Search result for

*someone*

(374 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: someone, -someone-
Possible hiragana form: *そめおね*
English-Thai: Longdo Dictionary
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
someone[PRON] บางคน, Syn. individual, one, somebody
drop someone[IDM] เลิกคบกับ (แฟน) (คำไม่เป็นทางการ)
rate someone[IDM] ประเมินว่าดี, See also: ให้ความเห็นว่าชอบ
stick someone[PHRV] โกง, See also: ฉ้อโกง
throw someone[IDM] ทำให้สับสน, See also: ทำให้อึ้ง, ทำให้นึกอะไรไม่ออก
bag on someone[SL] วิพากษ์วิจารณ์
bring someone to[IDM] ทำให้ฟื้น, See also: ทำให้คืนสติ, Syn. come to
close to someone[IDM] เข้ากันดีกับ, See also: เป็นเพื่อนกับ, สนิทสนมกับ
ease someone out[IDM] หมดภาระ, See also: หมดหน้าที่, ปลดออก
in someone's way[IDM] ขวางทาง, See also: กั้นขวาง, กีดขวาง
likes of someone[IDM] คนแบบนั้น
Shame on someone[IDM] น่าระอาย, See also: น่าขายหน้า
take someone for[IDM] เข้าใจผิด
two-time someone[IDM] หลอกลวง (คู่รักหรือคู่แต่งงานอีกฝ่าย), See also: ไม่ซื่อสัตย์ต่อ (คู่รักหรือคู่แต่งงานอีกฝ่าย)
in someone's name[IDM] ในนามของ, See also: เป็นชื่อของ
on someone's back[IDM] โดนวิพากษ์วิจารณ์ตลอด
wrongfoot someone[IDM] ทำให้อยู่ในสถานะการณ์ลำบากอย่างกระทันหัน, See also: ทำให้ตกใจ
at someone's mercy[IDM] ภายใต้การควบคุมของ, See also: ภายใต้การคุ้มครองของ
beat someone to it[IDM] ชนะการแข่งขัน
make someone's bed[IDM] จัดเตียง, See also: ทำเตียง, ทำเตียงให้เรียบร้อย, เก็บเตียง
oil someone's palm[IDM] ติดสินบนบางคน, See also: ให้สินบนบางคน
put someone to bed[IDM] พยุงให้นอนบนเตียง, See also: พาไปนอน, Syn. go to, retire to
sell someone a pup[IDM] ขายของไม่ดีให้
skin someone alive[IDM] ด่าว่าอย่างรุนแรง, See also: ด่าหยาบคาย
sweet-talk someone[IDM] เยินยอเพื่อชักจูงให้ทำหรือยอมตามบางสิ่ง
tan someone's hide[IDM] ฟาด (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตี
woe betide someone[IDM] จะเสียใจจากการกระทำนั้นๆ
do someone to death[IDM] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย
drop someone a line[IDM] ส่งจดหมาย, See also: เขียนถึง
drop someone's name[IDM] เอ่ยชื่อคนสำคัญหรือมีชื่อเสียงอย่างสนิทสนม
give someone a ring[IDM] โทรศัพท์ถึง, See also: โทรหา
hold someone at bay[IDM] ทำให้อยู่ห่างๆ, See also: ทำให้ไม่เข้าใกล้, Syn. hold off, keep at
in someone's favour[IDM] ได้เปรียบ (เช่น ในการแข่งขัน), See also: เป็นต่อ
keep someone at bay[IDM] ช่วยให้พ้นจาก, Syn. keep something at bay
lay someone to rest[IDM] ฝัง
leave someone to it[IDM] ปล่อยไว้ตามลำพัง (คำไม่เป็นทางการ)
let someone have it[IDM] พูดโจมตี, See also: กล่าวโจมตี
on someone's behalf[IDM] (ทำบางสิ่ง) ในนามของ
on someone's say-so[IDM] ด้วยอำนาจของบางคน, See also: ในอำนาจของบางคน
put someone through[IDM] ทดสอบ
read someone's mind[IDM] อ่านใจคนอื่น
save someone's skin[IDM] ช่วยให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บ, จากการเสียหน้า, จากการต้องโดนลงโทษ
serve someone right[IDM] สมน้ำหน้า
to someone's liking[IDM] เอาใจ, See also: ทำตามใจ
turn someone's head[IDM] ทำให้อวดดี, See also: ทำให้หยิ่งยโส
twist someone's arm[IDM] บังคับ, See also: ชักจูง
above someone's head[IDM] ยากเกินกว่าจะเข้าใจ, See also: ฉลาดเกินกว่า (บางคน) จะเข้าถึง
aid and abet someone[IDM] ช่วยเหลือ (คนทำผิด)
at someone's request[IDM] ตามคำขอร้องของ
be on someone's head[IDM] รับผิดชอบ, See also: เป็นความรับผิดชอบของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
someone(ซัม'วัน) pron. บางคน,บางบุคคล,คนนั้นคนนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
someone(n) บางคน,ใครคนหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shame on someone (adj phrasal verb ) ช่างน่าละอาย
to make (someone/thing) content (vt ) ทำให้พอใจด้วย
under someone's wing (phrase ) ภายใต้การปกป้องของ..., ภายใต้การดูแลของ...

