ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yield

Y IY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yield-, *yield*, yiel
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yield(n) การยินยอม, See also: การละทิ้ง, การยอมจำนน, การอนุญาต
yield(vt) ให้ผลผลิต, See also: ให้, ผลิต
yield(vt) ยอม, See also: ยอมแพ้, ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน
yield(vi) ถูกแทนที่ด้วย
yield(vi) โค้งงอ, See also: หัก
yield(vi) ยอมให้ไปก่อน (การจราจร)
yield(n) ผลผลิต, See also: ปริมาณผลผลิต
yield(n) ผลลัพธ์, See also: ผลที่ได้
yield to(phrv) ยินยอมตาม, See also: ยอมอ่อนข้อให้, ยอมให้ชนะ, Syn. give in to, give to
yield to(phrv) ยอมให้ (ความรู้สึกครอบงำ), Syn. give in to, give over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yield(ยีลดฺ) vt., vi. ให้ผล, ผลิต, ให้, เกิด, ยอม, ยอมให้, ยอมจำนน, อ่อนข้อให้ n. การให้ผล, สิ่งที่เป็นผลขึ้น, ผล, ผลิตภัณฑ์, ประโยชน์ที่ได้รับ, ปริมาณผล, See also: yieldable adj. yielder n., Syn. furnish, produce
yielding(ยีล'ดิง) adj. ยอม, ยินยอม, ให้ผล, See also: yieldingly adv. yieldingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
yield(n) ผลิตผล, การให้ผล, ผลผลิต, ประโยชน์, ผลิตภัณฑ์
yield(vi) ยอมแพ้, อ่อนข้อ, ยอมจำนน, ยอมให้
yield(vt) ผลิต, ทำให้เกิด, ให้ผล
yielding(adj) ยอมตาม, ยินยอม, ยอมให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yieldผลได้, รายได้เงินภาษี (หลังหักค่าจัดเก็บ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
yield๑. ยอม๒. ผลได้, ผลตอบแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield pointจุดคราก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield strengthความแรงคราก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield upon investmentผลตอบแทนจากการลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, maturityผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yield, nominalผลตอบแทนที่ระบุไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
yield of drainage basinyield of drainage basin, ผลผลิตน้ำท่าของลุ่มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Yield Strengthกำลังคราก, Example: หน่วยแรงดึงที่วัสดุเริ่มยืดโดยไม่ต้องเพิ่ม แรงดึงขึ้นอีก [สิ่งแวดล้อม]
Yield-line analysisการวิเคราะห์แบบเยียลด์-ไลน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Sir Ludo, if that's thy name, now I, Sir Didymus, yield to thee.เซอร์ ลูโด , ถ้านั่นชื่อของท่าน ข้านาม เซอร์ ดิดีมุส ขอคำนับ Labyrinth (1986)
You cannot yield to it.คุณไม่สามารถให้ผลผลิตได้ Princess Mononoke (1997)
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล 50 First Dates (2004)
Figure 50 orchids will yield about an ounce of chemical.จากสถิติ 50 ดอกสามารถเปลี่ยนเป็น สารเคมีที่ใช้ทำตัวยา 1 ออนซ์ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Why do I always have to yield to you?ทำไมฉันถึงต้องยอมให้เธอทุกเรื่องนะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
I won't yield anymore.ฉันจะไม่ยอมเธออีกแล้ว Everybody Has a Little Secret (2004)
Will you make BuYeo yield to the Hans?เจ้าจะให้พูยอยอมแพ้ฮั่นงั้นหรือ Episode #1.41 (2006)
Once you yield to the Hans, they will ask of something else.ทันทีที่ท่านยอมเพ้กับฮั่น พวกเขาก็จะขอบางสิ่งบางอย่างจากท่าน Episode #1.41 (2006)
And of course it's not only the immediate agony, but the knowledge that if you do not yield soon enough there will be little left to identify you as a man.และแน่นอน มันไม่ใช่ความเจ็บหฤโหด , เท่าที่รู้ ถ้าคุณไม่ยินยอมโดยดี Casino Royale (2006)
The only question remains will you yield in time?เพียงคำถามเดียว คุณจะยอมทันไหม Casino Royale (2006)
We're gonna use reductive amination to yield methamphetamine, 4 pounds.เราจะใช้อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบแทน เพื่อผลิตแอมเฟทตามีน 4 ปอนด์ A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yieldA 6% yield is guaranteed on the investment.
yieldAt last he yielded.
yieldDon't yield to any temptation.
yieldHe finally yielded to the request of his wife and bought a house.
yieldHe made every effort to avoid yielding to the temptation to start drinking again.
yieldHe will never yield to the pressure of a politician.
yieldHe yielded the castle to the enemy.
yieldHe yielded to her ardent wishes.
yieldHe yielded to my advice.
yieldHe yielded to pressure.
yieldHe yielded to temptation and took a drug.
yieldHe yields to nobody in love of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมให้(v) yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
ยกธง(v) surrender, See also: yield, give up, accept defeat, Syn. ยกธงขาว, ยอมแพ้, Example: เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว, Notes: (สำนวน)
ยอมตาม(v) yield, See also: give way to, Syn. เออออห่อหมก, ตามใจ, Ant. ขัดขวาง, Example: เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมตามคนอื่นๆ ไม่ค่อยตั้งคำถามสงสัยเกี่ยวกับอะไรมากนัก
ยอมสยบ(v) surrender to, See also: yield to, Syn. ยอมศิโรราบ, Ant. อหังกา, Example: แม้วัยจะล่วงเลยมาถึงปีที่ 78 แล้ว แต่ใจของท่านก็ยังไม่ยอมสยบต่อการเมือง, Thai Definition: ยอมแพ้และอยู่ใต้อำนาจ
จำนนต่อเหตุผล(v) yield to superior logic, See also: surrender, yield, submit, listen to reason, Syn. จำนน, ยอม, ยอมจำนน, ยินยอม, Ant. ขัดขืน, Example: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล
ลง(v) yield, See also: give in, submit, Syn. ยอม
ลดราวาศอก(v) yield, Syn. อ่อนข้อ, ผ่อนปรน, Ant. แข็งกร้าว, Example: คนกลุ่มนี้ไม่เคยลดราวาศอกให้กับใคร แม้แต่พวกเดียวกันเอง
อ่อนข้อ(v) yield, See also: relent, submit, capitulate, make a concession, Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม, Example: นโยบายของรัฐบาลไทยแข็งกร้าวกับอินโดจีน แต่อ่อนข้อให้กับสหรัฐ, Thai Definition: ยอมอ่อนให้, ยอมผ่อนปรนให้
สามิภักดิ์(v) submit, See also: yield, Syn. สวามิภักดิ์, Example: ข้าศึกยังไม่ยอมสามิภักดิ์ต่อเรา, Thai Definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจด้วยความเต็มใจ
ใจอ่อน(v) give in, See also: yield, comply, Syn. ขี้สงสาร, ยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาอยากทำโทษลูกแต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อนุโลมตาม[anulōm tām] (v) EN: bend ; follow ; yield and comply
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
ให้กำไร[hai kamrai] (v, exp) EN: yield profit
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
ให้ทาง[hai thāng] (v, exp) EN: yield right of way  FR: céder la priorité
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
จำนน[jamnon] (v) EN: surrender ; yield ; submit  FR: se soumettre ; succomber
จำนนต่อเหตุผล[jamnon tø hētphon] (v, exp) EN: yield to superior logic ; surrender ; yield ; submit ; listen to reason

