ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -藥-, *藥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[藥, yào, ㄧㄠˋ] drugs, medicine; the leaf of the Dahurian angelica plant
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  樂 (lè ㄌㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 3,734

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, / ] medicine; drug; cure, #729 [Add to Longdo]
药品[yào pǐn, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] medicaments; medicine; drug, #1,841 [Add to Longdo]
药物[yào wù, ㄧㄠˋ ㄨˋ, / ] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug, #1,893 [Add to Longdo]
中药[Zhōng yào, ㄓㄨㄥ ㄧㄠˋ, / ] (traditional) Chinese medicine, #3,774 [Add to Longdo]
医药[yī yào, ㄧ ㄧㄠˋ, / ] medicine, #3,820 [Add to Longdo]
农药[nóng yào, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, / ] agricultural chemical; farm chemical, #6,854 [Add to Longdo]
药店[yào diàn, ㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] pharmacy, #8,546 [Add to Longdo]
制药[zhì yào, ㄓˋ ㄧㄠˋ, / ] manufacture medicine, #9,644 [Add to Longdo]
炸药[zhà yào, ㄓㄚˋ ㄧㄠˋ, / ] explosive (substance), #10,926 [Add to Longdo]
吃药[chī yào, ㄔ ㄧㄠˋ, / ] to take medicine, #10,985 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who for? Why not for us?[CN] 火槍和火用來幹什麼的 為什麼不是給我們用呢 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Dig into your medical kit and get me a breath of fresh wind.[CN] 還是鑽到你的 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Calomel.[CN] -瀉 La Poison (1951)
I gave her a tablet, a Veronal.[CN] 我給她吃了片, 佛羅拿(安眠之類的). Grand Hotel (1932)
When you see the remedies, you can guess the disease.[CN] 當你看到物你就知道發生什麼事 La Poison (1951)
A thousand muskets, a million rounds of ammunition and cannon for your fort, senor.[CN] 一千支火槍一百萬輪彈 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Have you brought me the guns and powder for my conquest of the Americas?[CN] 你們帶了那些 我們用來征服美洲的槍支和彈了嗎 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Keep your powder dry![JA] せんてつ火(かやく)を濡らすな! Princess Mononoke (1997)
She's going to the pharmacist's.[CN] 她去 La Poison (1951)
Vermifuge.[CN] -殺蟲 La Poison (1951)
Yes.[CN] 止痛 La Poison (1951)
I'd like some rat poison, Mr. Gaillard.[CN] 我要一些老鼠,蓋亞爾德先生 La Poison (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top