ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ram

R AE1 M   
181 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ram-, *ram*
Possible hiragana form: らん
English-Thai: Longdo Dictionary
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University
dorami (n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
carambola(n) มะเฟือง
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:
framer(n ) บุคคลผู้ซึ่งเขียนกฎหมายใหม่ หรือ แผนงานต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น "the framers of the Constitution" (บุคคลที่เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ), R. Constitution,law
instagram(n ) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
RAM[N] หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อของ random access memory), See also: แรม, เครื่องเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ram[N] แกะตัวผู้, Syn. sheep
ram[N] เครื่องตอก, See also: เครื่องกระทุ้ง, Syn. rammer
ram[N] ตอก, See also: กระทุ้ง, กระแทก, ยัด
ramp[N] ทางลาด, Syn. slope
ramp[N] บันไดขึ้นลงเครื่องบิน, Syn. slope
ramp[VT] ทำให้เป็นทางลาด
ramp[VT] ขู่เข็ญ, See also: คุกคาม, Syn. threaten
rammy[SL] ที่เลวร้ายสุดๆ
ramble[VI] เดินเที่ยว, See also: เดินเล่น, Syn. saunter, stroll

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ram(แรม) n. แกะตัวผู้,กลุ่มดาวแกะ,เครื่องกระทุ้ง,เครื่องกะแทก,เครื่องตอกเสาเข้ม,การยัดเยียดเรื่องราวลงในสมอง.,แรมย่อมาจาก random access memory แปลว่า หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม เป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่ม หมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) "แรม" จะหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ขายทั่วไปมักจะต้องมีข้อความบอกว่า มีแรมขนาดใด ยิ่งมีแรมมาก ก็จะยิ่งทำงานได้เร็ว ดู ROM เปรียบเทียบ vt. กระทุ้ง,ตอก,กระแทก,ยัด,ยัดเยียด,ดันอย่างแรง., See also: rammer n., Syn. strike,batter,cram
ram diskจานแรมหมายถึง ส่วนของหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบเข้าถึงโดยสุ่มเหมือนแรม แต่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เรียกมาใช้ได้เหมือนจานบันทึก จานแรมนี้จะทำงานได้เร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือถ้าปิดไฟที่เครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะหายหมด โดยปกติ จะมีการแบ่งจานแรมนี้ ออกมาจากแรมส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เก็บแฟ้มที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรม สำเร็จสมัยปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ และต้องการใช้เนื้อที่ในแรมมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีแรมต่ำเกือบจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่ก็ทำงานช้ามาก อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเพิ่มแรมมีความหมายเหมือน virtual disk ดู RAM ประกอบ
rama(รา'มะ) n. (เทพนิยายฮินดู) เทพเจ้าทั้ง3 (Vishnu,Balarama,Ramachandra) ,พระราม
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
ramble(แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว, Syn. wander,stroll,stray
rambler(แรม'เบลอะ) n. ผู้เดินเที่ยว,ผู้เดินเตร่,ผู้คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย,สิ่งที่ขึ้นเปะปะ,กุหลาบเลื้อย
rambunctious(แรมบังคฺ'เชิส) adj. ควบคุมยาก,เตลิดเปิดเปิง,อึกทึกครึกโครม,พาล
rambutan(แรมบู'เทิน) n. เงาะ,ต้นเงาะ
ramification(แรมมิฟิเค'เชิน) n. การแตกกิ่งก้านสาขา,กิ่งก้าน,สาขา,ลักษณะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง, Syn. offshoot,branch,result
ramify(แรม'มะไฟ) vt.,vi. แตกกิ่งก้านสาขา,แตกสาขา,ขยายสาขา, Syn. divide