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
And find someone to read your work.และหาใครสักคนที่จะอ่านงานของเธอ New Haven Can Wait (2008)
I need someone to read my work and write a letterผมต้องการคนอ่านงานของผมและเขียนจดหมายแนะนำ New Haven Can Wait (2008)
I had someone at Christie's put them on holdฉันมีคนรู้จักที่จะหาให้ได้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
When someone leaves you off the list,ถ้ามีใครบางคนเขี่ยคุณออกจากลิสท์ New Haven Can Wait (2008)
You look pretty calm for someoneเธอดูสงบเสงี่ยมมากเลยนะ New Haven Can Wait (2008)
Yeah, but I have a feeling someone else did for you.ช่าย แต่ฉันรู้สึกว่ามีคนอื่นทำแทนนาย New Haven Can Wait (2008)
But I'm pretty sure I can get someone in the department... Ooh!แต่ฉันค่อนข้างชัวร์ว่าฉันจะหาใครสักคนในนั้น New Haven Can Wait (2008)
I just needed to be someone else for a while.ผมแค่ต้องการจะเป็นใครก็ได้สักคนสักพักนึงน่ะ New Haven Can Wait (2008)
It looks like someone messed up last night.ดูเหมือนเมื่อคืนจะมีคนก่อเรื่องยุ่งนะ New Haven Can Wait (2008)
Every time mom brought home someone who said, "i love you,"ทุกครั้งที่แม่พาใครซักคนที่บอกรักเธอกลับบ้าน Chuck in Real Life (2008)
Klaus. You say someone who wore the wedding shoes£¿คลาคส์ คนที่ใส่รองเท้าแต่งงานนะหรอ Chuck in Real Life (2008)
And being a friend means giving someone something they needและการที่เป็นเพื่อนกันหมายถึงเราควรจะให้ในสิ่งที่บางเค้าต้องการ Chuck in Real Life (2008)
I just had to get out of my house, talk to someone.ฉันเพิ่งออกมาจากบ้านน่ะ อยากคุยกับใครซักคน Chuck in Real Life (2008)
He really needs someone like you right now.เค้าต้องการคนอย่างเธอในตอนนี้จริงๆ Chuck in Real Life (2008)
He really needs someone like you right now.ในเวลานี้เขาต้องการคนอย่างเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
I think maybe you--you should have had someone proofread itฉันคิดว่าคุณควรมีคนช่วยตรวจทานนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Wow. someone loves chuck bass.ว้าว มีคนรักชัคแบลส ด้วยแหะ Pret-a-Poor-J (2008)
That if I am in that meeting and meet someone importantว่าถ้าฉันได้ไปเจอคนใหญ่คนโตเมื่อไร Pret-a-Poor-J (2008)
"success is nothing without someone to share it with."การประสบความสำเร็จจะไม่มีอะไรถ้าปราศจากคนที่ร่วมแสดงความยินดีด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
I spy with my little eye someone getting busted.- จากสายตาของฉัน งานนี้คงมีใครถูกจับแน่ๆ There Might be Blood (2008)
And where would I find someone like that?แล้วฉันจะไปหาคนอย่างนั้นได้ยังไง There Might be Blood (2008)
It should be with someone you love.มันควรจะเป็นใครสักคนที่เธอรัก There Might be Blood (2008)
Was your first time with someone you love?แล้วครั้งแรกของเธอ เธอทำกับคนที่เธอรักหรือเปล่า ? There Might be Blood (2008)
And I don't really want to date someone who has a posse.และฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องการจะเดทกับใครหรือเปล่า ใครมีกองทัพละ There Might be Blood (2008)
What I think Lois is trying to say is that you can't predict when you will find that special someone.หรอกว่าจะเจอคนพิเศษเมื่อไร และไม่ต้องสงสัยเลยว่า จิมมี่ คือคนพิเศษสุดของโคลอี้ Committed (2008)
And Jimmy is, without a doubt, that special someone for Chloe.และไม่ต้องสงสัยเลยว่า จิมมี่ คือคนพิเศษสุดของโคลอี้ Committed (2008)
Or it could prove that someone is toying with me.เป็นไปได้ยากว่านี่จะเป็นหลักฐานการรอดตายของคุณ ลูเ Committed (2008)
If only someone had taken the time to do this for my wife and I.คุณควรขอร้องให้ผมดำเนินการต่อนะ Committed (2008)
And the only way I could fit in was to be someone else.และนี่ก็เป็นทางเดียวที่ผมจะ... ... ลืมเรื่องเก่าๆไป Committed (2008)
If I ever discovered that someone withheld information that could help me find Lex,ถ้าฉันรู้ว่าใครบางคนซ่อนเบาะแสที่จะช่วยฉันหาตัว เล็กซ์ Odyssey (2008)
You were searching for someone else.พวกคุณไปตามหาบางคนนอกจากนั้น Odyssey (2008)
And what are you gonna do if you get caught, bite someone?แล้วนายจะทำยังไงถ้านายถูกจับ กัดเค้าหรือ Odyssey (2008)
Someone or something put that thing here for a reason, that's all I know.ต้องมีใคร หรือ อะไรซะอย่าง ตั้งใจเอามันมาวางไว้ที่นี่แน่ๆเลย Dead Space: Downfall (2008)
