ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้า

   
150 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้า-, *หน้า*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099
หน้าผั๊ว (n ) เกย์หน้าไม่สวย
หน้าเงือก (adj slang ) หน้าตาไม่ดี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนหน้านี้ฉันได้ดูยอดค่าห้องพักของคุณผิด
พนักงานเจ้าหน้าที่ (n ) Competent Official
วิชาภาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม (n phrase ) English for Hotel Front Office
หน้า (n )
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้าขอบคุณที่แจ้งล่วงหน้า

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ป่อง (n ) หน้าต่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้า[N] season, Syn. ฤดู, Example: ในหน้าฝนมีคนเป็นไข้หวัดกันมาก
หน้า[N] face, See also: visage, countenance, mug, Example: ชายร่างใหญ่กำยำผู้นี้มีแผลเป็นที่หน้า แต่น้อยคนนักที่จะกล้าเรียกเขาว่า อ้ายหน้าบาก”, Count unit: หน้า, Thai definition: ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง
หน้า[CLAS] page, Syn. แผ่น, Example: แผ่นดิสเกตต์ 1 แผ่นจะมีค่าเท่ากับเอกสารพิมพ์ดีดไม่น้อยกว่า 150 หน้า, Thai definition: ลักษณนามบอกจำนวนด้านของแผ่นกระดาษ
หน้า[PRON] anyone, See also: anybody, Syn. คน, Example: เขารับรองใครต่อใครไม่เลือกหน้า
หน้า[N] face, Example: กลองหลวงมีรูปทรงแบบเก่า โดยขนาดหน้ากลองไม่ใหญ่มากนัก แต่จะมีลักษณะเด่นที่ความยาว และได้รับการพัฒนา เพื่อการแข่งขัน, Thai definition: ด้านของเครื่องตีที่ขึงด้วยหนัง, ด้านหนึ่งๆ ของลูกเต๋าและน้ำเต้าซึ่งมี 6 ด้าน
หน้า[PREP] in front of, Example: กลุ่มผู้ชุมนุมพากันอดข้าวประท้วงอยู่ที่หน้ารัฐสภา
หน้า[N] width, Example: ไม้เหลี่ยม คือ ไม้ที่มีหน้าทั้งสี่เท่ากัน, Thai definition: ส่วนกว้างของแผ่นกระดาน เสาเหลี่ยม หรือผืนผ้า
หน้า[N] surface, See also: side, Thai definition: ด้านหนึ่งๆ ของวัตถุแบนๆ อย่างกระดาษ
หน้า[ADJ] next, See also: following, Example: นักวิเคราะห์พากันคาดการณ์ว่า การเลือกตั้งในสมัยหน้าคงไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากกว่า 180 เสียง, Thai definition: ถัดไป
หน้า[ADJ] top, Thai definition: ส่วนบนของบางสิ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าน. ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง
หน้าซีกของกายที่ตรงข้ามกับหลัง, ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเราหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา เช่น เขาวิ่งอยู่หน้าฉัน จึงเห็นแต่หลังเขาไว ๆ
หน้าส่วนบนของบางสิ่ง เช่น หน้าขนม ข้าวเหนียวหน้าสังขยา หน้าปกหนังสือ
หน้าเครื่องปรุงที่แต่งหรือโรยบนอาหารบางอย่าง เช่น กระเทียมเจียวโรยหน้าข้าวต้ม
หน้าด้านหนึ่ง ๆ ของวัตถุแบน ๆ อย่างกระดาษ เช่น หน้ากระดาษ หน้าซอง, ด้านของเครื่องตีที่ขึงด้วยหนัง เช่น หน้ากลอง, ด้านหนึ่ง ๆ ของลูกเต๋าและนํ้าเต้าซึ่งมี ๖ ด้าน
หน้าส่วนกว้างของแผ่นกระดาน เสาเหลี่ยม หรือผืนผ้า เป็นต้น
หน้าชายผ้าบางชนิดที่มีลวดลาย, ด้านของผ้าที่มีลวดลายชัดกว่า
หน้าคราว เช่น เมื่อข้าวสุกแล้วก็ถึงหน้าเก็บเกี่ยว, ฤดู เช่น หน้าฝน หน้าทุเรียน
หน้าโดยปริยายหมายถึงคน เช่น เขาสู้ทุกคนไม่ว่าหน้าไหน
หน้าเกียรติและศักดิ์ศรี เช่น เห็นแก่หน้า ไม่ไว้หน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pageหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
faceหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
face maskหน้ากาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
face shield; hand screen; hand shieldหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand shield; face shield; hand screenหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hand screen; face shield; hand shieldหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
subhedralหน้ากึ่งสมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electrode faceหน้าขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wave frontหน้าคลื่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gableหน้าจั่ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pop-up windowหน้าต่างแบบผุดขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Title pageหน้าปกใน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dedication pageหน้าคำอุทิศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Half-title pageหน้าชื่อเรื่อง

