ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belongings

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belongings-, *belongings*, belonging
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belongings(n) สมบัติส่วนตัว, Syn. possession

English-Thai: Nontri Dictionary
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน

WordNet (3.0)
property(n) something owned; any tangible or intangible possession that is owned by someone, Syn. holding, belongings

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pipe belongs to my people.กล้องยาเป็นสมบัติของเผ่า. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Nothing here belongs to you- not now, not ever.ที่นี้ไม่มีอะไรเป็นของแก ตอนนี้ก็ไม่มีและจะไม่มีวัน Wuthering Heights (1992)
So... the Linton estate... belongs to my wife.งั้น คฤหาสน์ลินตัน ก็เป็นของ Wuthering Heights (1992)
Your fortune belongs to Heathcliff now.สมบัติของเจ้า กลายเป็นของฮีธคลิฟฟ์แล้ว Wuthering Heights (1992)
I can't do that kind of time. I don't belong in that kind of environment.ถ้าจับได้เมื่อไหร่นะ ชั้นจะไปฆ่ามันเอง นี่ กายึน ไปไหนนะ Hero (1992)
They ain't go no family and they don't belong no place.พวกเขาไม่มีครอบครัว ไม่มีถิ่นฐานแน่นอน Of Mice and Men (1992)
And you know, there's a lot of teams up here on top of the hill... that sort of feel that Jamaicans don't belong here.และคุณรู้มั้ย ทีมมากมายบนนี้... รู้สึกเหมือนกันว่า จาไมก้าไม่เหมาะกับการแข่งขันนี้ Cool Runnings (1993)
You didn't belongคุณไม่ได้เป็นของ In the Name of the Father (1993)
For the next 10 years, my mother treated me as if I already belonged to Huang Tai Tai.ในอีกสิบปีต่อมา แม่ก็ปฏิบัติกับฉันราวกับว่า ฉันเป็นของของฮวงไท่ไท่แล้ว The Joy Luck Club (1993)
Suddenly, I'm starting to wonder whether I belong in this conversation.แล้วอยู่ๆฉันก็เริ่มสงสัย ว่าฉันสมควรที่จะมาอยู่ในการพูดคุยครั้งนี้หรือเปล่า The Joy Luck Club (1993)
And why should they have all the fun It should belong to anyoneและเหตุที่ทุกคนมีความสุก คงเป็นเพราะความสุขเป็นของทุกคน The Nightmare Before Christmas (1993)
It now belongs to a certain SS officer.ยึดบ้านเราให้นายทหารเอสเอส Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
belongingsAre these all your belongings?
belongingsBe sure to take all your belongings with you.
belongingsBrian left his belongings behind.
belongingsI'd like to put my belongings away.
belongingsMay I leave my belongings on the bus?
belongingsPut your name on all your belongings.
belongingsThey are all my personal belongings.
belongingsThey robbed the man of all his belongings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวของ(n) things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
ข้าวของสัมภาระ(n) belongings, See also: stuff, materials, Syn. ข้าวของเครื่องใช้, Example: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลอง-[chaløng-] (pref) EN: [ royal belongings ]
ข้าวของ[khāokhøng] (n) EN: things ; belongings ; goods  FR: affaires [ fpl ] ; effets [ mpl ]
ข้าวของสัมภาระ[khāokhøng sampāra] (n, exp) EN: belongings ; stuff ; materials
ของ[khøng] (n) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property  FR: chose [ f ] ; objet [ m ] ; article [ m ] ; effets [ mpl ] ; machin [ m ]
ของใช้ส่วนตัว[khøngchai suantūa] (n, exp) EN: personal belongings ; personal effects  FR: affaires personnelles [ fpl ] ; effets personnels [ mpl ]
สัมภาร[samphāra] (n) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings  FR: équipement [ m ] ; fourniture [ f ] ; affaires personnelles [ fpl ] ; bagages [ mpl ]
ทรัพย์[sap] (n) EN: things ; effects ; belongings  FR: choses [ mpl ] ; affaires [ fpl ] ; effets [ mpl ]
สิน-[sin-] (pref) EN: property ; belongings ; money ; wealth  FR: richesse [ f ] ; biens [ mpl ] ; propriété [ f ]
สิ่งของ[singkhøng] (n) EN: thing ; article ; matter ; belongings; stuff  FR: chose [ f ] ; objet [ m ] ; substance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
belongings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belongings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所有物[suǒ yǒu wù, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄨˋ,   ] belongings #105,115 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
家財[かざい, kazai] (n) (1) household belongings; household goods; (2) family fortune; family assets; (P) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
帰国セール[きこくセール, kikoku se-ru] (n) sale of one's belongings before returning to one's country; sayonara sale [Add to Longdo]
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.) [Add to Longdo]
手回り[てまわり, temawari] (n) at hand; personal effects or belongings [Add to Longdo]
手回り品[てまわりひん, temawarihin] (n) personal effects or belongings [Add to Longdo]
所持品[しょじひん, shojihin] (n) things at hand; personal belongings [Add to Longdo]
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P) [Add to Longdo]
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na, n, adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top