ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

possessions

P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possessions-, *possessions*, possession
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possessions(n) ทรัพย์สมบัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Hindu philosophy the way to God is to free yourself of possessions and of passions.ปรัชญาของฮินดูกล่าวว่า วิธีเข้าถึงพระเจ้าคือ ไม่ยึดติด Gandhi (1982)
Papa gets more pleasure out of helping his family, than all the possessions he owns.คุณพ่อท่านเต็มใจ ที่จะช่วยเหลือทุกคนในครอบครัว ท่านไม่ใช่คนหวงวิชาความรู้ คุณรู้นี่คะ Match Point (2005)
Possessions you have clung to for far too long.คุณยึดติดกับของพวกนี้มานาน Saw III (2006)
Would you see to it that his personal possessions find a way back to his family?ฝากดูแลให้ข้าวของส่วนตัวเขา กลับไปถึงครอบครัวเขาด้วย There Will Be Blood (2007)
So before you give away all your possessions to the Salvation Army...ดังนั้นก่อนที่จะมอบการครอบครองทุกอย่างให้กับกองทัพผู้ช่วยให้รอด Dying Changes Everything (2008)
You wanna renounce your earthly possessions and become a monk?นายอยากจะสละทรัพย์สมบัติทางโลกของนาย แล้วไปบวชเป็นพระหรือไง Phoenix (2009)
He needs us to know. The symbols, The placement Of prior victims' Possessions on Subsequent victims--ทั้งสัญลักษณ์ การเอาข้าวของของเหยื่อรายก่อนหน้า มาใส่ให้เหยื่อรายต่อไป Omnivore (2009)
All of my possessions did not get burned up.ทรัพย์สินทั้งหมดของฉัน\ ไม่ได้โดนเผาไปด้วย The Pickle Jar (2009)
♪ imagine no possessions# จินตนาการว่า ไม่มีการครองครอง # Hairography (2009)
Material possessions are important.วัตถุนิยมเป็นสิ่งสำคัญ Home Economics (2009)
I wouldn't be surprised if numerous possessions were in fact misdiagnosed cases of a phenomenon we are just now discovering.ผมเลยนึกขึ้นได้ ถ้าจำนวนผีเข้ามากมายเป็นสาเหตุของอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ หรือปรากฏการณ์ที่เราเพิ่งค้นพบนี้ Unearthed (2010)
After I do, I will e-mail you detailed PDFs containing diagrams and instructions that will guide you through packing and shipping the rest of my possessions to Bozeman, Montana.เมื่อฉันไปถึง ฉันจะส่งอีเมล์ PDF ไฟล์ให้นาย ในนั้นจะระบุไดอะแกรมและวิธีการ บรรจุของและการขนส่ง The Bozeman Reaction (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessionsAll his possessions are contained in that box.
possessionsIt's not easy to part with one's favorite possessions.
possessionsQuiet! Everybody stay where they are, there will now be a possessions check.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนสมบัติ(n) property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์, ธนสารสมบัติ, Thai Definition: มรดกที่พ่อยกให้ลูก, Notes: (บาลี)
ธนสาร(n) property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของ[khøng] (n) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property  FR: chose [ f ] ; objet [ m ] ; article [ m ] ; effets [ mpl ] ; machin [ m ]
ทรัพย์[sap] (n) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money  FR: biens [ mpl ] ; richesse [ f ] ; fortune [ f ] ; trésor [ m ] ; galette [ f ] (fam. - vx) ; propriété [ f ] ; possessions [ fpl ] ; ressources [ fpl ]
ทรัพย์สิน[sapsin] (n) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth  FR: actif [ m ] ; biens [ mpl ] ; propriété [ f ]
ทรัพย์สมบัติ[sapsombat] (n) EN: property ; assets ; wealth ; possessions  FR: bien [ m ] ; avoir [ m ] ; propriété [ f ]
สมบัติพัสถาน[sombatphatsathān] (n, exp) EN: wealth ; riches ; possessions ; property  FR: richesse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POSSESSIONS P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possessions (n) pˈəzˈɛʃənz (p @1 z e1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) { Buddh } (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
家蔵[かぞう, kazou] (n, vs) household possessions [Add to Longdo]
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]
旧蔵[きゅうぞう, kyuuzou] (n, vs) one's old possessions [Add to Longdo]
収没[しゅうぼつ, shuubotsu] (n) confiscation of possessions [Add to Longdo]
所有[しょゆう, shoyuu] (n, vs) one's possessions; ownership; (P) [Add to Longdo]
身ぐるみ;身包み[みぐるみ, migurumi] (n) all one has; all one's possessions [Add to Longdo]
身一つ[みひとつ, mihitotsu] (n) one's body alone; lacking possessions [Add to Longdo]
売り食い[うりぐい, urigui] (n) living by selling off one's possessions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top