Search result for

ทำให้ตาย

(33 entries)
(0.0672 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ตาย-, *ทำให้ตาย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You guys find a death wound?พวกนายเห็นบาดแผลทำให้ตายไหม Seven Thirty-Seven (2009)
Is an extremely virulent form of syphilis.เป็นโรคซิฟิลิสขั้นรุนแรงในรูปแบบที่ทำให้ตายได้ The No-Brainer (2009)
It would cause a quicker death.มันจะทำให้ตายอย่างรวดเร็ว Amplification (2009)
The public cannot be allowed to get the idea that using a surrogate can be fatal.ผู้คนจะรู้ไม่ได้ว่าเซอร์โรเกททำให้ตายได้ Surrogates (2009)
He also worked as an instructor at the agency for a special martial art which is only known to be quite lethal.เขายังเป็นที่ที่ปรึกษาของหน่วยศิลปะป้องกันตัวแบบพิเศษที่รู้กันว่าทำให้ตายได้ The Man from Nowhere (2010)
Just as long as it's quick.ตราบใดที่มันทำให้ตายฉับพลัน.. Peleliu Hills (2010)
I basically have to cause death,ว่าง่ายๆ ทำให้ตาย Kill or Be Killed (2010)
Which means this kill is dead.ซึ่งคงหมายถึงการฆ่านี้ทำให้ตาย Practically Perfect (2010)
Ingesting 10 milliliters of it will cause permanent blindness, and as little as 30 is potentially fatal.กินเข้าไป 10 มิลลิลิตรของมันจะทำให้ตาบอดถาวร และเพียง 30 มิลลิลิตรทำให้ตายได้ Sense Memory (2011)
According to our intel, he is arranging the sale of a new nerve toxin which is extremely lethal and compact.ตามข่าวกรองของเรา เขากำลัง ทำการขายพิษทางประสาทตัวใหม่ ซึ่งมันทำให้ตายอย่างฉับพลัน Girl's Best Friend (2011)
He said not to make a habit of it, but one cortitisone shot won't kill me.หมอบอกว่าไม่ให้ทำอย่างนี้บ่อยๆ แต่แค่ยาเข็มเดียวไม่ทำให้ตายหรอก Second Chance at First Line (2011)
Well, the death blow in each case was in almost exactly the same spot.แผลที่ทำให้ตาย ในแต่ละศพ เกือบจะเป็นตำแหน่งเดียวกันเลย There's No Place Like Home (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry off[PHRV] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต, Syn. bear away, bear off, carry away
do someone to death[IDM] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย
despatch[VT] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, Syn. put to death, murder, kill
kill off[PHRV] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย
kill with[PHRV] ฆ่าด้วยวิธี, See also: ทำให้ตายด้วย
lay out[PHRV] ทำให้หมดสติ, See also: ทำให้ตาย, Syn. knock out
kill[VI] ทำให้ตาย, See also: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต, Syn. murder, assassinate
make away with[PHRV] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, Syn. bump off
polish of[PHRV] ฆ่า, See also: ทำให้ตาย, Syn. bump off
strike down[PHRV] ทำให้ป่วยหนัก, See also: ทำให้ตาย, Syn. lay low

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deathly(เดธ'ลี) adj. ทำให้ตาย,อันตรายถึงตาย,เกี่ยวกับการตาย. -adv. ในลักษณะของการตาย,อย่างยิ่ง,สุดเหวี่ยง, See also: deathliness n., Syn. deadly
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fell(เฟล) {felled,felling,fells} vt. อดีตกาลของfall,ทำให้ล้มลง,ชกล้ม,ตีล้ม,ยิงตก,ทำให้ตาย,ตัด,โค่น -n. จำนวนไม้โค่นลงในฤดูหนึ่ง., See also: fellness adj., Syn. level
kill(คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง), Syn. slay
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
malignant(มะลิก'เนินทฺ) adj. ร้าย,มีภัย,มีเจตนาร้าย,อันตรายมาก,ถึงตาย,มักทำให้ตายได้., See also: malignantly adv., Syn. spiteful,vile
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด,การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
virulent(เวอ'รูเลินทฺ) adj. มีพิษ,สามารถทำให้เกิดโรค,ทำให้ติดเชื้อได้สูง,ทำให้ตายได้,เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดอาการทางคลินิคเฉพาะอย่างหรือทั่วไป, Syn. harmful,noxious

English-Thai: Nontri Dictionary
fell(vt) โค่นลง,ตัดลง,ทำให้ล้มลง,ทำให้ตาย,ล้ม(ควาย,ช้าง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top