Search result for

*者*

(377 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -者-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
受信[じゅしんしゃ] (n ) ผู้รับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
便乗[びんじょうしゃ, binjousha] (n) นักเดินทางท่องเที่ยวพเนจร (เดินทางโดยการโบกรถ จากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง)
利用[りようしゃ, riyousha] (n) ผู้ใช้, See also: S. user,
労働[ろうどうしゃ, roudousha] (n) ผู้ใช้แรงงาน
労働階級[ろうどうしゃかいきゅう, roudoushakaikyuu] (n) ชนชั้นกรรมกร
[いしゃ, isha] (n) แพทย์, หมอ
同性愛[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
婚約[こんやくしゃ, konyakusha] (n) คู่หมั้น
[がくしゃ, gakusha] (n) นักวิชาการ
[にんじゃ, ninja] (n) นักฆ่าญี่ปุ่นสมัยโบราณ เชี่ยวชาญการใช้อาวุธ ยาพิษ และ คาถามนต์ดำ
[かんじゃ, kanja] (n) ผู้ป่วย
技術[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] (n) ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค,นักเทคนิค
旅行[りょこうしゃ, ryokousha] (n) นักท่องเที่ยว
歩行[ほこうしゃ, hokousha] (n) คนเดินถนน
歯医[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
研究[けんきゅうしゃ, kenkyuusha] (n) นักวิจัย
管理[かんりしゃ, kanrisha] (n) ผู้ดูแล(ระบบ)
[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว
会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (vt) แถลงข่าว
責任[せきにんしゃ, sekininsha] (n) ผู้รับผิดชอบ
運転[うんてんしゃ, untensha] (n) คนที่กำลังขับรถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
配偶[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส
[わかもの, wakamono] วัยรุ่น, หนุ่มสาว
健常[けんじょうしゃ, kenjousha] (n) คนปกติธรรมดา, คนปกติ(ที่ไม่มีความพิการหรือข้อบกพร่องใดๆ), คนทั่วไป
契約[けいやくしゃ, keiyakusha] (n) คนทำสัญญา, ผู้ทำพันธะสัญญา
指揮[しきしゃ, shikisha] (n) วาทยกร
担当[たんとうしゃ, tantousha] (n) ผู้รับผิดชอบ, ผู้ได้รับมอบหมาย
監理[かんりしゃ, kanrisha] (n) ผู้ควบคุมดูแล
裏切り[うらぎりもの, uragirimono] ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง เช่น この中に裏切りがいる
来訪[らいほうしゃ, raihousha] (n) ผู้มาเยือน
[しょうしゃ, shousha] (adv) ชัยชนะ
[はいしゃ, haisha] (adv) พ่ายแพ้
愚か[おろかもの, orokamono] คนโง่, คนเขลา
和理[わりしゃ, warisha] (n pron. phrase na) วริชา
電子工学[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n ) วิศวกรไฟฟ้า
土木工学[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n ) วิศวกรโยธา
独裁[どくさいしゃ, dokusaisha] ผู้นำเผด็จการ
[いしゃ, isha, isha , isha] (n ) หมอ, แพทย์
研究[けんきゅうしゃ, kenkyuusha, kenkyuusha , kenkyuusha] (n ) นักวิจัย, นักเรียนทุน
申請[しんせいしゃ, shinseisha] ผู้สมัคร
新聞記[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n ) นักหนังสือพิมพ์
関係[かんけいしゃ, kankeisha] (n ) ผู้เกี่ยวข้อง
経験[けいけんしゃ, keikensha] (n ) ผู้มีประสบการณ์
参加[さんかしゃ, sankasha] (n ) ผู้ร่วมงาน, ผู้เข้าร่วม
落ち武[おちむしゃ, ochimusha] (n ) ผีซามูไรที่เสียชิวิตแล้ว (ผีซามูไรที่โดนฆ่าตาย)
Image:
障害[しょうがいしゃ, shougaisha] (n ) คนพิการ
共犯[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n ) ผู้สมรู้ร่วมคิด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers
[ぎょうしゃ, gyousha] Thai: พ่อค้า

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[都, dōu, ㄉㄡ] all, each, entirely, whole; metropolis; capital
Radical: Decomposition: 者 (zhě ㄓㄜˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] city,  Rank: 68
[者, zhě, ㄓㄜˇ] that which; they who; those who
Radical: Decomposition: 耂 (lǎo ㄌㄠˇ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 103
[著, zhe, ㄓㄜ˙] to show, to prove, to make known
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 777
[诸, zhū, ㄓㄨ] all, many, various; surname
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 1,021
[署, shǔ, ㄕㄨˇ] bureau, public office; to sign
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] network,  Rank: 1,379
[绪, xù, ㄒㄩˋ] mental state; thread, clue
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 1,413
[猪, zhū, ㄓㄨ] pig, hog, wild boar
