ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squeeze

S K W IY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squeeze-, *squeeze*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squeeze(vt) คั้น, See also: บีบ, เค้น, รีด, Syn. crush, press, squash
squeeze(vt) โอบกอด, See also: กอด, Syn. embrance, clasp, hug
squeeze(vi) ขูดรีด, See also: รีดไถ, บีบบังคับ, Syn. extort, force, pressurize
squeeze(n) การบีบ, See also: การคั้น, การรีด, Syn. crush, press, squash
squeeze(n) การโอบกอดแน่น, Syn. embrance, clasp, hug
squeeze(n) การขูดรีด, See also: การบีบบังคับ, Syn. extortion
squeezer(n) เครื่องบีบ, See also: เครื่องคั้น, Syn. compressor, liquidizer, mangle
squeeze by(phrv) ผ่านยาก, See also: ผ่านลำบาก, ผ่านไปลำบาก
squeeze by(phrv) อยู่รอด, See also: ประทังชีวิต, Syn. get by
squeeze in(phrv) เบียดเข้าไป, See also: อัดเข้าไป, Syn. scrape in, squash in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squeeze(สควีซ) vt., vi., n. (การ) บีบ, รัด, เบียด, คั้น, กด, อัด, รีด, ขูดรีด, บังคับ, ทำให้ลดน้อยลง, สกัด, ดัน, กอด, จำนวนเล็กน้อย, สิ่งที่บีบหรือคั้นออก, ค่าธรรมเนียม, เงินหักเก็บ, กลุ่มคนที่เบียดเสียดกัน, See also: squeezer n., Syn. press, compr

