ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stale

S T EY1 L   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stale-, *stale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stale[ADJ] ไม่สด (อาหาร), See also: เก่า, ค้าง, เหม็นหืน (อาหาร), Syn. old, spoiled, tasteless, sour, Ant. fresh, new
stale[ADJ] ไม่ถ่ายเท (อากาศ), See also: อับ (อากาศ), Syn. musty, stagnant
stale[ADJ] น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน), See also: ซ้ำซาก, น่าเอียน (ข่าว, เรื่องขำขัน), Syn. uninteresting, dull, flat, boring, Ant. interesting
stale[VT] ทำให้เก่า (อาหาร), See also: ทำให้ไม่สด, Syn. turn sour, be unpalatable, spoil
stale[VI] เก่า, See also: กลายเป็นของเก่า, Syn. lose its taste, go sour
stale[VT] ทำให้น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน), See also: ทำให้น่าเอียน (ข่าว, เรื่องขำขัน)
stale[VI] กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ, See also: กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ
stale[VI] ถ่ายปัสสาวะ (สัตว์เลี้ยง), Syn. urinate
stale[N] ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง, Syn. urine
stalely[ADV] อย่างไม่สด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่,สภาพที่อับจน,การยันกัน,สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม,คุมเชิง,ยันกัน,ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw,tie,standstill

English-Thai: Nontri Dictionary
stale(adj) จืดชืด,เก่า,เหม็นอับ,ฟกช้ำ,เน่าเปื่อย,ค้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stalemateภาวะจนมุม เป็นคำที่ยืมมาจากเกมหมากรุกและใช้ในความหมายที่ว่า ตกอยู่ในสภาพชะงักงันหรือทางตัน คำนี้จะใช้กันแพร่หลายในด้านการทูต และในด้านการเจรจาระหว่างประเทศ คือ ทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นในหลักการของแต่ละฝ่าย ซึ่งแตกต่างกันได้ก็ด้วยอาศัยมือที่สาม หรือประเทศที่สามเข้ามาแทรกแซงแก้ไขให้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish there could be an invention that bottled up the memory, like perfume, and it never faded, never got stale.ที่สามารถบรรจุความทรงจําใส่ขวดไว้ได้เหมือนน้ำหอม ไม่มีวันจางไม่มีวันเน่าเสีย Rebecca (1940)
-We can't afford a stalemate.- เราไม่สามารถที่จนมุม The Godfather (1972)
-No more stalemate. I'll kill the bastard!- จนมุมไม่ ฉันจะฆ่าไอ้! The Godfather (1972)
Stale, rotten. Like something has....เก่าเน่าเสีย เหมือนสิ่งที่มี 2010: The Year We Make Contact (1984)
All you've got is some stale crackers.นายมีแต่แคร็กเกอร์เน่าๆ Seven Years in Tibet (1997)
I didn't even mind the warm. stale refrigerator.ก็เป็นหน้าที่ของไอ้นี่หมด "ฉันคือหัวนมของจิลส์" Fight Club (1999)
- We've become so stale.-เรามาถึงทางตันแล้วล่ะ Hope Springs (2003)
It was great. Better than the school store's stale bread.มันจะเยียมมากเลย ถ้าโรงเรียนนี้ มีขนมปังขายให้ซักหน่อย My Little Bride (2004)
Your act is stale.การแสดงนายมันน่าเบื่อ The Ten (2007)
Staleness is sadness, freshness brings joyความเหม็นอับคือความทุกข์ ความสะอาดนำความสุข Like Stars on Earth (2007)
I'm telling you, the only thing staler than that ad campaignฉันบอกพวกเธอได้เลยว่า สิ่งที่แย่ไปกว่าแผนโฆษณานั่น Back in Business (2008)
The air in here's getting a bit stale.ในนี้ชักกลิ่นตุๆแฮะ Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staleThe police officer pointed his pistol at the criminal, who, in turn, held his pistol directly pointed at the officer. Neither had the advantage, the position was a stalemate.
staleWhile on a mountain trip I was chewing on some hard, stale bread when I happened upon a huge snake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวเก่า[N] stale rice, See also: rice that has been kept over year, Example: ยุ้งหลังนมีไว้เก็บแต่ข้าวเก่าเท่านั้น, Thai definition: ข้าวสารที่เก็บเกี่ยวไว้ค้างปี
ตึ[ADV] stuffy, See also: stale, musty, fusty, Syn. ตึๆ, ตุๆ, Example: เนื้อทอดจานนี้เหม็นตึจนนำมาทานไม่ได้, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง มักใช้ประกอบคำเหม็น
ข้าวเก่า[N] stale rice, See also: old rice, Syn. ข้าวดอ, Ant. ข้าวใหม่, Thai definition: ข้าวที่เก็บเกี่ยวไว้ค้างปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกนิ้วมือส่วนปลาย[n. exp.] (kradūk niū meū sūan plāi) EN: distal phalange   FR: phalangette [f] ; phalange distale [f]
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
นกจาบปีกอ่อนเขียว[n. exp.] (nok jāp pīk øn khīo) EN: Black-headed Greenfinch   FR: Verdier d'Oustalet [m] ; Verdier à tête noire [m] ; Verdier du Yunnan [m]
โปสการ์ด[n.] (pōtsakāt) EN: postcard ; card   FR: carte postale [f]
ไปรษณียบัตร[n.] (praisanīyabat) EN: postcard   FR: carte postale [f]
ตึ[X] (teu) EN: stuffy ; stale   FR: pourri ; rassi ; étouffant
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate   FR: impasse [f] (fig.)
ตู้ไปรษณีย์ = ตู้ป.ณ.[n.] (tū praisanī) EN: letterbox ; postbox ; mailbox (Am.) ; pillar-box   FR: boîte aux lettres [f] ; boîte postale [f]
ยัน[v.] (yan) EN: face ; confront ; be in a stalemate ; make a stand against   

