ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gorge

G AO1 R JH   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gorge-, *gorge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gorge[N] ช่องเขา, See also: ช่องแคบระหว่างหุบเขา, Syn. chasm, canyon, ravine
gorge[VI] กินอย่างตะกละ, See also: สวาปาม, ยัด, Syn. engorge, pall, satiate
gorge[VT] กินอย่างตะกละ, See also: สวาปาม, ยัด
gorge on[PHRV] กินอย่างตะกละ, See also: กินอย่างมูมมาม, ยัด, Syn. gorge with
gorgeous[ADJ] โอ่อ่า, See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ, Syn. beauteous, beautiful, exquisite, Ant. hideous
gorge with[PHRV] กินอย่างตะกละ, See also: กินอย่างมูมมาม, ยัด, Syn. gorge on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb
gorget(กอร์'จิท) n. เกราะป้องกันคอ
disgorge(ดิสกอร์จฺ') vt.,vi. อาเจียน,สำรอก,คาย,ยอม,ปล่อยออกอย่างแรง, See also: disgorgement n., Syn. vomit
engorge(เอนกอร์จฺ') vt.,vi. กลืนอย่างตะกละตะกราม,ขยอก,คั่งเลือด, See also: engorgement n.
regorge(รีกอร์จ') vt. สำรอกออกมา,อาเจียน,กลืนเข้าไปอีก,vi. ไหลกลับอีก,วนกลับ,ทะลักออก