I've never seen someone resist a sedative of that quantity.ฉันไม่เคยเห็นใครทนยาได้ถึงขนาดนี้ Dead Space: Downfall (2008)
Chic, get someone on the com. I want a sit-rep ASAP. Hold on, baby.ชิก ติดต่อข้างล่างขอรายงานเดี๋ยวนี้ ทนไว้น่ะที่รัก Dead Space: Downfall (2008)
If someone was piloting this bird, they ain't here.คนที่ขับยานมาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Someone got off this shuttle.มีคนออกจากยานไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
All right, play the piper and lead the flock out of here before someone gets their nuts stomped on.ได้เลยครับ รีบๆ กล่อมพวกนี้ออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเล่นงานพวกมันเร็ว Dead Space: Downfall (2008)
Probably. You guys expecting someone else?เป็นไปได้ รอใครอยู่งั้นรึ? Dead Space: Downfall (2008)
He's been dead for four years. I assume his home's been rented to someone else by now.เขาตายไปแล้วตั้ง 4 ปี ฉันว่าคงมีคนเช่าบ้านนั้นไปแล้ว Not Cancer (2008)
Is that someone's brain?นั่นมันสมองของใคร Not Cancer (2008)
Paying someone to run it for me, though...จ่ายเงินให้ใครมาตามดูฉันอีกละ Adverse Events (2008)
I would never out someone's super powers.ผมไม่เชื่อเรื่องคนที่มีพลังพิเศษ Adverse Events (2008)
If you have someone's arms to go cry in.ถ้าคุณมีหัวไหล่ของใครสักคน\ ไว้ซบหน้าแล้วร้องไห้ อืม.. Adverse Events (2008)
But they're someone's fault, and the other people you know are...แต่พวกเค้าบางคนทำผิดและมีแต่คนอื่นที่คุณรู้จัก.. Birthmarks (2008)
I'm a doctor, and when someone tries to call you three times, it's code for "pick up the damn phone before someone dies."ผมเป็นหมอมีคนพยายามโทรถึงผม 3 ครั้งแล้ว มันบอกว่ารับโทรศัพท์ทีก่อนที่จะมีใครตาย Birthmarks (2008)
I can't imagine why someone wouldn't want to be your friend!ฉันไม่สามารถจินตนาการได้ว่า\ ทำไมไ่ม่มีใครยอมเป็นเพื่อนนาย Birthmarks (2008)
And someone find the carpet.ใครไปหาพรม Lucky Thirteen (2008)
Did you meet someone?คุณพบใครบ้างหรือยัง Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
someoneA casual remark can hurt someone.
someoneA family should not spend all of its money to keep someone alive on a machine.
someoneA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
someoneA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
someoneAll of a sudden, I was shaken out of my sleep by someone.
someoneAre you looking for someone?
someoneAre you meeting someone here?
someoneA weatherman is someone with whom the weather does not always agree.
someoneBob was looking for someone to talk with.
someoneBring someone up short.
someoneCall someone who speaks Japanese, please.
someoneCan I talk to someone who speaks Japanese?
someoneCan someone answer the telephone.
someoneCan someone take our picture?
someoneCan you page someone for me?
someoneCause the person of the someone others it done.
someone"Certainly if someone is _that_ beautiful you'd draw back from approaching her." "Thought you'd agree."
someoneCould you page someone for me?
someoneCould you send someone up to make the bed?
someoneCould you send someone up to pick up some laundry?
someoneCrude persuasion is to persistently egg someone on.
someoneDid you hear someone ring the doorbell?
someoneDoes someone here speak Japanese?
someoneDo it for yourself; not for someone else.
someoneDo not always ride on someone's coat-tail.
someoneDo you hear someone moving about in next room?
someoneDr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.
someoneEven though she is seeing someone else, I won't give her up.
someoneEvery child needs someone to look up to and copy.
someoneEveryone seems to have a bone to pick with someone, but only a few people can be philosophical about it.
someoneEvery time the woman teacher passed the school yard, someone gave her the razz.
someoneFor that reason Coco was, to me, 'an older sister I can play with' and I thought of her only as one member of the family not as someone I should question my father concerning her identity.