English-Thai: Nontri Dictionary
squeezer(n) เครื่องบีบ, เครื่องคั้น, ผู้กด, ผู้ขูดรีด, ผู้บีบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
squeeze timeเวลากด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think you could squeeze off a little shot from here and set off the dynamite down there?นายยิงปืนจากตรงนี้ ...แล้วจุดระเบิดตรงโน้นได้ไหม Blazing Saddles (1974)
Squeeze it harder and stroke beneath with the other handบีบรัดมันยากกว่า... ...และการตีใต้มี มืออื่นๆ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
People, when you do find that special somebody... you gotta hold that man, hold that woman... love him, please him, squeeze her, please her!คนที่เมื่อคุณพบบางคนเฉพาะตอนนั้น คุณต้องกอดผู้ชายคนนั้น กอดผู้หญิงคนนั้น รักเขา ทำให้เขาพอใจ กอดเขา ทำให้เขาพอใจ The Blues Brothers (1980)
Because it's so important to have that special somebody... to hold, kiss, miss... to squeeze and please!เพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญกับการมี บางคนเฉพาะตอนนั้น การกอด จูบ คิดถึง การกอดและทำให้เขาพอใจ The Blues Brothers (1980)
We'll all squeeze in.เราทุกคนจะบีบใน The Russia House (1990)
Squeeze him, Jafar--Squeeze him like a--!รัดเขาไว้ จาฟา รัดให้เหมือนกับ Aladdin (1992)
He puts his hand in your shirt and squeezes your tit till it's purple.เขาทำให้มือของเขาในเสื้อของคุณและบีบหัวนมของคุณจนเป็นสีม่วง The Shawshank Redemption (1994)
I can't squeeze a drop without say-so.ฉันไม่สามารถบีบลดลงโดยไม่ต้องพูดดังนั้น The Shawshank Redemption (1994)
I'd hug 'em, squeeze 'em hold 'em tightฉันจะกอด รัด ยึดให้แน่น James and the Giant Peach (1996)
Suck up to him and squeeze all his gold out of himดูดเข้าไปและคั้นเอาทองออกมา Spirited Away (2001)
Look, I learned how to squeeze them myself.ดูสิ, ฉันเรียนรู้ที่จะคั้นมันด้วยตัวเองแล้วนะ. Visitor Q (2001)
That's wide enough. I can squeeze through. I'll get help.ช่องมันกว้างพอสำหรับให้ฉันออกไปได้ ฉันจะไปหาคนมาช่วย Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squeezeHe is really putting the squeeze on me.
squeezeHe squeezed the toothpaste out of a tube.
squeezeHe was still strong enough to squeeze a switch.
squeezeI squeezed the juice out of the oranges.
squeezeShe squeezed a lemon for tea.
squeezeShe squeezed the juice from several oranges.
squeezeSmall enterprises are feeling the squeeze of inflation.
squeezeThe bank rate cut is expected to relieve the sever financial squeeze that has hit industry.
squeezeThe company president's welcome was so long that we were squeezed for time in the second half of the ceremony.
squeezeThe girl squeezed her doll affectionately.
squeezeThe government finances are severely squeezed.
squeezeThe man put the gun against his forehead and squeezed the trigger.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รีดเงิน(v) squeeze money, Syn. ไถเงิน, รีดไถเงิน, Ant. ให้เงิน, Example: คนในเครื่องแบบฉวยจังหวะรีดเงินโดยอ้างว่าจะนำไปให้เจ้านาย, Thai Definition: บีบบังคับเอาเงิน
หีบ(v) press, See also: squeeze, crush, compress, Syn. บีบ, คั้น, เค้น, Thai Definition: บีบเค้นให้ส่วนที่ต้องการออกมา เช่น หีบอ้อย หีบฝ้าย
ไถ(v) squeeze, See also: extort, blackmail, force, Syn. รีดไถ, Example: น้องชายมาไถเงินไปจากผมเป็นครั้งเป็นคราว, Thai Definition: ขู่เอาเงินคนอื่น, รีดเอาเงินคนอื่น, Notes: (สแลง)
คั้น(v) squeeze, See also: press, compress, pinch, Example: เธอจะต้องขูดเนื้อมะพร้าวเสียก่อนแล้วจึงคั้นเอากะทิ, Thai Definition: บีบขยำโดยแรงเพื่อให้ของเหลวที่มีอยู่ออกมา
รีด(v) fleece, See also: squeeze, Syn. รีดไถ, ไถ, รีดนาทาเร้น, Example: เธอถูกพวกแม่เล้าแมงดารีดเอาเงินสดจนหมดตัว
ปัดขา(v) get rid of, See also: squeeze out, Syn. ปัดแข้งปัดขา, กำจัด, Example: บางคนถึงกับริษยาความก้าวหน้าของเพื่อนๆ ที่ก้าวล้ำหน้าไป ก็หาทางปัดขา เลื่อยขาเก้าอี้ เพื่อแย่งชิงตำแหน่ง หน้าที่การงาน, Thai Definition: ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกคนหลุดพ้นตำแหน่งหน้าที่, Notes: (ปาก)
บีบแตร(v) stroke woman's breast, See also: squeeze woman's breast, Example: เธอเจ็บใจมากที่โดนผู้ชายกลุ่มนั้นบีบแตร เพราะคนในงานเบียดเสียดกันมาก, Thai Definition: จับหน้าอกหญิงสาว, Notes: (ปาก)
บีบขนมจีน(v) squeeze Thai noodle, Syn. โรยขนมจีน, Example: ฉันเพิ่งหัดบีบขนมจีนครั้งแรกตอนไปเก็บข้อมูลที่แปดริ้ว, Thai Definition: บีบแป้งขนมจีนที่อยู่ในห่อผ้าที่เย็บติดกับหน้าแว่น แล้วโรยให้เป็นเส้นลงในน้ำเดือด
บีบ(v) squeeze, See also: pinch, wring, press, Example: พ่อบีบใบย่านางให้เข้ากับน้ำเต็มที่แล้วจึงเอาตะแกรงกรองเศษใบออก, Thai Definition: ใช้มือเป็นต้นกดด้านทั้ง 2 ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหากัน
บีบน้ำตา(v) force tears, See also: squeeze a tear, Example: หล่อนบีบน้ำตาให้เขาสงสารแล้วก็กลับมาคืนดีกับหล่อนเหมือนเดิม, Thai Definition: แกล้งร้องไห้, ทำเป็นเสียใจร้องไห้ออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
บี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze
บีบ[bīp] (v) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring  FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบน้ำตา[bīp nāmtā] (v, exp) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear  FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บีบแตร[bīp traē] (v, exp) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast
หีบ[hīp] (v) EN: press ; squeeze ; crush ; compress  FR: presser
คั้น[khan] (v) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract  FR: presser ; écraser
คั้นน้ำออก[khan nām øk] (v, exp) EN: squeeze the water out  FR: extraire l'eau
ขยำ[khayam] (v) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple  FR: presser ; écraser
เค้น[khen] (v) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle  FR: serrer ; étreindre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SQUEEZE S K W IY1 Z
SQUEEZED S K W IY1 Z D
SQUEEZES S K W IY1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squeeze (v) skwˈiːz (s k w ii1 z)
squeezed (v) skwˈiːzd (s k w ii1 z d)
squeezer (n) skwˈiːzər (s k w ii1 z @ r)
squeezes (v) skwˈiːzɪz (s k w ii1 z i z)
squeezers (n) skwˈiːzəz (s k w ii1 z @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] squeeze out of; extract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゅう[gyuu] (adv, adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
スクイーザー[sukui-za-] (n) squeezer [Add to Longdo]
スクイズ[sukuizu] (n, vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
スクイズバント[sukuizubanto] (n) squeeze bunt [Add to Longdo]
スクイズプレー[sukuizupure-] (n) squeeze play [Add to Longdo]
握り返す[にぎりかえす, nigirikaesu] (v5s) to grasp back; to squeeze back; to grab back [Add to Longdo]
圧し殺す;押し殺す;押殺す;圧しころす;押しころす[おしころす, oshikorosu] (v5s, vt) to crush to death; to stifle to death; to squeeze to death [Add to Longdo]
液を絞る[えきをしぼる, ekiwoshiboru] (exp, v5r) to squeeze the juice (from) [Add to Longdo]
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse [Add to Longdo]
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s, vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squeeze \Squeeze\ (skw[=e]z), v. t. [imp. & p. p. {Squeezed}
   (skw[=e]zd); p. pr. & vb. n. {Squeezing}.] [OE. queisen, AS.
   cw[=e]san, cw[=y]san, cw[imac]san, of uncertain origin. The
   s- was probably prefixed through the influence of squash,
   v.t.]
   1. To press between two bodies; to press together closely; to
    compress; often, to compress so as to expel juice,
    moisture, etc.; as, to squeeze an orange with the fingers;
    to squeeze the hand in friendship.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To oppress with hardships, burdens, or taxes; to
    harass; to crush.
    [1913 Webster]
 