English-Thai: Nontri Dictionary
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gorge(vt) สวาปาม,เขมือบ,ยัด,กินมูมมาม
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า
disgorge(vt) สำรอก,อาเจียน,คาย,พ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Man) Killer of demons, gorge on this flesh, our offering.นักฆ่าของปีศาจกินเนื้อนี้ ให้บริการของเรา Help! (1965)
...killer of demons, drink of this vessel, gorge on this blood, our offering...ดื่มของเรือนี้ กินเลือดนี้ให้บริการของเรา Help! (1965)
Gorge you out and you're lost in the smoke.นายจะติดอยู่ในช่องแคบและหายไปในกลุ่มควัน Ladder 49 (2004)
Reminds me of my dear Albert, like to gorge himself to bloatation, he did.ทำให้ฉันนึกถึงสามีฉัน อัลเบิร์ท เขาชอบกินซะจนพุงพลุ้ย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm in Kingston Gorge and I'm getting severe interference. Do you read me?ฉันอยู่ที่คิงส์ตั้น จอร์จ มีคลื่นรบกวน คุณได้ยินไหม Rogue (2007)
Gorge ... Where are the keys?จอร์ท กุญแจอยู่ไหน Skyline (2010)
They gorge themselves in there.นี่แหละโรงอาหารพวกมัน Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
Shen is a top hydro-electric engineer who worked on the Three Gorges dam.เชนเป็นวิศวะกรชั้นนำด้านไฟฟ้าพลังน้ำ ทำงานที่เขื่อนสามหุบเขา World Leader Pretend (2011)
I wanna gorge on human blood not because some fucking Bible tells me to, but because I like it.ฉันอยากจะสวาปาม พวกมนุษย์ ไม่ใช่เพราะ ไอ้ไบเบิ้ลเฮงซวยบอกฉัน แต่เพราะฉันชอบทำมันไงล่ะ Hopeless (2012)
The gorge marks the start of Annis' lands.ช่องเขาเครื่องหมายจุดเริ่มต้นดินแดนแห่งแอนนิส Arthur's Bane: Part One (2012)
What are you staring at? I'll gorge your eyes out.ฉันสร้างเธอขึ้นมาได้ ฉันก็ทำลายเธอได้เช่นกัน A Muse (2012)
Not far - this gorge leads to the cauldron.อีกไม่ไกล หุบเขานี่จะนำเราไปหาหม้อ With All My Heart (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gorgeIsn't he gorgeous? - So tall and smart-looking.
gorge"I was just admiring your roses. They're absolutely gorgeous." "Oh, I'm flattered. Thank you."
gorgeShe was dazzled by the gorgeous room.
gorgeThat's a gorgeous color. What kind of beer is that?
gorgeThe gorgeous cake made my mouth water.
gorgeThe peacock has a truly gorgeous tail.
gorgeThe weather was gorgeous.
gorgeThis hotel has a gorgeous outlook onto the sea.
gorgeThis is a gorgeous town.
gorgeWhat a gorgeous bash!
gorgeWhat a gorgeous coat you're wearing.
gorgeWhat a gorgeous sunset! Let's hang around for a couple of minutes and watch it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
ความหรูหรา[N] gorgeousness, See also: elegance, magnificence, Example: ผมชอบรถที่มีความหรูหรามากกว่ารถที่เรียบง่าย, Thai definition: การงามอย่างฉูดฉาด
พราวแพรว[V] gorgeous, See also: glow, glitter, sparkle, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, พราว, แพรว, Example: นิ้วของเธอพราวพราวแพรวไปด้วยเพชร, Thai definition: ละลานตา
เฟี้ยว[ADV] magnificently, See also: gorgeously, Example: คณะผาดโผนแสดงได้เฟี้ยวมากเป็นที่ถูกใจคนดู, Thai definition: ทำหรือแสดงผาดโผนเป็นที่สะดุดตา, Notes: (ปาก)
สวยหรู[ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
สวยหรู[ADJ] splendid, See also: gorgeous, sumptuous, Example: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง
อะร้าอร่าม[ADV] dazzlingly, See also: gorgeously, Example: พวกคุณครูแต่งเครื่องแบบติดขีดบอกยศอะร้าอร่าม, Thai definition: ลักษณะการแต่งกายที่มีเครื่องประดับเต็มไปทั้งตัว
โกรกธาร[N] canyon, See also: gorge, ravine, Syn. หุบผา, Thai definition: หุบผาลึกชันและแคบมาก มีหน้าผาชัน 2 ข้าง มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง
เลิศหรู[ADJ] magnificent, See also: gorgeous, luxurious, sumptuous, splendid, majestic, superb, terrific, Example: ทุกคนต้องแต่งตัวให้โก้เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศของงานที่เลิศหรู, Thai definition: ที่สวยงามอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
เชือดคอ[v. exp.] (cheūat khø) FR: égorger
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดื่มจิบ ๆ[v.] (deūm jip-jip) EN: sip   FR: boire à petites gorgées, siroter
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
เหว[n.] (hēo) EN: abyss ; chasm ; gorge   FR: gouffre [m] ; abîme [m] ; abysse [m]
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously   

CMU English Pronouncing Dictionary
GORGE G AO1 R JH
GORGES G AO1 R JH AH0 Z
GORGES G AO1 R JH IH0 Z
GORGETS G AO1 R G AH0 T S
GORGEOUS G AO1 R JH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gorge (v) gˈɔːʤ (g oo1 jh)
gorged (v) gˈɔːʤd (g oo1 jh d)
gorges (v) gˈɔːʤɪz (g oo1 jh i z)
gorgeous (j) gˈɔːʤəs (g oo1 jh @ s)
gorgeously (a) gˈɔːʤəsliː (g oo1 jh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华丽[huá lì, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous, #6,280 [Add to Longdo]
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; magnificent, #13,348 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] gorge, #16,209 [Add to Longdo]
艳丽[yàn lì, ㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; garish and beautiful, #16,670 [Add to Longdo]
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, / ] gorge; gulch; ravine; deep ditch, #38,229 [Add to Longdo]
华彩[huá cǎi, ㄏㄨㄚˊ ㄘㄞˇ, / ] gorgeous; resplendent or rich color, #40,163 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] gorgeous, #203,106 [Add to Longdo]
狭路[xiá lù, ㄒㄧㄚˊ ㄌㄨˋ, / ] gorge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kehle {f}; Schlund {m} | Kehlen {pl}; Schlünde {pl}gorge | gorges [Add to Longdo]
Schlucht {f}; Klamm {f} | Schluchten {pl}gorge | gorges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴージ[, go-ji] (n) (1) gouge (tool); (2) (See ゴルジュ) gorge [Add to Longdo]
ゴージャス[, go-jasu] (adj-na,n) gorgeous; (P) [Add to Longdo]
ゴルジュ[, goruju] (n) gorge (fre [Add to Longdo]
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
華やか(P);花やか[はなやか, hanayaka] (adj-na,n) showy; brilliant; gorgeous; florid; gay; (P) [Add to Longdo]
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous [Add to Longdo]
峡;峽(oK)[かい, kai] (n) (arch) (See はざま・2) gorge; ravine [Add to Longdo]
峡谷[きょうこく, kyoukoku] (n) glen; ravine; gorge; canyon; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gorge \Gorge\, v. i.
   To eat greedily and to satiety. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gorge \Gorge\, n. [F. gorge, LL. gorgia, throat, narrow pass,
   and gorga abyss, whirlpool, prob. fr. L. gurgea whirlpool,
   gulf, abyss; cf. Skr. gargara whirlpool, g[.r] to devour. Cf.
   {Gorget}.]
   1. The throat; the gullet; the canal by which food passes to
    the stomach.
    [1913 Webster]
 
