ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstruct

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstruct-, *obstruct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstruct(vt) ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
obstruct(vt) ขัดขวาง, See also: ขัดขวางไม่ให้กระทำสำเร็จ, Syn. stop, hinder, impede, Ant. aid, assist, succor
obstruction(n) สิ่งกีดขวาง, Syn. bar, barrier
obstruction(n) การขัดขวาง, Syn. hindrance, blockage, Ant. encouragement
obstructive(adj) ซึ่งกีดขวาง, See also: ซึ่งกั้นขวาง, Syn. impeding, meddlesome
obstructively(adv) อย่างกีดขวาง, See also: อย่างคัดค้าน, อย่างเป็นอุปสรรค, Syn. adversely, oppositely
obstructionism(n) การขัดขวาง, See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น, Syn. filibuster
obstructionist(n) ผู้ขัดขวาง, See also: ผู้กีดขวาง, Syn. holdout, resister
obstructiveness(n) การกีดขวาง, See also: การคัดค้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstruct(อับสทรัคทฺ') vt. ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกั้น., See also: obstructer n. obstructor n. obstructivity n., Syn. choke, stop, shield, bar
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง, อุปสรรค, การขัดขวาง, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง, ผู้กีดขวาง, ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism

English-Thai: Nontri Dictionary
obstruct(vt) ขัดขวาง, ขวางกั้น, กีดขวาง
obstruction(n) การขัดขวาง, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค
obstructive(adj) ขัดขวาง, ขวาง, กีดขวาง, เป็นอุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstructed labourการคลอดขัดขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructing a police officerการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstructing justiceการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง, การกีดขวาง, การกีดกั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction of highwayการกีดขวางทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction to navigationการกีดขวางการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction, intestinalการอุดกั้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruction; emphraxisการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructive thrombusลิ่มเลือดอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
obstruction of justice(n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, looking back on your final year in office, do you feel you ever obstructed justice or were part of a conspiracy to cover up or obstruct justice?เอาล่ะ ลองมองย้อนกลับไปปีสุดท้าย ที่ท่านอยู่ในทำเนียบ ท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าเคย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด ปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม? Frost/Nixon (2008)
We must obstruct his plans at any cost.ถ้าท่านทำ Goemon (2009)
He's the private investigator one of you hired to wiretap and obstruct our investigation.นักสืบเอกชน ที่พวกคุณคนหนึ่งจ้า ดักฟังแล้วก็ขัดขวางการสืบสวน The Scarlet Letter (2009)
We're sworn to obstruct the prophecy of the dragon eclipse.เราสาบานว่าจะขัดขวางคำพยากรณ์ของคราสมังกร Your Highness (2011)
Obstruct both...ถูกปิดกั้นทั้งสองด้าน Foe (2011)
You went behind my back, conspired to obstruct justice.นายแอบทำลับหลังฉัน ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Judgment Day (2012)
Are you suggesting I obstruct a federal investigation?นี่คุณจะให้ฉันขัดขวาง การสืบสวนของทางการหรือคะ Many Happy Returns (2012)
As absurd as his claims are regarding this geomagnetism, we must obstruct him at every turn.การอ้างสิทธิอย่างไร้สาระของเขา รวมไปถึงพลังงานแม่เหล็กนี่ด้วย เราต้องขัดขวางเขาทุกวิถีทาง A Whiff of Sulfur (2013)
The hypertrophic thickening is asymmetric and clearly involves the inter-ventricular septum, which obstructs the cardiac outflow and prevents the blood from flowing freely between the aortic valve and into the aorta.กล้ามเนื้อหัวใจที่หนาไม่สมมาตร และเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นความบกพร่องของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง ซึ่งเป็นการขัดขวางการสูบฉีดของเลือดในหัวใจ A Whiff of Sulfur (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstructA fallen tree obstructed the road.
obstructA large pillar obstructs the view of the lake.
obstructA snowslide obstructed the road.
obstructIf you sleep on your back it's easier for your upper airway to be obstructed because your tongue, uvula, etc. slip towards the back of your throat.
obstructMy rusty Ford broke down, obstructing the intersection.
obstructOne of the visitors cried out to obstruct the proceedings.
obstructPass on, please, and do not obstruct the way.
obstructThe crowd obstructed the passage.
obstructThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
obstructThe road was obstructed by fallen trees.
obstructThe town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.
obstructThey obstructed our plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดกั้น(v) obstruct, See also: hinder, check, block, stop, impede, Syn. ห้าม, ขวาง, กีดกัน, ขัดขวาง, Example: ประชาชนถูกปิดกั้นทางเสรีภาพอย่างมาก
ถ่วงความเจริญ(adj) obstructive, Example: ความเกียจคร้านเป็นเครื่องถ่วงความเจริญ, Thai Definition: ที่กระทำการเพื่อไม่ให้มีความก้าวหน้า
หน่วงเหนี่ยว(v) delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai Definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
เป็นก้างขวางคอ(v) obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, hinder, be in the way, Example: เรื่องการขุดคุ้ยโครงการฉาวเอสดีเอชนี้เป็นก้างขวางคอประชาธิปัตย์อยู่ในเวลานี้, Thai Definition: คอยขัดขวางมิให้ทำการได้สะดวก, คอยขัดขวางให้ผู้อื่นเสียประโยชน์
ขัดขา(v) oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดแข้งขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: ถึงเขาจะเป็นใคร ดิฉันก็เอาผิดได้ และไม่เคยกลัวว่าจะไปขัดขาใคร
ขัดแข้งขัดขา(v) oppose, See also: obstruct, impede, hinder, Syn. ขัดขวาง, กีดกัน, ขัดขา, Ant. อนุญาต, ยอม, Example: กรณีที่ไปขัดแข้งขัดขากับบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดัง เป็นประเด็นที่เขาออกมาโต้แย้งเพื่อความบริสุทธิ์
กีด(v) obstruct, See also: impede, hinder, block, bar, prevent, retard, Syn. ขวาง, กั้น, Example: เราวางกับระเบิดตามแนวป่าไว้เพื่อกีดทางรุกข้าศึก
กีดกัน(v) obstruct, See also: keep from, block, bar, prevent, Syn. กั้น, กัน, ห้ามปราม, กีดกั้น, Example: กำแพงทางสังคมศีลธรรมและศาสนาได้กีดกันไม่ให้คนนึกคิดถึงกามารมณ์, Thai Definition: กันไม่ให้เป็นไปได้, กันไม่ให้สะดวก
กีดขวาง(v) obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai Definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ
ขัดขวาง(v) obstruct, See also: stop, impede, block, thwart, Syn. กีดขวาง, สกัดกั้น, ขวาง, Ant. ปล่อย, Example: เพื่อนๆ ช่วยกันขัดขวางผมไม่ให้ฆ่าตัวตาย, Thai Definition: ทำให้ไม่สะดวก, ทำให้ติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กั้นกาง[kankāng] (v) EN: obstruct ; forbid
การขัดขวาง[kān khatkhwāng] (n) EN: hindrance ; obstruction  FR: obstacle [ m ]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: obstruction of a police officer
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[kān khatkhwāng krabūankān yutitham] (n, exp) EN: obstruction of justice  FR: obstruction à la justice [ f ]
การกีดกัน[kān kītkān] (n) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation  FR: barrière [ f ]
การปิดล้อม[kān pitløm] (n) EN: blockade ; obstruction  FR: blocus [ m ]
กันท่า[kanthā] (v) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist  FR: faire de l'obstruction
เกะกะ[keka] (v) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way  FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OBSTRUCT
OBSTRUCTS
OBSTRUCTED
OBSTRUCTIVE
OBSTRUCTION
OBSTRUCTING
OBSTRUCTIONS
OBSTRUCTIONISM
OBSTRUCTIONIST
OBSTRUCTIONIST

