ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -營-, *營*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[營, yíng, ㄧㄥˊ] camp, barracks, army; to run, to manage
Radical: , Decomposition:   炏 [kài, ㄎㄞˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  吕 [, ㄌㄩˇ]
Etymology: -

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] army; to deal in; to trade; to operate; to run; camp; nourishment; to manage, #2,718 [Add to Longdo]
经营[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to engage in (business etc); to run; to operate, #509 [Add to Longdo]
运营[yùn yíng, ㄩㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] scheduled operations; be in operation, #2,034 [Add to Longdo]
营销[yíng xiāo, ㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ, / ] marketing, #2,311 [Add to Longdo]
营养[yíng yǎng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ, / ] nutrition; nourishment, #2,451 [Add to Longdo]
民营[mín yíng, ㄇㄧㄣˊ ㄧㄥˊ, / ] privately run (i.e. by a company, not the state), #3,152 [Add to Longdo]
营造[yíng zào, ㄧㄥˊ ㄗㄠˋ, / ] to build (housing); to construct; to make, #4,338 [Add to Longdo]
营业[yíng yè, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] to do business; to trade, #4,478 [Add to Longdo]
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor, #5,273 [Add to Longdo]
私营[sī yíng, ㄙ ㄧㄥˊ, / ] privately-owned; private, #6,029 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They threw Japanese Americans into prison camps in the last war, didn't they?[CN] 二戰的時候他們把美籍日本人 投入戰俘集中裏了,不是嗎? The Steel Helmet (1951)
- I even did legit once.[CN] 我還經非法行業 你到底經什麼? Adam's Rib (1949)
Terribly undernourished. Consumptive, I'd say.[CN] 嚴重的養不良 我看他這是肺病 Corridors of Blood (1958)
At almost the same time, 231 convicts carry out a similar rebellion in New Jersey at the state prison farm.[CN] 差不多在同一時間 231個罪犯實施了一個較小的叛亂 在新澤西的羅維市, 在國罪犯農場 Riot in Cell Block 11 (1954)
We assaulted the carabinieri barracks and we were at Monte d'Oro.[CN] 我們襲擊了卡賓槍手的兵 當時我們在蒙特德奧洛 Salvatore Giuliano (1962)
We couldn't run the hospital without them.[CN] 我們經這醫院沒有他們的幫忙是不行的 The Nun's Story (1959)
We didn't invent our nonexistent man and give him the name of George Kaplan and establish elaborate behavior patterns for him and move his prop belongings in and out of hotel rooms for our own private amusement.[CN] 我們捏造出一個不存在的人 給他取名為喬治卡普蘭... 並為他精心造行為模式... 將他的物品搬進搬出旅館房間... North by Northwest (1959)
I'm gonna camp right on your doorstep the rest of the time I'm on leave.[CN] 在我僅剩的假期裡我會在你家門口安紮寨的 Applause (1929)
Oh, I begin to understand. This is a rescue party.[CN] 哦, 我明白了, 這是場救行動 The Uninvited (1944)
- Yes. He destroyed this house while you tried to save the poor horse.[CN] 在你救那匹可憐的馬的時候,他毀了這房子 The Singing Ringing Tree (1957)
But the park is still open.[CN] 但是公園還在"業" Applause (1929)
I just didn't figure you for a shakedown job.[CN] 我只是沒想到你在干敲詐的 Ride the Pink Horse (1947)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top