ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตึ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตึ-, *ตึ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สึ่งตึ(adj) โง่, ซื่อบื้อ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึ(adv) stuffy, See also: stale, musty, fusty, Syn. ตึๆ, ตุๆ, Example: เนื้อทอดจานนี้เหม็นตึจนนำมาทานไม่ได้, Thai Definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง มักใช้ประกอบคำเหม็น
ตึ(n) building, See also: brickwork, edifice, structure, Syn. อาคาร, โรงเรือน, Example: เจ้าของที่ดินมีโครงการจะก่อสร้างตึก 20 หลังบนที่ดินแปลงนี้, Count Unit: หลัง, ตึก, Thai Definition: อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูน เป็นต้น
ตึ(v) be strict, See also: be rigid, be strained, be taut, be tight, be tense, be critical, Syn. เข้มงวด, เคร่ง, เคร่งครัด, Example: เราควรดำเนินตนให้เป็นสายกลาง คือ ไม่หย่อนและไม่ตึงไปนัก, Count Unit: หย่อน
ตึ(v) be short of, See also: be lacking of, be deficient in, Syn. ฝืด, Example: เมื่อสินเชื่อไม่พอสนองความต้องการ ปัญหาเงินตึงก็จะติดตามมา, Count Unit: คล่อง
ตึ(adj) tight, See also: tense, taut, stiff, firm, Syn. แน่น, เต่ง, เต่งตึง, Ant. หย่อน, ยาน, หลวม, Example: เวลาอยู่ว่างๆ เขาก็ใช้มือเคล้นคลึงตามไปด้วย จนเส้นเอ็นที่ตึงแทบขาดผ่อนคลายลง, Count Unit: หย่อน, Thai Definition: เหยียดออกหรือขยายออกเต็มที่
ตึ(v) be in an angry mood, See also: refrain from speaking, look strained/sullen, Ant. คล่อง, สะพัด, Example: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย, Thai Definition: มีอาการออกจะโกรธๆ
ตึ(adv) sound of a heavy thing falling on the floor or ground, Example: พ่อเจ้าตัวสั่นพับๆ ครู่เดียวก็ล้มตึงบนฟูกที่เตรียมไว้, Thai Definition: อาการที่ทำให้เกิดเสียงเช่นนั้น
ตึกราม(n) buildings, Syn. ตึก, Example: เพียงสิบกว่านาที เมื่อเดินออกถึงถนนใหญ่กลับเต็มไปด้วยตึกรามที่โอ่อ่า, Count Unit: หลัง, ตึก
ตึกสูง(n) high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ตึกแถว(n) commercial buildings, See also: tenement house, Syn. ห้องแถว, Example: บ้านสวยสง่างามของเจือทองโดนบังด้วยตึกแถว, Count Unit: ห้อง, คูหา, Thai Definition: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตึ, ตึว. ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง, มักใช้ประกอบกับคำ เหม็น เป็น เหม็นตึ.
ตึน. อาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเป็นต้น.
ตึก ๆ, ตึ้ก ๆ, ตึ้กตั้กว. เสียงดังอย่างเสียงหัวใจเต้นเวลาเหนื่อยหรือตกใจเป็นต้น.
ตึกดินน. โรงก่ออิฐถือปูน สำหรับเก็บดินปืน
ตึกดินตึกที่ก่อด้วยอิฐดิบ.
ตึกระฟ้าน. อาคารที่สูงมาก.
ตึกแถวน. อาคารที่ก่อด้วยอิฐฉาบปูนหรือคอนกรีตทำเป็นห้อง ๆ เรียงติดกันไปเป็นแถว, ห้องแถว ก็เรียก.
ตึง ๑ว. ไม่หย่อน เช่น เชือกตึง เส้นตึง, ค่อนข้างคับ เช่น เสื้อแขนตึ
ตึง ๑มีอาการออกจะโกรธ ๆ เช่น หมู่นี้ดูตึงไป.
