ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

matter

M AE1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matter-, *matter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
matter(n) สิ่งที่ต้องทำ, See also: ภารกิจ, งาน, ธุรกิจ, Syn. affair, business, chore, errand
matter(n) สาร, See also: เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว, Syn. topic, argument, focus
matter(n) วัตถุ, See also: สสาร, สิ่งของ, Syn. object, substance
matter(n) สิ่งพิมพ์, See also: สิ่งตีพิมพ์
matter(vi) เป็นเรื่องสำคัญ, See also: มีความหมาย, มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ, Syn. carry weight, count
matters(n) สถานการณ์, See also: สภาพแวดล้อม
matter to(phrv) สำคัญกับ, See also: สำคัญต่อ
matter-of-fact(idm) เป็นงานเป็นการ, See also: ไร้ความรู้สึก
matter-of-fact(n) ข้อเท็จจริง
matters of law(n) ข้อกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ, สสาร, สาระ, เนื้อหา, สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง, วัตถุทางกาย, สารเฉพาะอย่าง, สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย, หนอง, สิ่งตีพิมพ์, สิ่งขีดเขียน, สถานการณ์, สภาวะ, ธุรกิจ, ความสำคัญ, ความลำบาก, เหตุผล, สาเหตุ, สำเนา, แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)
gray matterเนื้อเยื่อประสาทและสมองส่วนที่มีสีเทา
printed mattern. สิ่งตีพิมพ์
smatter(สแมท'เทอะ) vt., vi., n. (การ) พูดได้อย่างงู ๆ ปลา ๆ , สนทนาได้อย่างงู ๆ ปลา ๆ, See also: smatterer n., Syn. dabble in
smattering(สแมท'เทอริง) adj., n. (ความ) รู้ตื้น ๆ , รู้เพียงผิวเผิน., Syn. smatter, sprinkling