       Wherewith he gripped her gorge with so great pain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Now, how abhorred! . . . my gorge rises at it.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrow passage or entrance; as:
    (a) A defile between mountains.
    (b) The entrance into a bastion or other outwork of a
      fort; -- usually synonymous with rear. See Illust. of
      {Bastion}.
      [1913 Webster]
 
   3. That which is gorged or swallowed, especially by a hawk or
    other fowl.
    [1913 Webster]
 
       And all the way, most like a brutish beast,
       e spewed up his gorge, that all did him detest.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. A filling or choking of a passage or channel by an
    obstruction; as, an ice gorge in a river.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) A concave molding; a cavetto. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The groove of a pulley.
    [1913 Webster]
 
   7. (Angling) A primitive device used instead of a fishhook,
    consisting of an object easy to be swallowed but difficult
    to be ejected or loosened, as a piece of bone or stone
    pointed at each end and attached in the middle to a line.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Gorge circle} (Gearing), the outline of the smallest cross
    section of a hyperboloid of revolution.
 
   {Circle of the gorge} (Math.), a minimum circle on a surface
    of revolution, cut out by a plane perpendicular to the
    axis.
 
   {Gorge fishing}, trolling with a dead bait on a double hook
    which the fish is given time to swallow, or gorge.
 
   {Gorge hook}, two fishhooks, separated by a piece of lead.
    --Knight.
    [1913 Webster + Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gorge \Gorge\, v. t. [imp. & p. p. {Gorged}; p. pr. & vb. n.
   {Gorging}.] [F. gorger. See {Gorge}, n.]
   1. To swallow; especially, to swallow with greediness, or in
    large mouthfuls or quantities.
    [1913 Webster]
 
       The fish has gorged the hook.     --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To glut; to fill up to the throat; to satiate.
    [1913 Webster]
 
       The giant gorged with flesh.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Gorge with my blood thy barbarous appetite.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gorge
   n 1: a deep ravine (usually with a river running through it)
   2: a narrow pass (especially one between mountains) [syn:
     {defile}, {gorge}]
   3: the passage between the pharynx and the stomach [syn:
     {esophagus}, {oesophagus}, {gorge}, {gullet}]
   v 1: overeat or eat immodestly; make a pig of oneself; "She
      stuffed herself at the dinner"; "The kids binged on ice
      cream" [syn: {gorge}, {ingurgitate}, {overindulge}, {glut},
      {englut}, {stuff}, {engorge}, {overgorge}, {overeat},
      {gormandize}, {gormandise}, {gourmandize}, {binge}, {pig
      out}, {satiate}, {scarf out}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 gorge /gɔʀʒ/ 
  throat; breast

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top