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 1,762
[赌, dǔ, ㄉㄨˇ] to bet, to gamble, to wager
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 2,037
[屠, tú, ㄊㄨˊ] to butcher, to slaughter; massacre
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse,  Rank: 2,171
[堵, dǔ, ㄉㄨˇ] wall; to stop, to prevent, to block
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,284
[睹, dǔ, ㄉㄨˇ] to look at, to gaze at; to observe
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 2,568
[煮, zhǔ, ㄓㄨˇ] to boil, to cook
Radical: Decomposition: 者 (zhě ㄓㄜˇ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 2,582
[奢, shē, ㄕㄜ] exaggerated; extravagant, wasteful
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] big,  Rank: 2,708
[暑, shǔ, ㄕㄨˇ] hot; heat; summer
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sun,  Rank: 2,743
[褚, chǔ, ㄔㄨˇ] bag, valise; to pad, to stuff; surname
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cloth,  Rank: 3,826
[赭, zhě, ㄓㄜˇ] hematite; ochre, reddish-brown
Radical: Decomposition: 赤 (chì ㄔˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] red,  Rank: 4,789
[渚, zhǔ, ㄓㄨˇ] islet, sandbar
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,879
[箸, zhù, ㄓㄨˋ] chopsticks
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 5,239
[锗, zhě, ㄓㄜˇ] germanium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 5,747
[楮, chǔ, ㄔㄨˇ] mulberry; paper
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 5,994
[翥, zhù, ㄓㄨˋ] to soar; to take off
Radical: Decomposition: 者 (zhě ㄓㄜˇ)  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wings,  Rank: 6,123
[阇, dū, ㄉㄨ] a Buddhist high priest
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,460
[諸, zhū, ㄓㄨ] all, many, various; surname
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,696
[豬, zhū, ㄓㄨ] pig, hog, wild boar
Radical: Decomposition: 豕 (shǐ ㄕˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 7,205
[緒, xù, ㄒㄩˋ] mental state; thread, clue
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 7,376
[啫, zhě, ㄓㄜˇ] onomatopoeic; an interjection of warning
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[賭, dǔ, ㄉㄨˇ] to bet, to gamble, to wager
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  者 (zhě ㄓㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信による禁止;宛て先変更の発信による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
おぼれるはわらをもつかむ;おぼれるは藁をもつかむ;溺れるは藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お医さん(P);御医さん[おいしゃさん, oishasan] (n) (pol) doctor; (P) [Add to Longdo]
お医[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医) doctor [Add to Longdo]
お尋ね[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
ただ;只;徒[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences) [Add to Longdo]
でも医[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
ならず[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
ならず国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]
のけにする;除けにする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]
はい作業主任[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
へぼ医[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor [Add to Longdo]
やくざ[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
よそ;余所;他所[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
アプリケーション開発[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]
アヘン常用[アヘンじょうようしゃ, ahen jouyousha] (n) opium smoker; opium eater [Add to Longdo]
インターネット接続業[インターネットせつぞくぎょうしゃ, inta-netto setsuzokugyousha] (n) Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
オンライン利用[オンラインりようしゃ, onrain riyousha] (n) {comp} online consumers [Add to Longdo]
コミットメント調整[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator [Add to Longdo]
