ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทำให้ตกใจ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้ตกใจ-, *ทำให้ตกใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That thing with its claws in the air would scare the piss out of me.ฉันไม่ทราบเกี่ยวกับคุณ แต่สิ่ง หนึ่งที่ ด้วยกรงเล็บของมันอยู่ใน อากาศ จะทำให้ตกใจฉี่ออกจากฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
He's scared to death of them.เขาถูกทำให้ตกใจมากๆ เพราะมัน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Do me a favour, don't ever scare me like that again, or I'm gonna have to give you a nasty spanking, if I'm not being too subtle.เห็นแก่ผมเถอะนะ อย่าทำให้ตกใจแบบนี้อีก ไม่งั้นผมจะสะบึมคุณให้อานไปเลย คงไม่ได้พูดฟังยากนะ Bringing Down the House (2003)
And do you know what the shocking diagnosis was, Mandy?แล้วคุณรู้มั้ยว่ามันเป็นการวินิจฉัยโรค ที่ทำให้ตกใจกันมากเลย แมนดี้ Hope Springs (2003)
What is going on?อย่าทำให้ตกใจอย่างนี้ซิฮะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Sorry to startle you.ขอโทษที่ทำให้ตกใจ Four Brothers (2005)
Did I scare you?ฉันทำให้ตกใจเหรอ My Lovely Sam-Soon (2005)
Sorry if I surprised you.ขอโทษทีที่ทำให้ตกใจ The Messengers (2007)
I'm sorry. It wasn't intentional. I just got here.ผมขอโทษที่ทำให้ตกใจ ผมมานี่ Mine (2008)
Though a bald head is a bit of a shocker.คิดว่าหัวโล้นจะทำให้ตกใจกลัวเสียอีก Peekaboo (2009)
Got a few more neighbors to shock.มีบ้านหลังอื่นให้ทำให้ตกใจอีก Marry Me a Little (2009)
"Hmm, if this is the truth, then it would be a little scary.""หืม, ถ้านี่เป็นความจริง, มันจะทำให้ตกใจนิดหน่อย" Episode #1.2 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้ตกใจ[v.] (thamhai tokjai) EN: frighten   FR: effrayer ; faire peur ; alarmer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affright[VT] ทำให้ตกใจ
appal[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. dismay, shock, appall
appall[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. dismay, shock, appall
be struck dumb[IDM] ทำให้ประหลาดใจมาก, See also: ทำให้ตกใจมาก
dismay[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้กลัว, Syn. alarm, menace, Ant. calm, soothe
electrify[VT] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. stir, stun, thrill
frighten[VT] เขย่าขวัญ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว, Syn. scare, terrify
galvanize into[PHRV] กระตุ้นให้กระทำ, See also: ทำให้ตกใจเพื่อกระทำ
horrify[VT] ทำให้หวาดกลัว, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้ขยะแขยง, Syn. frighten, scare, terrify
make someone's hair curl[IDM] ทำให้ตกใจที่ได้เห็น ได้ยิน หรือลิ้มรส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt

English-Thai: Nontri Dictionary
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astound(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้งง
awe(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ตกใจ,ทำให้เกรงขาม,ทำให้หวาดหวั่น
dismay(vt) ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้ง,ทำให้ท้อใจ,ทำให้กลัว
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
horrify(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ขยะแขยง,ทำให้ตกใจ
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก

German-Thai: Longdo Dictionary
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top