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
YIELD Y IY1 L D
YIELDS Y IY1 L D Z
YIELDED Y IY1 L D AH0 D
YIELDED Y IY1 L D IH0 D
YIELDING Y IY1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yield (v) jˈiːld (y ii1 l d)
yields (v) jˈiːldz (y ii1 l d z)
yielded (v) jˈiːldɪd (y ii1 l d i d)
yielding (v) jˈiːldɪŋ (y ii1 l d i ng)
yieldingly (a) jˈɪəʳldɪŋliː (y i@1 l d i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当量[dāng liàng, ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, / ] yield #32,674 [Add to Longdo]
比威力[bǐ wēi lì, ㄅㄧˇ ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] yield-to-weight ratio [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出来高[できだか, dekidaka] TH: ผลที่ได้  EN: yield

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbeute { f }; Ertrag { m }; Gewinn { m }; Ergiebigkeit { f } | Erträge { pl }; Gewinne { pl }yield | yields [Add to Longdo]
Bruchlinie { f }yield line [Add to Longdo]
Ertragsfunktion { f }yield functions [Add to Longdo]
Ertragsmanagement { n }yield management [Add to Longdo]
Streckgrenze { f }; Dehngrenze { f } { f }yield strength [Add to Longdo]
Umsatzrendite { f }yield on turnover; yield on sales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さち(P);こう;さき(ok), sachi (P); kou ; saki (ok)] (n) (1) good luck; fortune; happiness; (2) (さち only) (See 海の幸) harvest; yield; (P) #2,929 [Add to Longdo]
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1, vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1, vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) #4,956 [Add to Longdo]
上がり[あがり, agari] (n, suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) #7,755 [Add to Longdo]
産出[さんしゅつ, sanshutsu] (n, vs) yield; produce #12,689 [Add to Longdo]
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na, n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P) #14,813 [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s, vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) #16,147 [Add to Longdo]
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r, vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P) #17,761 [Add to Longdo]
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1, vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1, vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P) #19,508 [Add to Longdo]
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na, n, adj-no) daring; unyielding [Add to Longdo]
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yield \Yield\, v. t. [imp. & p. p. {Yielded}; obs. p. p. {Yold};
   p. pr. & vb. n. {Yielding}.] [OE. yelden, [yogh]elden,
   [yogh]ilden, AS. gieldan, gildan, to pay, give, restore, make
   an offering; akin to OFries. jelda, OS. geldan, D. gelden to
   cost, to be worth, G. gelten, OHG. geltan to pay, restore,
   make an offering, be worth, Icel. gjalda to pay, give up,
   Dan. gielde to be worth, Sw. g[aum]lla to be worth, g[aum]lda
   to pay, Goth. gildan in fragildan, usgildan. Cf. 1st {Geld},
   {Guild}.]
   [1913 Webster]
   1. To give in return for labor expended; to produce, as
    payment or interest on what is expended or invested; to
    pay; as, money at interest yields six or seven per cent.
    [1913 Webster]
 
