ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loosen up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loosen up-, *loosen up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loosen up(phrv) ทำให้คลายลง, See also: ผ่อนออก, Syn. tighten up
loosen up(phrv) บริหารร่างกาย (เพื่อเตรียมพร้อมลงแข่งขัน)
loosen up(phrv) ผ่อน, See also: หย่อน, หย่อนลง
loosen up(phrv) ยอมเสียเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ยอมให้เงิน
loosen up(phrv) คุยกันได้อย่างเสรี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It helps lovely tourists, such as yourself loosen up without impairing your ability to stay awake and have guilt-free, vigorous sex with me.มันช่วยให้นักท่องเที่ยวที่น่ารักอย่างเช่นตัวคุณ มีอารมย์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการอยู่ทั้งคืน และมีเซ็กซ์ที่ครึกครื้นโดยไร้ความผิดกับผม 50 First Dates (2004)
And Matt, you think Elyse is an uptight, geeky prude... who needs to loosen up and get laid.และ แมตต์ คุณคิดว่าแอลลี่นางกากี นังวันทองกับคุณ ใครได้ ใครเสีย American Pie Presents: Band Camp (2005)
Now really loosen up on this one.Let's relax into it.ตอนนี้ก็แค่ระบายกับใครซักคน แล้วทำใจให้สบายซะ Bad News Blair (2007)
Come on. Loosen up for once. You wanna-เออน่า คลายออกมาหน่อย Epic Movie (2007)
You will tighten me up one day, then loosen up another day.เธอจะผูกฉันให้แน่นวันหนึ่ง แล้วก็ปล่อยไปในอีกวันหนึ่ง Episode #1.3 (2009)
Tell me, what does it take to loosen up a gal like you, huh?เยือกเย็น บอกฉันซิ อะไรทำให้ผู้หญิงอย่างคุณคลายลงบ้าง? Rates of Exchange (2009)
You know, it would do you some good to have a couple drinks, loosen up a little.รู้มั้ย มันคงทำให้คุณ อร่อยขึ้นมีเครื่องดื่มสองแบบ ปล่อยวางนิดหนึ่ง พรรคพวกเคารพหน่อย เจมส์ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
So I decided to tough it out and hope a warm bath would loosen up my plugging-in injury.ฉันตัดสินใจทนต่อไป และหวังว่าน้ำร้อนที่อ่าง.. ..คงช่วยบรรเทาอาการได้ The Diaper Incident (2010)
You gotta loosen up and bang, bro.นายต้องผ่อนคล้ายบ้าง Britney/Brittany (2010)
Well, I really want to loosen up a bit, so I'm, uh, helping the kids do Britney.ผมอยากลดทิฐิลงสักหน่อย เลยยอมให้เด็กๆ แสดงเพลงบริทนี่ย์ Britney/Brittany (2010)
Come on, Lynn. You need to loosen up and live a little.สนุกกับชีวิตบ้างสิ Bad Teacher (2011)
Maybe you should loosen up a little, not be on him all the time?ไม่แน่คุณอาจจะผ่อนปรนได้บ้าง ไม่ใช่สนจดจ่อกับเขาตลอดเวลา The Big Sleep No More (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loosen upI like to do a few exercises to loosen up before I run.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loosen up
   v 1: cause to become unblocked; "The medicine unstuffed my nose
      in minutes!" [syn: {unstuff}, {loosen up}] [ant: {block},
      {choke up}, {lug}, {stuff}]
   2: become less tense, less formal, or less restrained, and
     assume a friendlier manner; "our new colleague relaxed when
     he saw that we were a friendly group" [syn: {relax}, {loosen
     up}]
   3: make one's body limber or suppler by stretching, as if to
     prepare for strenuous physical activity [syn: {limber up},
     {warm up}, {loosen up}]
   4: become less tense, rest, or take one's ease; "He relaxed in
     the hot tub"; "Let's all relax after a hard day's work" [syn:
     {relax}, {loosen up}, {unbend}, {unwind}, {decompress}, {slow
     down}] [ant: {tense}, {tense up}]
   5: cause to feel relaxed; "A hot bath always relaxes me" [syn:
     {relax}, {unstrain}, {unlax}, {loosen up}, {unwind}, {make
     relaxed}] [ant: {strain}, {tense}, {tense up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top