サービス提供[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] (n) {comp} service provider [Add to Longdo]
システム管理[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] (n) {comp} system administrator [Add to Longdo]
スポーツ記[スポーツきしゃ, supo-tsu kisha] (n) sportswriter [Add to Longdo]
セションサービス利用[セションサービスりようしゃ, seshonsa-bisu riyousha] (n) {comp} session service user; SS-user [Add to Longdo]
テレビ視聴[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience [Add to Longdo]
データベース管理[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) {comp} Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]
データ管理[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] (n) {comp} data administrator [Add to Longdo]
データ編集[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] (n) {comp} data preparer [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] (n) {comp} designation of recipient by directory name; MTPR [Add to Longdo]
ディレクトリ利用エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
ディレクトリ利用機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] (n) {comp} Directory User Agent; DUA [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供[トランザクションしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushon shori sa-bisu teikyousha] (n) {comp} Transaction Processing Service Provider; TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用[トランザクションしょりサービスりようしゃ, toranzakushon shori sa-bisu riyousha] (n) {comp} Transaction Processing Service User; TPSU [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] (n) {comp} transport service provider; TS-provider [Add to Longdo]
トランスポートサービス利用[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] (n) {comp} transport service user [Add to Longdo]
ネットワークサービス提供[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] (n) {comp} network service provider [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] (n) {comp} network administrator [Add to Longdo]
ノーベル賞受賞[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
ハンセン病患[ハンセンびょうかんじゃ, hansen byoukanja] (n) leper [Add to Longdo]
ファイルサービス利用[ファイルサービスりようしゃ, fairusa-bisu riyousha] (n) {comp} file service user [Add to Longdo]
ファイル所有クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] (n) {comp} file owner class [Add to Longdo]
ファイル他クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] (n) {comp} file other class [Add to Longdo]
[あしゃ, asha] (n) (col) mute person [Add to Longdo]
愛飲[あいいんしゃ, aiinsha] (n) (habitual) drinker [Add to Longdo]
愛好[あいこうしゃ, aikousha] (n) enthusiast; fan; devotee; one who loves something [Add to Longdo]
愛国[あいこくしゃ, aikokusha] (n) patriot [Add to Longdo]
愛他主義[あいたしゅぎしゃ, aitashugisha] (n) altruist [Add to Longdo]
愛読[あいどくしゃ, aidokusha] (n) subscriber; reader; admirer [Add to Longdo]
愛用[あいようしゃ, aiyousha] (n) regular user; person who favors (favours) (something) [Add to Longdo]
愛嬌;愛敬[あいきょうもの, aikyoumono] (n) pleasant person; attractive person; animal liked by all because of its cuteness [Add to Longdo]
悪戯[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
[huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] or; possibly; maybe; perhaps, #500 [Add to Longdo]
[zhě, ㄓㄜˇ, ] -ist, -er (person); person (who does sth), #686 [Add to Longdo]
[huàn zhě, ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ, ] patient; sufferer, #760 [Add to Longdo]
消费[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer, #819 [Add to Longdo]
投资[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, / ] investor, #973 [Add to Longdo]
[zuò zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] author; writer, #1,308 [Add to Longdo]
[dú zhě, ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ, / ] reader, #2,202 [Add to Longdo]
