Search result for

ของใช้

(29 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของใช้-, *ของใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของใช้[N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของใช้น. ของสำหรับใช้.
เครื่องต้นของใช้ของเสวยสำหรับพระมหากษัตริย์.
วัสดุของใช้ที่มีอายุการใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ (ใช้แก่การงบประมาณ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal effectsของใช้ส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
I haven't looked through that baby stuff in years.แม่ไม่ได้ดูว่ามีของใช้ในเด็กแรกเกิด Pilot (2008)
Yeah, that's my father. You with the bank?ใช่ครับ พ่อผมเอง คุณมากับของใช้ฉุกเฉินใช่มั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
This is terrible. Doesn't your, your mother have taste buds? What are we doing here?แม่เธอไม่มีตุ่มรับรสบ้างหรือไง บ้านนี้ไม่มีของใช้ได้เลย Bedtime Stories (2008)
In Haiti, one of the world's poorest countries, charcoal is one of the population's main consumables.ในไฮติ, หนี่งในประเทศที่จนที่สุด ถ่านไม้เป็นหนึ่งใน ของใช้หลักของประชากร Home (2009)
Hey Tom, we're gonna set up triage across the street in case there's multiple vics.ทอม เราต้องการของใช้ทางฝั่งตรงข้าม หากมีผู้บาดเจ็บหลายคน Emotional Rescue (2009)
Well, they're probably finally busting you for snaking all those office supplies.เอาล่ะในที่สุดเค้าก็จับได้ เรื่องที่นายจิ๊กของใช้ในสำนักงานแล้วสิ It's a Terrible Life (2009)
...and when I came out about 10 minutes later, he was gone.แค่ของใช้ติดตัวเขาประจำทุกวัน เอ่อ... . Grilled (2009)
Some stuff.ของใช้ Wheels (2009)
"Electronics store" doesn't just mean household appliances.ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ได้มีแค่ของใช้ในบ้านหรอก Summer Wars (2009)
Well, for one, that's Honest Abe's real hat.ที่เป็นของใช้ส่วนตัวของเจมส์ ดีน จัดแสดงอยู่ด้วย? ใช่ เรามีพวงกุญแจของเค้า Fallen Idols (2009)
Thinking about detergent and groceries...คิดถึงแต่กับผงซักฟอกและก็ของใช้ในบ้าน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commodity[N] ของใช้, Syn. articles
layette[N] ของใช้ทั้งชุดสำหรับทารกแรกเกิด
paraphernalia[N] ของใช้ส่วนตัว, See also: สมบัติส่วนตัว, Syn. gear, materials, apparatus
tinware[N] ของใช้ทำด้วยดีบุก, Syn. tinwork, plateware, utensil
white goods[N] ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นผ้า เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัวและอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า,ของใช้ประจำ,ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า,ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles,goods
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
utensil(ยูเทน'เซิล) n. เครื่องใช้ในครัว,เครื่องใช้,เครื่องมือ,ของใช้,ภาชนะ., Syn. tool,vessel

English-Thai: Nontri Dictionary
commodity(n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร
layette(n) ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top