ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*火*

   
297 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -火-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ムカ着ファイヤー[むかちゃっかふぁいやー] (slang ) state of being extremely angry as fire (cute expression)

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ] (n ) ไฟ
[Huo3 xing1] 1.the planet Mars; Mars 2.a spark

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[火, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] fire, flame; to burn; anger, rage
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictographic] Flames,  Rank: 433
[灵, líng, ㄌㄧㄥˊ] spirit, soul; spiritual world
Radical: Decomposition: 彐 (jì ㄐㄧˋ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 734
[炮, pào, ㄆㄠˋ] cannon, artillery
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 914
[灭, miè, ㄇㄧㄝˋ] to extinguish; to wipe out
Radical: Decomposition: 一 (yī )  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] To cover 一 a flame 火,  Rank: 953
[烟, yān, ㄧㄢ] smoke, soot; opium; tobacco, cigarettes
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  因 (yīn ㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 967
[炸, zhà, ㄓㄚˋ] to explode; to fry in oil; to scald
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  乍 (zhà ㄓㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] A sudden 乍 flame 火; 乍 also provides the pronunciation,  Rank: 976
[伙, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] companion, colleague; utensils
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 1,047
[灯, dēng, ㄉㄥ] lamp, lantern, light
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,115
[秋, qiū, ㄑㄧㄡ] autumn, fall; year
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] The time of year when farmers would burn 禾 crops 火,  Rank: 1,151
[烧, shāo, ㄕㄠ] to burn, to bake; to heat, to roast
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  尧 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,201
[爆, bào, ㄅㄠˋ] crackle, pop; burst, explode
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  暴 (bào ㄅㄠˋ) 
Etymology: [ideographic] A violent 暴 flame 火; 暴 also provides the pronunciation,  Rank: 1,243
[烦, fán, ㄈㄢˊ] to bother, to trouble, to vex
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,253
[灰, huī, ㄏㄨㄟ] ashes; dust; lime, mortar
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] The remains of a fire 火; 火 also provides the pronunciation,  Rank: 1,311
[炎, yán, ㄧㄢˊ] flame, blaze; hot
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] Two fires 火 burning,  Rank: 1,324
[灾, zāi, ㄗㄞ] disaster, catastrophe, calamity
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A house 宀 on fire 火,  Rank: 1,349
[燃, rán, ㄖㄢˊ] to ignite, to burn; combustion
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  然 (rán ㄖㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,553
[赤, chì, ㄔˋ] red, scarlet; blushing; bare, naked
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 土 whose cheeks are burning 火,  Rank: 1,660
[煤, méi, ㄇㄟˊ] carbon, charcoal, coal, coke
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  某 (mǒu ㄇㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,740
[烂, làn, ㄌㄢˋ] overcooked, overripe; rotten, spoiled
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  兰 (lán ㄌㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,754
[炼, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to smelt, to refine; to distill, to condense
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  柬 (jiǎn ㄐㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,763
[炉, lú, ㄌㄨˊ] fireplace, furnace, oven, stove
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A fire 火 in one's home 户,  Rank: 1,980
[狄, dí, ㄉㄧˊ] barbarians; a tribe from northern China; surname
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 2,219
[焰, yàn, ㄧㄢˋ] flame, blaze; glowing, blazing
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  臽 (xiàn ㄒㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,259
[煌, huáng, ㄏㄨㄤˊ] bright, shining, luminous
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  皇 (huáng ㄏㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,276
[炭, tàn, ㄊㄢˋ] carbon, charcoal, coal
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  灰 (huī ㄏㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] ashes,  Rank: 2,369
[焚, fén, ㄈㄣˊ] to burn
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] Setting fire 火 to a forest 林,  Rank: 2,498
[烛, zhú, ㄓㄨˊ] candle, taper; to illuminate, to shine
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,537
[炒, chǎo, ㄔㄠˇ] to boil, to fry, to roast, to sauté; to trade stock
