ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stain

S T EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stain-, *stain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stain(n) คราบ, See also: รอยเปื้อน, รอยเลอะ, Syn. blot, mark, spot
stain(n) สีทา, See also: สีแต้ม, Syn. cloour, tinge
stain(n) สีย้อม, Syn. dye
stain(n) ด่างพร้อย, See also: มลทิน, Syn. blemish, disgrace, shame
stain(vi) เป็นคราบ, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. blot, mark, spot
stain(vt) ทำให้เป็นรอยเลอะ, See also: ทำให้เป็นคราบ, ทำให้เปื้อน, Syn. blot, mark, spot
stained(adj) เปรอะเปื้อน, See also: สกปรก, Syn. dirty, soiled, spotted
stainer(n) ผู้เป็นคราบ
stainable(adj) ซึ่งเป็นคราบ, See also: ซึ่งเปรอะเปื้อน
stainless(adj) ไร้คราบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stain(สเทน) vt., vi. ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้เป็นรอยด่าง, แต้มสี, ทำให้มีมลทิน. n. สีแต้ม, สีย้อม, สีที่เปรอะเปื้อน, ด่างพร้อย, สิ่งสกปรก, แต้มสกปรก., See also: stainability n. stainable adj. stainer n., Syn. speck, blot, tarnish, st
stainless(สเทน'ลิส) adj. ไม่สกปรก, ไม่เปื้อนสี, ไม่มีจุดด่างพร้อย, ไม่ขึ้นสนิม, ไม่เปรอะเปื้อน. n. วัสดุเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กกันสนิม
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม, อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist
bloodstain(บลัด'สเทน) n. รอยเลือด, จุดที่เปื้อนเลือด
distain(ดิสเทน') vt. ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้เป็นมลทิน, Syn. stain, sully
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน, ค้ำจุน, ประคองไว้, รับภาระ, รักษาไว้, ยังชีพ, ผดุงไว้, ช่วยเหลือ, ทำต่อไป, ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support, maintain
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
stain(n) รอยด่าง, รอยเปื้อน, สิ่งสกปรก
stain(vt) ทำให้ด่าง, ทำเปื้อน, แต้มสี, ทำให้สกปรก
stainless(adj) ไม่มีมลทิน, ไม่เปื้อน, ไม่ด่างพร้อย, ไม่สกปรก
abstain(vi) เว้น, ละเว้น, อด
bloodstain(n) รอยเปื้อนเลือด, รอยเลือด
sustain(vt) ค้ำจุน, ได้รับ, เห็นพ้อง, สนับสนุน, ผดุงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stain๑. สีย้อม๒. การย้อมสี [ มีความหมายเหมือนกับ staining ๒ และ tinction ๑ ]๓. ย้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain๑. แต้มสี๒. แต่งสี๓. คราบสี๔. สีย้อม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stain, acidสีย้อมชนิดกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, acid fast๑. สีย้อมทนกรด๒. การย้อมสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, basicสีย้อมชนิดด่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, contrast; stain, differentialสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, counterสีย้อมทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, differential; stain, contrastสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, doubleสีย้อมควบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, metachromaticสีย้อมติดได้หลากสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stainless steelเหล็กกล้าไร้สนิม, โลหะผสมระหว่างเหล็ก โครเมียม และธาตุบางชนิด เช่น นิกเกิล มีความต้านทานสูงต่อการเกิดสนิมโดยปกติจะมีโครเมียมผสมอยู่เกิน 12% [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stainless steel industryอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิม [TU Subject Heading]
Stains and staining (Microscopy)สีย้อมและการย้อมสี (จุลทรรศนศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if he used the boy to get you, it would stain the aristocrat's honor.ถ้าเขาใช้เด็กเพื่อล่อเธอ มันจะเสียเกียรติราชสกุล Vampire Hunter D (1985)
Herr Direktor, I was just helping Lisiek to find something... to clean the stains from the Herr Kommandant's bathtub.ผอ.คะ ฉันกำลังช่วย... ลิเชียค หาอะไรไปขัดอ่างอาบน้ำผู้กอง Schindler's List (1993)
I've been unable to remove the stains from your bathtub.ผมขัดรอยเปื้อนในอ่างไม่ออก Schindler's List (1993)
The urine stain on your pants would signify that you're a single-shaker!รอยปัสสาวะบนกางเกง... ...แสดงว่าสะบัดครั้งเดียวก่อนเก็บ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
No, it's to stain a slide.เปล่า ผมจะเอาไปแต้มแผ่นสไลด์น่ะ Pi (1998)
At least we could die honorably, not as a stain on the face of History.อย่างน้อยก็ตายอย่างมีเกียรติ ไม่เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ The Pianist (2002)
Hurry and wipe it! You'll stain the desk!รีบ ๆ เช็ดซะ เดี๋ยวโต๊ะจะเปื้อน My Tutor Friend (2003)
"The stain effected.""รอยคราบ." National Treasure (2004)
"The stain effected.""รอยคราบ." National Treasure (2004)
There's the legend of the Templar treasure, and the stain effects the legend.มันเป็นตำนานของอัศวินเทมปร้า ขุมทรัพย์, และรอยคราบของคำจารึก. National Treasure (2004)
"The stain effected" could refer to a dye or a reagent used to bring about a certain result."รอยคราบ" คงหมายถึงการย้อมสีหรือวิธีทางเคมี ใช้ เพื่อให้ได้ผลที่แน่นอน. National Treasure (2004)
I'm going to start eating less soy sauce so it won't stain the baby too darkแม่คงต้องเพลาๆ ลงหน่อย เดี๋ยวลูกออกมาตัวดำปี๋ Saving Face (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stainBlood stains don't usually disappear.
stainHe said that his previous dentist told him that he'd remove nicotine stains if he stopped smoking.
stainHis shirt was stained with sauce.
stainI couldn't scrub the stain out.
stainI don't think these ink stains will come off.
stainMy hands are stained with paint.
stainMy mind is as bright and clean as a stainless mirror.
stainRub briskly with soap, and the stain will soon wash off.
stainShe stained the wall beige.
