ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stale

S T EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stale-, *stale*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stale(adj) ไม่สด (อาหาร), See also: เก่า, ค้าง, เหม็นหืน อาหาร, Syn. old, spoiled, tasteless, sour, Ant. fresh, new
stale(adj) ไม่ถ่ายเท (อากาศ), See also: อับ อากาศ, Syn. musty, stagnant
stale(adj) น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน), See also: ซ้ำซาก, น่าเอียน ข่าว, เรื่องขำขัน, Syn. uninteresting, dull, flat, boring, Ant. interesting
stale(vt) ทำให้เก่า (อาหาร), See also: ทำให้ไม่สด, Syn. turn sour, be unpalatable, spoil
stale(vi) เก่า, See also: กลายเป็นของเก่า, Syn. lose its taste, go sour
stale(vt) ทำให้น่าเบื่อ (ข่าว, เรื่องขำขัน), See also: ทำให้น่าเอียน ข่าว, เรื่องขำขัน
stale(vi) กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ, See also: กลายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ
stale(vi) ถ่ายปัสสาวะ (สัตว์เลี้ยง), Syn. urinate
stale(n) ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง, Syn. urine
stalely(adv) อย่างไม่สด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stale(สเทล) adj., vt., vi. (ทำให้) ไม่สด, เก่า, เก่าคร่ำครึ, เหม็นอับ, เน่าเปื่อย, ค้าง, ราขึ้น, มีรสเปลี่ยน, เหี่ยวย่น, จืดชืด, น่าเบื่อ, ล้าสมัย, นิ่งเฉย, ไม่ไหล, ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old, trite, rusty, insipid
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่, สภาพที่อับจน, การยันกัน, สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม, คุมเชิง, ยันกัน, ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw, tie, standstill