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,590
[灿, càn, ㄘㄢˋ] vivid, illuminating, brilliant
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  山 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,591
[燥, zào, ㄗㄠˋ] arid, dry, parched; quick-tempered
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  喿 (zào ㄗㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,613
[烤, kǎo, ㄎㄠˇ] to bake, to cook, to roast, to toast
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  考 (kǎo ㄎㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,629
[耿, gěng, ㄍㄥˇ] bright, shining; brave, loyal
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,687
[灶, zào, ㄗㄠˋ] kitchen, oven, stove
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A clay 土 oven 火,  Rank: 2,691
[烁, shuò, ㄕㄨㄛˋ] to sparkle, to shine, to glitter
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  乐 (lè ㄌㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] The happy 乐 light of a flame 火,  Rank: 2,702
[焕, huàn, ㄏㄨㄢˋ] shining, lustrous
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  奂 (huàn ㄏㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,773
[熄, xī, ㄒㄧ] to extinguish, to put out, to quench
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  息 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] To end 息 a flame 火; 息 also provides the pronunciation,  Rank: 2,858
[灼, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to burn, to cauterize; bright
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,867
[烫, tàng, ㄊㄤˋ] to scald; to iron clothes or hair
Radical: Decomposition: 汤 (tāng ㄊㄤ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,903
[炯, jiǒng, ㄐㄩㄥˇ] bright, brilliant; clear; hot
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  冋 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,933
[炕, kàng, ㄎㄤˋ] the brick-bed in northern China
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  亢 (kàng ㄎㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,975
[熔, róng, ㄖㄨㄥˊ] mold; to fuse, to melt, to smelt
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  容 (róng ㄖㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] To form 容 hot metal 火; 容 also provides the pronunciation,  Rank: 3,011
[煽, shān, ㄕㄢ] to stir up, to incite; to agitate, to provoke
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  扇 (shàn ㄕㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] To fan 扇 the flames 火; 扇 also provides the pronunciation,  Rank: 3,086
[炳, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] bright, luminous; glorious
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  丙 (bǐng ㄅㄧㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,227
[烘, hōng, ㄏㄨㄥ] to bake, to roast; to dry by the fire
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,266
[炽, chì, ㄔˋ] to burn, to blaze; splendid; intense
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,277
[炫, xuàn, ㄒㄩㄢˋ] to glitter, to shine; to show off, to flaunt
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  玄 (xuán ㄒㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,292
[炊, chuī, ㄔㄨㄟ] meal; to cook, to steam
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,333
[荧, yíng, ㄧㄥˊ] to shine, to shimmer; shining, dazzling
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,400
[炬, jù, ㄐㄩˋ] torch
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  巨 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,429
[烙, lào, ㄌㄠˋ] to burn, to brand; hot iron
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  各 (gè ㄍㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 3,440

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] fire, #1,482 [Add to Longdo]
[huǒ jiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, ] rocket, #2,534 [Add to Longdo]
[huǒ chē, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] train, #3,844 [Add to Longdo]
[huǒ guō, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ, / ] hot pot (type of food), #4,358 [Add to Longdo]
[huǒ zāi, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ, / ] fire (that burns buildings etc), #5,053 [Add to Longdo]
[huǒ bào, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, ] a popular craze; explosive popularity, #5,842 [Add to Longdo]
[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, ] conflagration; large fire, #6,575 [Add to Longdo]
[Huǒ xīng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ, ] Mars (planet), #7,484 [Add to Longdo]
车站[huǒ chē zhàn, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ, / ] train station, #7,739 [Add to Longdo]
[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch, #8,427 [Add to Longdo]