someoneGet the hots for someone.
someoneHe heard someone calling for help.
someoneHe is only someone's stooge.
someoneHe'll make someone clean the room.
someoneHe never had enough food to give to someone else.
someoneHe seems to be always in conflict with someone.
someoneHe's looking for someone to serve him.
someoneHe was looking around as if he was expecting someone.
someoneHe wasn't just humouring me. Those were the eyes of someone who really understood my feelings and sympathised.
someoneHe will not get the job without someone to back him up.
someoneI am glad it was someone else who got it.
someoneI am sorry, but I have someone coming.
someoneI became aware of someone looking at me.
someoneI can hear someone talking in the next room.
someoneI could hear someone calling my name on the noisy platform.
someoneI'd like to page someone.
someoneI don't like to inhale someone's smoke while I'm eating.
someoneI entered someone else's room by mistake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหงอก[V] disrespect someone, See also: show a lack of respect, Thai definition: ไม่นับถือความเป็นผู้ใหญ่, พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่, Notes: (สำนวน)
ถูกเนื้อต้องตัว[V] touch someone, Example: คำว่าลวนลามมักใช้ในการที่ชายถูกเนื้อต้องตัวหญิงในลักษณะที่ไม่สุภาพ, Thai definition: แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัว
น้ำหน้า[N] someone like you, Syn. หน้า, Example: ฉันจะคอยดูว่าน้ำหน้าอย่างเธอจะเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน, Thai definition: ใช้ในความแดกดัน รังเกียจ หรือ ดูหมิ่น เป็นต้น
มิ่งขวัญ[N] idol, See also: someone or something esteemed, someone or something revered, Example: พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญ และที่รักเคารพเทิดทูลของคนทั้งชาติ, Thai definition: สิ่งหรือผู้เป็นที่รักหรือเคารพนับถือ
รู้เท่าทัน[V] see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai definition: รู้เท่าและรู้ทัน
เปิดช่อง[V] let someone/something enter, Syn. เปิดทาง, เปิดโอกาส, Example: การขาดธาตุอาหารทำให้พืชอ่อนแอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เปิดช่องให้แมลงวัชพืชและเชื้อโรคเข้ามาทำลายผล
เปิดทาง[V] let someone have a chance, Syn. เปิดช่อง, เปิดโอกาส, Example: พรรคการเมืองควรจะเปิดทางให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประการสำคัญ
จ่อคอหอย[V] point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
ซื้อใจ[V] influence by giving money, See also: buy popular support, win someone over by bribery, Example: รัฐบาลกำลังพยายามซื้อใจเหล่าทหารโดยสนับสนุนงบประมาณด้านการปรับปรุงอาวุธยุทธโธปกรณ์, Thai definition: ให้ผลประโยชน์เพื่อแลกกับความจงรักภักดี
ดัดหลัง[V] teach someone a lesson, Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน, Example: การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
ตัดสิทธิ์[V] deprive of one's right, See also: deny someone the right, Example: ข้าราชการถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน, Thai definition: ไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับ หรือเข้าร่วม
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง[V] take someone as a model, See also: take someone as an example, Syn. ถือเป็นแบบอย่าง, Example: คนที่ทำความดีควรถือเป็นเยี่ยงอย่างที่จะปฏิบัติตาม, Thai definition: ให้ดูไว้เป็นตัวอย่าง
แทงข้างหลัง[V] betray, See also: stab someone in the back, Syn. หักหลัง, ทรยศ, Example: ที่นี่หากใครชอบแทงข้างหลังเพื่อนร่วมงาน ก็จะโดนใบแดงถูกไล่ออก, Thai definition: ทำร้ายบุคคลที่ไว้ใจตัว, Notes: (สำนวน)
ยื่นคำขาด[V] deliver an ultimatum, See also: give someone an ultimatum, Example: ทหารยื่นคำขาดให้มีการเปลี่ยนตัวคณะรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอย่างน้อย 2 คน, Thai definition: เสนอเงื่อนไขที่ไม่มีการต่อรอง
ปลุกอารมณ์[V] tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
เรียกตัว[V] summon, See also: call someone to come, Ant. ส่งตัว, Example: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น, Thai definition: เรียกให้มา
ล่วงรู้ความลับ[V] know someone's secret, See also: reveal the secret, Ant. ปิดเป็นความลับ, รักษาความลับ, Example: ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความลับนี้ได้, Thai definition: รู้ความลับของผู้อื่น
เหยียบย่ำ[V] disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai definition: แสดงอาการดูหมิ่น
สู่[V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
สบตา[V] make eye contact, See also: meet someone's eyes, look someone in the eyes, Syn. มองตา, จ้องตา, Example: เขานั่งก้มหน้านิ่งไม่กล้าสบตาผมเลย
บางท่าน[PRON] someone, See also: somebody, Syn. บางคน, Example: ร้านเคียงเลอาหารอร่อย สะอาด บรรยากาศดีมาก บางท่านอาจจะซื้อแล้วแกะหอยนางรมเป็นตัวๆ ทานที่นั่นได้เลย