English-Thai: Nontri Dictionary
ram(n) เครื่องตอกเสาเข็ม,แกะตัวผู้
ramble(n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย
ramble(vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย
ramification(n) การแตกกิ่งก้าน,การแยกสาขา,การขยายสาขา
ramify(vi,vt) ขยาย,แยกสาขา,แตกสาขา,แตกกิ่งก้าน
ramp(vi) กระโจน,วิ่งพล่าน,โมโหโทโส,อาละวาด
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
rampage(vi) มีโทสะ,วุ่นวาย,ดุด่า,อาละวาด,โมโห
rampant(adj) โกรธเกรี้ยว,วิ่งพล่าน,อาละวาด,แผลงฤทธิ์
rampart(n) ป้อมปราการ,เชิงเทิน,เครื่องป้องกัน,กำแพงดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RAM (random access memory)แรม (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
RAM (random access memory)แรม (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ram-air cleanerหม้อกรองอากาศแบบอัดเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ramal๑. -แขนง (ประสาท, หลอดเลือด)๒. -แยกเป็นแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramate; dendriticมีกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramicolousอยู่บนกิ่งไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramicotomy; ramisection; ramisection, sympathetic; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramification๑. การแยกเป็นแขนง๒. แขนง๓. ลักษณะการแยกแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramiform-รูปกิ่ง, -รูปแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramify๑. แยกเป็นแขนง๒. แตกแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RAM cacheแรมแคช
หน่วยความจำในแรม สำหรับใช้เก็บข้อมูลที่ตัวประมวลผลต้องการเรียกใช้บ่อยๆ แรมแคชช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับคอมพิวเตอร ์ด้วยการทำงานเป็นเสมืองจานแข็ง เพราะว่าแรมสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CPU ได้เร็วกว่าเครื่องขับจานแม่เหล็กหลายร้อยเท่า [คอมพิวเตอร์]
RAM dishแรมดิสก์
เนื้อที่ในหน่วยความจำแรมที่ซอฟแวร์จัดให้จำลองแบบเครื่องขับจานแม่เหล็ก มีความหมายเหมือนกับแรมแคช แต่แตกต่างกันตรงที่แรมแคชส่วนมากใช้เก็บเฉพาะข้อมูลที่โปรแกรมต้องการ แต่แรมดิสก์นั้นเก็บทั้งแฟ้มเหมือนกับเครื่องขับจานแม่เหล็กหนึ่งชุด [คอมพิวเตอร์]
RAM Random Access Memoryหน่วยความจำแรม
หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเก็บคำสั่งและข้อมูล สำหรับใช้ควบคุมการดำเนินการของหน่วยประมวลผลกลางชื่อ RAM นี้หมายความว่ายอมให้อ่านและเขียนเป็นส่วนต่างๆ ของหน่วยความจำได้เร็วเท่ากัน หน่วยความจำแรมทำด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่เรียกว่า DRAM หรือ Dynamic RAM ซึ่งกินไฟน้อยหน่วยความจำแรมนี้ลบเลือนได้ (volatile) นั้นคือจะต้องอาศัยกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงหน่วยความจำตลอดเวลา ถ้าหากไฟกะพริบ หรือดับ คำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในแรมจะหายไป [คอมพิวเตอร์]
Rama (Hindu deity)พระราม [TU Subject Heading]
Rama (Hindu deity) in literatureพระรามในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Rama SpellCheck (Computer program)รามา สเปลล์เช็ก (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Raman spectroscopyรามารสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ramayanaรามเกียรติ์ [TU Subject Heading]
Rambutanเงาะ [TU Subject Heading]
Ramieป่านรามี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I catch you without it again, I'll ram it down your throat.ถ้าฉันจับคุณโดยไม่ได้อีกครั้ง How I Won the War (1967)
I'm gonna ram him!ฉันจะกระทุ้งเขา! Mad Max (1979)
- That was my plan: to ram them.นั่นแหละแผนฉัน ชนบั้นท้ายมัน Nothing to Lose (1997)
- Ram them.ชนเนี่ยนะ Nothing to Lose (1997)
- She's going to ram it.-เธอกำลังจะพุ่งไปชนมัน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I would ram my fist through the flat of his nose.ก็จะประเคนหมัดใส่จมูกมันสักหมัด Primer (2004)
Now full speed ahead and ram him!แล้วเดินหน้าเต็มตัว ชนมันเลย Night at the Museum (2006)
Ηello, my name is Ram Shankar Nikumbh, and I'm a teacher at New Era School, Panchgani.สวัสดีครับ ผมชื่อราม ชานการ์ นิคม ผมเป็นครูที่ปันช์กานี โรงเรียนนิวเอร่า Like Stars on Earth (2007)
My name is Ram Shankar Nikumbh.ชื่อของผมคือ ราม ชานการ์ นิคม Like Stars on Earth (2007)
That name is Ram Shankar Nikumbh.ชื่อนั้นก็คือ... ราม ชานการ์ นิคม Like Stars on Earth (2007)
I'll roll you into the mud. After I ram you in the ankles.เออ โม้ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวปั๊ดจับม้วนตัวหน้าทิ่มโคลน Twilight (2008)
It's B.C. for sure and I think it's Ayodhya, where Ram was bornก่อนคริสตกาลแน่ๆ และผมคิดว่าเป็นที่อโยธยา เมืองที่รามเกิด Sita Sings the Blues (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ramFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
ramHe rambled hither and thither.
ramI don't have enough RAM.
ramI'm near the on ramp to 25 north.
