ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*户*

   
130 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -户-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[所, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] place, location; "that which", a particle introducing a passive clause
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] An axe 斤 swung at a door 户,  Rank: 54
[房, fáng, ㄈㄤˊ] building, house, room
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 512
[护, hù, ㄏㄨˋ] to defend, to guard, to protect; shelter; endorse
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Guarding 扌 a home 户; 户 also provides the pronunciation,  Rank: 529
[居, jū, ㄐㄩ] to live, to reside; to dwell; to sit
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 678
[户, hù, ㄏㄨˋ] door; family
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  尸 (shī ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 戶; a door swinging on its hinge,  Rank: 801
[启, qǐ, ㄑㄧˇ] to open; to begin, to commence; to explain
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A door 户 being opened 口,  Rank: 1,320
[肩, jiān, ㄐㄧㄢ] shoulders; to shoulder, to bear
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A man bringing home meat ⺼ for the family 户,  Rank: 1,415
[扁, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] flat; board, sign, tablet
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,737
[雇, gù, ㄍㄨˋ] employment; to hire, to employ
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] bird,  Rank: 1,817
[屏, píng, ㄆㄧㄥˊ] screen, shield; to put aside, to reject; to hold
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  并 (bìng ㄅㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 1,891
[炉, lú, ㄌㄨˊ] fireplace, furnace, oven, stove
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A fire 火 in one's home 户,  Rank: 1,980
[扇, shàn, ㄕㄢˋ] fan; panel; to flap
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] A feathered 羽 fan in the shape of a folding door 户,  Rank: 1,993
[芦, lú, ㄌㄨˊ] rushes, reeds
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 2,477
[驴, lǘ, ㄌㄩˊ] donkey, ass
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 2,543
[妒, dù, ㄉㄨˋ] jealous, envious
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 2,598
[沪, hù, ㄏㄨˋ] Shanghai; the Shanghai river
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 2,734
[庐, lú, ㄌㄨˊ] hut, cottage; the name of a mountain
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  户 (hù ㄏㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A house 广 with an open door 户; 户 also provides the pronunciation,  Rank: 2,927
[肇, zhào, ㄓㄠˋ] to begin, to start; to originate
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  攵 (pū ㄆㄨ)  聿 (yù ㄩˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 3,206
[扈, hù, ㄏㄨˋ] escort, retinue; insolent
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  邑 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] city,  Rank: 3,917
[扉, fēi, ㄈㄟ] door panel
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 4,034
[戾, lì, ㄌㄧˋ] perverse, rebellious, recalcitrant
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A dog 犬 that won't come indoors 户,  Rank: 4,232
[牖, yǒu, ㄧㄡˇ] window; to enlighten
Radical: Decomposition: 片 (piàn ㄆㄧㄢˋ)  户 (hù ㄏㄨˋ)  甫 (fǔ ㄈㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 5,368
[戽, hù, ㄏㄨˋ] to bale out; to irrigate
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  斗 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bucket,  Rank: 6,351
[扃, jiōng, ㄐㄩㄥ] door latch, crossbar
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  冋 (jiōng ㄐㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] door,  Rank: 6,457
[綮, qǐ, ㄑㄧˇ] embroidered banner
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  攵 (pū ㄆㄨ)  糸 (mì ㄇㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A silk 糸 banner over a door 户,  Rank: 6,685
