ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบาะ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบาะ-, *เบาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาะ[N] cushion, See also: pad, mattress, Syn. ฟูก, Example: ชายวัยกลางคนนั่งเอกเขนกอยู่บนเบาะด้านหลังสามล้อรับจ้าง, Thai definition: เครื่องรองรับซึ่งมีลักษณะนุ่ม เช่น เบาะยัดนุ่น เบาะรองนั่ง เบาะสำหรับเด็กนอน
เบาะลม[N] air-cushion, Example: ทางโรงเรียนจะสั่งเบาะลมมาใหม่สำหรับใช้ในวิชายืดหยุ่น, Thai definition: เบาะที่อัดลมข้างใน
เบาะลม[N] air cushion, Thai definition: อากาศที่ถูกอัดอยู่ภายใต้พื้นล่างของพาหนะ ทำหน้าที่เสมือนเป็นเบาะพยุงให้ตัวยานพาหนะลอยอยู่เหนือพื้นได้ตลอดเวลาที่เคลื่อนที่ไป ระยะที่ลอยอยู่เหนือพื้นอาจสูงได้ถึง 10 ฟุต
เบาะลม[N] air-cushion, See also: air-mattress (for infants), Example: ทางโรงเรียนจะสั่งซื้อเบาะลมมาใหม่สำหรับใช้ในวิชายืดหยุ่น, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เบาะที่อัดลมข้างใน
เบาะแส[N] clue, See also: hint, trace, Syn. ร่องรอย, เค้าเงื่อน, Example: ชาวบ้านควรร่วมมือกับทางการในการให้เบาะแสเรื่องอิทธิพลท้องถิ่น, Thai definition: ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบมาอย่างเลาๆ พอเป็นรูปเค้า
เบาะหลัง[N] rear seat, Example: เขามักให้ลูกๆ นั่งเบาะหลังเพราะปลอดภัยกว่านั่งข้างหน้า, Thai definition: ที่นั่งด้านหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบาะน. เครื่องรองรับซึ่งมีลักษณะนุ่ม เช่น เบาะยัดนุ่น เบาะรองนั่ง เบาะสำหรับเด็กนอน.
เบาะว. อาการที่ตี ฟัน หรือทุบเป็นต้นแต่เบา ๆ เช่น ตีเบาะ ๆ, อย่างน้อย เช่น กระเป๋ายี่ห้อนี้เบาะ ๆ ก็เหยียบหมื่น.
เบาะลมน. ถุงลมขนาดใหญ่ที่อัดอากาศไว้ภายใต้พื้นล่างของยานพาหนะ ทำหน้าที่เสมือนเป็นเบาะพยุงให้ตัวยานพาหนะลอยอยู่เหนือพื้นได้ตลอดเวลาที่เคลื่อนที่ไป ระยะที่ลอยอยู่เหนือพื้นอาจสูงได้ถึง ๑๐ ฟุต.
เบาะแสน. ร่องรอย, ลาดเลา, เค้าเงื่อน, ตำแหน่งแห่งที่ซึ่งทราบมาอย่างเลา ๆ พอเป็นเค้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bucket seatเบาะนั่งกระชับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cushionsเบาะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He ate my oar, hooks, and my seat cushions.กินไม้พาย เบ็ด เเล้วก็เบาะรองนั่งผม เขาเล่นงานจนเรือกระจุย... Jaws (1975)
The pump's in the back seat.ลูกซองอยู่เบาะหลัง Phantasm (1979)
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย Airplane! (1980)
Nail polish, perfume the smell of bicycle seats, cocktails...ทาเล็บสวย พรมน้ำหอม ...กลิ่นเบาะจักรยาน จิบค็อกเทล... The Road Warrior (1981)
Do you want to throw me a clue here?คุณต้องการที่จะโยนฉันเบาะแสที่นี่? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We don't have anything. All we have are maybes.เรายังไม่ได้เบาะแสเลย ที่เรามีก็แค่ อาจจะ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I had nothing to do with taking a pop at Big Jim and I don't know who did, so unfortunately I have no clues to give you.ผมไม่มีสาเหตุที่จะยิง บิ๊กจิม และไม่รู้ว่าใครทำ และน่าเสียดาย ที่ผมไม่มีเบาะแสจะให้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Only this time, you broke your son's heart instead of mine.-มานี่เลย เอามา -เฮ้ๆๆๆๆ ก้อมันไม่มีเบาะอ่ะ ก้อเลยต้องนั่งบนนี้ Hero (1992)
