Search result for

เหม็น

(67 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหม็น-, *เหม็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม็น[V] be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
เหม็น[V] smell, See also: give off a bad odor, be rank, stink, reek, pong, Example: ควันปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเหม็นคลุ้งจนหายใจไม่ออก, Thai definition: ได้รับกลิ่นไม่ดี
เหม็น[ADJ] stinking, See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome, Ant. หอม, Example: การเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนจะทำให้สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและเกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก, Thai definition: มีกลิ่นไม่ดี
เหม็นคาว[ADJ] fishy, See also: strong, stinking, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็นคาวจนดิฉันทนไม่ไหว, Thai definition: กลิ่นเช่นเมือกปลา
เหม็นคาว[V] has a strong smell, See also: be fishy, Example: ต้มยำปลาหม้อนี้เหม็นคาว เพราะปลาทะเลที่ได้มาไม่สด, Thai definition: ได้กลิ่นเช่นเมือกปลา
เหม็นบูด[ADJ] rancid, See also: foul, rotten, sour, strong-smelling, fetid, rank, stale, Syn. เหม็นเปรี้ยว, Example: อาหารเริ่มมีกลิ่นเหม็นบูดเพราะทิ้งไว้ในตู้เย็นเสียนาน, Thai definition: กลิ่นของที่บูด
เหม็นสาบ[V] stink, See also: smell, stench, Syn. เหม็นอับ, Example: เสื้อสูทตัวนี้เหม็นสาบต้องเอาไปซักแห้งใหม่, Thai definition: มีกลิ่นสาบ, มีกลิ่นสาบสาง
เหม็นหืน[ADJ] rancid, See also: foul, strong-smelling, rank, stale, Syn. หืน, Example: ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกแล้ว เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน, Thai definition: กลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันที่ทิ้งไว้นานๆ
เหม็นอับ[V] be musty, See also: be stuffy, be moldy, be stale, Syn. เหม็นสาบ, Example: ห้องนี้เหม็นอับจริงๆ ต้องเปิดทิ้งไว้ให้อากาศระบายออก
เหม็นอับ[ADJ] musty, See also: stuffy, moldy, stale, Syn. เหม็น, เหม็นสาบ, Example: ขนมกล่องนี้มีกลิ่นเหม็นอับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหม็นก. ได้รับกลิ่นไม่ดี.
เหม็นว. มีกลิ่นไม่ดี, ตรงข้ามกับ หอม.
เหม็นน. ส้มเขียวหวานที่ยังอ่อนอยู่ ใช้ปรุงอาหารได้ เรียกว่า ส้มเหม็น.
เหม็นเขียวว. มีกลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด.
เหม็นเบื่อก. เบื่อหน่ายเพราะจำเจ.
เหม็นเปรี้ยวว. มีกลิ่นเหม็นคล้ายอาหารบูด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foetid; fetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetid; foetidเหม็นเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mustyเหม็นอับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's kinda stuck. It's more than stuck.มันค่อนข้างเหม็น มันมากกว่าเหม็น Not Cancer (2008)
- You stink! - Come here.เหม็นมากเลย/ มานี่เลย Episode #1.5 (2008)
- It's so good to see you. - Stink, do I?ดีใจที่ได้พบคุณนะ เหม็นใช่ไหม Episode #1.5 (2008)
Do I stink?ผมเหม็นใช่ไหม Episode #1.5 (2008)
See ya, losers!ไปละนะ ไอ้ขี้เหม็น Episode #1.5 (2008)
You're old, you're a pervert, you're pretentious, you stink the bog out, your clothes make you look like a cunt.แกแก่ ลามก และผิวเผิน แกทำให้ห้องเหม็น เสื้อผ้าแกทำให้ดูเหมือนอีแก่ Episode #1.5 (2008)
So stinky!เหม็นชะมัด! Iljimae (2008)
You don't even smell.เจ้าก็ไม่เห็ฯจะเหม็นเลย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
-It stinks.- เหม็นเป็นบ้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Brody twins, Rick and Vic who got along fine at sea, but for some reason, once they were on dry land, couldn't stand the sight of each other.ฝาแฝดโบรดี้ ริค และ วิค ซึ่งเข้ากันได้ีดีในทะเล แต่ด้วยเหตุบางอย่าง ทันทีที่พวกเขาขึ้นฝั่ง - กลับเหม็นขี้หน้ากันจนทนไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Don't stand that close. I can smell your breath.อย่าเข้ามาใกล้มาก ข้าเหม็นกลิ่นเจ้า Kung Fu Panda (2008)
I stayed because every time you threw a brick at my head or said I smelled, it hurt, but it could never hurt more than it did every day of my life just being me.เพราะทุกครั้งที่ท่านเอาหินขว้างหัวข้า หรือบอกว่าข้าเหม็น มันเจ็บ... แต่มันไม่เจ็บกว่าการที่ ... Kung Fu Panda (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale   FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นปาก[v. exp.] (men pāk) EN: have bad breath   FR: avoir une mauvaise haleine
เหม็นหืน[adj.] (men-heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling   FR: rance
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
เหม็นเน่า[n. exp.] (men nao) EN: smell of rotten meat ; rotten smell   FR: odeur de pourriture [f] ; odeur de viande avariée [f]
เหม็นเน่า[v. exp.] (men nao) FR: sentir le pourri

