Search result for

*tuff*

(395 entries)
(0.0406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tuff, -tuff-
English-Thai: Longdo Dictionary
stuff one's face(v phrase) กินจนพุงกาง เช่น He won't lose any weight if he keeps stuffing his face like that., S. feed one's face

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stuff[VT] ยัดไส้, See also: ใส่ไส้, Syn. cram, fill
stuff[VT] บรรจุ, See also: อัดแน่น, Syn. compress, pack
stuff[N] สิ่งของ, See also: วัตถุ, Syn. belongings, objects, things
stuff[N] คำพูดหรือการกระทำ, Syn. action, speech, words
stuff[N] เนื้อแท้, See also: แก่นแท้, ธาตุแท้, Syn. basic nature, character, essence
stuff[N] เรื่องเหลวไหล, See also: คำพูดที่ไร้สาระ, Syn. silly talk, tommyrot
stuffy[ADJ] อบอ้าว, See also: อากาศไม่ถ่ายเท, Syn. airless, unventilated
stuffy[ADJ] ซึ่งอยู่ในกรอบประเพณี, See also: หัวโบราณ, ล้าสมัย, Syn. conservative, old-fashioned
stuffy[ADJ] คัดจมูก, See also: หายใจไม่ออก, Syn. bolcked with mucus
stuffed[SL] มีปัญหา
dyestuff[N] สารย้อมสี, See also: สีย้อม
stuff it[PHRV] ทน (คำสแลง)
stuff up[PHRV] อุด, See also: ปิด, กั้น, Syn. block up, bung up, seal up
stuffing[SL] มีเซ็กส์, See also: ร่วมเพศ
stuffing[N] เครื่องยัดไส้อาหาร, Syn. dressing, filling
stuffing[N] ของที่ใช้ยัดไส้หมอนหรือที่นอน, Syn. padding, wadding
feedstuff[N] อาหารสัตว์
foodstuff[N] ของกิน, See also: สิ่งบริโภค
stuff down[PHRV] ยัดลง, See also: อัดใส่, Syn. force down, push down
stuff into[PHRV] ยัดลง, See also: อัดใส่
stuff with[PHRV] อุดด้วย, See also: ปิดด้วย
stuff with[PHRV] ทำให้เต็มไปด้วย, See also: อัดแน่นด้วย, อิ่มแปล้ด้วย
bit of stuff[SL] ผู้หญิงที่น่าดึงดูด, See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
be stuffed up[PHRV] ทำให้หนาวเย็น, See also: เต็มไปด้วยความเย็น, Syn. bung up
stuffed shirt[N] คนอวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนอวดรู้, คนวางมาด
stuff and nonsense[IDM] ไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เชื่อไม่ได้, ไม่มีประโยชน์
stuff someone's head with[IDM] สั่งสอนเกี่ยวกับ
stuff something down someone's throat[IDM] บังคับให้เชื่อ จดจำ หรือยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. force down, push down, ram down, thrust down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadstuffn. แป้งทำขนมปัง,วัตถุที่ทำขนมปัง
dyestuff(ได'สทัฟ) n. สารสี,สารสีย้อม
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
hot stuffผู้เชี่ยวชาญ,คนที่มีความรู้สึกทางเพศได้ง่าย,สิ่งที่นิยมกัน
stuff(สทัฟ) n. ปัจจัย,วัตถุดิบ,ไส้ขนม,ยัดไส้,เนื้อแท้,แก่นแท้,ธาตุแท้,ความเชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง,การกระทำเฉพาะอย่าง,สระ,สัพเพเหระ,ของเลว,คำพูดที่ไร้สาระ,เรื่องเหลวไหล. vt. ยัดไส้,ใส่ไส้,บรรจุ,อัด,เบีบด. vi. กินจนอิ่มเกินไป,กินอย่างตะกละ
stuffing(สทัฟ'ฟิง) n. การยัด,การอัด,การบรรจุ,การทำให้เต็ม,การทำให้อม,การยัดไส้,สิ่งยัดไส้,สิ่งที่ใช้ยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้ (สตัฟ) ไว้ดูเล่น,เครื่องอัดกันน้ำหรือของเหลวรั่ว, Syn. internal parts
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless
tuffy(ทัฟ'ที) adj. มีกระจุก,มีพู่,ประดับด้วยกระจุก,เป็นกลุ่ม,เป็นปอย,เป็นปุย., See also: tuftily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
stuff(n) สิ่งของ,เนื้อแท้,ปัจจัย,วัตถุดิบ,ความเชี่ยวชาญ
stuff(vt) ยัดไส้,บรรจุ,ใส่,อุด,จัด
stuffing(n) การอัด,การยัด,การบรรจุ
stuffy(adj) อบอ้าว,อับ,อุดอู้,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,โอหัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lithic tuffเถ้าเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stuffing boxชุดกันรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stuffing, ballot boxการลงไพ่ไฟ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot box stuffingการลงไพ่ไฟ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bit stuffingการสอดแทรกบิต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bit stuffingการสอดแทรกบิต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crystal tuffหินเถ้าผลึกภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tuffหินเถ้าภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tuffaceous-เนื้อเถ้าภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Stuffing (Cookery)การยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Wildlife Stuff ซากของสัตว์ป่า
ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ป่าที่ตายแล้ว หรือเนื้อของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะได้ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือทำอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เน่าเปื่อย และไม่ว่าจะชำแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์ป่านั้นและหมายความรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ ขน เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ป่าที่แยกออกจากร่างของสัตว์ป่าไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Wildlife Stuff ซากยานยนต์
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เรือ ล้อเลื่อน ยานพาหนะอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพจนไม่อาจใช้การได้ และหมายความรวมถึงชิ้นส่วนของรถ เครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ [สิ่งแวดล้อม]
Dyestuff, Solidสีที่เป็นของแข็ง [การแพทย์]
Food Stuffของบริโภค [การแพทย์]
Food-Stuffเก็บอาหาร [การแพทย์]
Foodstuffอาหาร [การแพทย์]
Lots of Copies Keep Stuff Safeล็อคคิส
LOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ

ลักษณะที่จำเป็นของการเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ การทำให้แน่ใจว่าทรัพยากรยังมีอยู่และเชื่อถือได้ และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ LOCKSS จึงมีกระบวนการตรวจสอบความผิดพลาดของเนื้อหาและมีการทำสำรองข้อมูลอย่างอัตโนมัติ มีการเปรียบเทียบเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอระหว่างวารสารในแคชเอง และวารสารหัวเดียวกันในแคชอื่นๆ ถ้าเนื้อหาระหว่างวารสาร 2 ฉบับไม่ตรงกัน ระบบจะจัดการดาวน์โหลดฉบับใหม่ที่สมบูรณ์กว่าจากสำนักพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ตัวอื่นของ LOCKSS

LOCKSS ไม่ห่วงในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการเก็บถาวร เพราะถ้าฮาร์ดแวร์ล้าสมัย เนื้อหาที่แคชไว้แล้ว สามารถย้ายไปยังตัวใหม่ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบของแฟ้มข้อมูลเปลี่ยน อาจทำให้ไม่สามารถอ่านสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ LOCKSS ได้พัฒนาระบบที่ทำให้ส่งข้อมูลที่เก็บไว้จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งได้โดยการผ่านวิธี "migration on access" ซึ่งหมายถึง เนื้อหาจะถูกรักษาไว้ในรูปแบบของมันเอง จนกระทั่งเมื่อมีผู้อ่านเรียกใช้จึงถูกแปลงไปสู่ระบบใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน

รายการอ้างอิง

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. "การเก็บถาวรอิเล็กทรอนิกส์ : ข้อสังเกตซอฟต์แวร์ในการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์" วารสารห้องสมุุด 49, 3 (ก.ค.-ก.ย. 48) : 2-11.

Lots Of Copies Keep Stuff Safe. Available: http://lockss.stanford.edu/

Mariion Prudio. "E-Archiving: An Overview of Some Repository Management Software Tools". April 2005, Ariadne Issue 43 http://www.ariadne.ac.uk/issue43/prudlo/ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Materials, Stuffingวัสดุอัด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinese stuffed dumpling (n ) เกี๊ยว
overstuff (vt) ยัดเยียดเกินไป อันแน่น ใส่จนล้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All that stuff on the bus, it wasn't real.พิธีกรรมบนรถนั่น มันไม่จริง Nothing But the Blood (2009)
I didn't wanna have to tell you all that stuff.หนูไม่อยากบอกแม่เรื่องพวกนี้เลย Nothing But the Blood (2009)
Get to the good stuff.เข้าเรื่องจริงๆซะที Keep This Party Going (2009)
I think I will go with the stuffed snapper with the crawfish topping, the blackened rib eye, the red beans and rice, the fried catfish, and... dear, now, would it be possible to get the smothered pork chopsฉันว่าจะเอา ปลากระพงยัดไส้ กุ้งใหญ่นึ่งมะนาว Keep This Party Going (2009)
Cheap stuff suits you the best.ของถูกๆอย่างนี้เหมาะกับเธอที่สุด Episode #1.8 (2009)
Stop saying all that useless stuff. Paddle properly!หยุดพูดไร้สาระ เดินต่อไป! Episode #1.6 (2009)
She's going through some personal stuff right now.เธอกำลังผ่านเรื่องส่วนตัวอยู่ในตอนนี้ Scratches (2009)
I mean, it's full of his creepy old stuff.คือ ที่นี่มีแต่ขยะเก่าๆเต็มไปหมด Scratches (2009)
I'm planning on stuffing myself in a corner until I graduate.ฉันวางแผนไว้ว่าจะต้องเก่งสักด้านก่อนเรียนจบ Episode #1.1 (2009)
I really hate stuff like this.แต่ชั้นเกลียดแบบนี้จริงๆ Episode #1.5 (2009)
Cheap stuff really does fit you well.ของถูกๆนี่เหมาะกับเธอดีนะ Episode #1.6 (2009)
Human stuff.เรื่องของมนุษย์น่ะ Never Let Me Go (2009)
Don't make fun of me. I don't know, it's just all this stuff.อย่าล้อฉันสิคะ ฉันไม่รู้ำทำไม คงเป็นเพราะเรื่องพวกนี้ ฉัน... Seep (2009)
If it were me, I'd spend my whole life looking for my soulmate although I'm not even sure stuff like that exists.ถ้าเป็นฉัน ฉันจะใช้ชีวิตฉันเพื่อตามหาคู่แท้ของฉั แต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอยู่จริงรึเปล่า Episode #1.13 (2009)
You know, they charge 14 bucks here for a shot of this stuff. I...นายเชื่อมั้ยว่า ไอ้แก้วเล็กๆ นี่ราคา 14 เหรีญเชียวนะเว้ย Snap (2009)
