ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตุ

   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตุ-, *ตุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตุ้เตี้ย, สั้น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตุ๊กตายางrubber doll
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยิ้ม ตุ๋[ยิ้ม-ตุ๋ย] บุคคลหรือมนุษย์ต่างดาวที่มาจากนอกโลก มีลักษณะนิสัยที่หื่นมาก หากพบบุคคลลักษณะเช่นดังกล่าว ให้พึงระวังไว้เป็นดีที่สุดเพราะเป็นภัยใกล้ตัวทางสังคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling, Syn. ตุๆ, เหม็นตุ, Ant. หอม, Example: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ตุ[V] bulge (out), See also: swell, distend, Ant. บุ๋ม, Example: เขาใส่เงินในกระเป๋ากางเกงมากเกินไปจนกระเป๋าตุงไปหมดแล้ว, Thai definition: เป็นกระพุ้งยื่นออกมา, นูนออกมา
ตุ[V] store, See also: hoard, stock up, Syn. เก็บ, กัก, กักตุน, Ant. ปล่อย, ระบาย, Example: ชาวบ้านตุนอาหารไว้มากมายเพื่อใช้ในยามสงคราม, Thai definition: เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลน หรือหวังกำไรในการค้า
ตุ[N] Libra, See also: seventh sign of the zodiac represented by a pair of scales, Syn. ราศีตุล, ราศีตุลย์, Example: ชาวราศีธนูกับชาวราศีกุมภ์ หรือราศีตุลย์นั้นก็ดี ต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่างเป็นผู้นำโชคลาภมาสู่ครอบครัว, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปคันชั่ง เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี
ตุ[N] balance, See also: pair of scales, steelyard, ancient measure or weight, Syn. ตราชั่ง, ตราชู, คันชั่ง, ตุลย์, Count unit: คัน
ตุ[ADJ] stinky, See also: smelly, odorous, reeking, foul, Syn. ตุ, เหม็นตุ, Example: รองเท้าอับจะมีกลิ่นตุๆ, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ตุ[ADJ] fat, See also: obese, chubby, corpulent, stout, plump, Syn. อ้วน, จ้ำม่ำ, Example: ต้อมอ้วนตุ๊จนเพื่อนๆ ล้อ
ตุ[N] monk, Syn. พระ, พระสงฆ์, ตุ๊เจ้า, Example: ตุ๊เจ้าครูบาศรีวิชัย บ้านปาง เมืองลำพูน คือพระที่แม่เคารพเลื่อมใส, Count unit: รูป, Notes: (ถิ่นพายัพ)
ตุบๆ[ADV] throbbingly, See also: spasmodically, repeatedly, achingly, Example: แม่จำได้ดีถึงครั้งแรกที่ลูกดิ้น ลักษณะคล้ายกับมีอะไรเต้นตุบๆ อยู่ข้างใน, Thai definition: อาการที่ชีพจรเต้นเป็นระยะ
ตุ่ย[V] bulge, See also: be puffy, swell, Syn. โป่ง, พอง, นูน, ตุง, โปน, โน, Example: เด็กชอบอมข้าวจนแก้มตุ่ย, Thai definition: ลักษณะที่บางสิ่งบางอย่างดันให้นูนโป่งออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตุ๊ ๑ว. จํ้ามํ่า, ใช้ประกอบกับคำ อ้วน เป็น อ้วนตุ๊.
ตุ๊ ๒น. พระภิกษุ.
ตุ, ตุว. ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดดเป็นต้น, ใช้ประกอบกับคำ เหม็น เป็น เหม็นตุ.
ตุ๊กตา(ตุ๊กกะ-) น. ของเล่นของเด็กซึ่งทำเป็นรูปคนหรือสัตว์เป็นต้น มักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง, ลักษณนามว่า ตัว
ตุ๊กตาเงาที่ปรากฏเป็นรูปคนเล็ก ๆ เป็นต้น ในแววตา
ตุ๊กตาที่รับเพลาและข้อเสือเครื่องจักรเพื่อให้เที่ยง
ตุ๊กตาชื่อเสาที่ยันขื่อคัด
ตุ๊กตาตัวอย่างที่สมมุติขึ้นมาประกอบคำอธิบายหรือวินิจฉัยเป็นต้น เช่น ตั้งตุ๊กตามาดู.
ตุ๊กตาล้มลุกน. ตุ๊กตาไม่มีขา ฐานโค้ง มีโลหะถ่วงอยู่ข้างในฐานเมื่อผลักให้ล้มแล้วจะกลับตั้งขึ้นมาได้เอง, โดยปริยายหมายถึงคนเจ็บไข้ที่ไม่ค่อยมีกำลังวังชา ประเดี๋ยวล้มนอน ประเดี๋ยวลุกนั่ง.
ตุ๊กตาเสียกบาล(-เสียกะบาน) น. ตุ๊กตาที่ใส่กระบะกาบกล้วยพร้อมทั้งเครื่องเซ่นผีแล้วนำไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือลอยนํ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justice in eyreตุลาการจร [ดู itinerant justices] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
itinerant justicesตุลาการจร [ดู justice in eyre] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pustuleตุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hive; welt; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
welt; hive; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wheal; hive; weltตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blisterตุ่มพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pus blister; ecthymaตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blister, pus; ecthymaตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecthyma; blister, pusตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbie dollsตุ๊กตาบาร์บี้ [TU Subject Heading]
Dollsตุ๊กตา [TU Subject Heading]
Miniature dollsตุ๊กตาย่อส่วน [TU Subject Heading]
Teddybearsตุ๊กตาหมี [TU Subject Heading]
Turkeyตุรกี [TU Subject Heading]
Acropustulosisตุ่มหนองเริ่มจากปลายนิ้วมือหรือขอบเล็บ [การแพทย์]
Beakตุ่มกลมขนาดเล็ก [การแพทย์]
Blebsตุ่มพองใส;หนังพองมีน้ำขังอยู่ข้างใน;ตุ่มพอง;ถุงพองน้ำ;ตุ่มใสๆ [การแพทย์]
