Search result for

อาหาร

(149 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อาหาร-, *อาหาร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
GRAB[แกรบ] (slang ) อาหาร
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง (n modal verb adv colloq )
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (n phrase ) English for Food and Beverage Services

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้าวงาย[ข้าว-งาย] (n ) อาหารเช้า,มือเช้า

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้าวตอน (n ) อาหารกลางวัน
ข้าวแลง (n ) อาหารเย็น

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สั่งอาหาร點菜สั่งอาหาร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหาร[N] food, Ant. ของกิน, ภักษาหาร, อาหารการกิน
อาหารสด[N] fresh food
อาหารคาว[N] meat dish, See also: meat diet, Ant. อาหารหวาน, ของหวาน, Example: อาหารคาวของไทยประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยวและเผ็ด
อาหารค่ำ[N] dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน
อาหารจีน[N] Chinese food, Example: ภัตตาคารนี้ขายอาหารจีน ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปจนถึงหมูย่าง เป็ดย่าง และไก่ตอน
อาหารปาก[N] target for gossip, Example: การหยิบยกเรื่องของผัวเมียขึ้นมานินทายามว่างเป็นอาหารปากจานอร่อยของชาวบ้านแถบนี้
อาหารทะเล[N] seafood, Example: โรคคอหอยพอกเกิดจากการขาดธาตุไอโอดีน ซึ่งมีอยู่ในอาหารทะเล, Thai definition: อาหารที่ได้จากทะเล
อาหารว่าง[N] snack, See also: refreshment, Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง, Example: อาหารไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารคาว และอาหารหวาน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างไว้รับประทานระหว่างแต่ละมื้อ, Thai definition: ของว่าง, เครื่องว่าง
อาหารหนัก[N] heavy meal, See also: heavy food
อาหารหวาน[N] dessert, See also: sweet, Ant. อาหารคาว, Example: อาหารหวานของไทยมีทั้งชนิดน้ำ และแห้ง ส่วนมากปรุงด้วยกะทิ น้ำตาล และแป้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อาหารน. ของกิน, เครื่องคํ้าจุนชีวิต, เครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต, เช่น อาหารเช้า อาหารปลา อาหารนก
อาหารโดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อาหารตา อาหารใจ.
อาหารว่างน. ของกินนอกเวลากินอาหารตามปรกติ มักกินในเวลาบ่าย, ของว่าง ก็ว่า, ราชาศัพท์ใช้ว่า เครื่องว่าง.
แกงขมอาหารคาวอย่างหนึ่ง มีลักษณะเหมือนน้ำยา แต่น้ำแกงใช้ปลาแห้งแทนปลาสด.
ครีมอาหารที่ผสมด้วยครีมหรือมีลักษณะคล้ายครีม เช่น ครีมหน้าขนมเค้ก
ค็อกเทลอาหารเรียกน้ำย่อยที่กินก่อนอาหารจานหลัก
น้ำตกอาหารอย่างหนึ่งใช้เนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ย่างพอสุกเล็กน้อย หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วปรุงด้วยพริกป่น หอมแดงซอย ข้าวคั่ว น้ำมะนาว น้ำปลา เป็นต้น
ภักต-, ภักตะอาหาร, ข้าวสุก, ของกินซึ่งสุกด้วยนํ้า.
ภิกขาอาหารที่ขอมา.
ภิกษาอาหารที่ขอมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sit(o)-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sit(o)-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retention, foodอาหารติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
food retentionอาหารติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
test mealอาหารทดสอบน้ำย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adequate diet; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balanced diet; diet, adequateอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diet, adequate; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diet, balanced; diet, adequateอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food impactionอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Processed foodsอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Processed foodอาหารแปรรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food reserveอาหารสำรอง [เศรษฐศาสตร์]
Perishable foodอาหารสดเสียง่าย [เศรษฐศาสตร์]
Irradiated foodอาหารฉายรังสี, อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศจะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ผลิต และผู้ฉายรังสี วัน เดือน ปี ที่ฉายรังสี
[นิวเคลียร์]
Artificial foodsอาหารเทียม [TU Subject Heading]
Baby foodsอาหารทารก [TU Subject Heading]
Canned foodsอาหารกระป๋อง [TU Subject Heading]
Canned seafoodอาหารทะเลกระป๋อง [TU Subject Heading]
Convenience foodsอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you cook authentic szechuan?คุณทำอาหารเสฉวนได้มั้ย New Haven Can Wait (2008)
The raw food diet?ลดน้ำหนักด้วยอาหารดิบ? ครอบครัวโคคอนนิค? Chuck in Real Life (2008)
Shouldn't you be at whole foods?เธอไม่ต้องไปอยู่ที่กองอาหารหรอ Chuck in Real Life (2008)
You are late. time for breakfast. I'll be down in a minute.คุณสายแล้ว ได้เวลาอาหารเช้าแล้ว เดี๋ยวฉันจะลงไป Pret-a-Poor-J (2008)
The caterer thought he was hitting on him.คนขายอาหาร คิดว่าเค้ากำลังจีบเค้าอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Sorry. Thing about a caf? - people weirdly want service.โทษที เกี่ยวกับร้านอาหารแล้ว คนจะนึกถึงบริการ There Might be Blood (2008)
Forget breakfast.ลืมอาหารเช้าเถอะ There Might be Blood (2008)
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
I brought thai food.ฉันซื้ออาหารไทยมา Not Cancer (2008)
How many people you know have reactions like thatแล้วคุณรู้จักใครที่มีอาการแพ้อาหารแบบนี้ละ Adverse Events (2008)
To something they ate for breakfast?กับอะไรที่ที่พวกเค้ากินเป็นอาหารเช้านะ Adverse Events (2008)
That's a symptom of trying to cram hospital foodนั่นเป็นอาการเบื่อาหารโรงพยาบาล Adverse Events (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารการกิน[n. exp.] (āhān kān kin) EN: food   
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung-samretrūp) EN: convenience food   
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
อาหารคาว[n. exp.] (āhān khāo) EN: meat dish   
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān duan) EN: fast food   