หน้าชื่อเรื่อง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในส่วนต้นเล่มของหนังสือ นอกเหนือจาก หน้าปกใน หน้าลิขสิทธิ์ หน้าคำอุทิศ คำนำ บทนำ สารบัญ บัญชีภาพประกอบ ซึ่งมักปรากฏต่อจาก ใบรองปก (ถ้ามี) หรือ ปกหนังสือ ทั้งนี้หน้าชื่อเรื่องเป็นหน้าที่แสดงเฉพาะชื่อเรื่องของหนังสือ แต่หากมีชื่อชุดหนังสือ (Series) ก็จะแสดงไว้ในหน้านี้ด้วย

ตัวอย่างหน้าชื่อเรื่อง หนังสือ เรื่อง How to do everything with Windows Vista Media Center โดย Joli Ballew and Justin Harrison

Half-title page [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Copyright pageหน้าลิขสิทธิ์
หน้าลิขสิทธิ์ อยู่ด้านหลังหน้าปกใน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดลิขสิทธิ์ หนังสือภาษาอังกฤษจะมีสัญลักษณ์ © เพื่อให้ทราบว่าเป็นปีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึง หนังสือเล่มนี้หรือผลงานนี้ได้จดลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามผู้อื่นคัดลอกหรือเลียนแบบโดยมิได้รับอนุญาต ระบุข้อความให้ทราบการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

Copyright © 2004 by the American Library Association. All rights reserved except those which may be granted Section 107 and 108 of the Copyright Revision Act of 1976.

CopyrightPage1

จากหนังสือ Protecting your library's digital sources : the essential guide to planning and preservation

ส่วนหนังสือภาษาไทยมักจะใช้คำว่า "สงวนลิขสิทธิ์" ข้อมูลการสงวนลิขสิืทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์การจำหน่าย เช่น สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ เป็นต้น และมักจะปรากฏข้อมูล CIP (Cataloging in Publication) อยู่ด้วย

ตัวอย่าง

สงวนลิขสิทธิ์ในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2554 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดพิมพ์ หรือกระทำอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต

CopyrightPage2

จากหนังสือ พูดดีไม่ต้องเพาเวอร์พอยต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dedication pageหน้าคำอุทิศ

หน้าคำอุทิศ ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน และมักจะอยู่ก่อนหน้าคำนำ เป็นหน้าที่ผู้เขียนแสดงคำกล่าวว่าต้องการอุทิศหนังสือเพื่อมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณ หรือบุคคลที่รักใคร่สนิทสนม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มของบุคคลก็ได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลเหล่านั้นที่มีส่วนสนับ สนุนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยคำอุทิศอาจจะเป็นประโยคหรือวลีที่มีความกระชับ

ตัวอย่างหน้าคำอุทิศ หนังสือ เรื่อง Enigma โดย Robert Harris

ข้อมูลบรรณานุกรม: Harris, Robert. Enigma. London : Arrow Books, 2001.