ตึง ๒, ตึง ๆว. เสียงดังอย่างของหนัก ๆ ตกกระทบพื้นแข็ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Capitolตึกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tenseตึง, แข็งตึ[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skyscrapersตึกระฟ้า [TU Subject Heading]
Town Houseตึกแถว, Example: อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่ สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด The Old Man and the Sea (1958)
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
They've electrified the wire with high tension.ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที Help! (1965)
And they was always bombing us.ขณะนี้มีไม่ค่อยตึงใด ๆ How I Won the War (1967)
Every building, every storefront, every rock and every tree right down to the orange roof on Howard Johnson's outhouse.ตึกทุกตึก หน้าร้าน ก้อนหิน ต้นไม้ จนถึงบ้านหลังคาสีส้มของโฮเวิร์ด Blazing Saddles (1974)
There's no Room 2700 in this building.ตึกนี้ไม่มีห้องหมายเลข 2700 Oh, God! (1977)
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม Oh, God! (1977)
-In this building? -Yeah.ในตึกนี้เหรอครับ Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตึ[teu] (x) EN: stuffy ; stale  FR: pourri ; rassi ; étouffant
ตึ[teuk] (n) EN: building ; brick building ; construction  FR: immeuble [ m ] ; maison (en dur) [ f ] ; construction (en briques) [ f ] ; building [ m ] ; édifice [ m ]
ตึกดิน[teuk din] (n, exp) EN: military lockup
ตึกระฟ้า[teukrafā] (n, exp) EN: skyscraper  FR: gratte-ciel [ m ] ; tour [ f ] ; building [ m ] (anglic. - vx)
ตึกรามบ้านช่อง[teuk rām bānchǿng] (n, exp) EN: buildings
ตึกสูงระฟ้า[teuk sūng rafā] (n, exp) EN: tower  FR: gratte-ciel [ m ] ; tour [ f ] ; building [ m ] (anglic. - vx)
ตึกเอ็มไพร์สเตท[Teuk Ēmphai Sátēt] (tm) EN: Empire State Building  FR: Empire State Building [ m ]
ตึกแถว[teukthaēo] (n) EN: block ; shophouse ; rowhouse  FR: pâté de maisons [ m ]
ตึกใบหยก[Teuk Baiyok Søng] (tm) EN: Baiyoke Tower 2
ตึ[teung] (adj) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense  FR: raide ; tendu

English-Thai: Longdo Dictionary
surface tension(n) แรงตึงผิว
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barn(n) ตึกขนาดใหญ่
block(n) ตึกใหญ่
building(n) ตึก, See also: อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, เรือน, โรง, Syn. edifice, structure
fit like a glove(idm) คับๆ นิดหน่อย, See also: ตึงๆ
electric(n) ตื่นเต้น, See also: ตึงเครียด, Syn. excited, tense
exchange(n) ตึกที่ใช้ทำกิจกรรมทางการค้าต่างๆ, See also: ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้า, Syn. market, stock exchange
Pentagon(n) ตึกกระทรวงกลาโหมรูปห้าเหลี่ยมของอเมริกา, See also: ถูกผู้ก่อการร้ายถล่มเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ.2544
rampant(adj) รุนแรง, See also: ตึงตัง, ซึ่งอาละวาด
rotunda(n) ตึกหรือห้องที่เป็นทรงกลมโดยเฉพาะที่มีหลังคาโค้งกลม
skyscraper(n) ตึกสูงมาก, See also: ตึกระฟ้า, อาคารสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atonicity(แอทโทนิส'ซิที) n. ภาวะไร้ความตึงตัว (lack of tone; atony)
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
