ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soul

S OW1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soul-, *soul*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soul(n) วิญญาณ (ทางศาสนา), Syn. phantom, ghost, spirit
soul(n) ความคิด, See also: จิตใจ, Syn. intellect, thought, mind
soul(n) มนุษย์, See also: คน, Syn. human being, man, woman
soulful(adj) เต็มไปด้วยความรู้สึก, Syn. sensitive, eloquent
soulless(adj) ไร้วิญญาณ
soul kiss(n) การจูบแบบใช้ลิ้นพันกัน, Syn. French kiss
soul mate(n) คู่แท้, See also: คู่รัก
soul music(n) ดนตรีแนวป๊อบ
soul brother(n) นิโกร
soul-searching(n) การพิจารณาจิตวิญญาณของตน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soul(โซล) n. วิญญาณ, จิตวิญญาณ, พลังจิต, มนุษย์, บุคคล, ส่วนที่สำคัญ, แก่นสาร, แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร, เป็นลักษณะของนิโกร, คุ้นเคยกับนิโกร, เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit, basis, essence, person
soul brothern. ชาวนิโกร (ในอเมริกา)
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน
soul maten. คู่รัก, คนที่รักกันมาก
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ, ทำลายวิญญาณ, ทำลายหัวใจ
soulless(โซล'ลิส) adj. ไม่มีจิตวิญญาณ, ไม่มีจิตใจ, ไร้ความรู้สึก, ไร้ความปรานี, ชั่วช้า, See also: soullessness n.
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน

English-Thai: Nontri Dictionary
soul(n) จิตใจ, วิญญาณ, คน, บุคคล, แก่นสาร, แบบฉบับ
soulful(adj) เต็มไปด้วยอารมณ์, ดูดดื่ม, แสลงใจ
soulless(adj) ไม่รู้สึกผิดชอบ, ไม่มีวิญญาณ, ไม่ปรานี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soulวิญญาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
soul, worldวิญญาณโลก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soulวิญญาณ [TU Subject Heading]
Soul (Buddhism)วิญญาณ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Soul matesคู่แท้ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
soulmate(n) เนื้อคู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The soul of man has been given wings.จิตวิญญาณของมนุษย์ มันมีปีก The Great Dictator (1940)
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today. The Godfather (1972)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
I'm talking about the souls of mortal men and women... departed from this life!ผมกำลังปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องตาย ออกจากชีวิตนี้ The Blues Brothers (1980)
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
My home is nice and warm. One soul more or less...บ้านของฉันดีและอบอุ่น หนึ่งวิญญาณมากหรือน้อย... Idemo dalje (1982)
But your souls are in danger.แต่จิตวิญญาณของคุณกำลังตกอยู่ในอันตราย Clue (1985)
I've been working with the staff kids... on a cross between a Cuban rhythm and soul dancing.ผมปรึกษากับพวกเพื่อน ๆ พนักงานแล้ว... เราจะเต้นจังหวะคิวบา กับ โซลแดนซ์ Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soulA home without love is no more a home than a body without a soul is a man.
soulA home without love is not a home any more than a body without a soul is a man.
soulA man's body dies, but his soul is immortal.
soulA person's soul is immortal.
soulBrevity is the soul of wit.
soulCharms strike the sight, but merit wins the soul.
soulDo you think animals have souls?
soulGive yourself to your work body and soul.
soulHe gave body and soul to his job.
soulHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
soulHe is heart and soul a Democrat.
soulHe is the soul of honor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิญญาณ(n) soul, See also: spirit, Example: เจ้าหน้าที่นำร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล, Thai Definition: สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
อก(n) soul, See also: spirit, Syn. ใจ, จิตใจ, Example: ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ
อาตมัน(n) soul, See also: spirit, Example: อาตมันของคนเป็นส่วนหนึ่งที่อิสระจากร่างกาย และเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณอันยิ่งใหญ่, Thai Definition: อัตตา หรือดวงวิญญาณ ซึ่งศาสนาและปรัชญาฮินดูถือว่าเที่ยงแท้ถาวร, Notes: (สันสกฤต)
เจตภูต(n) spirit, See also: soul, ghost, phantom, Example: เขาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของเจตภูตและวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในที่ต่างๆ ว่ามีจริงหรือไม่, Thai Definition: วิญญาณที่สิงอยู่ในตัวคน กล่าวกันว่าออกจากร่างได้ในเวลานอนหลับ
ขวัญหาย(n) scared, See also: soul loss, startled, fearful, Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย, Example: ประชาชนทั่วไปต่างอกสั่นขวัญหายเมื่อทราบข่าวการปฏิวัติ
ดวงจิต(n) mind, See also: soul, Syn. จิตใจ, ดวงใจ, ใจ, Example: การทำสมาธิคือการรวบรวมดวงจิตให้มาอยู่ที่เดียวกัน, Count Unit: ดวง
ดวงวิญญาณ(n) soul, Syn. วิญญาณ, ภูตผี, พราย, ผี, Example: พิธีกราบไหว้ผู้ที่ล่วงลับต่อหน้าสุสานฝังศพเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษให้ช่วยมาปกป้องคุ้มครองภัย, Count Unit: ดวง
อนัตตา(adj) soulless, See also: non-self, Example: เรื่องอนัตตาเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ยาก, Thai Definition: ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน, Notes: (บาลี)
บุญทาย(adj) a match made in heaven, See also: soul mate, match, Thai Definition: ที่ควรเป็นเนื้อคู่กัน, ที่มีลักษณะน่าจะเป็นเนื้อคู่กัน
เพลงปลุกใจ(n) soul-stirring song, See also: arousing song, stirring song, Example: ต้นกำเนิดชื่อเหล้า แม่โขง อันเลื่องลือมีเค้าความคิดมาจากเพลงปลุกใจสองเพลงในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงคราม, Thai Definition: เพลงที่มีเนื้อหาเร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
ดวงจิต[dūangjit] (n) EN: mind ; soul  FR: âme [ f ] ; esprit [ m ]
ดวงวิญญาณ[dūang winyān] (n) EN: soul  FR: âme [ f ]
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [ f ] ; désordres [ mpl ] ; troubles [ mpl ] ; insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; soulèvement [ m ] ; grande confusion [ f ]
กบฏ[kabot] (n) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition  FR: insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; rébellion [ f ] ; soulèvement [ m ]
แก้[kaē] (v) EN: alleviate ; dispel  FR: calmer ; soulager ; dissiper ; guérir
แก้ปวด[kaē pūat] (v, exp) EN: alleviate pain  FR: soulager la douleur
การปฏิวัติ[kān patiwat] (n) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion  FR: révolte [ f ] ; révolution [ f ] ; insurrection [ f ] ; soulèvement [ m ] ; émeute [ f ]
เกือก[keūak] (n) EN: shoes ; footwear  FR: chaussure [ f ] ; soulier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOUL S OW1 L
SOULE S AW1 L
SOULS S OW1 L Z
SOULES S UW1 L Z
SOULFUL S OW1 L F AH0 L
SOULIER S UW1 L IY2 ER0
SOULJAH S OW1 L Y AA2
SOULLESS S OW1 L L AH0 S
SOULLIERE S UW1 L IY0 EH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soul (n) sˈoul (s ou1 l)
souls (n) sˈoulz (s ou1 l z)
soulful (j) sˈoulfəl (s ou1 l f @ l)
soulless (j) sˈoul-ləs (s ou1 l - l @ s)
soulfully (a) sˈoulfəliː (s ou1 l f @ l ii)
soullessly (a) sˈoul-ləsliː (s ou1 l - l @ s l ii)
soul-stirring (j) sˈoul-stɜːʳrɪŋ (s ou1 l - s t @@ r i ng)
soul-destroying (j) sˈoul-dɪstrɔɪɪŋ (s ou1 l - d i s t r oi i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵魂[líng hún, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄣˊ, / ] soul; spirit, #3,959 [Add to Longdo]
[hún, ㄏㄨㄣˊ, ] soul, #4,631 [Add to Longdo]
[pò, ㄆㄛˋ, ] soul, #22,605 [Add to Longdo]
魂魄[hún pò, ㄏㄨㄣˊ ㄆㄛˋ, ] soul, #28,657 [Add to Longdo]
一灵真性[yī líng zhēn xìng, ㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] soul; spirit [Add to Longdo]
天前配[tiān qián pèi, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄆㄟˋ, ] soul mates; before heaven match [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seele { f } | Seelen { pl } | mit ganzer Seele | jdm. aus der Seele sprechen | sich etw. von der Seele redensoul | souls | with all one's soul | to express exactly what sb. feels | to get sth. off one's chest [Add to Longdo]
Seelenfreund { m } | Seelenfreunde { pl }soul mate; soulmate | soul mates; soulmates [Add to Longdo]
Souleyetbaumsteiger { m } [ ornith. ]Streak-headed Woodcreeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na, adj-no, n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
サザンソウル[sazansouru] (n) southern soul [Add to Longdo]
ソール[so-ru] (n) (1) sole; (2) soul [Add to Longdo]
ソウル[souru] (n) (1) soul; (2) Seoul (in South Korea) [Add to Longdo]
ソウルジャズ[sourujazu] (n) soul jazz [Add to Longdo]
ソウルフード[sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food [Add to Longdo]
ソウルミュージック;ソールミュージック[sourumyu-jikku ; so-rumyu-jikku] (n) soul music [Add to Longdo]
リズミックソウル[rizumikkusouru] (n) rhythmic soul [Add to Longdo]
暗愚な人人;暗愚な人々[あんぐなひとびと, angunahitobito] (n) dark souls [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soul \Soul\ (s[=o]l), a.
   Sole. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soul \Soul\, v. i. [F. so[^u]ler to satiate. See {Soil} to
   feed.]
   To afford suitable sustenance. [Obs.] --Warner.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soul \Soul\, n. [OE. soule, saule, AS. s[=a]wel, s[=a]wl; akin
   to OFries. s?le, OS. s?ola, D. ziel, G. seele, OHG. s?la,
   s?ula, Icel. s[=a]la, Sw. sj[aum]l, Dan. siael, Goth.
   saiwala; of uncertain origin, perhaps akin to L. saeculum a
   lifetime, age (cf. {Secular}.)]
   1. The spiritual, rational, and immortal part in man; that
    part of man which enables him to think, and which renders
    him a subject of moral government; -- sometimes, in
    distinction from the higher nature, or spirit, of man, the
    so-called animal soul, that is, the seat of life, the
    sensitive affections and phantasy, exclusive of the
    voluntary and rational powers; -- sometimes, in
    distinction from the mind, the moral and emotional part of
    man's nature, the seat of feeling, in distinction from
    intellect; -- sometimes, the intellect only; the
    understanding; the seat of knowledge, as distinguished
    from feeling. In a more general sense, "an animating,
    separable, surviving entity, the vehicle of individual
    personal existence." --Tylor.
    [1913 Webster]
 