ramIncidentally a (motorway) ramp is being constructed in the neighbourhood, a few hundred metres away, of my clinic.
ramSarah gets very bored listening to her grandparents rambling on about old times.
ramThe Congressmen rammed the bill through committee.
ramTheses! ... What I write are just my ramblings, they're just something like essays.
ramThe waterways ramify across the plain.
ramThree men jumped out, rolled an old mower down the ramp.
ramWe sometimes combine going for a drive with eating the ramen we love so.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรม[N] Random Access Memory, See also: RAM, Syn. หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
เงาะ[N] rambutan, See also: Nephelium lappaceum, Example: ช่วงนี้เงาะมีราคาถูกมาก, Count unit: ลูก, ผล
ป่าน[N] ramie, See also: hemp, Syn. ต้นป่าน, Example: ในสมัยโบราณมนุษย์แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้า, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เปลือกเป็นใยเหนียว ใช้ทอผ้าและทำเชือก
พระราม[N] Rama, Syn. รามา, ราเมศ, รามราฆพ, Example: เมื่อพระรามพิชิตกรุงลงกาแล้วก็เสด็จข้ามสะพานเพื่อจะกลับกรุงอโยธยา, Count unit: องค์, Thai definition: ชื่อตัวเอกในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ว่าด้วยพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์
พูดพล่าม[V] ramble, Syn. พล่าม, พูดเพ้อเจ้อ, พูดเรื่อยเปื่อย, Example: ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา, Thai definition: อาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดเหลวไหลไม่รู้จักจบ
เพ้อ[V] speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
เดินทอดน่อง[V] stroll, See also: ramble, saunter, walk in a preoccupied air, Syn. ทอดน่อง, เดินเตร็ดเตร่, ยุรยาตร, เดินเล่น, เดินเรื่อยเปื่อย, Example: เธอเดินทอดน่องไปเรื่อยเปื่อย
ทำฤทธิ์[V] rampage, See also: unyielding, Syn. ทำพยศ, อาละวาด, ทำฤทธิ์ทำเดช, แผลงฤทธิ์, ออกฤทธิ์, Thai definition: ทำพยศหรืออาละวาดเพื่อให้ได้รับการเอาอกเอาใจ
รามเกียรติ์[N] Ramayana, See also: the oldest of the Sanskrit epic poems, Example: หนังตะลุงนิยมเล่นกันในภาคใต้ โดยเรื่องที่แสดงกัน คือ รามเกียรติ์ แต่ได้นำมาเพิ่มเติมนิทานพื้นบ้านผสมเข้าไปบ้าง เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน, Thai definition: วรรณคดีเรื่องหนึ่ง ว่าด้วยพระรามทำศึกกับทศกัณฐ์
ปราการ[N] fortification, See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel, Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ, Example: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง, Thai definition: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาละวาด[adj.] (ālawāt) EN: rampant   
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อนุสัญญาแรมซาร์ [n. prop.] (Anusanya Raēmsā) EN: Ramsar Convention   
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อวตาร[X] (awatān) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra   
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: gourami   
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAM R AE1 M
RAMP R AE1 M P
RAMM R AE1 M
RAMO R EY1 M OW0
RAMI R AA1 M IY0
RAMS R AE1 M Z
RAMA R AA1 M AH0
RAMU R AA2 M UW1
RAMEY R AE1 M IY0
RAMZI R AE1 M Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ram (v) rˈæm (r a1 m)
ramp (v) rˈæmp (r a1 m p)
rams (v) rˈæmz (r a1 m z)
ramps (v) rˈæmps (r a1 m p s)
ramble (v) rˈæmbl (r a1 m b l)
ramify (v) rˈæmɪfaɪ (r a1 m i f ai)
ramjet (n) rˈæmʤɛt (r a1 m jh e t)
rammed (v) rˈæmd (r a1 m d)
ramped (v) rˈæmpt (r a1 m p t)
ramrod (n) rˈæmrɒd (r a1 m r o d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁垒[bì lěi, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ, / ] rampart; barrier, #12,396 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, / ] rampart; base (in baseball), #16,952 [Add to Longdo]
横行[héng xíng, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] rampage; riot, #17,552 [Add to Longdo]
猖獗[chāng jué, ㄔㄤ ㄐㄩㄝˊ, ] rampant; wild; unchecked, #17,639 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] ramble, #18,249 [Add to Longdo]
公羊[gōng yáng, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ, ] ram (male sheep), #34,441 [Add to Longdo]
拉姆安拉[Lā mǔ ān lā, ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄢ ㄌㄚ, ] Ramallah, #45,023 [Add to Longdo]
斋月[Zhāi yuè, ㄓㄞ ㄩㄝˋ, / ] Ramadan (Muslim month of fasting), #68,751 [Add to Longdo]
红毛丹[hóng máo dàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄉㄢˋ, / ] rambutan (Nephelium lappaceum); hairy red pellet fruit, #116,364 [Add to Longdo]
亚兰[Yà lán, ㄧㄚˋ ㄌㄢˊ, / ] Ram (son of Hezron), #160,684 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ラメン[らめん, ramen] (n) ก๋วยเตี๋ยวราเมงในญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[らん, ran] (n) ดอกกล้วยไม้
乱交[らんこう, rankou] เซ็กส์หมู่

