ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腸-, *腸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[腸, cháng, ㄔㄤˊ] intestines; emotions; sausage
Radical: Decomposition: 昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh,  Rank: 5,168

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] intestines, #4,878 [Add to Longdo]
肠道[cháng dào, ㄔㄤˊ ㄉㄠˋ, / ] intestines; gut, #10,443 [Add to Longdo]
大肠[dà cháng, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ, / ] the large intestine, #12,753 [Add to Longdo]
肠胃[cháng wèi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˋ, / ] stomach and intestine; digestive system, #12,979 [Add to Longdo]
直肠[zhí cháng, ㄓˊ ㄔㄤˊ, / ] rectum (anat.), #17,239 [Add to Longdo]
十二指肠[shí èr zhǐ cháng, ㄕˊ ㄦˋ ㄓˇ ㄔㄤˊ, / ] duodenum, #17,337 [Add to Longdo]
小肠[xiǎo cháng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄤˊ, / ] small intestine, #17,626 [Add to Longdo]
结肠[jié cháng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] colon (large intestine), #17,753 [Add to Longdo]
香肠[xiāng cháng, ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, / ] sausage, #18,987 [Add to Longdo]
大肠杆菌[dà cháng gǎn jūn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Escherichia coli (E. coli), #19,051 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] (n ) ภาวะลำไส้อุดตัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう(P);はらわた;わた, chou (P); harawata ; wata] (n) guts; bowels; intestines; (P) [Add to Longdo]
がん;癌;ガン[ちょうがん(がん;癌);ちょうガン(ガン), chougan ( chou gan ; chou gan ); chou gan ( chou gan )] (n) intestinal cancer [Add to Longdo]
が煮えくり返る[はらわたがにえくりかえる, harawataganiekurikaeru] (exp,v5r) to be furiously angry [Add to Longdo]
の病気[ちょうのびょうき, chounobyouki] (n) bowel disease [Add to Longdo]
の腐った男[はらわたのくさったおとこ, harawatanokusattaotoko] (n) man with a corrupt heart [Add to Longdo]
カタル[ちょうカタル, chou kataru] (n) enteritis; intestinal catarrh [Add to Longdo]
チフス[ちょうチフス, chou chifusu] (n,adj-no) typhoid fever [Add to Longdo]
チフス菌[ちょうチフスきん, chou chifusu kin] (n) Salmonella typhi (bacteria that causes typhoid fever) [Add to Longdo]
[ちょうえき, choueki] (n) intestinal fluids (juices) [Add to Longdo]
[ちょうえん, chouen] (n) enteritis [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My stomach hurts. Can I have some stomach medicine?おなかが痛いんです。胃薬をください。
The surgeon took out his patient's appendix.外科医は患者の盲を摘出した。
I have trouble with my bowels.の具合が悪い。
I believe you have appendicitis.のようですね。
I gave him an enema.をしました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When Smetana died, they would use his sheet music to wrap sausages.[CN] 捷克作曲家斯美塔那死後 人們用他樂譜來包香 Pearls of the Deep (1965)
Pancho has a good heart. He feeds his little pet.[CN] Pancho有個好心 他餵養小動物 The Moment of Truth (1965)
It's the intestines of the cow, and it's very good for you.[JA] 牛のだよ 気に入ると思う Buffalo '66 (1998)
Farewell, General! Don't hurt yourself![JA] ナターリヤは脱だって 皆が言ってるぞ Tikhiy Don (1957)
tore at his entrails...[JA] 骨をくだき, を引きざき, むごい苦しみをあたえたのだ. Princess Mononoke (1997)
Chitterling sausage, smoked fish.[CN] {\fnSTKaiti\fs21\shad1\pos(192,285)\b0}香熏魚 Le Trou (1960)
I'm your mother. You all come from me[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}做母親的,女兒由我子裏爬出來 Dai lü nian hua (1957)
We must strip their entrails out and drag them to Damascus, until they include us in the peace process.[JA] アメリカ人の腹を切って、でダマスカスまで引っ張って ちゃんと平和会議に参加させるまで The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Soft-hearted idiots like you get hurt most![CN] 像你這樣的軟心,最容易受傷了 The Cloud-Capped Star (1960)
My heart is sad, so sad.[CN] 我太傷心了... 肝寸斷 Les Visiteurs du Soir (1942)
You are banished forthwith from the kingdom of Rohan and all its domains under pain of death.[JA] そなたを断の思いで ローハンから追放し... 全領地は没収とする The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
I've got liverwurst, liverwurst, chicken and liverwurst.[CN] 有內臟香、雞肉口味、還有內臟口味 Charade (1963)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちょう, chou] GEDAERME, EINGEWEIDE, DARM [Add to Longdo]
捻転[ちょうねんてん, chounenten] Darmverschlingung [Add to Longdo]
閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] Darmverschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top