[bǐ zhě, ㄅㄧˇ ㄓㄜˇ, / ] the author; the writer, #2,411 [Add to Longdo]
[xué zhě, ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] scholar, #2,702 [Add to Longdo]
[hòu zhě, ㄏㄡˋ ㄓㄜˇ, / ] the latter, #3,776 [Add to Longdo]
[liǎng zhě, ㄌㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, / ] both sides, #4,410 [Add to Longdo]
志愿[zhì yuàn zhě, ㄓˋ ㄩㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] volunteer, #4,798 [Add to Longdo]
经营[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor, #5,273 [Add to Longdo]
[sǐ zhě, ㄙˇ ㄓㄜˇ, ] the dead; those who died, #5,610 [Add to Longdo]
[qián zhě, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, ] the former, #5,672 [Add to Longdo]
劳动[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, / ] worker; laborer, #6,039 [Add to Longdo]
爱好[ài hào zhě, ㄞˋ ㄏㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] lover (of art, sports etc); amateur; enthusiast; fan, #6,991 [Add to Longdo]
[èr zhě, ㄦˋ ㄓㄜˇ, ] both; both of them; neither, #7,248 [Add to Longdo]
受害[shòu hài zhě, ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ ㄓㄜˇ, ] person who suffers damage, injury etc; a casualty; a victim; those injured and wounded, #8,049 [Add to Longdo]
目击[mù jī zhě, ㄇㄨˋ ㄐㄧ ㄓㄜˇ, / ] eyewitness, #9,592 [Add to Longdo]
使[shǐ zhě, ㄕˇ ㄓㄜˇ, 使] emissary; envoy, #10,313 [Add to Longdo]
领导[lǐng dào zhě, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] leader, #10,493 [Add to Longdo]
参与[cān yù zhě, ㄘㄢ ㄩˋ ㄓㄜˇ, / ] participant, #11,011 [Add to Longdo]
生产[shēng chǎn zhě, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] autotroph, #11,514 [Add to Longdo]
侵略[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, ] aggressors; invaders, #11,615 [Add to Longdo]
支持[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, ] supporter, #11,629 [Add to Longdo]
使用[shǐ yòng zhě, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ, 使] user, #11,956 [Add to Longdo]
招待会[jì zhě zhāo dài huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] press conference, #12,769 [Add to Longdo]
组织[zǔ zhī zhě, ㄗㄨˇ ㄓ ㄓㄜˇ, / ] organizer, #12,921 [Add to Longdo]
所有[suǒ yǒu zhě, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄜˇ, ] proprietor; owner, #13,345 [Add to Longdo]
研究[yán jiū zhě, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄜˇ, ] investigator; researcher, #13,720 [Add to Longdo]
获得[huò dé zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄓㄜˇ, / ] recipient, #14,376 [Add to Longdo]
遇难[yù nàn zhě, ㄩˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] victim; fatality, #15,111 [Add to Longdo]
爱国[ài guó zhě, ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ, / ] patriot, #15,557 [Add to Longdo]
感染[gán rǎn zhě, ㄍㄢˊ ㄖㄢˇ ㄓㄜˇ, ] infected person, #15,574 [Add to Longdo]
旅游[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, / ] tourist; traveler; visitor, #16,450 [Add to Longdo]
求职[qiú zhí zhě, ㄑㄧㄡˊ ㄓˊ ㄓㄜˇ, / ] job applicant, #16,662 [Add to Longdo]
统治[tǒng zhì zhě, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ, / ] ruler, #16,676 [Add to Longdo]
[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, ] furthermore, #16,857 [Add to Longdo]
决策[jué cè zhě, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ ㄓㄜˇ, / ] policymaker, #17,301 [Add to Longdo]
幸存[xìng cún zhě, ㄒㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄓㄜˇ, ] survivor, #18,073 [Add to Longdo]
获奖[huò jiǎng zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, / ] a prize-winner; a laureate, #18,094 [Add to Longdo]
竞争[jìng zhēng zhě, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄓㄜˇ, / ] competitor, #18,239 [Add to Longdo]
