Search result for

bully

(75 entries)
(0.0497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bully-, *bully*, bul
English-Thai: Longdo Dictionary
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bully[N] อันธพาล, Syn. coercer
bully[VT] ระราน, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง, Syn. coerce
bully[VI] พาล, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง
bully[ADJ] ดีมาก, See also: ดีเลิศ, Syn. smashing, great
bully off[PHRV] เริ่มเล่นหรือแข่งขัน (กีฬาฮ็อกกี้), Syn. face off
bully into[PHRV] ขู่ให้กลัวหรือใช้ความรุนแรงอื่นเพื่อต้องการให้ทำบางสิ่ง, See also: ขู่เข็ญ, ทำให้หวาดกลัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อง
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag

English-Thai: Nontri Dictionary
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
bully(vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullyingการข่มเหงรังแก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's only one person who can bully them and that's me!คนคนเดียวที่จะรังแกพวกเขาได้ นั่นคือผม! Beethoven Virus (2008)
Just because you've got me safely in this little trap, you think you can bully me into feeling whatever you want me to feel!เพียงเพราะคุณได้มีฉันได้อย่างปลอดภัยในกับดักเล็ก ๆ แห่งนี้ คุณคิดว่าคุณสามารถรังแกฉันเข้าไปในความรู้สึกสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันรู้สึก! Revolutionary Road (2008)
She's a full-on bully.กระแทกมาเต็มๆเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Still a bully.ยังรังแกคนอื่นเหมือนเดิม After School Special (2009)
M.J. Says evan's a bully, And he doesn't want him at his sleepover.เอ็มเจบอกว่าเอเวนชอบแกล้ง เขาก็เลยไม่อยากให้เอเวนมา Bargaining (2009)
There's a girl bullying me.มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรังแกหนู In the Realm of the Basses (2009)
They say I'm bullying them.พวกเขาบอกว่าฉันรังแกพวกเขา In the Realm of the Basses (2009)
Shinhwa High's group bullying, the savior is a common Wonder Girl.กลุ่มชินฮวา ไฮ กำลังกดขี่ข่มเหง ผู้ช่วยชีวิตเป็นหญิงสาวมหัศจรรย์ธรรมดา Episode #1.1 (2009)
Shinhwa High's group bullying, the savior is a common Wonder Girl.กลุ่มชินฮวา ไฮ กำลังกดขี่ข่มเหง ผู้ช่วยชีวิตเป็นหญิงสาวมหัศจรรย์ธรรมดา Episode #1.1 (2009)
This is even scarier than when they were bullying me.นี่มันน่ากลัวกว่าตอนที่พวกเค้ารังแกชั้นซะอีก Episode #1.5 (2009)
I'm not going to let you bully that girl, sue.ผมไม่ยอมให้คุณรังแกเธอ Wheels (2009)
Oh, I bully everybody, will.ฉันรังแกทุกคนนั่นแหละ วิลล์ Wheels (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bullyGo and beat up that bully.
bullyHe just loves to bully people.
bullyHe used to bully his friends.
bullyI happened to witness the bullying in the corridor.
bullyIn junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise.
bullyShe brooded over the bullying done to her.
bullySuicide of a junior high school student who had been the victim of bullying by his classmates.
bullyThat big boy is bullying the little children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระราน[V] bully, See also: hector, browbeat, oppress, Syn. เกะกะระราน, Example: นกกระจิบตัวที่มาระรานไม่มีทีท่าว่าจะเลิกลา, Thai definition: กระทบกระทั่งทำให้เกิดความเดือดร้อน หรือแตกร้าวกัน, แกล้งทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
กุมเหง[V] bully, See also: harass, persecute, Syn. ข่มเหง, รังแก, Example: เขาเป็นคนเจียมตัว ไม่อวดบารมี เที่ยวกุมเหงคนที่ด้อยโอกาสกว่า, Thai definition: ใช้กำลังหรืออำนาจทำให้เดือดร้อน, Notes: (ปาก)
พาล[V] bully, See also: browbeat, annoy, bulldoze, Syn. หาเรื่อง, ระราน, พาลพาโล, Example: หากแม่บ้านแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดมาก จนสามีเองก็ทนไม่ได้ เลยพาลโกรธตอบเอาบ้างเรื่องก็จะบานปลายไปกันใหญ่, Thai definition: เกเรระรานหาเรื่องคนอื่นไปทั่วอย่างไม่มีเหตุผล
พาลเกเร[V] bully, See also: intimidate, Syn. เกะกะเกเร, Example: เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าลูกชายตัวดีพาลเกเรลูกคนอื่นเขาไปทั่ว, Thai definition: นิสัยชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบผู้อื่น
ข่มเหง[V] bully, See also: annoy, persecute, hector, Syn. กดขี่, กดขี่ข่มเหง, Example: พ่อค้านายทุนกดขี่ข่มเหงราษฎร, Thai definition: ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ข่มเหงคะเนงร้าย[V] bully, See also: annoy, persecute, hector, Syn. รังแกเบียดเบียน
ข่มขู่[V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ
จิกหัว[V] oppress, See also: bully, Syn. กดขี่, ข่มขี่, Ant. ให้เกียรติ, Example: ถ้าเขาเห็นใครด้อยกว่าเป็นไม่ได้ จะต้องจิกหัวอยู่ร่ำไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
หัวไม้[adj.] (hūamāi) EN: bully ; rough ; rogue ; bad character   FR: rude ; mauvais caractère ; petit dur
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: oppress ; bully   
ข่ม[v.] (khom) EN: oppress ; bear down on ; force ; bully ; coerce ; press   FR: dominer ; soumettre
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkhanēngrāi) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector   
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force   FR: intimider
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLY    B UH1 L IY0
BULLYING    B UH1 L IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bully    (v) (b u1 l ii)
bullying    (v) (b u1 l i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bully {m} [sport] | das Bully machenbully | to bully off [Add to Longdo]
Schlägertyp {m}; Rüpel {m}bully boy [Add to Longdo]
Gratuliere!Bully for you! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace [Add to Longdo]
リンチ[, rinchi] (n,vs) lynch; bullying; abuse; beating; (P) [Add to Longdo]
嫁いびり[よめいびり, yomeibiri] (n) bullying a young wife [Add to Longdo]
苛め(P);虐め[いじめ, ijime] (n) bullying; teasing; (P) [Add to Longdo]
苛めっ子;いじめっ子[いじめっこ, ijimekko] (n) bully [Add to Longdo]
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado [Add to Longdo]
伝法肌[でんぼうはだ, denbouhada] (n) rough-and-tumble; bullying disposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bully \bul"ly\ (b[.u]l"l[y^]), interj.
   Well done! Excellent!
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bully \Bul"ly\ (b[.u]l"l[y^]), n., Bully beef \Bul"ly beef`\
   (b[.u]l"l[y^] b[=e]f`). [F. bouilli boiled meat, fr. bouillir
   to boil. See {Boil}, v. The word bouilli was formerly
   commonly used on the labels of canned beef.]
   Pickled or canned beef.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bully \Bul"ly\ (b[.u]l"l[y^]), a.
   1. Jovial and blustering; dashing. [Slang] "Bless thee, bully
    doctor." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Fine; excellent; as, a bully horse. [Slang, U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bully \Bul"ly\, v. t. [imp. & p. p. {Bullied} (b[.u]l"l[=e]d);
   p. pr. & vb. n. {Bullying}.]
   To intimidate or badger with threats and by an overbearing,
   swaggering demeanor; to act the part of a bully[1] toward.
   [1913 Webster]
 
