ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหม็นอับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหม็นอับ-, *เหม็นอับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็นอับ[V] be musty, See also: be stuffy, be moldy, be stale, Syn. เหม็นสาบ, Example: ห้องนี้เหม็นอับจริงๆ ต้องเปิดทิ้งไว้ให้อากาศระบายออก
เหม็นอับ[ADJ] musty, See also: stuffy, moldy, stale, Syn. เหม็น, เหม็นสาบ, Example: ขนมกล่องนี้มีกลิ่นเหม็นอับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mustyเหม็นอับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Staleness is sadness, freshness brings joyความเหม็นอับคือความทุกข์ ความสะอาดนำความสุข Like Stars on Earth (2007)
I don't want them banging the hell out of my dryer.ฉันไม่อยากกลิ่นเหม็นอับพวกมัน ต้องใช้เครื่องเป่าผมฉัน Better Call Saul (2009)
Sorry, if it's musty.ขอโทษด้วย ถ้ามันเหม็นอับ There Goes the Neighborhood (2010)
He smells musty, like he needs to take a shower.เขาเหม็นอับ เหมือนเขาจะต้องอาบน้ำ Proof (2011)
And one un-rancid bedroom.และอีกห้องนอนที่ไม่เหม็นอับ Time After Time (2012)
Everything's old in this frickin' hospital.ที่โรงพยาบาลเหม็นอับนี่ทุกอย่างเก่าหมด Pain & Gain (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fusty[ADJ] เหม็นชื้น, See also: เหม็นอับ
musty[ADJ] เหม็นอับ, See also: ซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบ, ซึ่งมีกลิ่นหืนเพราะขึ้นรา, Syn. stale, mouldy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frowsty(เฟราซฺ'ที) adj. เหม็นอับ,เหม็นตุ ๆ, See also: frowstily adv. frowstiness n.
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
fusty(ฟัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,เก่าแก่,ล้าสมัย,คร่ำครึ,หัวโบราณ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: fustily adv. fustiness n., Syn. moldy,must
musty(มัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,ล้าสมัย,เก่าแก่,คร่ำครึ,เซื่องซึม,จืดชืด., See also: mustily adv. mustiness n., Syn. stale,moldy
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid

English-Thai: Nontri Dictionary
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
mold(vi) ขึ้นรา,เก่า,ครึ,เหม็นอับ
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top