ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

possessions

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possessions-, *possessions*, possession
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possessions(n) ทรัพย์สมบัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร Wuthering Heights (1992)
Are you possessed with the devil to talk in that manner to me when you're dying?เธอโดนปีศาจร้าย เข้าสิงหรอกหรือ ถึงพูดแบบนี้กับฉัน ยามตัวเองกำลังตาย Wuthering Heights (1992)
It's like he's been driving the sled for ten years. Bannock looks really possessed here.เหมือนเขาขับมันมาเป็น 10 ปี เบนนอค มีพรสวรรค์จริง ๆ Cool Runnings (1993)
The seven defendants behind... are charged with the possession of explosives, not charged with murder.จำเลยทั้งเจ็ดหลัง ... จะมีค่าบริการที่มีครอบครอง ของวัตถุระเบิดไม่เรียกเ? In the Name of the Father (1993)
Possession of firearms, Balcombe Street, December 6, 1975.ครอบครองอาวุธปืน Balcombe Street, 6 ธันวาคม 1975 In the Name of the Father (1993)
It was incredible. It was like my hands were possessed by Mozart.มันเหลือเชื่อมาก มันเหมือนกับว่า มือของฉันถูกเข้าสิงโดยโมสาร์ท The Joy Luck Club (1993)
And if self-preservation is an instinct you possess, you'd better fuckin' do it and do it quick.และหากเก็บรักษาด้วยตนเองเป็นสัญชาตญาณที่คุณมี, คุณควรที่จะ fuckin 'ทำมันและทำมันได้อย่างรวดเร็ว Pulp Fiction (1994)
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You can't take possession of the caves while the Wachati inhabit the area."... คิดเป็นจำนวน 84 เปอร์เซ็นต์ ของอุตสาหกรรม..." Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The Dark Lord. You have no idea the weapons he possesses!แกไม่มีความคิดเรื่องอาวุธที่ถูกครอบงำ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessionsAll his possessions are contained in that box.
possessionsIt's not easy to part with one's favorite possessions.
possessionsQuiet! Everybody stay where they are, there will now be a possessions check.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธนสมบัติ(n) property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพยสมบัติ, ทรัพย์สิน, ธนทรัพย์, ธนสารสมบัติ, Thai Definition: มรดกที่พ่อยกให้ลูก, Notes: (บาลี)
ธนสาร(n) property, See also: possessions, wealth, assets, Syn. ทรัพย์สมบัติ, ธนสารสมบัติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของ[khøng] (n) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property  FR: chose [ f ] ; objet [ m ] ; article [ m ] ; effets [ mpl ] ; machin [ m ]
ทรัพย์[sap] (n) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money  FR: biens [ mpl ] ; richesse [ f ] ; fortune [ f ] ; trésor [ m ] ; galette [ f ] (fam. - vx) ; propriété [ f ] ; possessions [ fpl ] ; ressources [ fpl ]
ทรัพย์สิน[sapsin] (n) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth  FR: actif [ m ] ; biens [ mpl ] ; propriété [ f ]
ทรัพย์สมบัติ[sapsombat] (n) EN: property ; assets ; wealth ; possessions  FR: bien [ m ] ; avoir [ m ] ; propriété [ f ]
สมบัติพัสถาน[sombatphatsathān] (n, exp) EN: wealth ; riches ; possessions ; property  FR: richesse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
possessions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possessions

Japanese-English: EDICT Dictionary
所有[しょゆう, shoyuu] (n, vs) one's possessions; ownership; (P) #1,638 [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) { Buddh } (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
家蔵[かぞう, kazou] (n, vs) household possessions [Add to Longdo]
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions [Add to Longdo]
貴賤結婚[きせんけっこん, kisenkekkon] (n) morganatic marriage (marriage of a noble and a commoner that disallows the passage of title, possessions, etc.) [Add to Longdo]
旧蔵[きゅうぞう, kyuuzou] (n, vs) one's old possessions [Add to Longdo]
収没[しゅうぼつ, shuubotsu] (n) confiscation of possessions [Add to Longdo]
身ぐるみ;身包み[みぐるみ, migurumi] (n) all one has; all one's possessions [Add to Longdo]
身一つ[みひとつ, mihitotsu] (n) one's body alone; lacking possessions [Add to Longdo]
売り食い[うりぐい, urigui] (n) living by selling off one's possessions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top