ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compress

K AA1 M P R EH0 S   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compress-, *compress*, compres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compress[VT] บีบอัด, See also: กดเข้าด้วยกัน, Syn. condense, compact
compressed[ADJ] ที่ถูกบีบอัด, Syn. concise, compact
compressor[N] เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ
compression[N] การบีบอัด, Syn. condensation, squeezing
compressive[ADJ] ที่มีอำนาจกดดัน
compress into[PHRV] กดหรืออัดให้เล็กลง
compress into[PHRV] แสดง (ความคิดเห็นหรือความคิด) ด้วยการใช้คำพูดน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compress(คัมเพรส') {compressed,compressing,compresses} vt. บีบ,อัด,กด,ทำให้แข็ง. vi. ได้รับการบีบ,ได้รับการอัด. n. (คอม'เพรส) ผ้าอัด,ลูกประคบ,ผ้าอัดยา,เครื่องบิน,เครื่องกด., See also: compressibility n. ดูcompress compressible adj. ดูcompress compres
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
compressive(คัมเพรส'ซิฟว) adj. ซึ่งกดดัน
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
compress(n) ผ้าพันแผล,เครื่องกด,เครื่องอัด,เครื่องบีบ,ลูกประคบ
compress(vt) กด,บีบรัด,อัด,ย่อ,ทำให้แข็ง
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน
incompressible(adj) กดไม่ได้,อัดไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compress; zipบีบ, อัด, บีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressed SLIP (CSLIP)สลิปแบบอัด (ซีสลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compressed-air sickness; sickness, decompressionการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compressionการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการบีบ, การอัด, การบีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการกด, การอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compression bandageการพันผ้ารัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
compression efficiencyประสิทธิภาพการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compression equipmentอุปกรณ์การอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
compressบีบ, อัด, บีบอัด [คอมพิวเตอร์]
Compress, Coldการประคบตาด้วยความเย็น [การแพทย์]
Compressedถูกบีบ [การแพทย์]
Compressed Gas Fillingวิธีบรรจุด้วยก๊าซอัด [การแพทย์]
Compressibility สภาพอัดตัวได้
สมบัติของดินที่เกี่ยวกับความยากง่ายในการอัด ตัว เมื่อมีแรงมาบดอัด สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้ สภาพอัดตัวได้ = V -1 dV/dP เมื่อ dV/dP คือ อัตราการลดปริมาตร (V) ภายใต้ความดัน (P) ที่เพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Compressibleถูกกดอัด,บีบอัดได้ [การแพทย์]
Compression แรงอัด
แรงที่จะทำให้วัตถุทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compression แรงอัดประลัย
แรงอัดขนาดที่จะทำให้วัตถุนั้นทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compression แรงอัดประลัยของคอนกรีต
แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทำให้แท่งคอนกรีตทรง กระบอก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยี่สิบแปดวันทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
Compressionการอัด,การกด,แรงอัด,ถูกกดทับ,อัดใส่แบบพิมพ์,แรงอัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In order to imagine all of cosmic time let's compress it into a single calendar year.เพื่อที่จะจินตนาการ ตลอดเวลาจักรวาล ขอบีบอัดลงในปฏิทินปีเดียว Standing Up in the Milky Way (2014)
If we could compress all those nights of stargazing into a single minute, this is what we would see.ถ้าเราสามารถบีบอัดคืนทุกคนของ เข้าสู่นาทีเดียว นี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็น Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compressApply a compress to the affected part every two hours.
compressSend it to me in/as a compressed file.
compressThe gas was compressed into a gas cylinder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, force, Example: หากเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้น จะทำให้แรงกดดันของบรรยากาศรอบตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
กิ่ว[ADJ] compressed, See also: condensed, contracted, constricted, deflated, Syn. คอด, คอดกิ่ว, Example: หล่อนสวมกางเกงสีขาว มีส่วนเอวที่คอดกิ่ว ตรงช่วงตะโพกดิ่งลงไปเป็นขากระบอก, Thai definition: คอดมาก, เล็กตรงกลาง, Notes: (ถิ่นพายัพ)
คอมเพรสเซอร์[N] compressor, Example: อากาศจะทำให้แผงร้อนระบายความร้อนไม่ดี เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์กินไฟฟ้ามากขึ้นและยังทำให้เสียเร็วอีกด้วย, Thai definition: เครื่องอัดอากาศ, เครื่องอัดวัตถุ, Notes: (อังกฤษ)
รีด[V] press, See also: compress, crush, squeeze, force down, mash, push, Syn. บีบ, กด, เค้น, Example: เนื้อเมล็ดฝ้ายถูกอัดรีดให้เป็นแผ่นบางๆ ก่อนจะถูกนำเข้าเครื่องลดความชื้น, Thai definition: บีบด้วยอาการเค้น เพื่อทำให้ไหลออกมา เพื่อทำให้ยาวออกหรือเพื่อทำให้เรียบ
ควบแน่น[V] condense, See also: compress, Example: ไอเย็นเกิดควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ข้างแก้ว, Thai definition: ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยที่โมเลกุลของสารตั้งแต่ 2 โมเลกุลขึ้นไปเข้ารวมตัวกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นของสารใหม่ โดยวิธีขจัดโมเลกุลของน้ำหรือโมเลกุลของสารอื่นออกไป
ความกดดัน[N] pressure , See also: compression, Syn. แรงดัน, Example: กระเพาะลมมีหน้าที่ในการรับความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัวของปลาภายใต้ความกดดันของน้ำ
ที่สูบลม[N] tire pump, See also: compressor

