ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หายใจไม่ออก

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หายใจไม่ออก-, *หายใจไม่ออก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หายใจไม่ออก[V] suffocate, See also: be unable to breathe, Example: ควันที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนทำให้หายใจไม่ออก, Thai definition: อาการหายใจติดขัด
หายใจไม่ออก[V] suffocate, See also: be unable to breathe, Example: ควันที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนทำให้หายใจไม่ออก, Thai definition: อาการหายใจติดขัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chokeหายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ strangle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dyspnea, Nocternal, Paroxysmalหายใจไม่ออกตอนดึกๆ,หายใจไม่ออกในตอนดึกๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maxim, Maxim, you've been gone all day.- โอ้ เเม็กซิมๆ คุณหายไปทั้งวันเลย - คุณกอดผมเเน่นซะเเทบหายใจไม่ออก Rebecca (1940)
Oh, I hope you choke.โอ้ฉันหวังว่าคุณจะหายใจไม่ออก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Sometimes I suffocateบางครั้งผมหายใจไม่ออก 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
They suffered from smoke inhalation.ล้วนแต่สำลักควันหายใจไม่ออก Casualties of War (1989)
What was his crime? I can't breathe, Jafar!ข้าหายใจไม่ออก จาฟา Aladdin (1992)
There's nothing to work with.-หายใจไม่ออกเลย - ตรงนี้ๆ Hero (1992)
- I just can't breathe! Get off me.- ฉันหายใจไม่ออก ออกไปให้พ้นฉัน Léon: The Professional (1994)
Make yourself into a ball now. I can't breathe. Ch, God.ผมหายใจไม่ออก พระเจ้า เจ็บเหลือเกิน Event Horizon (1997)
- I can't breathe.-ผมหายใจไม่ออก Event Horizon (1997)
I can't breathe.ข้าหายใจไม่ออก Snow White: A Tale of Terror (1997)
The life I had is gone and I'm feeling sorry for myself.ชีวิตที่มีอยู่ก็มลายหายไปด้วย ผมสงสารตัวเองจนหายใจไม่ออก As Good as It Gets (1997)
You can't breathe. You can't think.หายใจไม่ออก คิดไม่ออก Titanic (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté

English-Thai: Longdo Dictionary
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stifle[VI] หายใจไม่ออก, Syn. choke, smother, suffocate
stuffy[ADJ] คัดจมูก, See also: หายใจไม่ออก, Syn. bolcked with mucus
suffocate[VI] หายใจไม่ออก, Syn. asphyxiate, choke, smother

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choky(โช'คี) adj. ซึ่งทำให้หายใจไม่ออก. -n. ที่คุมขัง
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
gag(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปาก,อุดปาก,ใช้เครื่องถ่างปาก,จำกัดการพูด,พูดโดยไม่มีบท,สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก,พูดตลก,สอดแทรกบทตลก,พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก,สิ่งที่ใช้อุดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
stifle(สไท'เฟิล) vt. ทำให้หายใจไม่ออก,อุดปาก,บีบคอ,ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ปราบปราม,ขยี้,กำจัด,อด,กลั้น. vi. กลายเป็นหายใจไม่ออก,หอบ., See also: stifler n., Syn. suffocate
strangle(สแทรง'เกิล) vt. รัดคอ,เค้นคอ,บีบคอ,จำกัด,บีบบังคับ,บีบคอจนหายใจไม่ออก
strangler(สแทรง'เกลอะ) n. ผู้รัดคอ,ผู้เค้นคอ,ผู้บีบคอจนหายใจไม่ออก,ช่องอุดอากาศ
suffocate(ซัฟ'ฟะเคท) vt. ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้หายใจไม่ออก,ขัดขวางการหายใจ,รัดคอ,อุดปาก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ,ดับ,ขัดขวาง,ขยี้,เอาชนะ. vi. หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ,รู้สึกอึดอัดเพราะไม่มีอากาศพอเพียง., See also: suffocatingly adv. suffocation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
choke(vi) สำลัก,ตัน,อุด,หายใจไม่ออก
choke(vt) ทำให้สำลัก,ทำให้หายใจขัด,ทำให้หายใจไม่ออก
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
stifle(vi) หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ
stifle(vt) ระงับ,ทำให้หายใจไม่ออก,กลั้น,อุดปาก,ปิดปาก
suffocate(vt) รัดคอ,ทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ
suffocation(n) การสำลัก,การหายใจไม่ออก,การหอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top