English-Thai: Nontri Dictionary
matter(n) วัตถุ, สสาร, สิ่งของ, สาระ, เรื่อง
matter(vi) เป็นเรื่องราว, สำคัญ, เป็นเหตุ
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง, จริงจัง, ไม่เพ้อฝัน
smattering(n) ความรู้แค่หางอึ่ง, ความรู้งูๆปลาๆ
SUBJECT subject matter(n) ประเด็น, เนื้อเรื่อง, หัวข้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
matterสสาร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in deedกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in disputeข้อพิพาท, กรณีพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in issueประเด็นข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter in paisกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยคำพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter of recordกรณีที่ต้องพิสูจน์ด้วยสำนวนความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter of substanceข้อสาระสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matter, gray; matter, grey; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matter, grey; matter, gray; substance, gray; substance, greyเนื้อเทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
matter, white; substance, whiteเนื้อขาว [ มีความหมายเหมือนกับ substance, medullary ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matterสสาร [TU Subject Heading]
Mattersสสาร [การแพทย์]
Matters, Dryสิ่งแห้ง [การแพทย์]
Matters, Waterinsolubleสารที่ไม่ละลายน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- My dear! Those hands! - What's the matter with them?- ที่รักของฉัน ดูมือเธอสิ The Great Dictator (1940)
It's just a matter of detail. Formalities.มันเกี่ยวกับรายละเอียด The Great Dictator (1940)
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ Rebecca (1940)
Your hair? Yes, of course I do. What's the matter with it?ทรงผมคุณเหรอ ชอบสิ ทําไมเหรอ Rebecca (1940)
What does it matter if they do?แล้วมันสำคัญตรงไหนล่ะถ้าพวกเขามอง จำไว้ว่าในแมนดาเลย์นี้... Rebecca (1940)
I always used to wait up for her, no matter how late.ฉันมักจะอยู่คอยท่านเสมอไม่ว่าจะดึกเเค่ไหน Rebecca (1940)
What have I done? - Go and take it off. It doesn't matter what you put on.กลับไปถอดชุดซะ เเล้วใส่ชุดอะไรก็ได้ทั้งนั้น ไม่สําคัญหรอก Rebecca (1940)
"She's got the three things that really matter in a wife, " everyone said.ทุกคนพูดว่า "หล่อนมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ สําหรับการเป็นภรรยา" Rebecca (1940)
No, no. She hasn't won. No matter what happens now, she hasn't won.ไม่ค่ะ หล่อนยังไม่ชนะ ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็ยังไม่ชนะ Rebecca (1940)
Purely as a matter of routine, you know.ก็ตามระเบียบขั้นตอนละนะ Rebecca (1940)
No matter what he asks you, you won't lose your head?- คุณจะไม่โมโหออกมา Rebecca (1940)
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
matterA conflict of opinions arose over the matter.
matterAfter returning home I will inquire into the matter.
matterAh, unfortunately there is a small matter I need to attend to so I'll take my leave now.
matterAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
matterA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
matterA man of responsibility, he didn't leave the matter alone.
matterAmerican news stories always refer to "The Japanese" no matter who is being talked about.
matterAnd to make matters worse, he met with a traffic accident.
matterAnd, to make the matter worse, he has taken to drinking.
matterAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.
matterA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
matterAs a matter as fact, he did it for himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สสาร(n) matter, Syn. สาร, Example: สสารทั้งหลายเปลี่ยนแปลงและเน่าเปื่อยได้เพราะอะตอม, Thai Definition: สิ่งที่มีมวลสาร ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ เช่น ทองคำ แก้ว น้ำ เกลือ อากาศ สสารอาจประกอบด้วยสารเดียวล้วนหรือหลายสารก็ได้
สิ่ง(n) thing, See also: matter, Example: เมื่อสติปัญญาของคนเริ่มพัฒนามากขึ้นมนุษย์ก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเขาเกิดขึ้นได้อย่างไร, Thai Definition: คำใช้แทนคำนามทั่วๆ ไป โดยไม่จำกัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
เป็นไร(v) matter, See also: do matter, Syn. เป็นอย่างไร, Example: น้าล้ำเป็นไรไม่รู้ ไม่ยอมพูดกับจุ๋มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว, Thai Definition: มีเหตุการณ์อย่างไร
อีโหน่อีเหน่(n) matter, See also: affair, subject, Example: ความผิดพลาดที่ระบบกลไกของรถไฟอาจทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นกับผู้โดยสารที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วย, Thai Definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้น (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ)
ตัวเรือน(n) body, See also: matter, Example: เขาออกแบบตัวเรือนนาฬิกาเอง, Thai Definition: ที่รองรับเพชรพลอยและ หน้าปัทม์นาฬิกา
ตัวเรือน(n) body, See also: matter, Example: เขาออกแบบตัวเรือนนาฬิกาเอง, Thai Definition: ที่รองรับเพชรพลอยและ หน้าปัทม์นาฬิกา
ใจความ(n) essence, See also: matter, meaning, content, substance, pith, Syn. ประเด็นหลัก, หลักสำคัญ, สาระสำคัญ, Example: บทความของเขามีใจความเป็นเชิงวิงวอนให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต, Thai Definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ระบิ(n) story, See also: matter, affair, Syn. ระบิล, เรื่อง, ความ
กิจจา(n) matter, See also: thing, Syn. เรื่องราว, ข้อความ, Example: ท่านมีกิจจาประการใดจงไขขาน, Notes: (กลอน)
ข้อกฎหมาย(n) matters of law, See also: legal provision, Example: การปฏิรูปการเมืองตรงนี้ไม่ได้เกิดจากข้อกฎหมายที่บังคับไว้แต่เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: ข้อความที่เกี่ยวกับการใช้บังคับหรือการตีความกฎหมาย, Notes: (กฎ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันที่จริง[anthījing] (adv) EN: in fact ; as a matter of fact  FR: en fait ; à vrai dire
อธิกรณ์[athikøn] (n) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause  FR: litige [ m ]
ช่าง[chang] (x) EN: never mind ; forget it ; no matter  FR: peu importe ! ; oubliez !
โดยอรรถ[dōi at] (adv) EN: according to the essence of a matter
โดยมารยาท[dōi mārayāt] (adv) EN: as a matter of courtesy
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [ m ] ; point essentiel [ m ] ; point crucial [ m ] ; point important [ m ]
กรณีพิพาท[karanī phiphāt] (n, exp) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision  FR: conflit [ m ]
คดีโลก[khadī lōk] (n, exp) EN: the affairs of the world ; worldly matters
คดีธรรม[khadī tham] (n, exp) EN: religious matters