开拓[kāi tuò zhě, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] pioneer, #18,601 [Add to Longdo]
示威[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester, #19,219 [Add to Longdo]
[biān zhě, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ, / ] editor; compiler, #19,519 [Add to Longdo]
设计[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] designer; architect (of a project), #19,671 [Add to Longdo]
调查[diào chá zhě, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄓㄜˇ, / 調] investigator, #19,728 [Add to Longdo]
[biān zhě àn, ㄅㄧㄢ ㄓㄜˇ ㄢˋ, / ] editor's commentary, #20,130 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机の上に戻しておいた方がよい」というのは所有がそこへ戻ってくるでしょうから。
I'm a doctor.私は医です。
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をもらうために医に行きなさい。
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"「実を言うと、俺、高所恐怖症なんだ」「臆病っ!」 [M]
"Where have you been?" "I've been to the dentist."「何処に行っていたの?」「歯医に行っていたのだ」
The word meant "attendants."「従」の意味だったのである。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10代の若達は今日の厳しい現実に適応しなければならない。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記は言った。
"I have a terrible tooth-ache." "You'd better see a dentist at once."「歯がひどく痛むのです」「すぐ歯医に診てもらいなさい」
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働はいった。
Japanese management must learn how to deal with American workers, he said.「日本の経営陣は米国の労働の扱い方を身につけなければいけない」と彼は言った。
There's many a slip between the cup and the lip. [Proverb]100里を行くは99里を半ばとする。 [Proverb]
Anyone over eighteen years of age counts as an adult.18歳以上のはだれでも大人としてみなされる。
These were twice as many university applicants in 1992 as in 1982.1992年には、大学志願の数は1982年の2倍となった。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補が首位を争っている。
With first base open, he walked the batter.1塁があいていたので打を歩かせた。
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日1個のりんごは医を遠ざける。
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日にリンゴ1個で医いらず。
There was a violent clash of opinions between the two leaders.2人の指導の間には激しい意見の衝突があった。
I made an appointment to see the doctor at four o'clock.4時に医に診てもらう予約をした。
I made a doctor's appointment for two.2時に医の予約をした。
I have an appointment with the dentist at 3 o'clock.3時に歯医の予約がある。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補が大統領に立候補して、彼が選ばれた。
There were as many as five hundred people present.500人もの出席がいました。
There were 20 failures among 50 applicants.50人の応募のうち20人が不合格となった。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番目の議論は日本の外国人労働の帰化に関するものである。
Who the devil was that?あいつはいったい何だ?
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要因の取り扱いに関して、両のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席は特別料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席だと伝えて下さい。
If he goes on like that, he will never amount to much.ああいう風ではたいしたになれまい。
He is no ordinary man.あいつはただではない。
What an oddball he is!あいつはなんて変わりだ。
The beard does not make the philosopher.あごひげがあるだけでは哲学にはなれぬ。
Such scientists as Einstein are rare.アインシュタインのような科学はまれである。
Before Einstein, scientists used to think that space had no end.アインシュタイン以前、科学は宇宙に際限がないものと思っていた。
The applicant will be coming to see you the day after tomorrow.あさって応募があなたに会いに来ることになっています。
Who is your favorite actor?あなたの大好きな役はだれですか。
If you act like a fool, you must be treated as such.あなたが馬鹿のように振る舞えば、馬鹿として扱われる。
Judging from what you have seen of him, this fellow is not a coward.あなたが彼について見たことから判断すると、この男は臆病ではない。
You are to see a doctor at once.あなたはすぐに医に診てもらわなければならない。
You must accept the king of Spain as your leader.あなたの指導としてスペイン王を受け入れなければならない。
You should get your eyes examined by the doctor.あなたはお医さんに目を検査してもらうべきです。
You are to see a doctor at once.あなたはすぐ医に診てもらわねばならない。
You had better send for the doctor at once.あなたはすぐに医を呼びに行った方がよい。