I think she does a lot of this stuff for attention.ฉันคิดว่า เธอทำเรื่องพวกนี้หลายอย่าง เพื่อเรียกร้องความสนใจ Gurgle (2009)
Mom, the sheriff has lots of stuff on someone else we know.แม่คะ นายอำเภอมีเอกสารเกี่ยวกับคนอื่นๆ เยอะเลยค่ะ Splash (2009)
Pretty exciting stuff.ตื่นเต้นดีนะ Sigh (2009)
The stuff you eat every day.ไอ้ที่เธอกินมันทุกวันน่ะ Episode #1.12 (2009)
Mom, the sheriff has lots of stuff on someone else we know.แม่คะ นายอำเภอมีเอกสารหลายอย่าง ของคนอื่นๆ ที่เรารู้จักด้วย Gasp (2009)
He cut her up, stuffed her in a crawlspace.มันตัดเธอเป็นชิ้น แล้วใส่ไว้ในช่องอุโมงค์ Seep (2009)
You know, you know, stuff.คุณก็รู้, คุณก็รู้, เนื้อหา Chuck Versus the First Kill (2009)
She's not like other stuffy rich girls.ถ้าเทียบกับคุณหนูไฮโซคนอื่นๆ เธอก็โอเคนะ Episode #1.16 (2009)
Video game stuff. Yeah, it's video game stuff.คนทำวีดิโอเกมส์ ใช่ คนทำวีดิโอเกมส์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
It's top-secret vide game stuff that I-I, you know,เป็นคนทำวีดิโอเกมส์ที่ลับสุดยอด ผม, Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Listen, this 49-B stuff is over.ฟังนะ. เรื่อง 49-B นี้จบแล้ว Chuck Versus the Broken Heart (2009)
You inhale too much of that stuff, it'll kill you.นายสูดมันมากเกินไปแล้ว มันจะฆ่านายได้นะ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Stuff to discuss.เนื้อหาที่จะปรึกษา Chuck Versus the First Kill (2009)
I could finally levarmi this stuff from the head.ไปๆมาๆ ผมอาจได้อะไรจากในหัว Chuck Versus the Dream Job (2009)
Pope ', do not really want look at that stuff, right?พ่อคะ, พ่อไม่ได้ดูอยู่ใช่มั้ย? Chuck Versus the Dream Job (2009)
- We cannot afford this stuff, Terri!- เราไม่มีเงินซื้อของพวกนี้ เทอรี่! Pilot (2009)
His stuff and 'disappeared.ข้าวของเขาหายไป Chuck Versus the Dream Job (2009)
I usually get goosebumps over stuff like this, but I think people really do change.หลายๆวันนี้ ชั้นรู้สึกเหมือนกับ Episode #1.17 (2009)
SO YOU CAN PUT STUFF IN IT, LIKE A PURSE. WOW.โอ้โห ฟังดูน่าลงทุนมากอะ Valley Girls (2009)
Somebody once told me that to keep from erupting too early, you should think of dead kittens and stuff.วิธีไม่ให้ระเบิดก่อนเวลา ให้คิดถึงศพลูกแมว Showmance (2009)
YOUR SISTER'S ALWAYS CHANGING FOR AUDITIONS AND STUFF.พี่สาวเธอชอบมาเปลี่ยนชุดเพื่อไปคัดตัวนักแสดงอะไรพวกนั้น ว้าว Valley Girls (2009)
I'll still be there to help you guys sing and stuff,ผมจะยังสอนพวกเธอเรื่องร้อง Acafellas (2009)
YEAH, IF YOU DO THIS STUFF IN COLLEGE,คนอื่นต้องคิดว่าเธอน่ารังเกียจ Valley Girls (2009)
The confidence to coach us anymore. Guys are real sensitive when it comes to this kind of stuff.แต่เค้าไม่มั่นใจที่จะสอนเราต่างหาก ผู้ชายอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้ Acafellas (2009)
That stuff you said at the Celibacy Club, that was really cool. Thanks.ที่เธอพูดในชมรมถือพรหมจรรย์ เจ๋งมากๆ Showmance (2009)
That stuff got crazy, dude. Josh:- บ้ามากๆเลย พวก Acafellas (2009)
Got plenty of memories from all this stuffยังไงฉันก็ได้ความทรงจำมากมายจากของพวกนี้ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
They make chemical weapons from this stuff.เขาทำอาวุธชีวภาพด้วยสิ่งนี้ Time (2009)
How could you let yourself get jaded to this stuff so fast?ถึงอย่างไรคุณก็สามารถช่วยให้ตัวเอง ได้รับความเหนื่อยขนาดนี้อย่างรวดเร็ว Darkness (2009)
I've just got other stuff on my mind.ผมรู้สึกถึงบางอย่างในภายในจิตใจ Darkness (2009)
I doubt this stuff can be cooked off.ฉันกำลังสงสัยว่าสิ่งนี้จะสามารถทำได้บ้าง Air: Part 1 (2009)
Get your stuff, we're bugging out!เก็บของ เราจะเคลื่อนย้าย Time (2009)
And this powdered stuff.และนี้ แป้งโรยตัว Air: Part 1 (2009)
We just don't qualify for stuff like that.ความรักและความบริสุทธิ์ Episode #1.18 (2009)
I wanna learn how to make boys do stuff. Can you teach me?ฉันอยากเรียนรู้วิธีทำให้ผู้ชายทำนู่นนี่ให้บ้าง /สอนหนูได้มั้ยคะ? If It's Only in Your Head (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuffOh, just the usual stuff.
tuffWe ought to buy some new office equipment: the stuff we've got is out of date.
tuffWe decided to branch out into selling some foodstuffs.
tuff"Put this stuff away at once!" she yelled in a rage.
tuffOooh sick! What is that stuff? It's all spongy.
tuffWhat stuff is this jacket made of?
tuffThe mayor is a stuffed shirt.
tuffWhat is that greasy stuff on your shirt?
tuffIt was very stuffy in that room with all the windows closed.
tuffI have a stuffed-up nose.