       The eyes of our souls only then begin to see, when
       our bodily eyes are closing.     --Law.
    [1913 Webster]
 
   2. The seat of real life or vitality; the source of action;
    the animating or essential part. "The hidden soul of
    harmony." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thou sun, of this great world both eye and soul.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The leader; the inspirer; the moving spirit; the heart;
    as, the soul of an enterprise; an able general is the soul
    of his army.
    [1913 Webster]
 
       He is the very soul of bounty!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Energy; courage; spirit; fervor; affection, or any other
    noble manifestation of the heart or moral nature; inherent
    power or goodness.
    [1913 Webster]
 
       That he wants algebra he must confess;
       But not a soul to give our arms success. --Young.
    [1913 Webster]
 
   5. A human being; a person; -- a familiar appellation,
    usually with a qualifying epithet; as, poor soul.
    [1913 Webster]
 
       As cold waters to a thirsty soul, so is good news
       from a far country.          --Prov. xxv.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       God forbid so many simple souls
       Should perish by the sword!      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now mistress Gilpin (careful soul).  --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   6. A pure or disembodied spirit.
    [1913 Webster]
 
       That to his only Son . . . every soul in heaven
       Shall bend the knee.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. A perceived shared community and awareness among
    African-Americans.
    [PJC]
 
   8. Soul music.
    [PJC]
 
   Note: Soul is used in the formation of numerous compounds,
      most of which are of obvious signification; as,
      soul-betraying, soul-consuming, soul-destroying,
      soul-distracting, soul-enfeebling, soul-exalting,
      soul-felt, soul-harrowing, soul-piercing,
      soul-quickening, soul-reviving, soul-stirring,
      soul-subduing, soul-withering, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Spirit; life; courage; fire; ardor.
     [1913 Webster]
 
   {Cure of souls}. See {Cure}, n., 2.
 
   {Soul bell}, the passing bell. --Bp. Hall.
 
   {Soul foot}. See {Soul scot}, below. [Obs.]
 
   {Soul scot} or
 
   {Soul shot}. [Soul + scot, or shot; cf. AS. s[=a]welsceat.]
    (O. Eccl. Law) A funeral duty paid in former times for a
    requiem for the soul. --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soul \Soul\ (s[=o]l), v. t.
   To indue with a soul; to furnish with a soul or mind. [Obs.]
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 soul \soul\ (s[=o]l), a.
   By or for African-Americans, or characteristic of their
   culture; as, soul music; soul newspapers; soul food.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soul
   n 1: the immaterial part of a person; the actuating cause of an
      individual life [syn: {soul}, {psyche}]
   2: a human being; "there was too much for one person to do"
     [syn: {person}, {individual}, {someone}, {somebody},
     {mortal}, {soul}]
   3: deep feeling or emotion [syn: {soul}, {soulfulness}]
   4: the human embodiment of something; "the soul of honor"
   5: a secular form of gospel that was a major Black musical genre
     in the 1960s and 1970s; "soul was politically significant
     during the Civil Rights movement"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top