Do you want the doctors not to use the machine and let your brother die?あなたは医がその機械を使わないことを望み、あなたのお兄さんを死なせてあげますか。
Are you a doctor?あなたは医ですか。
You are not a doctor.あなたは医ではありません。
You had better see a doctor.あなたは医に見てもらった方がいい。
You should follow your doctor's advice.あなたは医の忠告に従うべきだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to set myself up for life.[CN] 他签了很多最优秀的拳手 但很少跟竞赛承办及其拳击手... (奥斯卡德拉霍亚 伯纳德霍普金斯) ...做生意 CounterPunch (2017)
But if it's a novel for new emotion, will readers be able to identify with it?[JA] (菜々果) でも その... "新しい感情"の小説って 読の方に 共感してもらえるんですかね? Absolute (2017)
The construct is done according to what is between people's legs.[CN] 他们只好说:"男同去死 女同应该被强暴 变装要被人操"  ()
Each of the women received an invitation from someone and came to my house.[JA] 女たちが何かから届いた 招待状を受け取って この家に集まったということ Values (2017)
- Where are you guys from?[CN] -你是素食 CounterPunch (2017)
- Do you want this title?[CN] 或参加大赛 或赚大钱之类的 CounterPunch (2017)
Within six years, we built eight national champions, eight New York Golden Glove champions, and now we've got a couple of pros, you know.[CN] 我会进监狱或死掉 CounterPunch (2017)
That's because as his editor, I am incompetent.[JA] それは... 担当編集としての 僕の力不足です Appeal (2017)
I understand the author Yuzu Hanaki better than anyone, after all.[JA] 作家 花木ゆずの いちばんの理解は僕だからね Ready (2017)
I would like to express my congratulations on winning this prize.[JA] (記) この度は ご受賞 誠におめでとうございます Appeal (2017)
Some people believe that awarding him this prize hurts the families of the victims.[JA] (記) 賞を贈ることで 被害遺族の方の心情を 傷つけるのではないかとの 声がありますが Affection (2017)
Mr. Michima, let me offer my congratulations.[JA] (記)道間さん この度は おめでとうございます Appeal (2017)
MICHIMA Mr. Michima, can we speak with you?[JA] (記) 道間さん お話 お願いいたします Affection (2017)
So...[JA] (記)あの... Reason (2017)
that multiplied themselves this year, and which are occasions where I lose what I am saying.[CN] 或反过来如果我很无能的话 我的房子一定也很糟  ()
You must understand. Your mother was killed as well.[JA] あなたも お母さん殺された 被害遺族だから分かるでしょ? Values (2017)
I asked myself several times, why did this sound inadequate to me?[CN] 但我已经开始探索自己 身为跨性别的角色  ()
Okay.[CN] 就这种规模的记会 他也太紧张了 Appeal (2017)
He'll be a big hit if given the chance.[CN] 两同时出现更好 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Whoa![JA] (記)うわあ! Affection (2017)
Here he comes![JA] (記たち)来た 来た... ! Reason (2017)
Sure. What is it?[JA] (記)ええ 何でしょう? Reason (2017)
Well, the best way to promote the Japanese literary world is for me to win, don't you think?[CN] 恭喜你成为日本最优秀文学奖的 最年轻得奖 Appeal (2017)
Bullshit that's all you know.[CN] 或你告诉我我所需要的知道的 我就不把你卷进来 Mudmare (2017)
When you heard you received the prize...[JA] (桜井)ハハハッ (記)受賞の瞬間というのは... Appeal (2017)
-Did you get that?[JA] (記)撮った? Affection (2017)
Midori! Get out of the way![CN] 我们是《周刊探求》的记 -道间先生在家吗? Affection (2017)
Thank you.[CN] 对 是的 我是素食 CounterPunch (2017)
There's no need to apologize.[JA] (笑い声) (記)謝る必要ありませんよ Appeal (2017)
Your winner by split decision, boxing out of the blue corner, Cam Awesome![CN] 但因为眼睛受了伤 还有三场比赛没打 他必须非常谨慎 或冒着 因身体问题被取消资格的危险 CounterPunch (2017)
Do you think you will take back the Japan Outstanding Literature Prize from Shin Michima?[JA] (記) 道間 慎さんの 日本最優秀文学賞受賞の取り消しは ありえるんでしょうか? Affection (2017)
Of course![CN] 虽然没有个故事的样子 但感觉是在向读灌输你自己的理念 Affection (2017)
Congratulations on getting over 20 percent viewership.[JA] (記) 視聴率20%超え おめでとうございます Emotions (2017)
Well, the first thing to do when you're in trouble is admit to yourself what you did to get yourself there.[CN] 我看起来很轻松 这二是有区别的 Divide and Conquer (2017)
Anything is fine.[CN] 就是那个《我是猫》的作 夏目 The Mysterious Million Yen Women (2017)