tuffThey aren't smart enough to understand this stuff.
tuffIt was full of spider webs and stuff but there didn't seem to be any other way to go so we firmed up our resolve and went.
tuffThere was so much stuff on his desk that he had nowhere to write.
tuffWhen I'm at home there's a lot of stuff to do; I don't even have time to watch TV.
tuffI wanted to buy a huge stuffed bear at Ken's but it was not for sale.
tuffGyoza stuffing? I made some gyoza at home but, possibly because I didn't have enough dough, I had some of the filling left over.
tuffWater is strange stuff.
tuffTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
tuffIt's very stuffy in here.
tuffThe shoes were made of some soft stuff that looked like leather.
tuffDon't leave your stuff behind.
tuffShe really showed her stuff in the English speech contest.
tuffMy clothes have an oily smell because I ate at a stuffed crepe place/shop.
tuffI'm not good at posting stuff online.
tuffThere is an abundant supply of foodstuffs.
tuffI don't understand how in the world they can take your stuff for safekeeping, but then the post office guy has the nerve to tell you "Sorry, we lost it" and expect that to be the end of it.
tuffOn the way we dropped in at the shops and bought foodstuffs. They say well prepared means no worries.
tuffIt's talking about how, thanks to air transport, we've lost the sense of 'season' for foodstuffs.
tuffThe boy stuffed cake into his mouth.
tuffShe doesn't wear the cheap stuff.
tuffMy nose is stuffed up.
tuffI'm always writing weird and hoopy stuff so I'm sure it's difficult to comment on.
tuffIf you stuff the box too full, the bottom will fall out.
tuffIt seems that the stuff about the fine was made up.
tuffPlaying country-western music on guitar is real kid stuff to a true professional.
tuffThe drawer is stuffed full of odds and ends.
tuffI hear you've done some pretty extreme stuff.
tuffThe store sells foodstuffs, such as butter, cheese, and sugar.
tuffThis room is very stuffy.
tuffDo you have the stuff you need to make the rug?
tuffI can't drink such sweet stuff.
tuffWill you open the window and air out this stuffy room?
tuffHe was busy collecting stuff for his report.
tuffNever mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.
tuffThen he got dressed, stuffed his lecture notes into his briefcase, and ran down the stairs.
tuffI'm a thief, I'll leave when I've taken the stuff. Report me and I'll stab you.
tuffI don't see how you can eat that stuff.
tuffThis sort of thing, it's buying stuff that's fun. Whether you use it or not is secondary.
tuffThe smell of various foodstuffs drifted up from the lunch box.
tuffIt's love-it-or-hate-it stuff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
ไข่ยัดไส้[N] stuffed omelette, Example: อาหารยอดนิยมของร้านนี้คือ เนื้อผัดกะเพรา ไข่ยัดไส้ ยำวุ้นเส้น และไก่ห่อใบเตย
อบ[V] be stuffy, See also: be sultry, be sweltering, be stifling, Syn. อบอ้าว, Ant. โล่งสบาย, Example: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ, Thai definition: อากาศถ่ายเทไม่ได้
วัตถุ[N] object, See also: stuff, material, substance, Syn. สิ่งของ, Example: เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
สินค้า[N] goods, See also: merchandise, commodity, stock, stuff, cargo, Example: การขายสินค้าของบริษัทมียอดการส่งสินค้ามากกว่า 2 ล้านชิ้น, Count unit: ชิ้น, ชนิด, ประเภท, Thai definition: สิ่งของที่ซื้อขายกัน
ไส้[N] stuff, Example: คนฝรั่งเศสจะกินขนมเค้กยัดไส้ด้วยครีมอัลมอนด์ หรือที่เรียกว่า Galette des Rois ในการฉลองวันปีใหม่, Thai definition: ของที่อยู่ข้างในซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น เช่น ไส้ตะเกียง หรือที่ใส่ข้างใน เช่น ไส้ขนม
ยัด[V] stuff, See also: cram, squeeze, press, fill, ram, tuck, Syn. อัด, Example: คนร้ายยัดศพหญิงสาวใส่กล่องกระดาษทิ้งไว้ที่บริเวณข้างหมู่บ้าน, Thai definition: บรรจุหรือใส่โดยอัดดันเข้าไป
เก้าอี้นวม[N] sofa, See also: settee, upholster chair, armchair, overstuffed chair, Syn. โซฟา, เก้าอี้ยาว, Example: จิตแพทย์เหยียดยิ้มประหลาด เอนหลังพิงเก้าอี้นวมในท่าผ่อนคลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: เก้าอี้ที่บุด้วยนวมเพื่อให้มีความนุ่ม
คัดจมูก[V] have a stuffed nose, See also: have a nasal congestion, have a nasal obstruction, Example: ไวรัสชนิด Rhino Virus ทำให้เป็นหวัดซึ่งหวัดชนิดนี้มีอาการน้อยแค่ คัดจมูก น้ำมูกไหล อ่อนเพลีย เจ็บคอเป็นอยู่ไม่นานก็หายเองได้
คัด[ADJ] congested, See also: obstructive, stuffy, Example: การใส่ยกทรงจะช่วยป้องกันอาการนมคัดได้ แต่ต้องเป็นยกทรงที่ไม่รัดควรเป็นแบบที่พยุงเต้านม, Thai definition: แน่นหรือตึง
วัสดุ[N] material, See also: substance, matter, stuff, Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ, Example: ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเล่น มักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ, Thai definition: วัตถุที่นำมาใช้