Breast Nodulesตุ่มเต้านม [การแพทย์]
Bullac, Intraepidermalตุ่มน้ำใสในชั้นเบซัล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
there is no reason or logic for why I love you.ที่ฉันรักนาย ก็ไม่มีเหตุผล หรือคำอธิบายเหมือนกัน Emotions (2017)
Do you need reasons or logic in order to live?คนเราต้องมีเหตุผลหรือหลักการอะไร เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอ Emotions (2017)
Do I need a reason to fall in love?จะตกหลุมรักใครต้องมีเหตุผลด้วยเหรอ Emotions (2017)
Is that why you sent those invitations to them?นั่นคือเหตุผลที่คุณส่ง จดหมายเชิญให้พวกเธอเหรอ Confrontation (2017)
-To logic.- แด่เหตุผล Confrontation (2017)
-To logic.- แด่เหตุผล Confrontation (2017)
To logic.แด่เหตุผล Confrontation (2017)
That's exactly why.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Emotions (2017)
Her reason for doing it was something I could never possibly understand.ผมไม่อาจเข้าใจเหตุผล ที่เธอทำเช่นนั้นได้เลย Emotions (2017)
Do we need any reason or logic to live?คนเราต้องมีเหตุผลหรือหลักการอะไร เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยเหรอ Confrontation (2017)
People are easily moved by emotional events.ผู้คนหวั่นไหวได้ง่าย กับเหตุการณ์ที่สะเทือนอารมณ์ Ready (2017)
It really pisses me off to think she would be killed for that.ยิ่งคิดว่าเธอถูกฆ่าด้วยเหตุผลนี้ ยิ่งทำให้ฉันโมโหมาก Reason (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตุ[adj.] (tu) EN: fat ; obese ; chubby ; corpulent ; stout   FR: bien en chair ; obèse
ตุ๊ก ๆ[n.] (tuk-tuk) EN: tuk-tuk = tuk tuk ; motor-tricycle ; motorized samlor ; motorized tricycle taxi ; motorized three-wheel carriage   FR: tuk tuk [m] ; touk-touk [m]
ตุ๊กตา[n.] (tukkatā) EN: doll   FR: poupée [f] ; mascotte [f] ; peluche [f]
ตุ๊กตาบลายธ์ [n. exp.] (tukkatā Blāi) EN: Blythe ; Blythe doll   
ตุ๊กตารัสเซีย[n. exp.] (tukkatā Ratsīa) EN: russian doll ; matryoshka doll ; Russian nested doll   FR: poupées russes [fpl] ; poupées gigognes [fpl]
ตุ๊กตาส่งเสริมการขาย[n. exp.] (tukkatā song soēm kān khāi) EN: promotional character   FR: personnage promotionnel [m] ; personnage publicitaire [m]
ตุ๊กตาหมา[n. exp.] (tukkatā mā) FR: chien en peluche [m]
ตุ๊กตาหมี[n. exp.] (tukkatā mī) EN: teddy bear   FR: ours en peluche [m] ; teddy-bear [m] (vx)
ตุ๊กตาหมีพูห์[n. exp.] (tukkatā mī Phū) EN: Winnie the Pooh   
ตุ๊กตาหิมะ[n. exp.] (tukkatā hima) FR: bonhomme de neige [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doll[N] ตุ๊กตา, Syn. toy, model
dolly[N] ตุ๊กตา (ภาษาเด็ก)
eardrop[N] ตุ้มหู, Syn. pendant earing
earring[N] ตุ้มหู, See also: ต่างหู, ตุ้งติ้ง
gecko[N] ตุ๊กแก
inflated[ADJ] ซึ่งเฟ้อ, See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง, Syn. exaggerated, overblown
judge[N] ผู้พิพากษา, See also: ตุลาการ, Syn. arbiter, justice, magistrate
justice[N] ผู้พิพากษา, See also: ตุลาการ, Ant. judge, magistrate
knob[N] ลูกบิด, See also: ตุ้ม, หัวเม็ด, ลูกบิดประตู
nodule[N] ตุ่มเล็กๆ, See also: ปุ่มเล็กๆ, ส่วนที่บวม, Syn. tubercle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a fortiori(เอฟฟอร์ชิออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ยิ่งไม่ต้องสงสัย, ยิ่งขึ้น (all the more)
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acetyltransferaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการย้าย acetyl group
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
account(vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้
activate(vt) กระตุ้น,ทำให้เคลื่อนไหว
activation(n) การกระตุ้น,การเคลื่อนไหว
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bump (n ) ตุ่ม, ก้อน (เนื้อปูด)
life-size dollsตุ๊กตาที่มีขนาดเท่าตัวจริง
tukตุ๊กตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人形[にんぎょう, ningyou] (n) ตุ๊กตา
達磨[だるま, daruma] (n) ตุ๊กตาล้มลุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
テルテル坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) ตุ๊กตาไล่ฝน

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Grund(n) |der, pl. Gründe| เหตุผล
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
aufgrundด้วยเหตุจาก, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
daด้วยเหตุจาก
daherด้วยเหตุนั้น
ebenเป็นคำที่ใช้เสริมเพื่อบ่งว่าต้องยอมรับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น Er kann gar nicht schaffen. Er ist eben mein Bruder. เขาไม่เป็นโล้ไม่เป็นพาย อย่างนั้นก็เถอะเขาก็เป็นน้องชายของฉัน , See also: S. halt

French-Thai: Longdo Dictionary
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top