CMU English Pronouncing Dictionary
STALE    S T EY1 L
STALEY    S T EY1 L IY0
STALEY'S    S T EY1 L IY0 Z
STALEMATE    S T EY1 L M EY2 T
STALEMATED    S T EY1 L M EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stale    (v) stˈɛɪl (s t ei1 l)
staled    (v) stˈɛɪld (s t ei1 l d)
staler    (j) stˈɛɪlər (s t ei1 l @ r)
stales    (v) stˈɛɪlz (s t ei1 l z)
stalest    (j) stˈɛɪlɪst (s t ei1 l i s t)
stalemate    (v) stˈɛɪlmɛɪt (s t ei1 l m ei t)
staleness    (n) stˈɛɪlnəs (s t ei1 l n @ s)
stalemated    (v) stˈɛɪlmɛɪtɪd (s t ei1 l m ei t i d)
stalemates    (v) stˈɛɪlmɛɪts (s t ei1 l m ei t s)
stalemating    (v) stˈɛɪlmɛɪtɪŋ (s t ei1 l m ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不新鲜[bù xīn xiān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, / ] stale [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mief {m}; verbrauchte Luft {f}stale air [Add to Longdo]
abgestanden; schal {adj} | abgestandener; schaler | am abgestandensten; am schalstenstale | more stale | stalest [Add to Longdo]
altbackenes Brotstale bread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate [Add to Longdo]
ステイルメイト[, suteirumeito] (n) {comp} stalemate [Add to Longdo]
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
型に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See 型に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale [Add to Longdo]
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P) [Add to Longdo]
行き詰まり(P);行き詰り;行詰り[いきづまり(P);ゆきづまり, ikidumari (P); yukidumari] (n) deadlock; stalemate; impasse; dead end; (P) [Add to Longdo]
手詰まり;手詰り[てづまり, tedumari] (n) stalemate [Add to Longdo]
熟柿臭い[じゅくしくさい, jukushikusai] (adj-i) smelling of (stale) liquor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, n. [Cf. OF. estal place, position, abode, market,
   F. ['e]tal a butcher's stall, OHG. stal station, place,
   stable, G. stall (see {Stall}, n.); or from OE. stale theft,
   AS. stalu (see {Steal}, v. t.).]
   1. Something set, or offered to view, as an allurement to
    draw others to any place or purpose; a decoy; a stool
    pigeon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Still, as he went, he crafty stales did lay.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A stalking-horse. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chess) A stalemate. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A laughingstock; a dupe. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, a. [Akin to stale urine, and to stall, n.;
   probably from Low German or Scandinavian. Cf. {Stale}, v. i.]
   1. Vapid or tasteless from age; having lost its life, spirit,
    and flavor, from being long kept; as, stale beer.
    [1913 Webster]
 
   2. Not new; not freshly made; as, stale bread.
    [1913 Webster]
 
   3. Having lost the life or graces of youth; worn out;
    decayed. "A stale virgin." --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   4. Worn out by use or familiarity; having lost its novelty
    and power of pleasing; trite; common. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Wit itself, if stale is less pleasing. --Grew.
    [1913 Webster]
 
       How weary, stale flat, and unprofitable
       Seem to me all the uses of this world! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Stale affidavit} (Law), an affidavit held above a year.
    --Craig.
 
   {Stale demand} (Law), a claim or demand which has not been
    pressed or demanded for a long time.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, v. t. [imp. & p. p. {Staled} (st[=a]ld); p. pr. &
   vb. n. {Staling}.]
   To make vapid or tasteless; to destroy the life, beauty, or
   use of; to wear out.
   [1913 Webster]
 
      Age can not wither her, nor custom stale
      Her infinite variety.          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\ (st[=a]l), n. [OE. stale, stele, AS. stael, stel;
   akin to LG. & D. steel, G. stiel; cf. L. stilus stake, stalk,
   stem, Gr. steleo`n a handle, and E. stall, stalk, n.]
   The stock or handle of anything; as, the stale of a rake.
   [Written also {steal}, {stele}, etc.]
   [1913 Webster]
 
      But seeing the arrow's stale without, and that the head
      did go
      No further than it might be seen.    --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, v. i. [Akin to D. & G. stallen, Dan. stalle, Sw.
   stalla, and E. stall a stable. [root] 163. See {Stall}, n.,
   and cf. {Stale}, a.]
   To make water; to discharge urine; -- said especially of
   horses and cattle. --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, n. [See {Stale}, a. & v. i.]
   1. That which is stale or worn out by long keeping, or by
    use. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A prostitute. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Urine, esp. that of beasts. "Stale of horses." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stale
   adj 1: lacking freshness, palatability, or showing deterioration
       from age; "stale bread"; "the beer was stale" [ant:
       {fresh}]
   2: lacking originality or spontaneity; no longer new; "moth-
     eaten theories about race"; "stale news" [syn: {cold},
     {stale}, {dusty}, {moth-eaten}]
   v 1: urinate, of cattle and horses

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top