Search result for

อัด

(89 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัด-, *อัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัด    [V] record, See also: copy, duplicate, Syn. อัดเสียง, Example: ค่ายเพลงติดต่อนักดนตรีไทยคณะที่มีฝีมือดีไปบรรเลงอัดแผ่นเสียงออกจำหน่าย, Thai definition: บันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสียง
อัด    [V] pack, See also: press, squeeze, push, put, Syn. บีบ, ดัน, ยัด, Example: เขาอัดเสื้อผ้าของเขาทั้งหมดเข้าไปในกระเป๋าก่อนจะรีบออกจากบ้านทันที
อัด    [V] smoke, See also: draw, inhale, Syn. สูบ, เสพ, Example: พ่อขออัดบุหรี่สักมวนก่อนที่จะออกไปข้างนอก
อัด    [V] be crowded, See also: be packed, Syn. เบียด, แน่น, Example: พอรถจอดนิ่งคนที่อัดแน่นอยู่ข้างในค่อยๆ ทยอยกันลง
อัด    [V] hit, See also: punch, strike, Syn. ชก, ต่อย, ซ้อม, Example: นักเลงพากันรุมอัดฝ่ายตรงข้างเสียจนสะบักสะบอม
อัด    [V] hold a breath, Syn. กลั้น, Example: เขาสูดลมอัดไว้ในปอดแล้วผลุบหายลงไปใต้น้ำ, Thai definition: กลั้นหายใจ
อัดลม    [N] carbonated water, See also: soda water, soda, Syn. น้ำอัดลม, Example: โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงและเยาวชนนิยมดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบรรจุขวด, Thai definition: เครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย และอัดไว้ในขวด
อัดแจ    [N] name of Javanese city, Syn. เมืองอะแจว, อะจีน
อัดแอ    [V] be crowded, See also: be congested, be packed, be overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, Ant. ว่าง, โล่ง, Example: จตุรัสอัดแอไปด้วยผู้คน, Thai definition: ยัดเยียด, แน่น, แออัด
อัดแอ    [ADJ] crowded, See also: congested, packed, overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, แน่น, Ant. ว่าง, โล่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัดก. ดันลมเข้าไป เช่น อัดลูกโป่ง, ยัดให้แน่น เช่น อัดดินปืน, ประกับให้แน่น เช่น อัดพื้นให้ชิด, ทำให้แน่น เช่น อัดกันอยู่ในรถ, บีบ เช่น อัดใบลาน
อัดกลั้น, กลั้นหายใจ, เช่น อัดลมหายใจ.
อัดว. ตรง, เต็ม, ตรงแบน, (ใช้แก่ลักษณะด้านหน้า) เช่น หน้าอัด สิงห์อัด.
อัดก๊อบปี้ก. บีบอัดให้แน่น เช่น อัดก๊อบปี้ผ้าม่วง, (ปาก) ปะทะอย่างแรง เช่น รถเก๋งถูกรถบรรทุกอัดก๊อบปี้พังยับเยิน.
อัดฉีดก. อัดจาระบีเข้าที่ข้อต่อรถยนต์
อัดฉีดให้เงินหรือรางวัลพิเศษเพื่อให้ทำงานให้โดยเร็วหรือให้ได้ผล.
อัดรูปก. ผลิตภาพจากฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่บันทึกภาพไว้แล้ว.
อัดลมก. อัดแก๊สเข้าไป.
อัดลมว. เรียกเครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวดเป็นต้น ว่า นํ้าอัดลม.
อัดสำเนาก. พิมพ์อัดกระดาษไขที่พิมพ์ เขียน เจาะปรุ หรือทำแบบลวดลายแล้ว ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง เพื่อให้ได้สำเนาจำนวนมากตามต้องการ, เรียกเครื่องพิมพ์ชนิดนั้น ว่า เครื่องอัดสำเนา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impactอัด, กระทบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
packอัดแน่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
packอัดแน่น [คอมพิวเตอร์]
Duplicationอัดสำเนา [การแพทย์]
Impactedอัดติดแน่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I feel so uncomfortable.แต่ฉันรู้สึกอึดอัด ทุกวันฉันพยายามเต็มที่แล้ว Rebecca (1940)
A hundred people crammed into a car.คนนับร้อยแออัดอยู่ในตู้เดียว Night and Fog (1956)
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง 12 Angry Men (1957)
Wallace will punch your friend as long as the song goes.วอลเลซจะอัดเพื่อนนาย นานเท่าที่เพลงยังบรรเลง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Choose anyone you like but only officers can talk to me.แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ เขาไม่สามารถพูดคุยกับฉัน ที่ทำให้มันน่าอึดอัดใจสำหรับ เขาไม่ได้ How I Won the War (1967)
I thought sure that Mongo would mash him up into little bitty sheriff meatballs.ผมนึกว่ามองโก จะอัดมันจนป่นปี้... Blazing Saddles (1974)
This is compressed air.นี่มันถังอัดอากาศนะ Jaws (1975)
Anything. A tape recording.อะไรก็ได้ เครื่องอัดเทปก็ได้ Oh, God! (1977)
-This show is taped, isn't it?อัดเทปรายการใช่มั้ยครับ Oh, God! (1977)
-Then the machine.... -No.งั้นเครื่องอัดเทปคง Oh, God! (1977)
He said he couldn't be recorded.ท่านบอกว่าเสียงท่านอัดลงเทปไม่ได้ Oh, God! (1977)
You sure that's all of 'em ?วินโดวส์อยู่ในห้องฟังเพลงเขายังคงพยายามหาทางออกไป ส่วนคนอื่น ๆ อยู่ในห้องอัดเสียงครับ The Thing (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
อัดลม[n.] (atlom) EN: carbonated water ; soda water ; soda   
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox   FR: photocopier ; dupliquer