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstruct
obstructs
obstructed
obstructing
obstruction
obstructive
obstructions
obstructively
obstructionism
obstructionist

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] obstruct; stop up #21,962 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] obstruct; stop up #40,319 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, / ] obstruct #43,228 [Add to Longdo]
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] obstruction in the intestine #120,704 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
妨害(P);妨碍;妨礙[ぼうがい, bougai] (n, vs, adj-no) disturbance; obstruction; hindrance; jamming; interference; (P) #4,667 [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] (n, vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P) #6,178 [Add to Longdo]
見通し(P);見透し;見通(io)[みとおし, mitooshi] (n) (1) unobstructed view; perspective; visibility; vista; (2) forecast; outlook; prospect; prediction; (3) insight; foresight; (P) #6,672 [Add to Longdo]
阻害(P);阻礙;阻碍[そがい, sogai] (n, vs, adj-no) obstruction; inhibition; (P) #7,788 [Add to Longdo]
妨げ[さまたげ, samatage] (n) obstruction; hindrance; (P) #11,465 [Add to Longdo]
妨げる[さまたげる, samatageru] (v1, vt) to disturb; to prevent; to obstruct; to hinder; (P) #15,912 [Add to Longdo]
オブストラクション[obusutorakushon] (n) obstruction [Add to Longdo]
害す[がいす, gaisu] (v5s, vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct [Add to Longdo]
害する[がいする, gaisuru] (vs-s, vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstruct \Ob*struct"\, v. t. [imp. & p. p. {Obstructed}; p. pr.
   & vb. n. {Obstructing}.] [L. obstructus, p. p. of obstruere
   to build up before or against, to obstruct; ob (see {Ob-}) +
   struere to pile up. See {Structure}.]
   [1913 Webster]
   1. To block up; to stop up or close, as a way or passage; to
    place an obstacle in, or fill with obstacles or
    impediments that prevent or hinder passing; as, to
    obstruct a street; to obstruct the channels of the body.
    [1913 Webster]
 
       'T is the obstructed paths of sound shall clear.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To be, or come, in the way of; to hinder from passing; to
    stop; to impede; to retard; as, the bar in the harbor
    obstructs the passage of ships; clouds obstruct the light
    of the sun; unwise rules obstruct legislation. "Th'
    impatience of obstructed love." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To bar; barricade; stop; arrest; check; interrupt; clog;
     choke; impede; retard; embarrass; oppose.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstruct
   v 1: hinder or prevent the progress or accomplishment of; "His
      brother blocked him at every turn" [syn: {obstruct},
      {blockade}, {block}, {hinder}, {stymie}, {stymy},
      {embarrass}]
   2: block passage through; "obstruct the path" [syn: {obstruct},
     {obturate}, {impede}, {occlude}, {jam}, {block}, {close up}]
     [ant: {disengage}, {free}]
   3: shut out from view or get in the way so as to hide from
     sight; "The thick curtain blocked the action on the stage";
     "The trees obstruct my view of the mountains" [syn:
     {obstruct}, {block}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top