       To yelde Jesu Christ his proper rent. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       When thou tillest the ground, it shall not
       henceforth yield unto thee her strength. --Gen. iv.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish; to afford; to render; to give forth. "Vines
    yield nectar." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [He] makes milch kine yield blood.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The wilderness yieldeth food for them and for their
       children.               --Job xxiv. 5.
    [1913 Webster]
 
   3. To give up, as something that is claimed or demanded; to
    make over to one who has a claim or right; to resign; to
    surrender; to relinquish; as a city, an opinion, etc.
    [1913 Webster]
 
       And, force perforce, I'll make him yield the crown.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Shall yield up all their virtue, all their fame.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To admit to be true; to concede; to allow.
    [1913 Webster]
 
       I yield it just, said Adam, and submit. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To permit; to grant; as, to yield passage.
    [1913 Webster]
 
   6. To give a reward to; to bless. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Tend me to-night two hours, I ask no more,
       And the gods yield you for 't.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       God yield thee, and God thank ye.   --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {To yield the breath}, {To yield the breath up}, {To yield
   the ghost}, {To yield the ghost up}, {To yield up the ghost},
    or {To yield the life}, to die; to expire; -- similar to
    {To give up the ghost}.
    [1913 Webster]
 
       One calmly yields his willing breath. --Keble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yield \Yield\, v. i.
   1. To give up the contest; to submit; to surrender; to
    succumb.
    [1913 Webster]
 
       He saw the fainting Grecians yield.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To comply with; to assent; as, I yielded to his request.
    [1913 Webster]
 
   3. To give way; to cease opposition; to be no longer a
    hindrance or an obstacle; as, men readily yield to the
    current of opinion, or to customs; the door yielded.
    [1913 Webster]
 
       Will ye relent,
       And yield to mercy while 't is offered you? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give place, as inferior in rank or excellence; as, they
    will yield to us in nothing.
    [1913 Webster]
 
       Nay tell me first, in what more happy fields
       The thistle springs, to which the lily yields?
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yield \Yield\, n.
   Amount yielded; product; -- applied especially to products
   resulting from growth or cultivation. "A goodly yield of
   fruit doth bring." --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yield
   n 1: production of a certain amount [syn: {output}, {yield}]
   2: the income or profit arising from such transactions as the
     sale of land or other property; "the average return was about
     5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings}, {proceeds},
     {yield}, {payoff}]
   3: an amount of a product [syn: {yield}, {fruit}]
   4: the quantity of something (as a commodity) that is created
     (usually within a given period of time); "production was up
     in the second quarter" [syn: {output}, {yield}, {production}]
   v 1: be the cause or source of; "He gave me a lot of trouble";
      "Our meeting afforded much interesting information" [syn:
      {yield}, {give}, {afford}]
   2: end resistance, as under pressure or force; "The door yielded
     to repeated blows with a battering ram" [syn: {give way},
     {yield}]
   3: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render}, {yield},
     {return}, {give}, {generate}]
   4: give over; surrender or relinquish to the physical control of
     another [syn: {concede}, {yield}, {cede}, {grant}]
   5: give in, as to influence or pressure [syn: {yield}, {relent},
     {soften}] [ant: {remain firm}, {stand}]
   6: move in order to make room for someone for something; "The
     park gave way to a supermarket"; "`Move over,' he told the
     crowd" [syn: {move over}, {give way}, {give}, {ease up},
     {yield}]
   7: cause to happen or be responsible for; "His two singles gave
     the team the victory" [syn: {give}, {yield}]
   8: be willing to concede; "I grant you this much" [syn:
     {concede}, {yield}, {grant}]
   9: be fatally overwhelmed [syn: {succumb}, {yield}] [ant: {come
     through}, {make it}, {pull round}, {pull through}, {survive}]
   10: bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this
     savings certificate pay annually?" [syn: {yield}, {pay},
     {bear}]
   11: be flexible under stress of physical force; "This material
     doesn't give" [syn: {give}, {yield}]
   12: cease opposition; stop fighting
   13: consent reluctantly [syn: {yield}, {give in}, {succumb},
     {knuckle under}, {buckle under}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top