Go in the back seat, scoop up all those little pieces of brain and skull.ไปที่เบาะหลังตักขึ้นทั้งหมดที่ชิ้นเล็ก ๆ ของสมองและกะโหลกศีรษะ Pulp Fiction (1994)
Get it out of there. Wipe down the upholstery.ได้รับมันออกจากที่นั่น เช็ดลงเบาะ Pulp Fiction (1994)
He did drapes and sofas.เขารับซักผ้าคลุมเบาะ Don Juan DeMarco (1994)
Try under the sofa cushions.ดูใต้เบาะเก้าอี้ยาวสิลูก Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาะ[n.] (bǿ) EN: cushion   FR: coussin [m] ; oreiller [m]
เบาะลม[n.] (bǿlom) EN: air-cushion ; air-mattress   
เบาะหลัง[n. exp.] (bǿ lang) EN: rear seat   
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cushion[N] เบาะ
hassock[N] เบาะรองเข่า
pad[N] เบาะ, See also: เบาะรอง, ที่รอง, สิ่งที่ใช้รอง, Syn. mat, pillow
padding[N] เบาะรอง, See also: ที่รอง, เบาะนวม, Syn. stuffing, wadding
panel[N] เบาะรองอานม้า, Syn. pad
pillion[N] อานหลัง, See also: เบาะนั่งซ้อนท้าย (จักรยาน)
seating[N] ที่นั่ง, See also: เบาะนั่ง, Syn. seats, room, places, chairs

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air cushionเบาะอากาศ. -air bag
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
gaddi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
gadi(กัด'ดี) n. บัลลังก์,เบาะรองเข่าเวลาสวดมนต์,สภาพของผู้ปกครอง
hovercraft(ฮัฟ'เวอคราฟทฺ) n. เรือที่แล่นได้อย่างรวดเร็วเหนือน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ทีราบเรียบโดยแล่นบนเบาะอากาศที่พุ่งออกจากพัดลมขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้เรือ
pad(แพด) n. เบาะ,เครื่อง,บุรอง,เสียงฝีเท้าที่เบา,เสียงแปะ ๆ ,ตรอก,ซอย,โจรปิดทางปล้น vi.,vt. บุ,รอง,ตัน,อุด,เดินเบา ๆ, See also: padding n.
seating(ซี'ทิง) n. การจัดให้มีที่นั่ง,การจุที่นั่ง,การจัดที่นั่ง,ชุดสวมเบาะ,วัสดุทำที่นั่ง,ที่นั่ง,ที่ตั้ง adj. เกี่ยวกับที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดที่นั่ง,เกี่ยวกับการจัดให้มีที่นั่ง
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน,ผู้นอนหลับ,สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่,ไม้หมอน,รางรถไฟ,รถตู้นอน,รถนอน,เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน,สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก,กางเกงนอนของเด็ก,ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู
squab(สควอบ) n. ลูกนก,บุคคลที่อ้วนเตี้ย,บุคคลรูปร่างม่อต้อ,หญิงสาว,เบาะหน้า,โซฟา

English-Thai: Nontri Dictionary
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม
couch(n) ที่นอน,เตียง,เก้าอี้นอน,โซฟา,เก้าอี้ยาว,เบาะรอง
cushion(n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง
cushion(vt) รองเบาะ,ปูเบาะ,ใส่นวม
hassock(n) เบาะ
infant(n) ทารก,เด็กแบเบาะ,เด็กอ่อน
mattress(n) ฟูก,เบาะ
pad(n) เบาะ,ฐานปล่อยจรวด,เท้าสัตว์,กระดาษกลัดติดกัน
pad(vt) รองเบาะ,บุ,ขยายความ,ยัดด้วยนุ่น,อัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
座布団[zabuton] เบาะรองนั่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top