แก้ลำ[V] get back at someone, See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate, Syn. แก้เผ็ด, Example: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง, Thai definition: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
ขดตัว[V] curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
ขัดขา[V] cross someone's leg, Example: ครูพานักเรียนชั้นอนุบาลไปเข้าเฝือกเพราะถูกเพื่อนขัดขาล้มลง แขนหัก, Thai definition: ใช้ขาสอดขาคนอื่นให้ล้ม
จับจุด[V] make someone out, Example: เขาพยายามศึกษานิสัยของเพื่อนๆ จนจับจุดได้ว่าใครชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร
เป็นหูเป็นตา[V] look after things (for someone), See also: act for, Example: ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาแทนตำรวจดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน, Thai definition: ช่วยคอยสังเกตการณ์ หรือช่วยดูแลรักษาแทน, Notes: (สำนวน)
มองตาม[V] follow someone with one's eyes, Example: เมื่อเขาจ้องไปทางข้างหน้าอีก ฉันก็มองตามจนได้เห็นเสือตัวใหญ่เดินวนอยู่บริเวณนั้น
ไว้หน้า[V] save someone's face, See also: be considerate of someone's dignity, Ant. หักหน้า, Example: ใครทำผิดให้ลากตัวออกมาทั้งหมด อย่าเว้น อย่าไว้หน้า, Thai definition: เห็นแก่หน้า, ไม่หักหน้า, ไม่ลบหลู่
หวังดี[V] wish someone well, See also: have good wishes, be well-intentioned, Syn. ปรารถนาดี, Ant. หวังร้าย, Example: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน, Thai definition: คิดอย่างมิตร
รู้จักมักคุ้น[V] be acquainted with, See also: know someone well, be familiar with, Syn. รู้จักมักจี่, คุ้นเคย, Example: เรายังไม่รู้จักมักคุ้นกับเด็กพวกนี้, Thai definition: คุ้นเคยกัน, รู้จักกันมานาน
วางยา[V] poison, See also: give someone poison, Example: ตำรวจสรุปแล้วว่าเขาเสียชีวิตเพราะถูกวางยา, Thai definition: ลอบเอายาพิษให้กิน
สวามิภักดิ์[V] surrender, See also: be loyal, submit oneself, yield, give to someone, pledge / swear allegiance to, Thai definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจ, Notes: (สันสกฤต)
หลงลมปาก[V] be beguiled, See also: be fooled or taken in by what someone said, Syn. หลงลม, หลงคารม, หลงลิ้น, Example: หล่อนจะไม่หลงลมปากของเขาอีกแล้ว, Thai definition: เชื่อคำพูดที่หลอกลวง
แหย่[V] tease, See also: mock, provoke, goad, pull someone's leg, Syn. เย้า, ยั่วเย้า, ยั่ว, ล้อ, หยอกล้อ, Example: เขาชอบแหย่ให้ผมโกรธนับครั้งไม่ถ้วน, Thai definition: ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
ให้เงิน[V] give someone money, Syn. มอบเงิน, Example: บริษัทให้เงินสนับสนุนสำหรับปลูกป่าในซาราวัก, Thai definition: เอาเงินให้, จ่ายเงินให้
มอบตัว[V] surrender oneself, See also: give oneself up, hand (someone) over, Example: ตำรวจกดดันให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัว, Thai definition: ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม
มอมเหล้า[V] make someone drunk, See also: inebriate, ply someone with liquor, Example: เธอวางแผนการต่างๆ เพื่อทำลายลูกน้อง สุดท้ายเธอเองก็กลับถูกลูกน้องตัวเองมอมเหล้า และข่มขืน, Thai definition: ล่อให้กินเหล้าจนเมาครองสติไม่ได้
มะรุมมะตุ้ม[V] besiege someone closely, See also: surround someone closely, beset, Syn. มารุมมาตุ้ม, รุมพัลวัน, Example: เด็กๆ มะรุมมะตุ้มดาราฟุตบอลคนโปรด, Thai definition: กลุ้มรุมทำให้เกิดรำคาญ
บรรจุตำแหน่ง[V] fill the post, See also: put in a position, assign someone to a post, settle someone in a place, Example: ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้, Thai definition: ให้เข้ารับตำแหน่ง
ถามทุกข์สุข[V] ask after someone's health with deep concern, See also: be solicitous for someone's welfare, inquire after someone's needs, Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ, Example: คุณตามักจะแวะถามทุกข์สุขไปตามบ้านทุกครั้งที่คุณตากลับมาเยี่ยมที่มี่, Thai definition: ไต่ถามความเป็นอยู่หรือความเป็นไปของชีวิตในขณะนั้น
ตามหา[V] look for someone, Example: ชาวบ้านช่วยกันตามหาเด็กที่หายไป, Thai definition: เที่ยวติดตามหรือสืบเสาะให้พบ
ตั้งฉายา[V] nickname, See also: give a nickname to someone, Syn. ให้ฉายา, Example: พวกเราช่วยกันตั้งฉายาให้กับคุณครูทุกคนในโรงเรียน, Thai definition: ตั้งชื่อให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
ตามล่า[V] hunt someone down, See also: pursue and arrest or capture, Example: ตำรวจตามล่าผู้ต้องหามานานกว่า 5 วันแล้ว ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลย, Thai definition: พยายามเที่ยวติดตามหาเพื่อให้ได้มา
คาดโทษ[V] bind someone over, See also: threaten with punishment, Syn. หมายโทษ, Example: เจ้าเมืองคาดโทษผู้เป็นกบฏไว้อย่างร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต, Thai definition: กำหนดโทษไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
มีอัธยาศัย[V] have a disposition, See also: give someone a warm reception, Example: เขามีอัธยาศัยต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน, Thai definition: มีนิสัยใจคอที่เข้ากับผู้อื่นได้ดี