เครื่องกิน[N] food, See also: foodstuff, edibles, eatables, Syn. อาหาร
สอดไส้[V] stuff, See also: fill, Syn. ใส่ไส้, ยัดไส้
อุดอู้[ADJ] stuffy, See also: airless, Syn. อับ, Ant. โปร่ง, Example: การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้กำลังในบริเวณห้องเครื่องที่อุดอู้อับทึบ ทำให้ใบหน้าแวววับด้วยหยาดเหงื่อ, Thai definition: ไม่โปร่ง (ใช้แก่สถานที่)
สีย้อม[N] dye, See also: colorant, dyestuff, pigment, stain, tincture, Syn. น้ำย้อม, Example: ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีสีย้อมที่มีตะกั่วผสม ซึ่งอาจปล่อยสารพิษออกมาได้, Thai definition: สีที่ใช้อาบหรือชุบให้เปลี่ยนเป็นมีสีตามสีนั้น
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ท้องกาง[ADJ] be inflate belly, See also: be distend stomach, be stuff belly, Syn. พุงกาง, Ant. ท้องแห้ง, ท้องกิ่ว, Example: ชายผู้นั้นอดข้าวมาหลายวัน ด้วยความหิวโซเขาจึงกินเสียจนท้องกาง, Thai definition: ท้องที่กางออกมากกว่าปกติเพราะกินเกินขนาด
เบื้องญวน[N] Vietnamese stuffed crispy omelette, See also: stuffed crispy egg crepe, Syn. ขนมเบื้องญวน, Example: แม่ชอบกินขนมเบื้องญวนที่ร้านตรงท่าพระอาทิตย์มาก, Count unit: อัน, Thai definition: อาหารว่างแบบญวนชนิดหนึ่ง ใช้วิธีกรอกแป้งลงบนกระทะให้บางกรอบ ใส่ไส้กุ้งแล้วพับสอง
ซาลาเปา[N] steamed stuff bun, See also: steamed dumpling, Example: พี่ชอบกินซาลาเปา, Count unit: ลูก, ใบ, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลี ปั้นเป็นลูกกลม ข้างในใส่ไส้ มีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม, Notes: (จีน)
กระยาหาร[N] food, See also: foodstuff, cuisine, Syn. อาหาร, Thai definition: เครื่องกินที่มีข้าว
ของ[N] thing, See also: stuff, possessions, good, articles, property, Syn. สิ่งของ, สรรพสิ่ง, Example: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งต่างๆ
ของกิน[N] foodstuff, See also: victuals, edibles, things to eat, Syn. อาหาร, Example: หน้าสถานีรถไฟมีรถเข็นขายของกินเป็นแถว, Thai definition: ของสำหรับกิน
ของเค็ม[N] salty food, See also: sour foodstuffs, Example: แกงเผ็ดจะมีของเค็มเครื่องเคียงได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม, Thai definition: ของกินที่หมักหรือดองด้วยเกลือ
ของสดของคาว[N] fresh food, See also: raw food, raw meat, meat product, perishable foodstuff, Syn. ของสดคาว, Example: แม่ครัวเตรียมของสดของคาวเพื่อใช้ปรุงอาหารเลี้ยงแขก, Thai definition: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลาทั้งสุกและดิบ
ตึ[ADV] stuffy, See also: stale, musty, fusty, Syn. ตึๆ, ตุๆ, Example: เนื้อทอดจานนี้เหม็นตึจนนำมาทานไม่ได้, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง มักใช้ประกอบคำเหม็น
นวม[N] padding, See also: quilt, filling, lining, stuffing, wadding, quilt, Count unit: อัน, ชุด, Thai definition: สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น
เมาะ[N] child's mattress, See also: a loosely stuffed bed for children, Syn. ฟูก, ที่นอน, เบาะ, Example: มีแต่เด็กไม่เดียงสายังนอนอยู่ในเมาะเท่านั้น, Thai definition: ที่นอนทำคล้ายฟูก แต่ยัดนุ่นหลวมๆ สำหรับเด็ก
เสบียง[N] (army) provisions, See also: foodstuffs, (food) reserves, Syn. เสบียงกรัง, เสบียงอาหาร, Example: ตำรวจได้ดักซุ่มโจมตี ผกค. ที่ลงมารับเสบียง, Thai definition: อาหารที่จะเอาไปกินระหว่างเดินทางไกล
เสบียงอาหาร[N] provisions, See also: preserved foodstuff, dried food, Syn. เสบียง, เสบียงกรัง, Example: บ่อยครั้งที่ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไม่ได้รับเงินเดือน และเสบียงอาหาร เนื่องจากขาดแคลนระบบคมนาคมขนส่ง, Thai definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน
เหม็นอับ[V] be musty, See also: be stuffy, be moldy, be stale, Syn. เหม็นสาบ, Example: ห้องนี้เหม็นอับจริงๆ ต้องเปิดทิ้งไว้ให้อากาศระบายออก
เหม็นอับ[ADJ] musty, See also: stuffy, moldy, stale, Syn. เหม็น, เหม็นสาบ, Example: ขนมกล่องนี้มีกลิ่นเหม็นอับ
อิ่มตัว[V] be full, See also: be stuffed, be packed full, Example: ธุรกิจนี้เริ่มอิ่มตัวแล้ว เราต้องมองหาธุรกิจอื่นมาทดแทน, Thai definition: เต็มที่แล้ว
ของชำ[N] grocery, See also: dry foodstuff, Syn. ของแห้ง, Ant. ของสด, Example: พ่อแม่ประกอบอาชีพเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน, Thai definition: ของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม
ของแห้ง[N] dry foodstuff, See also: dried food, Syn. อาหารแห้ง, เสบียงกรัง, Ant. ของสด, อาหารสด, Example: ร้านนี้มีของสดของแห้งขายทุกชนิด, Thai definition: ของที่เก็บไว้ได้นานๆ
อิ่มตัว[V] be full, See also: be stuffed, be packed full, Example: ธุรกิจนี้เริ่มอิ่มตัวแล้ว เราต้องมองหาธุรกิจอื่นมาทดแทน, Thai definition: เต็มที่แล้ว
ข้าวของสัมภาระ[N] belongings, See also: stuff, materials, Syn. ข้าวของเครื่องใช้, Example: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น