English-Thai: Nontri Dictionary
stale(adj) จืดชืด, เก่า, เหม็นอับ, ฟกช้ำ, เน่าเปื่อย, ค้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stalemateภาวะจนมุม เป็นคำที่ยืมมาจากเกมหมากรุกและใช้ในความหมายที่ว่า ตกอยู่ในสภาพชะงักงันหรือทางตัน คำนี้จะใช้กันแพร่หลายในด้านการทูต และในด้านการเจรจาระหว่างประเทศ คือ ทั้งสองฝ่ายต่างยึดมั่นในหลักการของแต่ละฝ่าย ซึ่งแตกต่างกันได้ก็ด้วยอาศัยมือที่สาม หรือประเทศที่สามเข้ามาแทรกแซงแก้ไขให้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All you've got is some stale crackers.นายมีแต่แคร็กเกอร์เน่าๆ Seven Years in Tibet (1997)
I didn't even mind the warm. stale refrigerator.ก็เป็นหน้าที่ของไอ้นี่หมด "ฉันคือหัวนมของจิลส์" Fight Club (1999)
It was great. Better than the school store's stale bread.มันจะเยียมมากเลย ถ้าโรงเรียนนี้ มีขนมปังขายให้ซักหน่อย My Little Bride (2004)
It's really just stale bread.เหมือนขนมปังเก่าๆ Home (2010)
Or--or a stale peanut butter sandwich from your lunch box.หรือ หรือแซนด์วิชเนยถั่วเหม็นหืน จากกล่องอาหารกลางวันน่ะเหรอ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Come on, Whip, the air's getting stale around here.ไปเหอะ วิป อากาศแถวนี้ชักไม่ค่อยดีซะแล้ว Death Trap (2010)
I used to run full-speed through the boundless wilderness, and now I'm in the zoo, where the horizon is wallpaper and the air is stale and nothing is ever at stake.ผมเคยวิ่งเต็มสปีด ผ่านที่รกร้างที่ไม่มีสิ้นสุด แต่ตอนนี้ผมกลับอยู่ในสวนสัตว์ Accounting for Lawyers (2010)
From now on, the recommendations I'd make will be items that don't sell well, or made from stale ingredients, or things that the chefs are still developing.ตั้งแต่วันนี้ไป\ คำแนะนำที่ฉันให้ก็จะเป็นเมนูที่ขายไม่ออก หรือทำจากวัตถุดิบค้างคืน หรือเมนูที่เชฟกำลังพัฒนาอยู่ Pasta (2010)
I did you a favor anyway. They're stale and dry.ผมช่วยคุณนะ มันเหม็นหืนและแห้ง Royal Wedding (2011)
They're supposed to be stale and dry. They're British.มันต้องเหม็นหืนและแห้ง นี่ของอังกฤษ Royal Wedding (2011)
Stale pastry is hollow succor to a man who is bereft of ostrich.ขนมแป้งเหม็นหืนนี่เป็นการปลอบใจที่ดี สำหรับคนที่เพิ่งจะถูกฉกนกกระจอกไปเนอะ The Zarnecki Incursion (2011)
Do you have any stale ones from yesterday?มีของเหลือ จากเมื่อวานหรือไม่ Baelor (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staleThe police officer pointed his pistol at the criminal, who, in turn, held his pistol directly pointed at the officer. Neither had the advantage, the position was a stalemate.
staleWhile on a mountain trip I was chewing on some hard, stale bread when I happened upon a huge snake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวเก่า(n) stale rice, See also: rice that has been kept over year, Example: ยุ้งหลังนมีไว้เก็บแต่ข้าวเก่าเท่านั้น, Thai Definition: ข้าวสารที่เก็บเกี่ยวไว้ค้างปี
ตึ(adv) stuffy, See also: stale, musty, fusty, Syn. ตึๆ, ตุๆ, Example: เนื้อทอดจานนี้เหม็นตึจนนำมาทานไม่ได้, Thai Definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง มักใช้ประกอบคำเหม็น
ข้าวเก่า(n) stale rice, See also: old rice, Syn. ข้าวดอ, Ant. ข้าวใหม่, Thai Definition: ข้าวที่เก็บเกี่ยวไว้ค้างปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกนิ้วมือส่วนปลาย[kradūk niū meū sūan plāi] (n, exp) EN: distal phalange  FR: phalangette [ f ] ; phalange distale [ f ]
เหม็นอับ[men ap] (v, exp) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale  FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
เหม็นบูด[men būt] (adj) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale  FR: puant ; fétide ; rance
นกจาบปีกอ่อนเขียว[nok jāp pīk øn khīo] (n, exp) EN: Black-headed Greenfinch  FR: Verdier d'Oustalet [ m ] ; Verdier à tête noire [ m ] ; Verdier du Yunnan [ m ]
โปสการ์ด[pōtsakāt] (n) EN: postcard ; card  FR: carte postale [ f ]
ไปรษณียบัตร[praisanīyabat] (n) EN: postcard  FR: carte postale [ f ]
ตึ[teu] (x) EN: stuffy ; stale  FR: pourri ; rassi ; étouffant
ทางตัน[thāng tan] (n, exp) EN: deadlock ; impasse ; stalemate  FR: impasse [ f ] (fig.)
ตู้ไปรษณีย์ = ตู้ป.ณ.[tū praisanī] (n) EN: letterbox ; postbox ; mailbox (Am.) ; pillar-box  FR: boîte aux lettres [ f ] ; boîte postale [ f ]
ยัน[yan] (v) EN: face ; confront ; be in a stalemate ; make a stand against

