ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -營-, *營*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -
Variants:
[, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -
Variants: , Rank: 536

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: camp; perform; build; conduct (business)
On-yomi: エイ, ei
Kun-yomi: いとな.む, いとな.み, itona.mu, itona.mi
Radical: , Decomposition:       
Variants: ,
[] Meaning: occupation; camp; perform; build; conduct (business)
On-yomi: エイ, ei
Kun-yomi: いとな.む, いとな.み, itona.mu, itona.mi
Radical: , Decomposition:   𭕄    
Variants: , , Rank: 303

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage #2,718 [Add to Longdo]
经营[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ,   /  ] to engage in (business etc); to run; to operate #509 [Add to Longdo]
运营[yùn yíng, ㄩㄣˋ ㄧㄥˊ,   /  ] scheduled operations; be in operation #2,034 [Add to Longdo]
营销[yíng xiāo, ㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ,   /  ] marketing #2,311 [Add to Longdo]
营养[yíng yǎng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ,   /  ] nutrition; nourishment #2,451 [Add to Longdo]
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ,   /  ] privately run (i.e. by a company, not the state) #3,152 [Add to Longdo]
营造[yíng zào, ㄧㄥˊ ㄗㄠˋ,   /  ] to build (housing); to construct; to make #4,338 [Add to Longdo]
营业[yíng yè, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ,   /  ] to do business; to trade #4,478 [Add to Longdo]
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄓㄜˇ,    /   ] manager; transactor #5,273 [Add to Longdo]
私营[sī yíng, ㄙ ㄧㄥˊ,   /  ] privately-owned; private #6,029 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They threw Japanese Americans into prison camps in the last war, didn't they?[CN] 二戰的時候他們把美籍日本人 投入戰俘集中裏了,不是嗎? The Steel Helmet (1951)
- I even did legit once.[CN] 我還經非法行業 你到底經什麼? Adam's Rib (1949)
Terribly undernourished. Consumptive, I'd say.[CN] 嚴重的養不良 我看他這是肺病 Corridors of Blood (1958)
At almost the same time, 231 convicts carry out a similar rebellion in New Jersey at the state prison farm.[CN] 差不多在同一時間 231個罪犯實施了一個較小的叛亂 在新澤西的羅維市, 在國罪犯農場 Riot in Cell Block 11 (1954)
I learned some real good games in camp.[CN] 我在夏令學會一些好遊戲 Lolita (1962)
We assaulted the carabinieri barracks and we were at Monte d'Oro.[CN] 我們襲擊了卡賓槍手的兵 當時我們在蒙特德奧洛 Salvatore Giuliano (1962)
We couldn't run the hospital without them.[CN] 我們經這醫院沒有他們的幫忙是不行的 The Nun's Story (1959)
I'm gonna camp right on your doorstep the rest of the time I'm on leave.[CN] 在我僅剩的假期裡我會在你家門口安紮寨的 Applause (1929)
Oh, I begin to understand. This is a rescue party.[CN] 哦, 我明白了, 這是場救行動 The Uninvited (1944)
- Yes. He destroyed this house while you tried to save the poor horse.[CN] 在你救那匹可憐的馬的時候,他毀了這房子 The Singing Ringing Tree (1957)
But the park is still open.[CN] 但是公園還在"業" Applause (1929)
I just didn't figure you for a shakedown job.[CN] 我只是沒想到你在干敲詐的 Ride the Pink Horse (1947)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top