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foetid[ADJ] เหม็น, See also: เหม็นเน่า, Syn. stinking, smelly, noisome
fusty[ADJ] เหม็นชื้น, See also: เหม็นอับ
malodorous[ADJ] เหม็น, See also: ซึ่งมีกลิ่นไม่น่าดม, ซึ่งมีกลิ่นไม่ดี, ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
musty[ADJ] เหม็นอับ, See also: ซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบ, ซึ่งมีกลิ่นหืนเพราะขึ้นรา, Syn. stale, mouldy
putrid[ADJ] เน่าเหม็น, See also: เหม็น, Syn. rotten, rancid, stinking, Ant. thriving
rancid[ADJ] (กลิ่นหรือรส) บูด, See also: เหม็นเน่า, เหม็นหืน, Syn. rotten
rank[ADJ] เหม็น, See also: เน่า, ฉุน, Syn. foul, rancid, rotten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bilgy(บิล'จี) adj. มีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
efluviumn. n. กลิ่น,กลิ่นเหม็น,อีเทอร์,ไอระเหย,การหายใจออก., See also: effluvial adj.
elcosisn. การเกิดแผลเน่าเปื่อยและเหม็น
fetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly,foetidly adv. fetidness,foetidness n., Syn. stinking
fetor(ฟี' เทอะ) n. กลิ่นเหม็นรุนแรง
foetid(เฟท'ทิด,ฟี'ทิด) adj. ซึ่งมีกลิ่นเหม็น., See also: fetidly,foetidly adv. fetidness,foetidness n., Syn. stinking
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
frowsty(เฟราซฺ'ที) adj. เหม็นอับ,เหม็นตุ ๆ, See also: frowstily adv. frowstiness n.
frowzy(เฟรา'ซี) adj. สกปรก,ปอน,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เหม็นอับ., See also: frowzily adv. frowziness n.
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.

English-Thai: Nontri Dictionary
dislike(vt) ไม่ชอบ,เกลียด,เบื่อหน่าย,เหม็นเบื่อ
effluvial(adj) มีกลิ่นเหม็น,มีกลิ่น,มีไอระเหย,มีสารอีเซอร์
fetid(adj) มีกลิ่นเหม็น,เหม็นโฉ่
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
mold(vi) ขึ้นรา,เก่า,ครึ,เหม็นอับ
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ
putrid(adj) เน่า,เน่าเปื่อย,เหม็นโฉ่
rancid(adj) เน่า,เสีย,เหม็นหืน,อับ,เหม็นตุ
skunk(n) ตัวเหม็น,สัตว์ชนิดหนึ่ง,ตัวเสนียด,คนที่น่ารังเกียจ

German-Thai: Longdo Dictionary
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top