stainThe auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.
stainThe coffee stain was difficult to remove.
stainThe ink stain will not wash out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อลูมิเนียม(n) aluminium, See also: stainless steel, aluminum, Syn. อลูมินัม, Example: ภาชนะเครื่องครัวส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียม, Notes: (อังกฤษ)
เปรอะ(adj) stained, See also: dirty, foul, Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฉันไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่เปรอะเข้ามาในห้องที่เพิ่งทำความสะอาด, Thai Definition: เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เปรอะเปื้อน(adj) stained, See also: dirty, foul, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฆาตกรรีบล้างมือที่เปรอะเปื้อนเลือดหลังจากสังหารเหยื่อแล้ว, Thai Definition: ที่เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
ดำๆ ด่างๆ(adj) discolored, See also: stained, faded, spotted, dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: ชุดผ้าดิบที่เขาใส่มีรอยคราบดำๆ ด่างๆ คล้ายชุดคนไข้ของโรงพยาบาล, Thai Definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
พิมล(adj) stainless, See also: flawless, pure, clear, Syn. ผ่องใส, ผุดผ่อง, ผ่องแผ้ว, Thai Definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ปราศจากความมัวหมอง
เปื้อน(adj) dirty, See also: stain, soil, blot, foul, Syn. เปรอะ, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: ชายชราถูนิ้วมือที่เปื้อนกาวแห้งๆ กับชายเสื้อ, Thai Definition: ที่ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
เปื้อน(v) dirty, See also: stain, soil, blot, foul, Syn. เปรอะ, เลอะ, Ant. สะอาด, Example: เสื้อตัวนี้เปื้อนโคลนเต็มไปหมด ต้องรีบเอาไปซัก, Thai Definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ
รอยด่าง(n) stain, See also: bad mark, spot, smut, smudge, blemish, Example: เขาโบกปูนขาวทับรอยด่างบนผนัง
รอยเปื้อน(n) stain, See also: grime, blot, spot
กระดำกระด่าง(adj) spotted, See also: stained, dirty, mottled, speckled, Syn. ดำๆ ด่างๆ, Example: กางเกงเขามีรอยเปื้อนกระดำกระด่าง, Thai Definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[damrong] (v) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve  FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[damrong thāna] (v, exp) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
ดวง[dūang] (n) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain  FR: disque [ m ] ; sphère [ f ] ; globe [ m ] ; cercle [ m ] ; point [ m ]
ดูแลเอาใจใส่[dūlaē aojaisai] (v, exp) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster  FR: prendre soin
จรรโลง[janlōng] (v) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance  FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
จุด[jut] (n) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot  FR: point [ m ] ; grain [ m ] ; petite tache [ f ]
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable growth  FR: croissance soutenable.[ [ f ]
การพัฒนาที่ยั่งยืน[kān phatthanā thī yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [ m ] ; développement soutenable [ m ]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน[kān phatthanā yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [ m ] ; développement soutenable [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STAIN S T EY1 N
STAINS S T EY1 N Z
STAINED S T EY1 N D
STAINES S T EY1 N Z
STAINING S T EY1 N IH0 NG
STAINBACK S T EY1 N B AE2 K
STAINLESS S T EY1 N L AH0 S
STAINBROOK S T EY1 N B R UH2 K
STAINMASTER S T EY1 N M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stain (v) stˈɛɪn (s t ei1 n)
stains (v) stˈɛɪnz (s t ei1 n z)
stained (v) stˈɛɪnd (s t ei1 n d)
staining (v) stˈɛɪnɪŋ (s t ei1 n i ng)
stainless (j) stˈɛɪnləs (s t ei1 n l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不锈钢[bù xiù gāng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˋ ㄍㄤ, / ] stainless steel, #11,583 [Add to Longdo]
污点[wū diǎn, ㄨ ㄉㄧㄢˇ, / ] stain; taint, #34,089 [Add to Longdo]
污渍[wū zì, ㄨ ㄗˋ, / ] stain, #36,406 [Add to Longdo]
色斑[sè bān, ㄙㄜˋ ㄅㄢ, ] stain; colored patch; freckle; lentigo [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleck { m } | Flecken { pl } | Flecken bekommen; schmutzen; Flecken verursachenstain | stains | to stain [Add to Longdo]
Fleckwasser { n }stain remover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
べそ[beso] (n) child's tear-stained face [Add to Longdo]
オイルステイン[oirusutein] (n) oil stain [Add to Longdo]
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass [Add to Longdo]
グラム染色[グラムせんしょく, guramu senshoku] (n) gram stain [Add to Longdo]
サステイナビリティ;サステナビリティ[sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability [Add to Longdo]
サステイナブル[sasuteinaburu] (adj-f) sustainable [Add to Longdo]
サステイナブルディベロップメント[sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development [Add to Longdo]
サステイニングプログラム[sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サステイン[sasutein] (n) sustain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable [Add to Longdo]
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stain \Stain\, v. i.
   To give or receive a stain; to grow dim.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stain \Stain\ (st[=a]n), v. t. [imp. & p. p. {Stained}
   (st[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Staining}.] [Abbrev. fr.
   distain.]
   1. To discolor by the application of foreign matter; to make
    foul; to spot; as, to stain the hand with dye; armor
    stained with blood.
    [1913 Webster]
 