เย้า[V] tease, See also: pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib, Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก, Example: นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก, Thai definition: พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ
ฝากผีฝากไข้[V] entrust oneself to the care of someone, See also: ask to take care of one during sickness, rely on someone in old age, Example: แม่หวังฝากผีฝากไข้ลูกสาวไว้กับเขา เพราะพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว, Thai definition: ยึดถือเป็นที่พึ่งจนวันตาย
ผูกเวร[V] hold grudge against, See also: seek revenge, bear someone a grudge, start a feud with, enter into a feud, engage in endl, Syn. จองเวร, Example: ผู้ใดผูกเวรต่อกัน ผู้นั้นจะได้รับความทุกข์ไปตลอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: เอาใจไปติดพันแน่นกับความพยาบาทหรือความปองร้ายต่อผู้อื่น
ขึ้นไม้ขึ้นมือ[V] make gestures, See also: point finger with rage at someone's face, Syn. ชี้หน้า, ชี้หน้าชี้ตา, Example: อย่ามาขึ้นไม้ขึ้นมือกับฉันนะ ยังไงฉันก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแก, Thai definition: ชี้หน้าเวลาโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: encourage someone by giving them money   FR: graisser la patte à qqn (fam.)
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some   FR: certaines personnes ; certains ; certaines
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamnaeng) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place   FR: nommer à un poste ; occuper une position
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show someone the way ; guide   FR: indiquer le chemin
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair   
จูงจมูก[v. exp.] (jūng jamūk) EN: lead someone by the nose   FR: mener par le bout du nez
จูงมือ[v. exp.] (jūng meū) EN: lead someone by the hand   FR: mener par la main
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   
กัด [v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner   
กตัญญูรู้คุณ[v. exp.] (katanyū rūkhun) EN: be grateful to someone   
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up   FR: se blottir ; se pelotonner
ใครคนหนึ่ง[X] (khrai khon neung) EN: someone   FR: quelqu'un
ใครรู้ช่วยบอกที[xp] (khrai rū chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
กระชากวัย[v.] (krachākwai) EN: do something like someone much younger ; belie one’s age ; dress like someone younger   
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen tā) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone   FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: trick ; play the fool with someone ; deceive   FR: rouler
ลองดี[v.] (løngdī) EN: test ; challenge ; put someone to the test ; try ; see how far one can go   
ลองใจ[v.] (løngjai) EN: test one's feeling ; prove or test another's purpose ; test someone   FR: éprouver ; peser le pour et le contre ; tester
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไม่มีแรง[xp] (mai mī raēng) EN: burn oneself out ; burn someone out ; burn out ; become extremely tired   FR: n'avoir aucune force ; être très affaibli
ไม่สู้สายตา[v. exp.] (mai sū sāitā) EN: avoid someones eyes   
มะรุมมะตุ้ม[v.] (marummatum) EN: besiege someone closely   
มอมเหล้า[v. exp.] (møm lao) EN: make someone drunk ; inebriate ; ply someone with liquor   FR: soûler = saouler (vx) ; faire boire
เหนี่ยวรั้ง[v.] (nīorang) EN: dissuade someone from doing something ; deter ; discourage ; advise someone not to do something   FR: retenir ; retarder ; dissuader
ออกชื่อ [v.] (økcheū) EN: name ; mention one by name ; call someone by name   FR: nommer ; citer
พลอยฟ้าพลอยฝน[v.] (phløifāphløifon) EN: get someone into trouble ; be involved (in)   
ผู้อื่น[pr.] (phū eūn) EN: others ; stranger ; someone else ; another   FR: autre ; autres
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions   
ผู้มีความรู้ [n. exp.] (phū mī khwāmrū) EN: learned person ; expert ; someone who knows   
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī waijai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante   
ระลึกถึง[v.] (raleuk theung) EN: recall ; rermind someone of ; call to mind ; jog one's memory ; make someone remember   FR: penser à ; se souvenir de ; se rappeler (qqn, qqch)
เรียกตัว[v. exp.] (rīek tūa) EN: summon ; call someone to come   FR: convoquer ; mander
รอดหูรอดตา[xp] (røt hū røt tā) EN: escape someone's notice   
รอดสายตา[v. exp.] (røt sāitā) EN: escape someone's notice   
รู้จักมักคุ้น[v.] (rūjakmakkhun) EN: be acquainted with ; know someone well ; be familiar with   FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