English-Thai: Longdo Dictionary
WFP(abbrev) โครงการอาหารโลก ย่อมาจาก World Food Programme
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
fast food(n slang) อาหารจานด่วน
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
beg(vi vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)
probiotic(n) อาหารที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต แหนม เป็นต้น, R. prebiotic
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aliment[N] อาหาร, Syn. food
ambrosia[N] อาหารของพระเจ้า, Syn. food of the gods
ambrosia[N] อาหารที่แสนอร่อย
appetizer[N] อาหารเรียกน้ำย่อย
bakemeat[N] พายเนื้อ, See also: อาหารมีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ, ขนมพาย
bar food[N] อาหารตรงบริเวณบาร์, See also: อาหารที่จัดไว้ตรงมุมใดมุมหนึ่งในร้านอาหาร
bar snack[N] อาหารว่าง (ที่มีให้ในร้านอาหารหรือผับ)
board[N] อาหาร, Syn. meal
bran[N] อาหารที่ได้จากรำข้าวและเมล็ดธัญพืช
breakfast[N] อาหารเช้า, See also: อาหารมื้อเช้า, Ant. dinner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring

English-Thai: Nontri Dictionary
aliment(n) อาหาร
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
ambrosial(adj) เกี่ยวกับอาหารทิพย์,อร่อย,โอชะ,รสเลิศ
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
bait(vt) หลอกล่อ,ให้อาหาร,กินเหยื่อ
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็กๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cattle cake (n ) อาหารสัตว์
See also: S. compound feed ,
fodderอาหารปศุสัตว์,วัตถุดิบอาหารปศุสัตว์
food supplements for beautyอาหารเสริมความงาม
foodborne illness (n ) อาหารเป็นพิษ
See also: S. food poisoning, foodborne disease,
fusion food (n ) อาหารรวมร่าง
pepperoni[pĕp'ə-rō'nē] (n) อาหารประเภทไส้กรอกมีรสจัดของอิตาลี มักทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ปนกับเครื่องเทศ เวลารับประทานอาจหั่นเป็นชิ้นบางๆ หรือใช้เป็นหน้าของพิซซ่าได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
夕食[ゆうしょく, yuushoku] (n) อาหารเย็น
料理[りょうり, ryouri] (n) อาหาร
昼食[ちゅうしょく, chuushoku] (n) อาหารกลางวัน
朝食[ちょうしょく, choushoku] (n) อาหารเช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุคลากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
御膳[ごぜん, gozen] (n) อาหารที่จัดวางในสำรับสำหรับกษัตริย์ , See also: R. 食事
かんづめ[かんづめ, kanzume] (n) อาหารกระป๋อง
和え物[あえもの, aemono] (n) อาหารที่คลุกเคล้าด้วยซอสหรือน้ำปรุงรส
飼料[しりょう, shiryou] (n) อาหารใช้เลี้ยงสัตว์
食糧[しょくりょう, shokuryou] (n) อาหารหลักของประเทศ,เสบียงอาหาร , See also: S. 食料,
冷凍[れいとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง
定食[ていしょく, teishoku] (n ) อาหารชุด
朝ごはん[あさごはん, asagohan, asagohan , asagohan] (n adv ) อาหารเช้า
昼ごはん[ひるごはん, hirugohan, hirugohan , hirugohan] (n adv ) อาหารกลางวัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
deutsch(Adj.) เกี่ยวกับเยอรมัน เช่น deutsches Restaurant ร้านอาหารเยอรมัน
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal
gar(adj) สุก(อาหาร)
gehen(vi) |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย
haben(vt) |hat, hatte, hat gehabt| มี เช่น Hast du Essen übrig? เธอมีอาหารเหลือไหม, Haben Sie noch Plätze frei? คุณมีที่ว่างเหลือบ้างไหมคะ
kochen(vt) |kochte, gekocht| เตรียมอาหาร, ทําอาหาร, ต้ม(ชา,กาแฟ)
Kochsalz(n) |das| เกลือที่ใช้ทำอาหาร
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
repas(n) n.m. อาหาร, See also: S. nourriture,
Image:
entrée(n) |f, pl. entrées| อาหารจานแรกของมื้อซึ่งมักเป็นสลัดหรือซุป, อาหารเรียกน้ำย่อย , See also: S. hors-d'oeuvre,
léger(adj) อ่อนย่อยง่าย(อาหาร) เช่น Prends une salade. C'est léger et frais. ทานสลัดซิจ๊ะ มันเบาและสดดี
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
surgelé(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย
bon appétit(phrase) ขอให้เจริญอาหาร ขอให้อร่อย (ใช้พูดก่อนรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นธรรมเนียมในฝรั่งเศส)
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ส้มตำอาหารไทย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top