      For the last fortnight there have been prodigious
      shoals of volunteers gone over to bully the French,
      upon hearing the peace was just signing. --Tatler.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To bluster; swagger; hector; domineer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bully \Bul"ly\ (b[.u]l"l[y^]), n.; pl. {Bullies}
   (b[u^]l"l[i^]z). [Cf. LG. bullerjaan, bullerb[aum]k,
   bullerbrook, a blusterer, D. bulderaar a bluster, bulderen to
   bluster; prob. of imitative origin; or cf. MHG. buole lover,
   G. buhle.]
   1. A noisy, blustering fellow, more insolent than courageous,
    who threatens, intimidates, or badgers people who are
    smaller or weaker than he is; an insolent, tyrannical
    fellow.
    [1913 Webster]
 
       Bullies seldom execute the threats they deal in.
                          --Palmerston.
    [1913 Webster]
 
   2. A brisk, dashing fellow. [Slang Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] Bully

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bully \Bul"ly\, v. i.
   To act as a bully[1].
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bully
   adj 1: very good; "he did a bully job"; "a neat sports car";
       "had a great time at the party"; "you look simply
       smashing" [syn: {bang-up}, {bully}, {corking},
       {cracking}, {dandy}, {great}, {groovy}, {keen}, {neat},
       {nifty}, {not bad(p)}, {peachy}, {slap-up}, {swell},
       {smashing}]
   n 1: a cruel and brutal fellow [syn: {bully}, {tough},
      {hooligan}, {ruffian}, {roughneck}, {rowdy}, {yob}, {yobo},
      {yobbo}]
   2: a hired thug
   v 1: be bossy towards; "Her big brother always bullied her when
      she was young" [syn: {strong-arm}, {bully}, {browbeat},
      {bullyrag}, {ballyrag}, {boss around}, {hector}, {push
      around}]
   2: discourage or frighten with threats or a domineering manner;
     intimidate [syn: {browbeat}, {bully}, {swagger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top