สิงสู่[v.] (singsū) EN: dwell ; stay (at someone else's abode)   
สิ่งที่คิด[n. exp.] (sing thī khit) EN: what someone thinks ; thought ; idea ; speculation ; reflection   
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up   FR: rendre visite
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly   FR: crier ; s'écrier
ตามหา[v. exp.] (tām hā) EN: look for someone ; capture   FR: capturer
ทายใจ[v. exp.] (thāi jai) EN: guess what is in someone's mind ; read somebody' s mind   FR: deviner les pensées de qqn

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMEONE    S AH1 M W AH2 N
SOMEONE'S    S AH1 M W AH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
someone    (n) (s uh1 m w uh n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名付ける[なづける, nadukeru] Thai: ตั้งชื่อ English: to name (someone)
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. Anerkennung zollento pay tribute to someone [Add to Longdo]
ein Anschlag auf jdn.an attempt on someone's life [Add to Longdo]
Anstalt {f}; Institution {f} | Anstalten {pl} | jdn. in eine Anstalt einweisenestablishment; institute | institutions | to institutionalize someone [Add to Longdo]
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers [Add to Longdo]
jdn. auf den Arm nehmen; jdn. auf die Schippe nehmen [übtr.]; jdn. veräppeln [ugs.]to pull someone's leg; to take the mickey out of sb. [Add to Longdo]
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone [Add to Longdo]
Attentat auf jdn. | ein Attentat auf jdn. verübenattempt on someone's life | to make an attempt on someone's life [Add to Longdo]
in jds. Bann stehento be under someone's spell [Add to Longdo]
in Begleitung seinto be with someone [Add to Longdo]
jdm. sein Beileid bezeigen; jdm. kondolierento offer one's sympathies to someone [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad einer Personextent of someone's fame [Add to Longdo]
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take [Add to Longdo]
jdm. Bescheid gebento let someone know [Add to Longdo]
Betreuer {m}person in charge; someone who looks after someone [Add to Longdo]
zu jdm. eine (enge) Beziehung haben; mit jdm. ein Verhältnis habento be involved with someone [Add to Longdo]
jdn. ins Bild setzento give someone the low-down [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}; Erkenntlichkeit {f} | jdm. seine Dankbarkeit ausdrückengratitude | to express one's gratitude to someone [Add to Longdo]
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking [Add to Longdo]
geistigen Diebstahl an jdm. begehento pick someone's brains [Add to Longdo]
jdn. unter Druck setzento put the bite on someone [Am.] [Add to Longdo]
jdm. Ehre machento be a tribute to someone [Add to Longdo]
jdm. die Ehre erweisen (zu)to do someone the compliment (of) [Add to Longdo]
jdm. die letzte Ehre erweisento pay one's last respects to someone [Add to Longdo]
Eid {m}; Schwur {m} | Eide {pl}; Schwüre {pl} | der hippokratische Eid | unter Eid | Aussage unter Eid | jdm. den Eid abnehmen | jdm. einen Eid abnehmen | einen Eid schwören (auf) | jdn. einen Eid zuschieben | unter Eid aussagen | unter Eid stehen | seinen Schwur brechen | Eid auf die Bibeloath | oaths | hippocratic oath | under oath | sworn evidence | to put someone upon his oath | to administer an oath to sb. | to take an oath (on; to) | to tender an oath to someone | to depose | to be under oath | to break one's oath | gospel oath [Add to Longdo]
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission) [Add to Longdo]
jdn. zum alten Eisen werfen [übtr.]to throw someone on the scrap heap [Add to Longdo]
jdn. unter die Erde bringento cause someone's death; to cause someone to be buried [Add to Longdo]
Fährte {f} | Fährten {pl} | jdn. auf die falsche Fährte bringentrack | tracks | to set someone on the wrong track [Add to Longdo]
jdn. mit Fahrverbot belegento suspend someone's driving licence (driver's license [Am.]) [Add to Longdo]
jdn. aus der Fassung bringento throw (stump) someone [Add to Longdo]
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains [Add to Longdo]
Fittich {f} | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing [Add to Longdo]
jdm. in Fleisch und Blut übergehento become second nature to someone [Add to Longdo]
Gedächtnis {n} | aus dem Gedächtnis | gutes Gedächtnis | hervorragendes Gedächtnis | jds. Gedächtnis nachhelfenmemory | from memory | retentive memory | tenacious memory | to jog someone's memory [Add to Longdo]
über jdn. zu Gericht sitzento sit in judgement on someone [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company [Add to Longdo]
jdn. aufs Glatteis führen [übtr.]to lead someone up the garden path [Add to Longdo]