[倉, cāng, ㄘㄤ] granary, barn; cabin, berth
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  户 (hù ㄏㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A granary with a roof 人, door 户, and foundation 口
[啓, qǐ, ㄑㄧˇ] to open; to explain; to begin
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  攵 (pū ㄆㄨ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To knock 攵 at the door 户
[戶, hù, ㄏㄨˋ] door; family
Radical: Decomposition: 尸 (shī ) 
Etymology: [pictographic] A door swinging on its hinge
[扂, diàn, ㄉㄧㄢˋ] door latch
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] door
[扆, yǐ, ㄧˇ] screen door
Radical: Decomposition: 户 (hù ㄏㄨˋ)  衣 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A cloth 衣 door 户; 衣 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòng hù, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] user, #823 [Add to Longdo]
[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer, #874 [Add to Longdo]
[, ㄏㄨˋ, / ] a household; door; family, #972 [Add to Longdo]
[zhàng hù, ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, / ] a bank account, #3,522 [Add to Longdo]
[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household, #5,929 [Add to Longdo]
[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙, / ] window, #6,366 [Add to Longdo]
[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence, #6,502 [Add to Longdo]
[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoor, #7,274 [Add to Longdo]
[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]
[dà hù, ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, / ] great family; rich family; large landlord; conspicuous spender or consumer, #9,062 [Add to Longdo]
[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] census register; household register, #9,602 [Add to Longdo]
[kāi hù, ㄎㄞ ㄏㄨˋ, / ] to open an account (bank etc), #9,870 [Add to Longdo]
[shāng hù, ㄕㄤ ㄏㄨˋ, / ] merchant; trader; businessman; firm, #10,930 [Add to Longdo]
[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] individual (shareholder); the small investor, #15,176 [Add to Longdo]
个体[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] self-employed; a private firm (PRC usage), #18,209 [Add to Longdo]
专业[zhuān yè hù, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄏㄨˋ, / ] family firm producing a special product; cottage industry, #18,253 [Add to Longdo]
家喻[jiā yù hù xiǎo, ㄐㄧㄚ ㄩˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] understood by everyone (成语 saw); well known; a household name, #19,414 [Add to Longdo]
千家万[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family, #21,136 [Add to Longdo]
[hù jūn, ㄏㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] household average, #27,413 [Add to Longdo]
[hù zhǔ, ㄏㄨˋ ㄓㄨˇ, / ] head of the household, #28,971 [Add to Longdo]
口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] household register, #29,332 [Add to Longdo]
[hù bù, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ, / ] feudal Chinese Ministry of Revenue, #29,616 [Add to Longdo]
挨家挨[āi jiā āi hù, ㄞ ㄐㄧㄚ ㄞ ㄏㄨˋ, / ] to go from house to house; house-to-house (search), #34,275 [Add to Longdo]
[dìng hù, ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] subscriber (to a newspaper or periodical), #40,105 [Add to Longdo]
门当[mén dāng hù duì, ㄇㄣˊ ㄉㄤ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] (saying) social position and economic status be in harmony, #42,371 [Add to Longdo]
[Shén hù, ㄕㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] Kobe, major Japanese port near Osaka, #43,027 [Add to Longdo]
[hù tóu, ㄏㄨˋ ㄊㄡˊ, / ] bank account, #43,596 [Add to Longdo]
安家落[ān jiā luò hù, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄨˋ, / ] make one's home in a place; settle, #46,863 [Add to Longdo]