German-Thai: Longdo Dictionary
Programm(n) |das, pl. Programme| โปรแกรม
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftstaudruck {m}ram air [Add to Longdo]
Ramadan {m}ramadan [Add to Longdo]
Rambutan {f}; haarige Litschi {f} [bot.]rambutan; hairy lychee [Add to Longdo]
Ramme {f}pile-driver [Add to Longdo]
Ramme {f}; Rammbär {m}; Rammbock {m}ram [Add to Longdo]
Rammgerät {n}piling implement [Add to Longdo]
Rammklotz {m}; Hammerkopf {m}tup [Add to Longdo]
Rammschutz {m}skirting protection [Add to Longdo]
Ramdisk {f} [comp.]ramdisk [Add to Longdo]
Rampe {f} | Rampen {pl}ramp | ramps [Add to Longdo]
Rampenlicht {n}footlight [Add to Longdo]
Rampenlicht {n}limelight [Add to Longdo]
Raubüberfall {m} durch Rammen mit einem Fahrzeugsram raid [Add to Longdo]
rammen; festrammen; einrammen; stauchen; stoßen | rammendto ram | ramming [Add to Longdo]
rammen; versenken (Schiff)to run down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language [Add to Longdo]
DVD−RAM;DVDRAM[ディーブイディーラム, dei-buidei-ramu] (n) {comp} DVD-RAM [Add to Longdo]
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM [Add to Longdo]
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
RAM[ラム, ramu] (n) random-access memory; RAM [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラム[あぷりけーしょんぷろぐらむ, apurike-shonpuroguramu] application program [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インタプリタ[いんたぷりた, intapurita] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 main memory \main memory\ n. (Computers)
   The memory in a computer that holds programs and data for
   rapid access during execution of a program; it usually hold
   the largest quantity of rapid-access storage in a computer;
   -- also called {RAM} ({random access memory}. It is
   contrasted to {ROM}, {disk data storage}, {cache},
   {registers} and other forms of data storage.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ram \Ram\ (r[a^]m), n. [AS. ramm, ram; akin to OHG. & D. ram,
   Prov. G. ramm, and perh. to Icel. ramr strong.]
   1. The male of the sheep and allied animals. In some parts of
    England a ram is called a {tup}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.)
    (a) Aries, the sign of the zodiac which the sun enters
      about the 21st of March.
    (b) The constellation Aries, which does not now, as
      formerly, occupy the sign of the same name.
      [1913 Webster]
 