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MATTER M AE1 T ER0
MATTERA M AA0 T EH1 R AH0
MATTERN M AE1 T ER0 N
MATTERS M AE1 T ER0 Z
MATTER'S M AE1 T ER0 Z
MATTERED M AE1 T ER0 D
MATTEREASE M AE1 T ER0 IY2 Z
MATTEREASE M AH0 T R IY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
matter (v) mˈætər (m a1 t @ r)
matters (v) mˈætəz (m a1 t @ z)
mattered (v) mˈætəd (m a1 t @ d)
mattering (v) mˈætərɪŋ (m a1 t @ r i ng)
matter-of-fact (j) mˌætər-əv-fˈækt (m a2 t @ r - @ v - f a1 k t)
matter-of-course (j) mˌætər-əv-kˈɔːs (m a2 t @ r - @ v - k oo1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] matter; thing; item; work; affair #175 [Add to Longdo]
物质[wù zhì, ㄨˋ ㄓˋ, / ] matter; substance; material; materialistic #1,855 [Add to Longdo]
事项[shì xiàng, ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] matter; item #3,768 [Add to Longdo]
生死存亡[shēng sǐ cún wáng, ㄕㄥ ㄙˇ ㄘㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, ] matter of life and death #32,786 [Add to Longdo]
[zǎi, ㄗㄞˇ, ] matter, affair [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansichtssache { f }matter of opinion [Add to Longdo]
Beanspruchte { n }; Beanspruchtesmatter claimed [Add to Longdo]
Geschmackssache { f }; Geschmacksfrage { f }matter of taste; question of taste [Add to Longdo]
Kostenpunkt { m }matter of expense [Add to Longdo]
Materie { f } | Materien { pl }; Bewandtnisse { pl }matter | matters [Add to Longdo]
Prestigefrage { f }matter of prestige [Add to Longdo]
Sache { f }; Angelegenheit { f } | die Sache ist die | eine reelle Sache; ein faires Geschäft | eine klare Sache | einer Sache gewachsen sein | mit jdm. gemeinsame Sache machen | der Sache nachgehen | gleich zur Sache kommen | seine Sache gut machen | seine Sache gut machen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | Sachen umherwerfenmatter | the point is | a square deal | a plain sailing | to be equal to sth. | to make common cause with someone | to go into the matter | to come straight to the point | to do a good job | to acquit oneself well | to come to business | to come to the point | to get down to brass tacks | to get down to the nitty-gritty | to send things flying [Add to Longdo]
Selbstverständlichkeit { f }matter of course [Add to Longdo]
Streitgegenstand { m }matter in dispute [Add to Longdo]
Streitwert { m }matter in controversy [Add to Longdo]
Verstandesmensch { m } | Verstandesmenschen { pl }matter of fact person | matter of fact people [Add to Longdo]
sachlichmatter of fact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
内容[ないよう, naiyou] (n) subject; contents; matter; substance; detail; import; (P) #164 [Add to Longdo]
[た, ta] (n-adv, n, adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) #175 [Add to Longdo]
[わたし(P);わたくし(P), watashi (P); watakushi (P)] (pn, adj-no) (1) I; me; (n, adj-no) (2) (わたくし only) private affairs; personal matter; secrecy; (3) (わたくし only) selfishness; (P) #215 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n, n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.) #800 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) (1) matter; case; item; (ctr) (2) counter for cases, matters, etc.; (P) #806 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカル事項[ローカルじこう, ro-karu jikou] local matter [Add to Longdo]
固体[こたい, kotai] solid-state (a-no), solid, solid matter [Add to Longdo]
実装上の事項[じつそうじょうのじこう, jitsusoujounojikou] local matter [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Matter \Mat"ter\, n. [OE. matere, F. mati[`e]re, fr. L. materia;
   perh. akin to L. mater mother. Cf. {Mother}, {Madeira},
   {Material}.]
   1. That of which anything is composed; constituent substance;
    material; the material or substantial part of anything;
    the constituent elements of conception; that into which a
    notion may be analyzed; the essence; the pith; the
    embodiment.
    [1913 Webster]
 
       He is the matter of virtue.      --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. That of which the sensible universe and all existent
    bodies are composed; anything which has extension,
    occupies space, or is perceptible by the senses; body;
    substance.
    [1913 Webster]
 