[huǒ yàn, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ, / ] blaze; flame, #8,964 [Add to Longdo]
[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate, #9,863 [Add to Longdo]
[huǒ lì, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧˋ, ] fire; firepower, #10,308 [Add to Longdo]
车票[huǒ chē piào, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄆㄧㄠˋ, / ] train ticket, #10,432 [Add to Longdo]
[qǐ huǒ, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ, ] to catch fire, #10,529 [Add to Longdo]
[fáng huǒ, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to protect against fire, #11,608 [Add to Longdo]
[miè huǒ, ㄇㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] to extinguish a fire; firefighting, #12,523 [Add to Longdo]
[shàng huǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄨㄛˇ, ] to get angry, #12,895 [Add to Longdo]
[huǒ huā, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚ, ] spark; sparkle, #12,913 [Add to Longdo]
[zháo huǒ, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ, / ] to ignite; to burn, #13,349 [Add to Longdo]
[tíng huǒ, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] cease fire, #13,524 [Add to Longdo]
[huǒ tuǐ, ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ, ] ham, #13,893 [Add to Longdo]
[nù huǒ, ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ, ] rage; fury; hot anger, #14,111 [Add to Longdo]
[huǒ sù, ㄏㄨㄛˇ ㄙㄨˋ, ] at top speed; at a tremendous lick, #14,168 [Add to Longdo]
[huǒ shāo, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ, / ] to burn down, #14,848 [Add to Longdo]
[diǎn huǒ, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] to ignite; to light a fire; to agitate; to start an engine; ignition; fig. to stir up trouble, #15,428 [Add to Longdo]
[huǒ shān, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, ] volcanic; volcano, #15,500 [Add to Longdo]
[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, ] cannon; gun; artillery, #15,514 [Add to Longdo]
[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, / ] cannon; gun; artillery, #15,514 [Add to Longdo]
[huǒ shì, ㄏㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] fire; conflagration; lively; flourishing, #15,940 [Add to Longdo]
[liè huǒ, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, ] raging inferno; blaze, #16,301 [Add to Longdo]
如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent, #16,374 [Add to Longdo]
[zhàn huǒ, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] conflagration; the fire of war, #16,507 [Add to Longdo]
[fā huǒ, ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] catch fire; ignite; detonate; get angry, #16,523 [Add to Longdo]
[huǒ chái, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, ] match (for lighting fire), #16,580 [Add to Longdo]
[huǒ guāng, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄤ, ] flame; blaze, #16,701 [Add to Longdo]
[yān huǒ, ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ, / ] smoke and fire; fireworks, #16,951 [Add to Longdo]
[fáng huǒ qiáng, ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ, / ] firewall, #17,089 [Add to Longdo]
[dǎ huǒ jī, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] lighter; cigarette lighter, #17,348 [Add to Longdo]
[pào huǒ, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄛˇ, ] artillery barrage; gunfire, #18,359 [Add to Longdo]
[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying, #18,731 [Add to Longdo]
[jūn huǒ, ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ, / ] arms; weapons (industry), #19,179 [Add to Longdo]
[huǒ lóng, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] fiery dragon, #20,219 [Add to Longdo]
[huǒ huà, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚˋ, ] to cremate; to incinerate, #20,464 [Add to Longdo]
[kāi huǒ, ㄎㄞ ㄏㄨㄛˇ, / ] to open fire, #20,507 [Add to Longdo]
[shī huǒ, ㄕ ㄏㄨㄛˇ, ] catch fire; fire (alarm), #21,747 [Add to Longdo]
[shèng huǒ, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] sacred fire; Olympic flame, #21,778 [Add to Longdo]
[jiāo huǒ, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄛˇ, ] fire-fight; shooting, #21,803 [Add to Longdo]
运载[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] carrier rocket, #21,871 [Add to Longdo]
[huǒ yào, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ, / ] gunpowder, #22,061 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひ, hi] (n) ไฟ
[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้
[かざん, kazan] (n) ภูเขาไฟ
[かさい, kasai] (n) เพลิงไหม้, อัคคีภัย
[はなび, hanabi] (n) ดอกไม้ไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพลิง , See also: R.