   3. An engine of war used for butting or battering.
    Specifically:
    (a) In ancient warfare, a long beam suspended by slings in
      a framework, and used for battering the walls of
      cities; a battering-ram.
    (b) A heavy steel or iron beak attached to the prow of a
      steam war vessel for piercing or cutting down the
      vessel of an enemy; also, a vessel carrying such a
      beak.
      [1913 Webster]
 
   4. A hydraulic ram. See under {Hydraulic}.
    [1913 Webster]
 
   5. The weight which strikes the blow, in a pile driver, steam
    hammer, stamp mill, or the like.
    [1913 Webster]
 
   6. The plunger of a hydraulic press.
    [1913 Webster]
 
   {Ram's horn}.
    (a) (Fort.) A low semicircular work situated in and
      commanding a ditch. [Written also {ramshorn}.]
      --Farrow.
    (b) (Paleon.) An ammonite.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ram \Ram\, v. t. [imp. & p. p. {Rammed} (r[a^]md); p. pr. & vb.
   n. {Ramming}.]
   1. To butt or strike against; to drive a ram against or
    through; to thrust or drive with violence; to force in; to
    drive together; to cram; as, to ram an enemy's vessel; to
    ram piles, cartridges, etc.
    [1913 Webster]
 
       [They] rammed me in with foul shirts, and smocks,
       socks, foul stockings, greasy napkins. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill or compact by pounding or driving.
    [1913 Webster]
 
       A ditch . . . was filled with some sound materials,
       and rammed to make the foundation solid.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 RAM
   n 1: the most common computer memory which can be used by
      programs to perform necessary tasks while the computer is
      on; an integrated circuit memory chip allows information to
      be stored or accessed in any order and all storage
      locations are equally accessible [syn: {random-access
      memory}, {random access memory}, {random memory}, {RAM},
      {read/write memory}]
   2: (astrology) a person who is born while the sun is in Aries
     [syn: {Aries}, {Ram}]
   3: the first sign of the zodiac which the sun enters at the
     vernal equinox; the sun is in this sign from about March 21
     to April 19 [syn: {Aries}, {Aries the Ram}, {Ram}]
   4: a tool for driving or forcing something by impact
   5: uncastrated adult male sheep; "a British term is `tup'" [syn:
     {ram}, {tup}]
   v 1: strike or drive against with a heavy impact; "ram the gate
      with a sledgehammer"; "pound on the door" [syn: {ram}, {ram
      down}, {pound}]
   2: force into or from an action or state, either physically or
     metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives
     me mad" [syn: {force}, {drive}, {ram}]
   3: undergo damage or destruction on impact; "the plane crashed
     into the ocean"; "The car crashed into the lamp post" [syn:
     {crash}, {ram}]
   4: crowd or pack to capacity; "the theater was jampacked" [syn:
     {jam}, {jampack}, {ram}, {chock up}, {cram}, {wad}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RAM
     Random Access Memory (RAM, IC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RAM
     Rate Adaptive Mode (DSL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 RAM
     Rarely Adequate Memory (slang)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ram /rɑm/
  ram; tup

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top