   Note: Matter is usually divided by philosophical writers into
      three kinds or classes: solid, liquid, and gaseous.
      Solid substances are those whose parts firmly cohere
      and resist impression, as wood or stone. Liquids have
      free motion among their parts, and easily yield to
      impression, as water and wine. Gaseous substances are
      elastic fluids, called vapors and gases, as air and
      oxygen gas.
      [1913 Webster]
 
   3. That with regard to, or about which, anything takes place
    or is done; the thing aimed at, treated of, or treated;
    subject of action, discussion, consideration, feeling,
    complaint, legal action, or the like; theme. "If the
    matter should be tried by duel." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Son of God, Savior of men! Thy name
       Shall be the copious matter of my song. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Every great matter they shall bring unto thee, but
       every small matter they shall judge. --Ex. xviii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   4. That which one has to treat, or with which one has to do;
    concern; affair; business.
    [1913 Webster]
 
       To help the matter, the alchemists call in many
       vanities out of astrology.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Some young female seems to have carried matters so
       far, that she is ripe for asking advice.
                          --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   5. Affair worthy of account; thing of consequence;
    importance; significance; moment; -- chiefly in the
    phrases what matter? no matter, and the like.
    [1913 Webster]
 
       A prophet some, and some a poet, cry;
       No matter which, so neither of them lie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Inducing cause or occasion, especially of anything
    disagreeable or distressing; difficulty; trouble.
    [1913 Webster]
 
       And this is the matter why interpreters upon that
       passage in Hosea will not consent it to be a true
       story, that the prophet took a harlot to wife.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Amount; quantity; portion; space; -- often indefinite.
    [1913 Webster]
 
       Away he goes, . . . a matter of seven miles. --L'
                          Estrange.
    [1913 Webster]
 
       I have thoughts to tarry a small matter. --Congreve.
    [1913 Webster]
 
       No small matter of British forces were commanded
       over sea the year before.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Substance excreted from living animal bodies; that which
    is thrown out or discharged in a tumor, boil, or abscess;
    pus; purulent substance.
    [1913 Webster]
 
   9. (Metaph.) That which is permanent, or is supposed to be
    given, and in or upon which changes are effected by
    psychological or physical processes and relations; --
    opposed to {form}. --Mansel.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) Written manuscript, or anything to be set in
     type; copy; also, type set up and ready to be used, or
     which has been used, in printing.
     [1913 Webster]
 
   {Dead matter} (Print.), type which has been used, or which is
    not to be used, in printing, and is ready for
    distribution.
 
   {Live matter} (Print.), type set up, but not yet printed
    from.
 
   {Matter in bar}, {Matter of fact}. See under {Bar}, and
    {Fact}.
 
   {Matter of record}, anything recorded.
 
   {Upon the matter}, or {Upon the whole matter}, considering
    the whole; taking all things into view; all things
    considered.
    [1913 Webster]
 
       Waller, with Sir William Balfour, exceeded in horse,
       but were, upon the whole matter, equal in foot.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Matter \Mat"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Mattered}; p. pr. & vb.
   n. {Mattering}.]
   1. To be of importance; to import; to signify.
    [1913 Webster]
 
       It matters not how they were called. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To form pus or matter, as an abscess; to maturate. [R.]
    "Each slight sore mattereth." --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Matter \Mat"ter\, v. t.
   To regard as important; to take account of; to care for.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He did not matter cold nor hunger.    --H. Brooke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 matter
   n 1: a vaguely specified concern; "several matters to attend
      to"; "it is none of your affair"; "things are going well"
      [syn: {matter}, {affair}, {thing}]
   2: some situation or event that is thought about; "he kept
     drifting off the topic"; "he had been thinking about the
     subject for several years"; "it is a matter for the police"
     [syn: {topic}, {subject}, {issue}, {matter}]
   3: that which has mass and occupies space; "physicists study
     both the nature of matter and the forces which govern it"
   4: a problem; "is anything the matter?"
   5: (used with negation) having consequence; "they were friends
     and it was no matter who won the games"
   6: written works (especially in books or magazines); "he always
     took some reading matter with him on the plane"
   v 1: have weight; have import, carry weight; "It does not matter
      much" [syn: {count}, {matter}, {weigh}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top