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze   
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring   FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress   
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress   FR: presser
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract   FR: presser ; écraser
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides   
คอมเพรสเซอร์[n.] (khømphrētsoē) EN: compressor   FR: compresseur [m]
ของไหลที่อัดได้[n. exp.] (khøng-lai thī at dai) EN: compressible fluid   FR: fluide compressible [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPRESS K AA1 M P R EH0 S
COMPRESS K AH0 M P R EH1 S
COMPRESSED K AH0 M P R EH1 S T
COMPRESSES K AA1 M P R EH0 S AH0 Z
COMPRESSES K AH0 M P R EH1 S AH0 Z
COMPRESSOR K AH0 M P R EH1 S ER0
COMPRESSION K AH0 M P R EH1 SH AH0 N
COMPRESSING K AH0 M P R EH1 S IH0 NG
COMPRESSORS K AH0 M P R EH1 S ER0 Z
COMPRESSES(2) K AH0 M P R EH1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compress (n) kˈɒmprɛs (k o1 m p r e s)
compress (v) kˈəmprˈɛs (k @1 m p r e1 s)
compressed (v) kˈəmprˈɛst (k @1 m p r e1 s t)
compresses (n) kˈɒmprɛsɪz (k o1 m p r e s i z)
compresses (v) kˈəmprˈɛsɪz (k @1 m p r e1 s i z)
compressor (n) kˈəmprˈɛsər (k @1 m p r e1 s @ r)
compressing (v) kˈəmprˈɛsɪŋ (k @1 m p r e1 s i ng)
compression (n) kˈəmprˈɛʃən (k @1 m p r e1 sh @ n)
compressors (n) kˈəmprˈɛsəz (k @1 m p r e1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压缩比[yā suō bǐ, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄅㄧˇ, / ] compression ratio, #61,138 [Add to Longdo]
可压缩[kě yā suō, ㄎㄜˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] compressible [Add to Longdo]
压紧[yā jǐn, ㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] compress [Add to Longdo]
压缩器[yā suō qì, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄑㄧˋ, / ] compressor [Add to Longdo]
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] compression loss (in digital technology) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアコンプレッサー[, eakonpuressa-] (n) air compressor [Add to Longdo]
コンプレス[, konpuresu] (n) compress [Add to Longdo]
コンプレッサ[, konpuressa] (n) {comp} compressor [Add to Longdo]
コンプレッサー[, konpuressa-] (n) compressor; (P) [Add to Longdo]
コンプレッション[, konpuresshon] (n) {comp} compression [Add to Longdo]
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] (n) {comp} data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] (n) {comp} disk compression [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression [Add to Longdo]
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression [Add to Longdo]
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression [Add to Longdo]
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression [Add to Longdo]
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression [Add to Longdo]
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction [Add to Longdo]
圧縮モード[あっしゅくモード, asshuku mo-do] compress mode [Add to Longdo]
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compress \Com"press\, n. [F. compresse.] (Surg.)
   A folded piece of cloth, pledget of lint, etc., used to cover
   the dressing of wounds, and so placed as, by the aid of a
   bandage, to make due pressure on any part.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compress \Com*press"\, v. t. [imp. & p. p. {Compressed}; p. pr &
   vb. n. {Compressing}.] [L. compressus, p. p. of comprimere to
   compress: com- + premere to press. See Press.]
   1. To press or squeeze together; to force into a narrower
    compass; to reduce the volume of by pressure; to compact;
    to condense; as, to compress air or water.
    [1913 Webster]
 
       Events of centuries . . . compressed within the
       compass of a single life.       --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
       The same strength of expression, though more
       compressed, runs through his historical harangues.
                          --Melmoth.
    [1913 Webster]
 
   2. To embrace sexually. [Obs.] --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Computers) to reduce the space required for storage (of
    binary data) by an algorithm which converts the data to a
    smaller number of bits while preserving the information
    content. The compressed data is usually decompressed to
    recover the initial data format before subsequent use.
    [PJC]
 
   Syn: To crowd; squeeze; condense; reduce; abridge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compress
   n 1: a cloth pad or dressing (with or without medication)
      applied firmly to some part of the body (to relieve
      discomfort or reduce fever)
   v 1: make more compact by or as if by pressing; "compress the
      data" [syn: {compress}, {compact}, {pack together}] [ant:
      {decompress}, {uncompress}]
   2: squeeze or press together; "she compressed her lips"; "the
     spasm contracted the muscle" [syn: {compress}, {constrict},
     {squeeze}, {compact}, {contract}, {press}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 compress
  vt.
 
   [Unix] When used without a qualifier, generally refers to {crunch}ing of a
   file using a particular C implementation of compression by Joseph M. Orost
   et al.: and widely circulated via {Usenet}; use of {crunch} itself in this
   sense is rare among Unix hackers. Specifically, compress is built around
   the Lempel-Ziv-Welch algorithm as described in ?A Technique for High
   Performance Data Compression?, Terry A. Welch, IEEE Computer, vol. 17, no.
   6 (June 1984), pp. 8--19.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top