คิดเล็กคิดน้อย[V] worry about trivialities, See also: sweat the small stuff, Syn. คิดจุกจิก, Example: แฟนเก่าฉันชอบคิดเล็กคิดน้อยจนฉันทนไม่ได้เลยเลิกคบไป, Thai definition: คิดละเอียดถี่ถ้วนอย่างไม่ยอมเสียเปรียบให้ใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
หินทัฟฟ์[n. exp.] (hin thap) EN: tuff   FR: tuf [m]
อิ่มตัว[v.] (imtūa) EN: be full ; be stuffed ; be packed full   FR: être saturé ; être rempli
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair   FR: fauteuil [m]
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette   FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ขนมเบื้องญวน[n. exp.] (khanom beūangyūan) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette   
ข้าวของสัมภาระ[n. exp.] (khāokhøng sampāra) EN: belongings ; stuff ; materials   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods   FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
ของกิน[n. exp.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat   FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
เครื่องบริโภค[n. exp.] (khreūang børiphōk) EN: foodstuffs   
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries   
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed   FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; dense ; ferme
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling   FR: être étouffant
ปรน[v.] (pron) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff   FR: nourrir ; alimenter
เสบียง[n.] (sabīeng) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves   FR: provisions [fpl] ; vivres [mpl] ; réserves de nourriture [fpl]
เสบียงอาหาร[n. exp.] (sabīeng āhān) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food   FR: provisions [fpl] ; réserves de nourriture [fpl]
ไส้[n.] (sai) EN: stuffing ; filling   FR: farce [f]
ไส้[v.] (sai) EN: stuff ; fill   FR: fourrer ; farcir ; remplir
สตัฟฟ์[n.] (sataf = satap) EN: stuff   
สิ่งของ[n.] (singkhøng) EN: thing ; article ; matter ; belongings; stuff   FR: chose [f] ; objet [m] ; substance [f]
สินค้า[n.] (sinkhā) EN: goods ; merchandise ; products ; commodity ; stock ; stuff ; cargo ; article of trade   FR: marchandise [f] ; produits [mpl] ; articles [mpl] ; cargaison [f] ; produit commercial [m]
สีย้อม[n.] (sī yøm) EN: dye ; colorant ; dyestuff ; pigment ; stain; tincture   FR: colorant [m] ; teinture [f]
ตึ[X] (teu) EN: stuffy ; stale   FR: pourri ; rassi ; étouffant
วัตถุ[n.] (watthu) EN: thing ; article ; stuff ; object ; material ; substance ; matter   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; matériel [m] ; substance [f] ; produit [m] ; matière [f] ; matériau [m]
ยัด[v.] (yat) EN: stuff ; cram ; squeeze ; press ; fill ; ram ; tuck   FR: bourrer ; enfourner ; farcir ; rembourrer ; fourrer ; embourrer (vx)
ยัดไส้[adj.] (yatsai) EN: stuffed   FR: farci ; fourré ; garni

CMU English Pronouncing Dictionary
TUFF    T AH1 F
STUFF    S T AH1 F
STUFFY    S T AH1 F IY0
STUFFS    S T AH1 F S
STUFFER    S T AH1 F ER0
STUFFED    S T AH1 F T
STUFF'S    S T AH1 F S
STUFFING    S T AH1 F IH0 NG
STUFF-IT    S T AH1 F IH2 T
PETSTUFF    P EH1 T S T AH2 F
DYESTUFF    D AY1 S T AH2 F
OVERSTUFF    OW1 V ER0 S T AH2 F
FOODSTUFF    F UW1 D S T AH2 F
DYESTUFFS    D AY1 S T AH2 F S
FOODSTUFFS    F UW1 D S T AH2 F S
STUFF-IT'S    S T AH1 F IH2 T S
OVERSTUFFED    OW1 V ER0 S T AH2 F T
STUFFLEBEAN    S T AH1 F AH0 L B IY2 N
STUFFLEBEAM    S T AH1 F AH0 L B IY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuff    (v) (s t uh1 f)
stuffs    (v) (s t uh1 f s)
stuffy    (j) (s t uh1 f ii)
stuffed    (v) (s t uh1 f t)
dyestuff    (n) (d ai1 s t uh f)
stuffier    (j) (s t uh1 f i@ r)
stuffily    (a) (s t uh1 f i l ii)
stuffing    (v) (s t uh1 f i ng)
dyestuffs    (n) (d ai1 s t uh f s)
foodstuff    (n) (f uu1 d s t uh f)
sob-stuff    (n) - (s o1 b - s t uh f)
stuffiest    (j) (s t uh1 f i i s t)
foodstuffs    (n) (f uu1 d s t uh f s)
stuffiness    (n) (s t uh1 f i n @ s)
breadstuffs    (n) (b r e1 d s t uh f s)
greenstuffs    (n) (g r ii1 n s t uh f s)
overstuffed    (j) (ou2 v @ s t uh1 f t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brotgetreide {n}breadstuffs [Add to Longdo]
Farbstoff {m} | Farbstoffe {pl} | vormetallisierter Farbstoffdye stuff; dye | dye stuffs | pre-metallized dye [Add to Longdo]
Füllung {f} (Braten) | Füllungen {pl}stuffing | stuffings [Add to Longdo]
Futtermittel {n}feeding stuff [Add to Longdo]
Gewalttätigkeit {f}rough stuff [Add to Longdo]
Gewebe {n}stuff [Add to Longdo]
Grünzeug {n}green stuff [Add to Longdo]
Kalktuff {m} [min.]tufa [Add to Longdo]
Langeweile {f}stuffiness [Add to Longdo]
Lebensmittel {n}; Nahrung {f}; Nahrungsmittel {n} | Lebensmittel {pl} | leicht verderbliche Lebensmittelfood; foodstuff | foods; foodstuffs | perishable food [Add to Longdo]