包产到[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, / ] fixing of farm output quotas for each household, #52,658 [Add to Longdo]
[Hù xiàn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Hu county in Shaanxi, #56,598 [Add to Longdo]
[fù hù, ㄈㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] rich family; large landlord, #61,441 [Add to Longdo]
[tú hù, ㄊㄨˊ ㄏㄨˋ, / ] butcher, #62,827 [Add to Longdo]
万元[wàn yuán hù, ㄨㄢˋ ㄩㄢˊ ㄏㄨˋ, / ] household with savings or annual income of 10,000 yuan or more (considered a large amount in the 1970s, when the term became established), #63,131 [Add to Longdo]
多用[duō yòng hù, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] multiuser, #65,009 [Add to Longdo]
[Liè hù zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] Orion (constellation), #65,649 [Add to Longdo]
吃大[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, / ] mass seizure of food from landlords during famines before liberation, #67,858 [Add to Longdo]
[cún hù, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] depositor (in bank or shares), #90,135 [Add to Longdo]
开放[mén hù kāi fàng, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] open door policy; Egyptian President Sadat's infitah policy towards investment and relations with Israel, #95,084 [Add to Longdo]
集体[jí tǐ hù, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, / ] collective; joint household, #100,120 [Add to Longdo]
夜不闭[yè bù bì hù, ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] lit. doors not locked at night (成语 saw); fig. stable society, #105,214 [Add to Longdo]
[yīn hù, ㄧㄣ ㄏㄨˋ, / ] vagina, #106,166 [Add to Longdo]
[Wàn Hù hòu, ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ ㄏㄡˋ, / ] Marquis (highest Han dynasty ducal title meaning lord of 10,000 households); high nobles, #112,527 [Add to Longdo]
[pù hù, ㄆㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] store; shop, #141,395 [Add to Longdo]
[hù xiàn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] threshold, #155,986 [Add to Longdo]
[huā hù, ㄏㄨㄚ ㄏㄨˋ, / ] registered occupants of a house, #213,762 [Add to Longdo]
枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, / ] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay, #293,226 [Add to Longdo]
[Jiāng hù, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˋ, ] Edo (old name of Tokyo), #420,558 [Add to Longdo]
傍人门[bàng rén mén hù, ㄅㄤˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] to be dependent upon sb, #912,676 [Add to Longdo]
蓬门荜[péng mén bì hù, ㄆㄥˊ ㄇㄣˊ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] overgrown gate, wicker windows (成语 saw); poor person's house; humble home, #968,674 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Th-the landlady is very strict about it.[CN] 女房东她对租要求很多 The Whole Town's Talking (1935)
Slogans and sales talks morning, noon and night... and not one human sound out of you and your whole flock of Egelbauers![CN] 从早到晚都在说广告词啊 销售啊 你和你那群客连他妈人话都不会讲 Design for Living (1933)
You can't go around bothering my tenants.[CN] 你们不能打扰我的住 It Happened One Night (1934)
But that's a service Cedar, Cedar, Cedar Budington usually donates.[CN] 但是像西达西达西达伯宾顿 这样的事务所 通常会免费为客做这种服务 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Put a light in the window if it's yes, two if it's no.[CN] 如果说是,在窗旁放一盏灯 如果不是,放两盏 The Awful Truth (1937)
A little outdoor exercise.[CN] 一个小小的外活动 The Great Dictator (1940)
I was here when that girl jumped out the window.[CN] 当那个女孩跳出窗时 我在这里 His Girl Friday (1940)
But I'd like to help your client get his truck fixed.[CN] 但是我愿意帮你的客修车 Bordertown (1935)
And for every one of'em... there was 10, 15 families throwed right out of their homes.[CN] 每部机器至少压平了 十到十五家庭的土地 The Grapes of Wrath (1940)
I reached out to close the shutter, and something touched me.[CN] 我向窗方向移动 而且某物碰了我 Wuthering Heights (1939)
