ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be loyal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be loyal-, *be loyal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't believe I have to be loyal to one side or the other.ผมไม่เชื่อว่าฉันจะต้องมีความภักดีต่อด้านใดด้านหนึ่งหรืออื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
We thought he would be loyal to the end.ก่อนใคร เราคิดว่าเขาจะภักดีไปจนจบ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Be loyal to me!ภักดีต่อฉัน TRON: Legacy (2010)
You love to argue all the time, pretending to be loyal ministers.พวกเจ้าชอบเถียงกันจริงๆนะ ตลอดเวลาที่ผ่านมา ต่างคนแสร้งทำเป็นจงรักภักดี 1911 (2011)
Well, it's not difficult to be loyal when you're on the winning team.ความจงรักภักดีทำได้ไม่ยากหรอก ถ้านายอยู่ในทัพที่เหนือกว่า The Hybrid (2011)
Don't think I don't understand loyalty just because I've got no-one left to be loyal to.อย่าคิดว่าข้าไม่เข้าใจในความจงรักภักดี A Servant of Two Masters (2011)
And who would you have me be loyal to?แล้วท่านจะให้ข้าซื่อสัตย์ต่อใคร Garden of Bones (2012)
We need people who will be loyal to us.เราต้องการคนที่ภักดีเราจริงๆ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
They'll be loyal to whoever's in power and that's you.พวกนั้นภักดีทุกคนที่มีอำนาจ ซึ่งคือคุณ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Look, Lynette may be loyal to her hairdresser, but she is single.นี่ แม้ว่าลินเน็ทจะจงรักภักดีกับ ช่างตัดผมของเธอก็ตาม แต่ว่าเขาโสดนะ What's the Good of Being Good (2012)
You're going to be loyal to your woman.เจ้าต้องภักดีต่อหญิงของเจ้า The Climb (2013)
So why do we continue to be loyal to her?งั้นทำไมเราต้องซื่อสัตย์กับเธอต่อล่ะ์ Out of the Frying Pan, Into the Inferno (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be loyalWe must be loyal to our principles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวามิภักดิ์(v) surrender, See also: be loyal, submit oneself, yield, give to someone, pledge / swear allegiance to, Thai Definition: ยอมตนหรือมอบตนอยู่ใต้อำนาจ, Notes: (สันสกฤต)
จงรัก(v) be loyal to, See also: be faithful, Syn. จงรักภักดี, ภักดี, Example: ฉันจะจงรักต่อคนที่รักฉันเท่านั้น ฉันจะไม่เฝ้าจงรักคนที่ไม่รักฉัน, Thai Definition: ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือ เลื่อมใสศรัทธาหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ภักดี(v) be loyal to, Syn. จงรักภักดี, จงรัก, Example: คนไทยภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน, Thai Definition: จงรักหรือซื่อสัตย์ต่อด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
จงรักภักดี(v) be loyal, See also: be faithful, Syn. ภักดี, จงรัก, สวามิภักดิ์, Example: ญาติผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 อย่างมาก, Thai Definition: ผูกใจรักด้วยความเคารพหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
สามิภักดิ์(v) be loyal to, See also: be faithful to, Syn. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, สวามิภักดิ์, Example: เพราะการถูกอบรมตนให้สามิภักดิ์กับสามีมาโดยตลอด ทำให้เธอไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายมีปากเสียง, Thai Definition: ซื่อตรงต่อผัวหรือนาย, จงรักในเจ้านาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จงรัก[jongrak] (v) EN: be loyal to ; be faithful  FR: être loyal
จงรักภักดี[jongrakphakdī] (v) EN: be loyal ; be faithful  FR: être loyal
ภักดี[phakdī] (v) EN: be loyal to  FR: être loyal (envers) ; faire preuve de loyauté

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top