die Materie beherrschento know one's stuff [Add to Longdo]
Nährmittel {n}processed foodstuff [Add to Longdo]
Nahrungsmittel {n}foodstuff [Add to Longdo]
Palatschinke {f} [Ös.] | Palatschinken {pl} [Ös.]stuffed pancake | stuffed pancakes [Add to Longdo]
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs [Add to Longdo]
Plüschtier {n}; Stofftier {n}cuddly toy; fluffy toy; soft toy; stuffed toy [Add to Longdo]
Saumagen {m} [cook.]stuffed pig's stomach [Add to Longdo]
Schnulze {f}sobstuff [Add to Longdo]
Stoff {m}stuff [Add to Longdo]
Stopfbuchse {f}; Stopfbüchse {f} [techn.] | Stopfbüchsen {pl}stuffing box | stuffing boxes [Add to Longdo]
Stopfbuchsverschraubung {f}stuffing gland [Add to Longdo]
Stopfen {m}stuff; plug [Add to Longdo]
Teufelszeug {n}terrible stuff [Add to Longdo]
Tuffstein {m} [min.]tuff; whinestone [Add to Longdo]
Zeug {n}; Krempel {m}; Kram {m} | unnützes Zeug; Tinnef {m} | wertloses Zeug; Krempel {m}stuff | useless stuff | junk; rubbish [Add to Longdo]
ausgestopft; stopfststuffed [Add to Longdo]
der ganze Kramthe whole stuff [Add to Longdo]
fressen (wie ein Schwein)to eat like a pig; to stuff someone with [Add to Longdo]
polstert; stopftstuffs [Add to Longdo]
stickig {adj} | stickiger | am stickigstenstuffy | stuffier | stuffiest [Add to Longdo]
stickig {adv}stuffily [Add to Longdo]
stopfen; ausstopfen; vollstopfen; füllen | stopfend; ausstopfend; vollstopfend; füllend | gestopft; ausgestopft; vollgestopft; gefülltto stuff | stuffing | stuffed [Add to Longdo]
überfüllen | überfüllend | überfüllt | überfüllt | überfüllteto overstuff | overstuffing | overstuffed | overstuffs | overstuffed [Add to Longdo]
zeigen, was man (drauf) hatto strut one's stuff [coll.] [Add to Longdo]
Er ist auf Draht.He knows his stuff. [Add to Longdo]
Er kennt sich aus.He knows his stuff. [Add to Longdo]
Er machte ihn zur Schnecke.He knocked the stuffing out of him. [Add to Longdo]
Er schnappte sich sein Zeug.He snatched up his stuff. [Add to Longdo]
Ich werde ihm schon sagen, was die Glocke geschlagen hat.I'll tell him where to get off with that stuff. [Add to Longdo]
Leck mich am Arsch!Get stuffed! [Add to Longdo]
Sie reiten immer auf dem gleichen alten Thema herum.They keep on talking about the same old stuff. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]
グリーンタフ[, guri-ntafu] (n) green tuff [Add to Longdo]
シクる;しくる[, shiku ru ; shikuru] (v5r) (sl) to fail; to stuff up [Add to Longdo]
スタッフ[, sutaffu] (n,adj-no) (1) staff; (2) stuff; (P) [Add to Longdo]
スタッフイット[, sutaffuitto] (n) {comp} Stuff It [Add to Longdo]
スタッフドエッグ[, sutaffudoeggu] (n) stuffed egg [Add to Longdo]
スタッフドオリーブ[, sutaffudoori-bu] (n) stuffed olives [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ファルシ;ファルシー[, farushi ; farushi-] (n) stuffed food (e.g. eggs, tomatoes) (fre [Add to Longdo]
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
稲魂;倉稲魂;宇迦魂;宇迦御魂[うかのみたま;うけのみたま;うかたま, ukanomitama ; ukenomitama ; ukatama] (n) the god of foodstuffs (esp. of rice) [Add to Longdo]
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
詰め込む(P);つめ込む;詰込む[つめこむ, tsumekomu] (v5m,vt) to cram; to stuff; to jam; to squeeze; to compress; to pack; to crowd; (P) [Add to Longdo]
詰め物;詰物[つめもの, tsumemono] (n) filling or packing material; stuffing; padding [Add to Longdo]
球威[きゅうい, kyuui] (n) (pitcher's) stuff; (P) [Add to Longdo]
凝灰岩[ぎょうかいがん, gyoukaigan] (n) tuff [Add to Longdo]
巾着[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]
御食津神;御饌津神;三狐神[みけつかみ;さぐじ, miketsukami ; saguji] (n) (1) any god of foodstuffs; (2) (See 稲魂) Uka-no-Mitama (god of rice) [Add to Longdo]
四角四面な人[しかくしめんなひと, shikakushimennahito] (n) prim (stuffy) person; squared-toed person [Add to Longdo]
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick [Add to Longdo]
射込み[いこみ, ikomi] (n) (in cooking) stuffing; filling; packing; padding [Add to Longdo]
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them [Add to Longdo]
賞味期間[しょうみきかん, shoumikikan] (n) best-before period (e.g. foodstuffs) [Add to Longdo]
蒸れる[むれる, mureru] (v1,vi) to be stuffy; to moulder; to molder [Add to Longdo]
食(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) (食 only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星食) eclipse (solar, lunar, etc.); (P) [Add to Longdo]
食い合わせ;食い合せ;食合せ[くいあわせ, kuiawase] (n) (1) combination (e.g. of foodstuffs); (2) dovetailing; fitting together [Add to Longdo]
食い溜め[くいだめ, kuidame] (n,vs) stuff oneself with food [Add to Longdo]
食べ合わせ[たべあわせ, tabeawase] (n) (See 食い合せ) combination (e.g. of foodstuffs) [Add to Longdo]
食材[しょくざい, shokuzai] (n) (1) ingredient; (2) foodstuff [Add to Longdo]