im Hals stecken bleibento stick in someone's throat [Br.]; to stick in someone's craw [Am.] [Add to Longdo]
Hand {f} | Hände {pl} | mit der Hand | sich die Hand geben | unter der Hand | unter der Hand; klammheimlich | unter der Hand | unter der Hand | eine ruhige Hand | aus erster Hand | aus zweiter Hand | aus zweiter Hand kaufen | bei der Hand; zur Hand | mit leeren Händen | jdm. freie Hand lassen | etw. aus den Händen geben | ohne Hand und Fuß [übtr.] | von der Hand in den Mund leben [übtr.] | zwei linke Hände haben [übtr.] | mit sicherer Handhand | hands | by hand; manual; manually | to shake hands | secretly | on the quiet | underhand | underhandly; backhandedly | a steady hand | at first hand; firsthand | secondhand | to buy secondhand | at hand | empty-handed | to give someone plenty of rope | to let sth. out of one's hands | without rhyme or reason | to lead a hand-to-mouth existence | to be all thumbs | with sure touch [Add to Longdo]
jdm. das Handwerk legento put a stop to someone's game [Add to Longdo]
Hemd {n} | Hemden {pl} | kurzärmeliges Hemd | jdm. sein letztes Hemd geben | offenes Hemdshirt | shirts | short-sleeved shirt | to give someone the shirt off one's back | open-necked shirt [Add to Longdo]
Herz {n} | Herzen {pl} | ein Herz aus Stein | ein Herz aus Stein | ins Herz schließen | ins Herz geschlossen | jdn. ans Herz drücken | jdm. ans Herz gewachsen sein | ans Herz drücken; an die Brust drücken; ins Herz schließen | aus tiefstem Herzen; aus innerster Seele | aus tiefstem Herzen danken | etw. auf dem Herzen haben | sich etw. zu Herzen nehmen | schweren Herzensheart | hearts | a heart of stone | a heart of flint | to take into one's heart | locked in one's heart | to press (someone) close to one's heart | to be dear to someone's heart | to embosom (poetically; archaic) | with all one's heart and with all one's soul | to thank from the bottom of one's heart | to have sth. on the mind | to take root | with a heavy heart [Add to Longdo]
jdm. Hilfestellung leistento support someone [Add to Longdo]
jdm. Honig um den Bart schmierento butter someone up [Add to Longdo]
jdn. an die Kandare nehmento curb someone; to keep someone tight [Add to Longdo]
Kaution {f} [jur.] | gegen Kaution entlassen | gegen Kaution freigelassen werden | jdn. durch Kaution freibekommenbail; bail out | to release on bail | to be granted bail | to bail someone out [Add to Longdo]
jdm. einen Kinnhaken verpassento sock someone on the jaw [Add to Longdo]
jdm. aus der Klemme helfen [übtr.]help someone out of a fix [Add to Longdo]
jdm. einen Knüppel zwischen die Beine werfen [übtr.]to put a spoke in someone's wheel [Add to Longdo]
Kompliment {n} | Komplimente {pl} | jdn. ein Kompliment machen | jdm. Komplimente machencompliment | compliments | to pay someone a compliment | to compliment (on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいか;いいかい[, iika ; iikai] (int) (col) Listen! (used to get someone's attention) [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry [Add to Longdo]
お子;御子[おこ, oko] (n) (pol) (See 子・こ・1) (someone else's) child [Add to Longdo]
お子さん[おこさん, okosan] (n) (someone else's) child [Add to Longdo]
お子様[おこさま, okosama] (n) (pol) child (someone else's) [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
お嬢;御嬢[おじょう, ojou] (n) (hon) (someone else's) daughter [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]
しっくり行く[しっくりいく, shikkuriiku] (v5k-s) to get on well with (someone) [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
せしめる[, seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle [Add to Longdo]
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, / ] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency. [Add to Longdo]
抄送[chāo sòng, ㄔㄠ ㄙㄨㄥˋ, ] to make a copy (and send it to someone); Cc (for email); Carbon Copy (for email) [Add to Longdo]
救命[jiù mìng, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to save someone's life; (interjection) Help!; (interjection) Save me! [Add to Longdo]
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom) [Add to Longdo]
某人[mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ, ] someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname) [Add to Longdo]
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, / ] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown [Add to Longdo]
[bī, ㄅㄧ, ] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 someone
   n 1: a human being; "there was too much for one person to do"
      [syn: {person}, {individual}, {someone}, {somebody},
      {mortal}, {soul}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top