I jumped out of that window a long time ago, Walter.[CN] 华特,我很久前就跳出了那个窗 His Girl Friday (1940)
My grandpa took up this land 70 years ago! My pa was born here![CN] 我祖父七十年前在此落 The Grapes of Wrath (1940)
Our window's been washed.[CN] 窗也洗过 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Somebody may have seen him through the windows.[CN] 一定有人从窗里看见他走过 The 39 Steps (1935)
Where is this girl?[CN] 目前该客无法接听 Episode #1.5 (2004)
Clear.[CN] 从窗走。 Anthropoid (2016)
And why do we always keep the windows closed?[CN] 我们为什么要一直 关上窗呢? Ninotchka (1939)
I couldn't give you the money if I wanted to.[CN] 你们给每四十亩地和一头驴 Gone with the Wind (1939)
And I'd like a window-cleaner, and ask boots to come up and get my shoes.[CN] 还要擦窗,送我的鞋子过来 Foreign Correspondent (1940)
Business is terrific. I have to throw half of it out.[CN] 生意很棒 我还得把一半客赶出门外呢 'G' Men (1935)
I don't resent your not paying me for the past two months... but the thought that I should split my bank account with you... that you should take half of my life's savings... that is really too much for me, sir.[CN] 我并不是怨恨过去 两个月你没有支付我的工资 但是这种让我与你共同 分享银行帐的想法 我是很难接受的 Ninotchka (1939)
Plenty clients.[CN] 很多的客. Bordertown (1935)
I started to travel, until they tried to cash the checks.[CN] 我就开始旅游 直到他们 开始查我的帐 The Lady Vanishes (1938)
Take me to the window.[CN] 带我到窗旁边 Wuthering Heights (1939)
You should hear her tell about the tenants in 106.[CN] 你得听听她怎么说106房的住 'G' Men (1935)
To the condition of my client.[CN] 我的客处于这种状态 Bordertown (1935)
You go down to those customers of yours and give them a sales talk.[CN] 你自己下楼去跟你的客谈生意 Design for Living (1933)
Mr. Plunkett, I shall report you to your clients immediately.[CN] 普朗克先生 我要去找你的客投诉 Design for Living (1933)
You fellas go through those windows and doors, and go fast. All right.[CN] 你们几个穿过那些窗和门 行动 'G' Men (1935)
I just paint windows, Drisk.[CN] 我在漆窗,德里斯科 The Long Voyage Home (1940)
And come in any of these windows. If the story walks in the window...[CN] 然后从这些窗进来 如果报导走进了这个窗... His Girl Friday (1940)
Miss Froy's name on the window.[CN] 窗上佛洛伊太太的名字 The Lady Vanishes (1938)
Well, as a detective to a prospective client, uh, no.[CN] 作为一个可能会受雇于 客的侦探.老实说.不 One Hour with You (1932)
My client insists that the price is 250,000.[CN] 我的客坚持价格是25万 Bordertown (1935)
Raw beets and carrots.[CN] 甜菜和萝卜 Ninotchka (1939)
Now, tomorrow you put on your nicest derby and you go and call on your customers... and tell 'em you've separated from your wife... because of her connection with those two terrible wretches.[CN] 明天你穿上最好的衣服给客打电话 告诉他们你和妻子分开了 因为她和那两个流氓无赖有染 Design for Living (1933)
But I hear you have many clients.[CN] 但是我听说你有很多的客 Bordertown (1935)
Why, one man and a tractor can handle 12 or 14 of these places.[CN] 一个人,一部拖拉机 就可以耕种12到14的土地 The Grapes of Wrath (1940)
- I represent Mrs Semple.[CN] 迪斯先生 我代表我的客山普拉太太 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Huh, considering my clients,[CN] 考虑到你作为我的客 Bordertown (1935)
As a prospective client to a detective, let me ask you a question.[CN] 作为可能会雇私人侦探的客 我可以问你一个问题吗 One Hour with You (1932)
Have failed in your duty to your client.[CN] 有悖于你的责任和客 Bordertown (1935)
I know your candidate will forgive my referring to him... by the friendly nickname by which he's already known... in anticipation, mark you... at Westminster.[CN] 候选人会原谅我这样称呼他的小名的 他在威斯敏斯特 已经是家喻 The 39 Steps (1935)
Don't fall out of any windows![CN] 小心别从窗跌出去 It Happened One Night (1934)
Not only to my client,[CN] 不只是对我的客 Bordertown (1935)
Goodbye, Belle.[CN] 这位百万富翁暴发受人尊重了 Gone with the Wind (1939)
- Are there no big houses around here?[CN] 附近有大人家吗 The 39 Steps (1935)
You say that was Cathy's ghost I heard at the window?[CN] 你说我在窗听到的是凯茜的鬼 Wuthering Heights (1939)
The poor client hasn't got money enough[CN] 这些贫穷的客就没有钱付费 Bordertown (1935)
- Well, my moods change indoors.[CN] -好吧 我的心情在内改变 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top