食品[しょくひん, shokuhin] (n) commodity; foodstuff; (P) [Add to Longdo]
食物[しょくもつ, shokumotsu] (n,adj-no) food; foodstuff; (P) [Add to Longdo]
食料品[しょくりょうひん, shokuryouhin] (n) foodstuff; groceries; (P) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (1) wick; marrow; staple (for stapler); (pencil) lead; stuffing; pith; (2) (See 心・しん) core; heart; centre; center; (P) [Add to Longdo]
人熱れ[ひといきれ, hitoikire] (n) body heat from several people in close quarters; stuffy air [Add to Longdo]
赤土[あかつち, akatsuchi] (n) red clay; tuff loam; dark-red paint [Add to Longdo]
息詰まり[いきづまり, ikidumari] (n) choking; stuffiness [Add to Longdo]
足が早い[あしがはやい, ashigahayai] (exp,adj-i) (1) to be fast at walking and running; (2) to be quick to spoil (of foodstuffs) [Add to Longdo]
駄物[だもの, damono] (n) trash; low-grade stuff [Add to Longdo]
大谷石[おおやいし, ooyaishi] (n) Oya tuff stone [Add to Longdo]
大福[だいふく, daifuku] (n) (1) great fortune; good luck; (2) (abbr) (See 大福餅) rice cake stuffed with bean jam [Add to Longdo]
大福餅[だいふくもち, daifukumochi] (n) rice cake stuffed with sweet bean jam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中饱私囊[zhōng bǎo sī náng, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ ㄙ ㄋㄤˊ, / ] to stuff one's pockets; to take bribes [Add to Longdo]
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, / ] date of use (on foodstuffs); best before date [Add to Longdo]
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space [Add to Longdo]
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, ] filling material; stuffing; lining; filling [Add to Longdo]
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, ] steamed stuffed bun [Add to Longdo]
[sāi, ㄙㄞ, ] stop up; to squeeze in; to stuff; Serb (abbr.); Serbian [Add to Longdo]
填堵[tián dǔ, ㄊㄧㄢˊ ㄉㄨˇ, ] to stuff; to cram into [Add to Longdo]
填塞[tián sè, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, ] stuff [Add to Longdo]
填塞物[tián sè wù, ㄊㄧㄢˊ ㄙㄜˋ ˋ, ] stuffing; filling material [Add to Longdo]
夹心[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, / ] to fill with stuffing (e.g. in cooking); stuffed [Add to Longdo]
夹馅[jiā xiàn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffed (of food); with filling [Add to Longdo]
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, ] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations [Add to Longdo]
[mēn, ㄇㄣ, / ] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly [Add to Longdo]
闷热[mēn rè, ㄇㄣ ㄖㄜˋ, / ] sultry; sultriness; hot and stuffy; stifling hot [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, ] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess [Add to Longdo]
有两下子[yǒu liǎng xià zi, ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, / ] have real skill; know one's stuff [Add to Longdo]
材料[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] material; data; makings; stuff [Add to Longdo]
东西[dōng xi, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] thing; stuff; person [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] fill up; to stuff [Add to Longdo]
珍羞[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, ] delicacy; dainties; rare foodstuff [Add to Longdo]
珍馐[zhēn xiū, ㄓㄣ ㄒㄧㄡ, / ] delicacy; dainties; rare foodstuff [Add to Longdo]
秕糠[bǐ kāng, ㄅㄧˇ ㄎㄤ, ] chaff; worthless stuff [Add to Longdo]
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, / ] foodstuffs; cereals [Add to Longdo]
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] pig-gut (large intestine used as foodstuff) [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] half-grown beans; variant of 豏|馅, stuffing; force-meat [Add to Longdo]
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] foodstuff; food; provisions [Add to Longdo]
饱私囊[bǎo sī náng, ㄅㄠˇ ㄙ ㄋㄤˊ, / ] to stuff one's pockets; to enrich oneself dishonestly [Add to Longdo]
饱餐[bǎo cān, ㄅㄠˇ ㄘㄢ, / ] to eat and eat; to stuff oneself [Add to Longdo]
馂馅[jùn xiàn, ㄐㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat; filling, e.g. in 包子[bao3 zi5] or 饺子[jiao3 zi5] [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] stuffing; force-meat [Add to Longdo]
馅儿[xiàn r, ㄒㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 餡|馅, stuffing; filling, e.g. in 包子[bao3 zi5] or 饺子[jiao3 zi5] [Add to Longdo]
高热量[gāo rè liàng, ㄍㄠ ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] high calorie (foodstuff); high heat content [Add to Longdo]
[wèng, ˋ, ] stuffed nose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタッフイット[すたっふいっと, sutaffuitto] Stuff It [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Tuff \Tuff\, n. (Min.)
     Same as {Tufa}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top