炎伝播速度[かえんでんぱそくど, kaendenpasokudo] (n) ความเร็วในการเผาไหม้, ความเร็วของเปลวไฟ
傷防止手袋[やけどぼうしてぶくろ, yakedoboushitebukuro] (n) ถุงมือกันไฟ
曜日[かようび, kayoubi, kayoubi , kayoubi] (n ) วันอังคาร
[かき, kaki] 1. ไฟ (ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้) 2. ความอุ่นจากไฟ 3. ประกายไฟ (ในป้ายเตือน)
気厳禁[かきげんきん, kakigenkin] (n phrase ) ห้ามจุดไฟ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かりょく, karyoku] Thai: พลังความร้อน English: heating power
[かりょく, karyoku] Thai: พลังไอน้ำ English: steam power
[かざん, kazan] Thai: ภูเขาไฟ English: volcano

Japanese-English: EDICT Dictionary
焚;御焚;御[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
とろ[とろび, torobi] (n) low flame (heat, gas) [Add to Longdo]
オリンピック聖[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch [Add to Longdo]
ストロンボリ式噴[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
ハワイ式噴[ハワイしきふんか, hawai shikifunka] (n) Hawaiian eruption [Add to Longdo]
ブルカノ式噴[ブルカノしきふんか, burukano shikifunka] (n) Vulcanian eruption [Add to Longdo]
ロケット花[ロケットはなび, roketto hanabi] (n) skyrocket; bottle rocket [Add to Longdo]
[いんか, inka] (n,vs) catching fire [Add to Longdo]
温度[いんかおんど, inkaondo] (n) flash temperature [Add to Longdo]
性液体[いんかせいえきたい, inkaseiekitai] (n) inflammable liquid; inflammable fluid [Add to Longdo]
[いんかてん, inkaten] (n) flash point; flashing point [Add to Longdo]
臼状[きゅうじょうかざん, kyuujoukazan] (n) pyroclastic cone [Add to Longdo]
[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet [Add to Longdo]
[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks [Add to Longdo]
[とおび, toobi] (n) distant fire; fire at some distance (in cooking) [Add to Longdo]
[したび, shitabi] (n) burning low; waning; declining; (P) [Add to Longdo]
になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n,n-suf) fire; flame; blaze; (P) [Add to Longdo]
がつく;が付く;が点く[ひがつく, higatsuku] (v5k) to catch fire; to provoke; to catch fire from; to be ignited [Add to Longdo]
だるま;達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames [Add to Longdo]
で溶ける[ひでとける, hidetokeru] (v1) to melt in the fire [Add to Longdo]
に当たる[ひにあたる, hiniataru] (exp,v5r) to warm oneself at the fire [Add to Longdo]
に油を注ぐ[ひにあぶらをそそぐ, hiniaburawososogu] (exp,v5g) to make things worse; to stir things up; lit [Add to Longdo]
のないところに煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) There's no smoke without fire. [Add to Longdo]
の気[ひのけ, hinoke] (n) heat of fire; trace of fire [Add to Longdo]
の玉[ひのたま, hinotama] (n) falling star; fireball [Add to Longdo]
の見[ひのみ, hinomi] (n) fire tower [Add to Longdo]
の見櫓;の見やぐら[ひのみやぐら, hinomiyagura] (n) fire lookout; watchtower [Add to Longdo]
の元[ひのもと, hinomoto] (n) origin of fire [Add to Longdo]
の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
の手[ひのて, hinote] (n) flames; blaze; fire [Add to Longdo]
の神[ひのかみ, hinokami] (n) god of fire (in Japanese mythology, usu. Kagutsuchi no Kami) [Add to Longdo]
の中水の中[ひのなかみずのなか, hinonakamizunonaka] (exp) hell and high water [Add to Longdo]
の鳥[ひのとり, hinotori] (n) (See 鳳凰) phoenix (esp. fenghuang, the Chinese phoenix) [Add to Longdo]
の番[ひのばん, hinoban] (n) night watch; fire watchman [Add to Longdo]
の粉[ひのこ, hinoko] (n) sparks [Add to Longdo]
の無い所に煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) (id) There is no smoke without some fire [Add to Longdo]
の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire [Add to Longdo]
の輪[ひのわ, hinowa] (n) (See 環太平洋山帯) Ring of Fire (circum-Pacific volcanic belt) [Add to Longdo]
ばさみ[ひばさみ, hibasami] (n) fire tongs [Add to Longdo]
をつける;を付ける;を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.) [Add to Longdo]