- My name's not as important as the questions I have.[CN] 或我们之后为此夺走你的公司 如果你不是和联调局一起来的话 就意味着你是个虚张声势的勒索专家 Brooklyn Housing (2017)
Something I've already said.[CN] 变装才不是这样  ()
Do you understand what I'm saying?[CN] 但是所谓描述创新的情感的小说 这能够让读产生共鸣吗? Absolute (2017)
Yeah, we won't get funding until we get medals, so we're chasing our tail.[CN] 这种情况下 他们可以抵制奥运 提出抗议 或继续送我们的业余拳手去比赛 抱着乐观的希望 CounterPunch (2017)
I'm with the Weekly Inquirer . Is Mr. Michima home?[JA] (記) 「週刊探求」のです 道間さん ご在宅ですか? Affection (2017)
Mr. Michima.[JA] (記)道間(みちま)さん Affection (2017)
You're the editor for Shin Michima, aren't you?[JA] (森口) 道間 慎の担当編集の方ですね Appeal (2017)
I'd like to know what the viewers think.[JA] この辺りで 視聴の方々の反応を 知りたいんですが Disbanded (2017)
They don't understand that kind of style, but the boxers he's fighting... they understand it.[CN] (2012年奥运金牌获得 克劳瑞莎希尔兹) CounterPunch (2017)
My heart danced with joy for the first time in a long time.[CN] 但写这本书的人 对人的死亡异常地抗拒 或说是在害怕 Confrontation (2017)
-Excuse me. -Please answer my question![JA] (慎)ちょっと失礼します (記)答えてくださいよ Reason (2017)
Please, stop! -When will he be home?[JA] (記)何時頃に帰ってきますか? Affection (2017)
This will probably make Shin Michima's novels sell even more.[CN] 死经研判 是与道间先生同居的女性 Disbanded (2017)
Mr. Michima,[JA] (記)道間さん Ready (2017)
I'm writing novels that Yuzu Hanaki could never even imagine.[CN] 道间先生 作如果有所迷惘 是无法提示读明确的答案的 Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
コミットメント調整[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
サービス提供[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
システム管理[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
セションサービス利用[せしょんサービスりようしゃ, seshon sa-bisu riyousha] session service user, SS-user [Add to Longdo]
データベース管理[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
データ編集[データへんしゅうしゃ, de-ta henshuusha] data preparer [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ディレクトリ利用エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利用機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider [Add to Longdo]
トランスポートサービス利用[トランスポートサービスりようしゃ, toransupo-tosa-bisu riyousha] transport service user [Add to Longdo]
ネットワークサービス提供[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] network service provider [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] network administrator [Add to Longdo]
ファイルサービス利用[ファイルサービスりようしゃ, fairusa-bisu riyousha] file service user [Add to Longdo]
ファイル所有クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class [Add to Longdo]
ファイル他クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] file other class [Add to Longdo]
運営[うんえいしゃ, un'eisha] provider, manager [Add to Longdo]
応答側SS利用[おうとうがわSSりようしゃ, outougawa SS riyousha] responding SS user [Add to Longdo]
加入アドレス[かにゅうしゃアドレス, kanyuusha adoresu] subscriber address [Add to Longdo]
加入データ[かにゅうしゃデータ, kanyuusha de-ta] subscriber data [Add to Longdo]
加入回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line [Add to Longdo]
加入線交換機[かにゅうしゃせんこうき, kanyuushasenkouki] local switch (LS) [Add to Longdo]
加入宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
加入番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number [Add to Longdo]
回線業[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
開発[かいはつしゃ, kaihatsusha] developer [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
監督[かんとくしゃ, kantokusha] supervisor [Add to Longdo]
管理[かんりしゃ, kanrisha] root (user), supervisor [Add to Longdo]
間接利用[かんせつりようしゃ, kansetsuriyousha] indirect user [Add to Longdo]
発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
起動[きどうしゃ, kidousha] invoker [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス利用[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] crafts-person [Add to Longdo]
競合アクセス業[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
