆอีก Gangster High (2006)
I'm on the line, so if you bully Dexter in any way, if you even look at him wrong, I won't be responsible for the fallout.ฉันเสี่ยงนะ เพราะฉะนั้น ถ้าเธอข่มขู่เด็กซ์เตอร์อีกไม่ว่าแบบไหน แค่เธอส่งสายตาหาเรื่องหรืออะไรก็ตาม ฉันคงรับผิดชอบผลที่จะออกมาไม่ได้ That Night, a Forest Grew (2007)
somebody had to teach him how to kick the bully in the nadsต้องมีใครซักคนสอนให้เขา รู้จักต่อกรกับเด็กเกเรพวกนั้นนี่ The Kids Are Alright (2007)
Bully for you, chuck.- เยี่ยมเลย ชัค - อะไรนะ Chuck Versus the Sandworm (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bullyGo and beat up that bully.
bullyHe just loves to bully people.
bullyHe used to bully his friends.
bullyI happened to witness the bullying in the corridor.
bullyIn junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise.
bullyShe brooded over the bullying done to her.
bullySuicide of a junior high school student who had been the victim of bullying by his classmates.
bullyThat big boy is bullying the little children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระราน(v) bully, See also: hector, browbeat, oppress, Syn. เกะกะระราน, Example: นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา, Thai Definition: กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือแตกร้าวกัน, แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
กุมเหง(v) bully, See also: harass, persecute, Syn. ข่มเหง, รังแก, Example: เขาเป็นคนเจียมตัว ไม่อวดบารมี เที่ยวกุมเหงคนที่ด้อยโอกาสกว่า, Thai Definition: ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, Notes: (ปาก)
พาล(v) bully, See also: browbeat, annoy, bulldoze, Syn. หาเรื่อง, ระราน, พาลพาโล, Example: หากแม่บ้านแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดมาก จนสามีเองก็ทนไม่ได้ เลยพาลโกรธตอบเอาบ้างเรื่องก็จะบานปลายไปกันใหญ่, Thai Definition: เกเรระรานหาเรื่องคนอื่นไปทั่วอย่างไม่มีเหตุผล
พาลเกเร(v) bully, See also: intimidate, Syn. เกะกะเกเร, Example: เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าลูกชายตัวดีพาลเกเรลูกคนอื่นเขาไปทั่ว, Thai Definition: นิสัยชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบผู้อื่น
ข่มเหง(v) bully, See also: annoy, persecute, hector, Syn. กดขี่, กดขี่ข่มเหง, Example: พ่อค้านายทุนกดขี่ข่มเหงราษฎร, Thai Definition: ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ข่มเหงคะเนงร้าย(v) bully, See also: annoy, persecute, hector, Syn. รังแกเบียดเบียน
ข่มขู่(v) threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai Definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ
จิกหัว(v) oppress, See also: bully, Syn. กดขี่, ข่มขี่, Ant. ให้เกียรติ, Example: ถ้าเขาเห็นใครด้อยกว่าเป็นไม่ได้ จะต้องจิกหัวอยู่ร่ำไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
หัวไม้[hūamāi] (adj) EN: bully ; rough ; rogue ; bad character  FR: rude ; mauvais caractère ; petit dur
จิกหัว[jikhūa] (v) EN: oppress ; bully
ข่ม[khom] (v) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press  FR: dominer ; soumettre
ข่มเหง[khomhēng] (v) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse  FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[khomhēngkhanēngrāi] (v) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector
ข่มขืน[khomkheūn] (v) EN: bully ; intimidate ; force  FR: intimider
ข่มขู่[khomkhū] (v) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace  FR: menacer ; intimider
ขู่[khū] (v) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize  FR: intimider ; menacer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BULLY B UH1 L IY0
BULLYING B UH1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bully (v) bˈuliː (b u1 l ii)
bullying (v) bˈulɪɪŋ (b u1 l i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bully { m } [ sport ] | das Bully machenbully | to bully off [Add to Longdo]
Schlägertyp { m }; Rüpel { m }bully boy [Add to Longdo]
Gratuliere!Bully for you! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンチ[rinchi] (n, vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P) #18,342 [Add to Longdo]
モラハラ[morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
嫁いびり[よめいびり, yomeibiri] (n) bullying a young wife [Add to Longdo]
苛め(P);虐め[いじめ, ijime] (n) bullying; teasing; (P) [Add to Longdo]
苛めっ子;いじめっ子[いじめっこ, ijimekko] (n) bully [Add to Longdo]
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na, n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado [Add to Longdo]
伝法肌[でんぼうはだ, denbouhada] (n) rough-and-tumble; bullying disposition [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top