   2. To color, as wood, glass, paper, cloth, or the like, by
    processes affecting, chemically or otherwise, the material
    itself; to tinge with a color or colors combining with, or
    penetrating, the substance; to dye; as, to stain wood with
    acids, colored washes, paint rubbed in, etc.; to stain
    glass.
    [1913 Webster]
 
   3. To spot with guilt or infamy; to bring reproach on; to
    blot; to soil; to tarnish.
    [1913 Webster]
 
       Of honor void,
       Of innocence, of faith, of purity,
       Our wonted ornaments now soiled and stained.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to seem inferior or soiled by comparison.
    [1913 Webster]
 
       She stains the ripest virgins of her age. --Beau. &
                          Fl.
    [1913 Webster]
 
       That did all other beasts in beauty stain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Stained glass}, glass colored or stained by certain metallic
    pigments fused into its substance, -- often used for
    making ornamental windows.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To paint; dye; blot; soil; sully; discolor; disgrace;
     taint.
 
   Usage: {Paint}, {Stain}, {Dye}. These denote three different
      processes; the first mechanical, the other two,
      chiefly chemical. To paint a thing is to spread a coat
      of coloring matter over it; to stain or dye a thing is
      to impart color to its substance. To stain is said
      chiefly of solids, as wood, glass, paper; to dye, of
      fibrous substances, textile fabrics, etc.; the one,
      commonly, a simple process, as applying a wash; the
      other more complex, as fixing colors by mordants.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stain \Stain\, n.
   1. A discoloration by foreign matter; a spot; as, a stain on
    a garment or cloth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A natural spot of a color different from the gound.
    [1913 Webster]
 
       Swift trouts, diversified with crimson stains.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Taint of guilt; tarnish; disgrace; reproach.
    [1913 Webster]
 
       Nor death itself can wholly wash their stains.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Our opinion . . . is, I trust, without any blemish
       or stain of heresy.          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. Cause of reproach; shame. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   5. A tincture; a tinge. [R.]
    [1913 Webster]
 
       You have some stain of soldier in you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Blot; spot; taint; pollution; blemish; tarnish; color;
     disgrace; infamy; shame.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stain
   n 1: a soiled or discolored appearance; "the wine left a dark
      stain" [syn: {stain}, {discoloration}, {discolouration}]
   2: (microscopy) a dye or other coloring material that is used in
     microscopy to make structures visible
   3: the state of being covered with unclean things [syn: {dirt},
     {filth}, {grime}, {soil}, {stain}, {grease}, {grunge}]
   4: a symbol of disgrace or infamy; "And the Lord set a mark upon
     Cain"--Genesis [syn: {mark}, {stigma}, {brand}, {stain}]
   5: an act that brings discredit to the person who does it; "he
     made a huge blot on his copybook" [syn: {blot}, {smear},
     {smirch}, {spot}, {stain}]
   v 1: color with a liquid dye or tint; "Stain this table a
      beautiful walnut color"; "people knew how to stain glass a
      beautiful blue in the middle ages"
   2: produce or leave stains; "Red wine stains the table cloth"
   3: make dirty or spotty, as by exposure to air; also used
     metaphorically; "The silver was tarnished by the long
     exposure to the air"; "Her reputation was sullied after the
     affair with a married man" [syn: {tarnish}, {stain},
     {maculate}, {sully}, {defile}]
   4: color for microscopic study; "The laboratory worker dyed the
     specimen"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top