ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

possessions

P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possessions-, *possessions*, possession
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possessions[N] ทรัพย์สมบัติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้ Gandhi (1982)
In Hindu philosophy the way to God is to free yourself of possessions and of passions.ปรัชญาของฮินดูกล่าวว่า วิธีเข้าถึงพระเจ้าคือ ไม่ยึดติด Gandhi (1982)
You give up the condo life. give up all your flaming worldly possessions.... ..move to a dilapidated house in a toxic waste area....เอ่อ, ขอโทษเถอะ มันยังไงนะ ผมงง ตกใจด้วยน่ะครับ คืองี้ครับ, มันคือระเบิดแบบทำเอง Fight Club (1999)
- Reject civilisation,... ..especially material possessions.คุณ.. เต้นทั้งคืน Fight Club (1999)
Along with all his possessions.กับสมบัติพัสถานทั้งหมด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Papa gets more pleasure out of helping his family, than all the possessions he owns.คุณพ่อท่านเต็มใจ ที่จะช่วยเหลือทุกคนในครอบครัว ท่านไม่ใช่คนหวงวิชาความรู้ คุณรู้นี่คะ Match Point (2005)
The key that will free him is hidden inside your son's possessions--กุญแจที่ปล่อยเขา ซ่อนอยู่ในของต่างหน้าลูกชายคุณ Saw III (2006)
Possessions you have clung to for far too long.คุณยึดติดกับของพวกนี้มานาน Saw III (2006)
Would you see to it that his personal possessions find a way back to his family?ฝากดูแลให้ข้าวของส่วนตัวเขา กลับไปถึงครอบครัวเขาด้วย There Will Be Blood (2007)
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
I don't have much to leave, few possessions, no money really.ผมไม่มีอะไรทิ้งไว้มากนัก ของไม่กี่ชิ้น และไม่มีเงินเหลือเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You are not a man, you are a worm, and worms have no possessions!คุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชาย คุณคือตัวหนอน หนอนมันไม่มีสมบัติ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessionsAll his possessions are contained in that box.
possessionsIt's not easy to part with one's favorite possessions.
possessionsQuiet! Everybody stay where they are, there will now be a possessions check.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนสมบัติ[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์, ธนสารสมบัติ, Thai definition: มรดกที่พ่อยกให้ลูก, Notes: (บาลี)
ธนสาร[N] property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth   FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f]
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions   FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphatsathān) EN: wealth ; riches ; possessions ; property   FR: richesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSESSIONS    P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possessions    (n) pˈəzˈɛʃənz (p @1 z e1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions [Add to Longdo]
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]
旧蔵[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) one's old possessions [Add to Longdo]
収没[しゅうぼつ, shuubotsu] (n) confiscation of possessions [Add to Longdo]
所有[しょゆう, shoyuu] (n,vs) one's possessions; ownership; (P) [Add to Longdo]
身ぐるみ;身包み[みぐるみ, migurumi] (n) all one has; all one's possessions [Add to Longdo]
身一つ[みひとつ, mihitotsu] (n) one's body alone; lacking possessions [Add to Longdo]
売り食い[うりぐい, urigui] (n) living by selling off one's possessions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top