ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cuisine

K W IH0 Z IY1 N   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuisine-, *cuisine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuisine[N] ประเภทอาหาร
cuisine[N] ฝีมือการทำอาหาร, Syn. cookery, style of cooking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuisine(ควิซีน') n. ฝีมือการทำอาหาร,การทำอาหาร,การครัว,ห้องครัว,แผนกครัว, Syn. cookery
harte cuisine(โอทวีซึน) fr. ศิลปะการทำอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
cuisine(n) ครัว,ห้องครัว,การปรุงอาหาร,การทำอาหาร,การทำกับข้าว,การครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a Cartier in cuisine so to speak.มันอยู่ในห้องอาหารหรูๆหนะ ที่เขาบอกกัน Art of Seduction (2005)
And his dazzling ascent to the top of fine French cuisine has made his competitors envious.และการได้ขึ้นไปเป็น อันดับหนึ่งของร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ ทำให้คู่แข่งพากันอิจฉา Ratatouille (2007)
Because haute cuisine is an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid old men.เพราะการทำอาหารขั้นสูง มีการแบ่งชนชั้นแบบโบราณ ซึ่งตั้งอยู่บนกฎที่เขียนโดยไอ้แก่โง่ๆ Ratatouille (2007)
People think haute cuisine is snooty. So chef must also be snooty.คนคิดว่าภัตตาคารหรูๆ น่ะหยิ่ง และเชฟก็จองหอง Ratatouille (2007)
We love the Persian cuisine We eat baklava ...พวกเรารักอาหารเปอร์เซีย เรากิน เบกวาวา Meet the Spartans (2008)
Enough to make your cuisine even finer.สวยพอที่จะทำให้คุณทำอาหารรสดีขึ้นอีก Episode #1.1 (2009)
And something tells me a night away from cafeteria cuisine might do you some good.แล้วบางอย่างบอกผมว่า การออกไปจากโรงอาหารซักคืน น่าจะดีกับคุณบ้าง Pilot (2009)
I'm preparing my gastrointestinal system for the exotic cuisine of Switzerland.ฉันเตรียมปรับระบบการขับถ่าย ให้เข้ากับอาหารของSwitzerland. The Large Hadron Collision (2010)
The young, hip couple wanting a taste of exotic Middle Eastern cuisine and our rescue dog.คู่รักวัยรุ่นที่ต้องการ ทานอาหารอาหรับ และน้องหมาที่เรารับเลี้ยงวัย Deadline (2011)
Lean Cuisine again?Cuisine ลีนอีกครั้ง? Disconnect (2012)
I think cuisine is like a window into history.ผมมองว่าอาหารเป็นเหมือน หน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์ Intro to Knots (2013)
In this restaurant, the cuisine is not an old, tired marriage, it is a passionate affair of the heart.ในร้านของเรา... อาหารไม่ใช่ชีวิตแต่งงานเก่า เหม็น เบื่อ อาหารคือคู่รักร้อนแรง The Hundred-Foot Journey (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuisineAfter 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.
cuisineAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
cuisineIndia has a cuisine rich in regional flavour.
cuisineI want to eat French cuisine.
cuisineJapanese eat more than just Japanese cuisine.
cuisineThis cuisine is seasoned to evoke the esprit of Paris.
cuisineThis restaurant is famous for its excellent cuisine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food   FR: cuisine indienne [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine   FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question   FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CUISINE    K W IH0 Z IY1 N
CUISINES    K W IH0 Z IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuisine    (n) kwˈɪzˈiːn (k w i1 z ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pēng, ㄆㄥ, ] cuisine; cooking, #24,781 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
couteau de cuisine(n) |m| มีดทำครัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
キュイジーヌ[, kyuiji-nu] (n) cuisine (fre [Add to Longdo]
ヌーヴェルキュイジーヌ[, nu-verukyuiji-nu] (n) nouvelle cuisine (fre [Add to Longdo]
バイマックルー;バイマクルー[, baimakkuru-; baimakuru-] (n) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine) [Add to Longdo]
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses [Add to Longdo]
海鮮料理[かいせんりょうり, kaisenryouri] (n) cuisine with fresh seafoods [Add to Longdo]
割烹[かっぽう, kappou] (n) cooking (esp. Japanese style); cuisine [Add to Longdo]
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cuisine \Cui`sine"\ (kw?`z?n"), n. [F., fr. L. coquina kitchen,
   fr. coquere to cook. See {Kitchen}.]
   1. The kitchen or cooking department.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner or style of cooking.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cuisine
   n 1: the practice or manner of preparing food or the food so
      prepared [syn: {cuisine}, {culinary art}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cuisine /kɥizin/ 
  kitchen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top