block(บลอค) { blocked, blocking, blocks } n. ท่อนไม้, ท่อนหิน, ก้อนใหญ่, ชิ้นใหญ่, ห่อดินระเบิด, แท่นโลหะ, เขียง, แม่พิมพ์, ลูกรอก, ตะแลงแกง, ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน, เครื่องกีดขวาง, ทั้งแถว, ทั้งก้อน, ทั้งปีก, ตึกใหญ่, คฤหาสน์ใหญ่, อุปสรรค, การขัดขวาง, เขตหนึ่งของตัวเมือง, เขตห่างไกลท
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ, ห้วน, หุนหัน, รับ, ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง, การก่อสร้างอาคาร, ตึก, สำนักงาน
cellblockn. ตึกในคุกที่ประกอบด้วยห้องขังเป็นห้อง ๆ
clubhousen. บ้านหรือตึกที่ใช้เป็นสโมสร
coliseum(คอล'ลิเซียม) n. โรงละครครึ่งวงกลมขนาดใหญ่, สนามกีฬา, โรงละครขนาดใหญ่, ตึกขนาดใหญ่, Syn. colosseum
condominium(คอนดะมิน'เนียม) n. การร่วมกันควบคุมหรือปกครอง, รัฐบาลร่วม, บ้านอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้อยู่มีกรรมสิทธิส่วนตัวของแต่ละห้องอาพาร์เม้นท์, ตึกอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว -pl. -niums
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์, เสาหลัก, พื้นฐาน, รากตึก, หินมุมตึก, สิ่งที่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี, ลูกนกอินทรี, ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี, ลูกนกอินทรี, ตึกระฟ้า
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก, ห้องใต้ดิน
befuddle(vt) ทำให้สนเท่ห์, ทำให้สับสน, ทำให้มึนตึง, ทำให้เมา
block(n) ท่อนไม้, ตึกทั้งแถว, แม่พิมพ์, เครื่องกีดขวาง
bricklayer(n) คนก่อตึก, ช่างก่ออิฐ, คนปูอิฐ
brickwork(n) การก่อตึก, คนก่ออิฐ
building(n) การสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, ตึก, อาคาร, โรงเรือน
cornerstone(n) เสาหลัก, หินมุมตึก, รากตึก, ตอม่อ, หลักสำคัญ, ศิลาฤกษ์
deaf(adj) หูตึง, หูหนวก, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sino(n, uniq) ตึกแบบ sino portuguese ที่ประเทศมาเลเซีย มักละกา ปีนัง
เรือนแถว, ตึกแถวตึกแถว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
高層ビル[こうそうびる, kousoubiru] (n) ตึกระฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
楼閣[ろうかく, roukaku] (n) ตึกระฟ้า, อาคารสูง, See also: S. 高楼、高殿

German-Thai: Longdo Dictionary
anbauen(vi) |baute an, hat angebaut| ต่อเติม (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
etw. einweihen(vt) |weihte etw. ein, hat eingeweiht| ฉลองเปิดตึกใหม่, ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่
Wohnung(n) |die, pl. Wohnungen| ที่พักอาศัยที่อาจประกอบด้วยหนึ่งถึงหลายห้อง ภายในบ้านหรือตึกหนึ่งหลังอาจมีหลาย Wohnung เช่น Einzimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่และห้องน้ำ, Zweizimmerwohnung ห้องชุดที่มี 2 ห้องใหญ่บวกห้องครัวและห้องน้ำ, Eigentumswohnung ห้องชุดที่ตนเองเป็นเจ้าของ, 1.5-Zimmerwohnung ห้องชุดที่มี 1 ห้องใหญ่ บวกห้องครัวและห้องน้ำ
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด
Gebäude(n) |das, pl. Gebäude| อาคาร, ตึ
Wolkenkratzer(n) |der, pl. Wolkenkratzer| ตึกระฟ้า
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง
Bauteil(n) |das, pl. Bauteile| ชิ้นส่วน หรือ ส่วนประกอบของโครงสร้างตึก, Syn. Bauelement
Bautechnik(n) |die, pl. Bautechniken| เทคนิค หรือวิธีการสร้างตึกอาคาร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top