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STALE S T EY1 L
STALEY S T EY1 L IY0
STALEY'S S T EY1 L IY0 Z
STALEMATE S T EY1 L M EY2 T
STALEMATED S T EY1 L M EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stale (v) stˈɛɪl (s t ei1 l)
staled (v) stˈɛɪld (s t ei1 l d)
staler (j) stˈɛɪlər (s t ei1 l @ r)
stales (v) stˈɛɪlz (s t ei1 l z)
stalest (j) stˈɛɪlɪst (s t ei1 l i s t)
stalemate (v) stˈɛɪlmɛɪt (s t ei1 l m ei t)
staleness (n) stˈɛɪlnəs (s t ei1 l n @ s)
stalemated (v) stˈɛɪlmɛɪtɪd (s t ei1 l m ei t i d)
stalemates (v) stˈɛɪlmɛɪts (s t ei1 l m ei t s)
stalemating (v) stˈɛɪlmɛɪtɪŋ (s t ei1 l m ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不新鲜[bù xīn xiān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ,    /   ] stale [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mief { m }; verbrauchte Luft { f }stale air [Add to Longdo]
abgestanden; schal { adj } | abgestandener; schaler | am abgestandensten; am schalstenstale | more stale | stalest [Add to Longdo]
altbackenes Brotstale bread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) #1,264 [Add to Longdo]
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n, vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P) #1,777 [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1, vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) #12,551 [Add to Longdo]
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n, adj-no) deadlock; stalemate [Add to Longdo]
ステイルメイト[suteirumeito] (n) { comp } stalemate [Add to Longdo]
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1, vi) to dry up completely; to become stale [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp, v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
型に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp, v5r) (See 型に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale [Add to Longdo]
古臭い(P);古くさい[ふるくさい, furukusai] (adj-i) stale; old fashioned; hackneyed; trite; (P) [Add to Longdo]
行き詰まり(P);行き詰り;行詰り[いきづまり(P);ゆきづまり, ikidumari (P); yukidumari] (n) deadlock; stalemate; impasse; dead end; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, n. [Cf. OF. estal place, position, abode, market,
   F. ['e]tal a butcher's stall, OHG. stal station, place,
   stable, G. stall (see {Stall}, n.); or from OE. stale theft,
   AS. stalu (see {Steal}, v. t.).]
   1. Something set, or offered to view, as an allurement to
    draw others to any place or purpose; a decoy; a stool
    pigeon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Still, as he went, he crafty stales did lay.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A stalking-horse. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chess) A stalemate. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. A laughingstock; a dupe. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, a. [Akin to stale urine, and to stall, n.;
   probably from Low German or Scandinavian. Cf. {Stale}, v. i.]
   1. Vapid or tasteless from age; having lost its life, spirit,
    and flavor, from being long kept; as, stale beer.
    [1913 Webster]
 
   2. Not new; not freshly made; as, stale bread.
    [1913 Webster]
 
   3. Having lost the life or graces of youth; worn out;
    decayed. "A stale virgin." --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   4. Worn out by use or familiarity; having lost its novelty
    and power of pleasing; trite; common. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Wit itself, if stale is less pleasing. --Grew.
    [1913 Webster]
 
       How weary, stale flat, and unprofitable
       Seem to me all the uses of this world! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Stale affidavit} (Law), an affidavit held above a year.
    --Craig.
 
   {Stale demand} (Law), a claim or demand which has not been
    pressed or demanded for a long time.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, v. t. [imp. & p. p. {Staled} (st[=a]ld); p. pr. &
   vb. n. {Staling}.]
   To make vapid or tasteless; to destroy the life, beauty, or
   use of; to wear out.
   [1913 Webster]
 
      Age can not wither her, nor custom stale
      Her infinite variety.          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\ (st[=a]l), n. [OE. stale, stele, AS. stael, stel;
   akin to LG. & D. steel, G. stiel; cf. L. stilus stake, stalk,
   stem, Gr. steleo`n a handle, and E. stall, stalk, n.]
   The stock or handle of anything; as, the stale of a rake.
   [Written also {steal}, {stele}, etc.]
   [1913 Webster]
 
      But seeing the arrow's stale without, and that the head
      did go
      No further than it might be seen.    --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, v. i. [Akin to D. & G. stallen, Dan. stalle, Sw.
   stalla, and E. stall a stable. [root] 163. See {Stall}, n.,
   and cf. {Stale}, a.]
   To make water; to discharge urine; -- said especially of
   horses and cattle. --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stale \Stale\, n. [See {Stale}, a. & v. i.]
   1. That which is stale or worn out by long keeping, or by
    use. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A prostitute. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Urine, esp. that of beasts. "Stale of horses." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stale
   adj 1: lacking freshness, palatability, or showing deterioration
       from age; "stale bread"; "the beer was stale" [ant:
       {fresh}]
   2: lacking originality or spontaneity; no longer new; "moth-
     eaten theories about race"; "stale news" [syn: {cold},
     {stale}, {dusty}, {moth-eaten}]
   v 1: urinate, of cattle and horses

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top