       In a civil war, people must expect to be crushed and
       squeezed toward the burden.      --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. To force, or cause to pass, by compression; often with
    out, through, etc.; as, to squeeze water through felt.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To compress; hug; pinch; gripe; crowd.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squeeze \Squeeze\, v. i.
   To press; to urge one's way, or to pass, by pressing; to
   crowd; -- often with through, into, etc.; as, to squeeze hard
   to get through a crowd.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squeeze \Squeeze\, n.
   1. The act of one who squeezes; compression between bodies;
    pressure.
    [1913 Webster]
 
   2. A facsimile impression taken in some soft substance, as
    pulp, from an inscription on stone.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) The gradual closing of workings by the weight of
    the overlying strata.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Pressure or constraint used to force the making of a gift,
    concession, or the like; exaction; extortion; as, to put
    the squeeze on someone. [Colloq.]
 
       One of the many "squeezes" imposed by the mandarins.
                          --A. R.
                          Colquhoun.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squeeze
   n 1: the act of gripping and pressing firmly; "he gave her cheek
      a playful squeeze" [syn: {squeeze}, {squeezing}]
   2: a state in which there is a short supply of cash to lend to
     businesses and consumers and interest rates are high [syn:
     {credit crunch}, {liquidity crisis}, {squeeze}]
   3: a situation in which increased costs cannot be passed on to
     the customer; "increased expenses put a squeeze on profits"
   4: (slang) a person's girlfriend or boyfriend; "she was his main
     squeeze"
   5: a twisting squeeze; "gave the wet cloth a wring" [syn:
     {squeeze}, {wring}]
   6: an aggressive attempt to compel acquiescence by the
     concentration or manipulation of power; "she laughed at this
     sexual power play and walked away" [syn: {power play},
     {squeeze play}, {squeeze}]
   7: a tight or amorous embrace; "come here and give me a big hug"
     [syn: {hug}, {clinch}, {squeeze}]
   8: the act of forcing yourself (or being forced) into or through
     a restricted space; "getting through that small opening was a
     tight squeeze"
   v 1: to compress with violence, out of natural shape or
      condition; "crush an aluminum can"; "squeeze a lemon" [syn:
      {squash}, {crush}, {squelch}, {mash}, {squeeze}]
   2: press firmly; "He squeezed my hand"
   3: squeeze like a wedge into a tight space; "I squeezed myself
     into the corner" [syn: {wedge}, {squeeze}, {force}]
   4: to cause to do through pressure or necessity, by physical,
     moral or intellectual means :"She forced him to take a job in
     the city"; "He squeezed her for information" [syn: {coerce},
     {hale}, {squeeze}, {pressure}, {force}]
   5: obtain by coercion or intimidation; "They extorted money from
     the executive by threatening to reveal his past to the
     company boss"; "They squeezed money from the owner of the
     business by threatening him" [syn: {extort}, {squeeze},
     {rack}, {gouge}, {wring}]
   6: press or force; "Stuff money into an envelope"; "She thrust
     the letter into his hand" [syn: {thrust}, {stuff}, {shove},
     {squeeze}]
   7: squeeze tightly between the fingers; "He pinched her behind";
     "She squeezed the bottle" [syn: {pinch}, {squeeze}, {twinge},
     {tweet}, {nip}, {twitch}]
   8: squeeze (someone) tightly in your arms, usually with
     fondness; "Hug me, please"; "They embraced"; "He hugged her
     close to him" [syn: {embrace}, {hug}, {bosom}, {squeeze}]
   9: squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the
     spasm contracted the muscle" [syn: {compress}, {constrict},
     {squeeze}, {compact}, {contract}, {press}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top