Dedication page [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Frontispieceหน้ารูปภาพพิเศษ
อยู่ก่อนหน้าปกใน เป็นหน้าที่มีภาพสำคัญในเล่ม
ตัวอย่างหน้ารูปภาพพิเศษ
<b>หน้า</b>รูปภาพพิเศษ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Identification pageหน้าประทับตราห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library's pageหน้าลับเฉพาะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Boss?-หัวหน้า Body of Lies (2008)
Boss.หัวหน้า The Garden of Forking Paths (2010)
Chief Monohan.หัวหน้าโมโนแฮน Dog Eat Dog (2010)
Next year.ปีหน้า Props (2012)
Served?ทำหน้าที่? Sacrifice (2012)
Chief!หัวหน้าThe King (2017)
Our window's been washed.หน้าต่างของเราได้รับการล้าง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Steр uр to the tub 'Tain't no disgraсeก้าวขึ้นไปอ่าง 'มันไม่ได้เป็นไม่ มีความอับอายขายหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So beware of strangers.ดังนั้นจงระวังคนแปลกหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sir, the enemy have broken through. Every man to the front.ท่านครับ เราโดนโจมตีแล้วครับ มันตีฝ่าถึงแนวหน้าแล้ว The Great Dictator (1940)
This is no time to scratch.นี่ไม่ใช่เวลาละทิ้งหน้าที่นะ The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้า[n.] (nā) EN: face ; visage ; countenance ; mug   FR: visage [m] ; figure [f] ; face [f] ; bobine (fam.) [f] ; tête [f]
หน้า[n.] (nā) EN: face   FR: face [f] ; avers [m] ; côté face [m]
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity   
หน้า[n.] (nā) EN: season   FR: saison [f]
หน้า[n.] (nā) EN: page   FR: page [f]
หน้า[n.] (nā) EN: [classifier : pages (books, magazines, newspapers)]   FR: [classificateur : pages de livres, magazines et journaux]
หน้า[adj.] (nā) EN: next ; following   FR: suivant ; prochain
หน้า[adj.] (nā) EN: front   FR: avant
หน้า[prep.] (nā) EN: in front   FR: devant
หน้า นา[n.] (nā nā) EN: farming season   

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
doubleganger(n) คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก , S. doppelganger, doppelgänger,
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
take after(vt.) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agency[N] หน้าที่, See also: การปฏิบัติงาน
bay window[N] หน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่ยื่นออกมาจากผนัง (มี 3 ด้าน)
before[PREP] อยู่หน้า, See also: หน้า, ตรงหน้า
blowsy[ADJ] หน้าแดงและผิวหยาบ
blowzy[ADJ] หน้าแดงและผิวหยาบ
bluff[N] ตลิ่งกว้างและชัน, See also: หน้าผาที่กว้างและสูงชัน, Syn. cliff
boob[N] หน้าอกผู้หญิง
bosom[N] หน้าอก, See also: อก, อกเสิ้อ, ถัน, Syn. breast, chest
brazen[ADJ] หน้าไม่อาย, See also: หน้าด้าน
breast[N] หน้าอก, Syn. bosom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-ใช้นำหน้าคำนามให้เป็นกริยาวิเศษณ์, จาก, ออก, จาก, ไม่
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
acantho-(คำเสริมหน้า) เป็นหนาม, Syn. acanth-
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
acet-(คำเสริมหน้า) aceto-

English-Thai: Nontri Dictionary
abbess(n) หัวหน้านางชี
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
advance(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
advancement(n) ความก้าวหน้า,ความเจริญ,ความรุดหน้า,การเลื่อนตำแหน่ง
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Brust {f} [anat.] | Brüste {pl} (n) หน้าอก
face,mask (n) หน้า,หน้ากาก
fiscal cliffหน้าผาทางการคลัง (ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายปี 2012 เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 เหตุการณ์ได้แก่ การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการ และการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐฯ)
homepage (n) หน้าแรกของเว็ปไซ
hypocritical (adj ) หน้าซื่อใจคด (มาจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
isoscelesหน้าจั่ว (สามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน)
survey page (n) หน้าสำรวจที่ดิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) หน้าที่ในการรักษาความลับ
[がけ, gake] (n) หน้าผา
機能[きのう, kinou] (n) หน้าที่, การทำงาน
義務[ぎむ, gimu] (n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ
責任[せきにん, sekinin] (n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ
[かお, kao] (n) หน้า (คน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
担当[たんとう, tantou] (n) หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
場面[ばめん, bamen] (n) หน้างาน, สถานที่เกิดเหตุ, สถานที่จริง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
なつ[なつ, natsu] Thai: หน้าร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Seite(n) |die, pl. Seiten| ด้าน, หน้ากระดาษ
Vorjahr(n) |das| ปีก่อนหน้า
achtแปด เช่น in acht Wochen อีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stirn {f}หน้าผาก

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: Related: un
unคำนำหน้านามเพศชายที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น un hôtel, un journal, See also: Related: une
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: Related: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: Related: la
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top