を掛ける;をかける[ひをかける, hiwokakeru] (exp,v1) to set fire [Add to Longdo]
を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
を見るより明らかである[ひをみるよりあきらかである, hiwomiruyoriakirakadearu] (exp,v5r-i) to be as plain as daylight; to be as clear as day [Add to Longdo]
を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath [Add to Longdo]
を通す[ひをとおす, hiwotoosu] (exp,v5s) to cook; to heat [Add to Longdo]
を放つ[ひをはなつ, hiwohanatsu] (v5t,exp) to set fire to [Add to Longdo]
影;灯影[ほかげ, hokage] (n) firelight; shadows or forms moving in firelight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Fire" he cried.事だ」と彼は叫んだ。
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口を切った。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.5台の消防車が事の現場に駆けつけた。
The fire is out.が消えた。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小器や爆薬で十分に武装していた。
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.「見ろ、事だ」とダンが叫んだ。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその事で焼失した。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が出席しました。
Two houses were burned down in the fire.2軒の家がその事で全焼した。
It's easy to see the fireworks from over there.あそこなら花が見やすい。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたは離れる前に必ずを消しなさい。
Be sure to put out the fire before you leave.出発する前に必ずを消しなさい。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたが去る前にはを確実に消しなさい。
Your job hangs by a thread.あなたの首は風前のともしだ。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたは出かけるときを消さなければならない。
That straw catches fire easily.あのわらはが付きやすい。
One Tuesday I stayed home because I had an appointment with the dentist later in the morning.ある曜日のこと、午前中の遅い時間に歯医者に行くことになっていたので家にいた。
There are a great many forest fires in America.アメリカではとても多くの山事がある。
Who in the world lighted the candle?いったい誰がろうそくにをつけたのですか。
Draw your chair closer to the fire.いすをもっとの近くに寄せなさい。
Someday we will able to go on a voyage to Mars.いつか星へ旅行に行けるようになるでしょう。
A fire broke out in a neighborhood hotel.うちの近所のホテルでが出た。
Grandfather sat in his habitual place near the fire.おじいさんはの近くでいつもの場所に座った。
Grandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.おばあちゃんはの側の椅子に座ってとても安楽そうに見える。
It is too warm for a fire today.きょうは暖かいからはいらない。
The curtain caught fire.カーテンにがついた。
Please turn up the gas.ガスのを大きくしてください。
Two hundred houses were burnt down in the fire which broke out yesterday.きのうの事で200戸が全焼した。
When all the group members are silent, somebody must break the ice.グループの人たち全員が沈黙しているときは、誰かが話の口を切らねばならない。
Ken lighted the candles.ケンがろうそくにをつけた。
Can you build a fire with twigs?こえだでを起こせますか。
This damp match won't light.このマッチは湿っていてがつかない。
This plastic is not damaged by fire.このプラスチックはによって損傷を受けない。
Burn this rubbish on the fire.このガラクタはに燃やしなさい。
The fire reduced the whole village to ashes.この事は全村を灰にしてしまった。
This lighter won't catch.このライターはがつかない。
This house is fireproof.この家は事でも燃えない。
This antique brazier no longer has any real utility.この骨董の鉢は今では実際に使われていない。
I will see you on next Tuesday, that is to say, the 10th of September.この次の曜日、すなわち9月10日に君に会いたい。 [M]
These animals were startled by the noise of the fireworks.この動物たちは花の音にびっくりした。
How old were you when this town had the big fire?この町に大があったのは、あなたがいくつの時でしたか。
A forest fire broke out in this area.この地域で山事が起こった。
But Tuesday morning were different, because Tuesday was music day.しかし、曜日の朝は違っていました。なぜならば曜日は音楽の授業のある日だったからです。
But in the end he put the book on the fire.しかしついに彼は本をに入れました。
This museum is equipped with a fire prevention system.この美術館には防の設備がある。
Fortunately, the fire was put out before it became too serious.さいわい、事は大事にいたらぬうちに消しとめられた。
Jack was caught for setting fire to the house.ジャックは放で捕まった。
These fireworks are spectacular!すごい花だ!
