ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

push down

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -push down-, *push down*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
push down(phrv) ผลักหรือดันลง, Syn. press down

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
push downกดลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each day, as we progress... we shall push down this little ball notch.แต่ละวันที่เราก้าวหน้าไป เราจะกดลูกกลมนี่ให้ต่ำลงหนึ่งช่อง The Red Violin (1998)
- Push down hard. - [Grunting]ผลักลงไปแรงๆ Little Miss Sunshine (2006)
You push down on the spring, disengage the teeth like that.กดลงไปที่สปริง สกิดที่เขี้ยว นั่นแหละ Rescue Dawn (2006)
When someone grabs your collar, push down on his hands.ตอนมีคนมาดึงคอเสื้อ กดมือมันลง Art of Fighting (2006)
When someone grabs your collar, push down on his hands.เมื่อมันดึงคอเสื้อแก กดมือมันลง Art of Fighting (2006)
I dance to become someone else there is a so many things in this world want to push down on you but when you dance you're free we started dancing at the age of 7ฉันเต้นเพือเป็นคนอื่น มีหลายอย่าที่ทำให้รู้สึกแย่บนโลกนี้ แต่พอเต้น เธอเป็นอิสระ Step Up 3D (2010)
How could you push down a woman's head and fling her on the ground?คุณกดหัวผู้หญิงไปบนพื้นแบบนี้ได้ยังไง Episode #1.9 (2010)
I still have you on speed dial. I just had to push down the 1.ฉันยังใช้เบอร์โทรด่วนเป็นเบอร์เธออยู่ ก็แค่กดเบอร์1 The Wrong Goodbye (2011)
So we take 74 up to Ivy Road, then push down South on foot through the forest till we hit Christopher, go east a couple of miles and then double back.ดังนั้นเราจะไปทางถนนไอวี่ และไปทางใต้ตามทาง จนถึงป่าที่เราเจอโบสถ์ ไปทางตะวันสักสองสามไมล์ หลังจากนั้นก็กลับ Pretty Much Dead Already (2011)
You put these prongs into the victim's nostril, and push down on the plunger.นายต้องแทงสามง่ามพวกนี้\ ที่รู้จมูกของผู้ถูกพิษ และกดลงไปที่ลูกสูบ Love Sick (2012)
Yeah, I know. Just push down as hard as you can.ฉันรู้ แค่กดให้แรงที่สุดเท่าที่ทำได้ Hit (2012)
You push down one addiction, and another one pops up.คุณกดการเสพติดอย่างนึงลง อีกอย่างก็โผล่ขึ้นมา Days of Wine and Roses (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กดน้ำ(v) duck, See also: push down into the water, dive, dip, souse, Example: พลการชันสูตรศพพบว่าหญิงสาวถูกจับกดน้ำจนเสียชีวิตคาอ่างน้ำ, Thai Definition: ใช้กำลังกดให้มิดลงไปในน้ำ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กด[kot] (v) EN: press ; push ; push down ; hit ; bear upon ; click  FR: presser ; pousser (sur) ; appuyer sur ; exercer une pression ; cliquer
กดลง[kot long] (v, exp) EN: press down ; push down ; depress
กดน้ำ[kot nām] (v, exp) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し倒す;押倒す;押したおす[おしたおす, oshitaosu] (v5s,vt) to push down [Add to Longdo]
送り倒し[おくりたおし, okuritaoshi] (n) rear push down (sumo) [Add to Longdo]
息む[いきむ, ikimu] (v5m,vi) (1) to strain (e.g. with constipation); (2) to bear or push down (during childbirth) [Add to Longdo]
渡し込み[わたしこみ, watashikomi] (n) technique of throwing one's opponent by pushing his chest while holding his thigh (sumo); thigh-grabbing push down [Add to Longdo]
突き倒す[つきたおす, tsukitaosu] (v5s,vt) to push down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 push down
   v 1: cause to come or go down; "The policeman downed the heavily
      armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after
      she refused to hand over her wallet" [syn: {down}, {knock
      down}, {cut down}, {push down}, {pull down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top