English-Thai: Longdo Dictionary
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, R. bottle cap
Image:
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด
gridlock(vi, n) ติดขัด, แออัด, รถติด เช่น On Friday, a gridlocked intersection, blaring horns, and harsh looks resulted from drivers jockeying to merge from two lanes into one for most of the day., S. pack,traffic jam,
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block    [VT] อัดให้เข้ารูป
charge    [VT] อัดแน่นอยู่ในใจ, See also: อัดแน่น, อัดอยู่ในจิตใจ
charge    [VT] อัดไฟ, See also: ชาร์จไฟ, Syn. load, fill up
cram    [VT] อัด, See also: ยัดเข้าไป, Syn. pack, jam, overfill
cram in    [PHRV] อัดลงไป (สิ่งของหรือคน), See also: ยัด, Syn. crowd in
cram with    [PHRV] อัดแน่นด้วย, See also: เบียดกันแน่นด้วย, Syn. jam with
crowd out    [PHRV] อัดแน่นไปด้วย
dub in    [PHRV] ใส่เสียง, See also: อัดเสียงให้กับ (ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์)
fill away    [PHRV] เติมให้เต็ม, See also: อัด, บรรจุให้เต็ม, Syn. fill up
dub    [VT] อัดเสียง, See also: อัดเสียงลงบนแผ่นฟิล์ม, อัดเทป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
aerator(แอ' ราเทอะ) n. เครื่องมืออัดอากาศเข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ , เครื่องอัดลม
aerify(แอ' ริไฟ) vt. อัดอากาศเข้า, เผยกับอากาศ, เปลี่ยนเป็นลักษณะอากาศธาตุ., Syn. aerify
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
air curtainม่านลมจากอากาศที่อัด เพื่อกันแมลงหรืออื่น ๆ
air cylinderท่อที่อัดอากาศไว้
air-spay(แอร์' สเพรย์) adj. เกี่ยวกับเครื่องฉีดที่อัดด้วยอากาศ. -air-sprayed adj .
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
amberoid(แอม' เบอรอยดฺ) n. อำพันสังเคราะห์ ที่ทำจากการอัดเรซิน (resins) ณ ที่อุณหภูมิสูง., Syn. ambroid
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)

English-Thai: Nontri Dictionary
aerate(vt) อัดลม,ผึ่งลม
AIR air brake(n) ระบบห้ามล้อโดยการอัดลม
buxom(adj) ท้วม,อวบอัด
can(vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง
charger(n) ม้าศึก,เครื่องอัดไฟ,ผู้กล่าวหา,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้เรียกเก็บเงิน
cloy(vt) อัด,ยัด
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
compact(vt) อัดกันแน่น,ทำให้เป็นปึก,ทำให้กะทัดรัด
compress(n) ผ้าพันแผล,เครื่องกด,เครื่องอัด,เครื่องบีบ,ลูกประคบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zerk[เซิร์ก] (n ) อัดจาระบี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
詰まる[つまる, tsumaru] Thai: อัดแน่น English: to be packed

German-Thai: Longdo Dictionary
kompakt(adj adv) กะทัดรัด, กระชับ, ที่ถูกอัดแน่น, ที่ถูกรวมกันแน่น
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
Faltenrock(n) |der, pl. Faltenröcke| กระโปรงที่จับจีบ, กระโปรงอัดพลีท
aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| อัดไฟ, ชาร์จแบตเตอรี่ เช่น den Akku laden
schmeißen(vt) |schmeißt, schmiss, hat geschmissen| ตีตบเบาๆ อัด ทุบ

French-Thai: Longdo Dictionary
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top