John always breaks the ice in class.ジョンは授業中いつも口を切る。
May I trouble you for a light?すみませんを貸してもらえますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Northern division nearing the bridge to meet the supply trains.[CN] 桥附近的北方师 要会合补给 The General (1926)
What breathes fire?[JA] を吐くのは? Stormborn (2017)
I myself will stand at her side as the fire flushes the murderer Hagen from his hole![CN] 要是能用逼出那兇手哈根,我絕對會支持她的做法! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I am calm, but you are jealous, and you are running away like a coward![CN] 我很冷静,但你妒烧心 你就像个懦夫一样逃跑了! ! Seduction (1929)
First a murder, then a fire.[JA] (森口(もりぐち))殺人の次は災か Disbanded (2017)
"Once our trains and troops cross that bridge, nothing on the earth can stop us."[CN] 一旦我军车和部队越过桥 世上没有东西可抵挡我们 The General (1926)
If the heat does not reach the other parts of the lechon, it will not be crispy, and the skin will be rubbery.[JA] 肉の中まで をよく通さないと 皮のパリパリ感を出せない Barbecue (2017)
If the fire is small it's hard to get warm, but the bigger the fire is, the warmer it is.[JA] 弱いでは難しい が強く燃えるほど 暖かさも増す Barbecue (2017)
(THEY LAUGH) Now we'd lit the fuse, it was time to stand back and watch the fireworks.[JA] さあ点したぞ 花見物だ The Widow Maker (2017)
The fact that you're standing around a fire, braaiing a raw piece of meat.[JA] を囲んで 肉が焼けるのを待つ Barbecue (2017)
The only problem with it is, that you can't really regulate the coal and the heat, so when it goes out, you're fucked.[JA] 使い捨てグリルもそうだ 力の調節ができないのが 唯一の難点だけどね Barbecue (2017)
Last time I was here, you killed my son with wildfire.[JA] 最後にここに居た時 あんたは私の息子を野で殺した Eastwatch (2017)
Mars life-forms should be considered hostile.[JA] 星の生物は 敵対的であると 捉えるべきである Life (2017)
[woman speaking in English] Barbecuing in an open pit flame or any kind of fire goes back to cowboy days.[JA] バーベキューは 直で焼く料理 昔は たきであぶってた Barbecue (2017)
Fire and blood.[JA] と血を... Stormborn (2017)
Laundry?[CN] 什么你忘了关 Episode #1.8 (2004)
The foreigners are nearing the flaming sea.[CN] 異國人接近焰之海了 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
And then the brutality of the military authorities in Odessa was answered with the battleship's shells.[CN] 战舰以炮回应奥德萨军方的暴行 Battleship Potemkin (1925)
Just light it in that corner.[JA] 隅に点して Barbecue (2017)
If you dare to open your trap to her tonight we're through.[CN] 你今天膽敢讓她跳進坑,那我們就完了 Applause (1929)
I've brought ice and fire together.[JA] 氷とを会わせた The Queen's Justice (2017)
"Then the army, backed by our supply trains, will advance for a surprise attack on the rebels left flank."[CN] 而部队在补给车支援下 将前往突袭叛军的左翼 The General (1926)
"Then the day you steal the train I will have General Parker advance to meet you."[CN] 那么你劫车的那天 我要派克将军前往与你见面 The General (1926)
"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."[CN] 趁旅客与工作人员晚餐时 我们在大森地劫走车 往北走,我们将烧毁每一座桥 The General (1926)
Fire is an essential part of it.[JA] があるからこそ バーベキューがある Barbecue (2017)
Don't worry. The fire won't bite.[JA] 案ずるな は噛み付いたりしない Dragonstone (2017)
If you let her be beside me for rest of my time,[CN] 只要能够将她留在我身边 腿两个 蟹肉棒三包 Episode #1.8 (2004)
How well do wooden ships fare against fire-breathing dragons?[JA] 木造船がどうやって を吐くドラゴンに対抗するのか? The Queen's Justice (2017)
The train won't wait for you![CN] 车不等人 The Blue Angel (1930)