業界精通[ぎょうかいせいつうしゃ, gyoukaiseitsuusha] industry expert [Add to Longdo]
契約[けいやくしゃ, keiyakusha] subscriber [Add to Longdo]
契約回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line [Add to Longdo]
検索[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]
交換機通信事業[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
購読[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup) [Add to Longdo]
最初の権利[さいしょのけんりしゃ, saishonokenrisha] first owner [Add to Longdo]
作成[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]
作成[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]
試験実現[しけんじつげんしゃ, shikenjitsugensha] test realizer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主宰[しゅさいしゃ, shusaisha] Praesident, Vorsitzender, Fuehrer [Add to Longdo]
主謀[しゅぼうしゃ, shubousha] Anfuehrer, Raedelsfuehrer [Add to Longdo]
択一[にしゃたくいつ, nishatakuitsu] Entweder-Oder, entwederoder [Add to Longdo]
[じしゃ, jisha] Diener, Gesellschafter, Begleiter [Add to Longdo]
保菌[ほきんしゃ, hokinsha] Traeger_von_Krankheitserregern [Add to Longdo]
[しんじゃ, shinja] Glaeubiger [Add to Longdo]
候補[こうほしゃ, kouhosha] Kandidat [Add to Longdo]
側近[そっきんしゃ, sokkinsha] enge_Vertraute, intime_Vertraute [Add to Longdo]
債務[さいむしゃ, saimusha] Schuldner [Add to Longdo]
債権[さいけんしゃ, saikensha] Glaeubiger [Add to Longdo]
働き[はたらきもの, hatarakimono] harter_Arbeiter, tuechtiger_Mann [Add to Longdo]
億万長[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] Millionaer [Add to Longdo]
儒学[じゅがくしゃ, jugakusha] konfuzianischer_Gelehrter [Add to Longdo]
労働[ろうどうしゃ, roudousha] Arbeiter [Add to Longdo]
勝利[しょうりしゃ, shourisha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
[しょうしゃ, shousha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
[いしゃ, isha] Arzt [Add to Longdo]
協力[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] Mitarbeiter, Mitwirkender [Add to Longdo]
厄介[やっかいもの, yakkaimono] Familie, Familienangehoerige, Klotz_am_Bein, -Last [Add to Longdo]
受賞[じゅしょうしゃ, jushousha] Preistraeger [Add to Longdo]
司会[しかいしゃ, shikaisha] Leiter, Vorsitzender [Add to Longdo]
哲学[てつがくしゃ, tetsugakusha] Philosoph [Add to Longdo]
[がくしゃ, gakusha] Gelehrter, Wissenschaftler [Add to Longdo]
容疑[ようぎしゃ, yougisha] verdaechtige_Person [Add to Longdo]
密猟[みつりょうしゃ, mitsuryousha] Wilddieb [Add to Longdo]
[ふしゃ, fusha] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
[ふしゃ, fusha] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
局外[きょくがいしゃ, kyokugaisha] Aussenstehender, Aussenseiter [Add to Longdo]
[こうしゃ, kousha] geschickt, gewandt [Add to Longdo]
[やくしゃ, yakusha] Schauspieler [Add to Longdo]
征服[せいふくしゃ, seifukusha] Eroberer [Add to Longdo]
[こうしゃ, kousha] der_letztere [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha] Geistesschwacher [Add to Longdo]
[にんじゃ, ninja] als_Spion_taetiger_Samurai (Ninja) [Add to Longdo]
応募[おうぼしゃ, oubosha] Bewerber [Add to Longdo]
怠け[なまけもの, namakemono] Faulpelz [Add to Longdo]
[かんじゃ, kanja] Patient [Add to Longdo]
慌て[あわてもの, awatemono] Uebereiliger, Geistesabwesender, Zerstreuter [Add to Longdo]
指揮[しきしゃ, shikisha] Dirigent [Add to Longdo]
挑戦[ちょうせんしゃ, chousensha] Herausforderer [Add to Longdo]
[はいしゃ, haisha] Verlierer, Besiegter, Unterlegener [Add to Longdo]
旅行[りょこうしゃ, ryokousha] Reisender [Add to Longdo]
日本学[にほんがくしゃ, nihongakusha] Japanologe [Add to Longdo]
[えきしゃ, ekisha] Wahrsager [Add to Longdo]
[むしゃ, musha] Krieger [Add to Longdo]
歩行[ほこうしゃ, hokousha] Fussgaenger [Add to Longdo]
歯医[はいしゃ, haisha] Zahnarzt, Dentist [Add to Longdo]
死亡[しぼうしゃ, shibousha] Verstorbener, Toter [Add to Longdo]
死傷[ししょうしゃ, shishousha] Tote_und_Verletzte [Add to Longdo]
殉教[じゅんきょうしゃ, junkyousha] Maertyrer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top