And flammable.[JA] がつきそう Close Encounters (2017)
The rifles quavered.[CN] 步枪走 Battleship Potemkin (1925)
The coals should be just right.[JA] まず炭の温度が 適温であること Barbecue (2017)
It's got the same flash point as gasoline.[JA] 引させたらダメか? Resident Evil: Vendetta (2017)
"Engineer on the Western and Atlantic Railroad."[CN] 西方大西洋铁路车司机 The General (1926)
She's got a swell figure and a pair of legs that...[CN] 她有惹的形象和誘人大腿... ... Applause (1929)
The fire occurred at the home of the novelist Shin Michima.[JA] (ニュースキャスター) 災が起きたのは 小説家 道間(みちま) 慎さんの自宅で Disbanded (2017)
Fire![CN] 开 Battleship Potemkin (1925)
Trains, hotels, theater.[CN] 車, 飯店, 劇院. Grand Hotel (1932)
" A little glance exchange can you indulge in "[CN] 一个眼神就能释放许多 The Blue Angel (1930)
When their hair caught fire and the smell of their burning flesh filled the throne room...[JA] 彼等の髪の毛にがつき― 人肉の焼ける臭いが充満すると Eastwatch (2017)
Daenerys has her own army and she has dragonfire.[JA] デネリスには軍隊があり ドラゴンのがある Stormborn (2017)
Fire![CN] 失啦 宋三彩失 Episode #1.5 (2004)
[man speaking in Afrikaans] I've found that fire.[JA] というものには Barbecue (2017)
"Fort Sumter has been fired upon."[CN] 桑特堡已经开 The General (1926)
After that, you put it over the coals, and start rolling.[JA] そして回転させながら 炭で焼く Barbecue (2017)
You follow with the supply trains as planned."[CN] 你照计划跟随补给车走吧 The General (1926)
Theater, hotels, trains.[CN] 劇院, 飯店, 車. Grand Hotel (1932)
Once the setup is complete, you then light it.[JA] 完成したらをつける Barbecue (2017)
He vents his anger on a young man.[CN] 他把怒发泄到一个年轻人身上 Battleship Potemkin (1925)
"We must pick up more firewood."[CN] 我们必须拾捡更多的柴 The General (1926)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぼうかへき, boukaheki] firewall [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きゅうかざん, kyuukazan] ruhender_Vulkan [Add to Longdo]
[しゅっか, shukka] Ausbruch_eines_Feuers, Feuer [Add to Longdo]
十字砲[じゅうじほうか, juujihouka] Kreuzfeuer [Add to Longdo]
[ふんか, funka] Vulkanausbruch, Eruption [Add to Longdo]
[どうかせん, doukasen] Zuendschnur, Anlass [Add to Longdo]
[ほうか, houka] Brandstiftung [Add to Longdo]
[しょうかき, shoukaki] Feuerloescher [Add to Longdo]
[しょうかせん, shoukasen] Hydrant [Add to Longdo]
[ひ, hi] Feuer [Add to Longdo]
[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]
口湖[かこうこ, kakouko] Kratersee [Add to Longdo]
[かざん, kazan] Vulkan [Add to Longdo]
山灰[かざんばい, kazanbai] vulkanische_Asche [Add to Longdo]
成岩[かせいがん, kaseigan] Vulkangestein [Add to Longdo]
[かせい, kasei] Mars [Add to Longdo]
星人[かせいじん, kaseijin] Marsmensch [Add to Longdo]
[かよう, kayou] Dienstag [Add to Longdo]
曜日[かようび, kayoubi] Dienstag [Add to Longdo]
[かさい, kasai] -Feuer, Feuersbrunst [Add to Longdo]
炎瓶[かえんびん, kaenbin] Molotowcocktail [Add to Longdo]
[かそう, kasou] Feuerbestattung [Add to Longdo]
[ひばち, hibachi] altjapanisches_Kohlebecken [Add to Longdo]
[とうか, touka] Lampenlicht, Licht [Add to Longdo]
[てんか, tenka] anzuenden, entzuenden [Add to Longdo]
[ほうか, houka] -Feuer [Add to Longdo]
[たいか, taika] feuerfest [Add to Longdo]
[はなび, hanabi] Feuerwerk [Add to Longdo]
[ぼうか, bouka] Feuerschutz [Add to Longdo]
飛び[とびひ, tobihi] ueberspringender_Funke, spruehender_Funke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top