Search result for

ปลดออก

(46 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลดออก-, *ปลดออก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลดออก[V] dismiss, See also: discharge, fire, remove, Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก, Example: เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง, Thai definition: โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลดออกน. โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมีผลให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ แต่ยังมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hmm. Good. He was upset about getting taken off the altar boys.อืม ก็ดี .เขาไม่พอใจที่ถูกปลดออกจากต่ำแหน่งเด็กช่วยพิธี Doubt (2008)
So, if he loses this time, Yoon Ji Hoo is dismissed from F4...ถ้าพวกเขาแพ้ จีฮู ก็จะถูกปลดออกจากกลุ่ม F4 Episode #1.8 (2009)
And for what I was accused of?โดนปลดออก ด้วยข้อหาแบบนั้น Pilot (2009)
So, Mr. Langanthal will thusly now be in charge of hydration services.ดังนั้นตอนนี้ นายแลงแกนธอล ถูกปลดออกจากตำแหน่ง Preggers (2009)
I'm locked out.ผมต้องปลดออก Fracture (2009)
The limiters are being removed!ลิมิตเตอร์ถูกปลดออกEvangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
To see the bonds of servitude lifted.ที่ได้เห็นพันธนาการถูกปลดออก Great and Unfortunate Things (2010)
- The Emma Karl.เดอะ เอลม่า คาร์ล - ปลดออกไปเลย Pilot (2010)
Transform my reflection, cast into affection lashes, lips and complexion.เปลี่ยนรูปสะท้อนของฉัน ปลดออกเป็นความรัก ขนตา ริมฝีปาก และผิวพรรณ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Nobody's getting laid off.ไม่มีใครได้รับการปลดออก The Beaver (2011)
You are hereby dismissed from your office.เจ้าจะถูกปลดออกจากตำแหน่ง Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
And I say, for your act of treason, you are relieved of your duties as Gatekeeper, and no longer citizen of Asgard.และข้าขอกล่าวว่า เจ้านั้นทำตัวเป็นพวกขายชาติ เจ้าโดนปลดออกจากตำแหน่ง นายทวาร และไม่ใช่พลเมืองของแอสการ์ดอีกต่อไป Thor (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลดออก[v. exp.] (plot øk) EN: dismiss ; discharge ; fire ; remove   FR: détacher ; décrocher

English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detach from[PHRV] ถอด, See also: ปลดออก
disburden of[PHRV] ปลดออกจากหน้าที่, See also: เป็นอิสระจากภาระหน้าที่
divest of[PHRV] ปลดออกจาก, See also: ถอดออกจาก
drum out of[PHRV] ปลดออกจาก (กองทัพ), See also: ตัดออกจาก (กลุ่ม)
dethrone[VT] ปลดอำนาจ, See also: ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. unseat, degrade, vanquish, Ant. preserve, maintain, uphold
discharge[VI] ปลดออก, See also: ปลดประจำการ, Syn. demobilize, separate
lever out[PHRV] ถอนออกมา, See also: ปลดออก
oust from[PHRV] ขับไล่, See also: ปลดออกจาก
release[VT] ปลดออกจากงาน, See also: ขับออก, ไล่ออก, Syn. dismiss, fire
relieve[VT] ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. dismiss, fire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
decommissionvt. ปลดออกจากประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
disband(ดิสแบนดฺ') v. เลิก,ทำให้สลาย,ปลดออกจากประจำการ,ทำให้กระจายออก, See also: disbandment n., Syn. break up,
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก,ปล่อย,ถอด, Syn. release,undo
unhorse(อันฮอร์ส') vt. ทำให้ตกจากม้า,ปลดออก,ขับออก, Syn. unseat,defeat
unmake(อันเมค') vt. ทำลาย,เพิกถอน,ยกเลิก,ล้ม,ล้าง,ปลดออก,เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง,ทำให้สูญเสีย., See also: unmaker n., Syn. destroy,annul,relese,undo
unpen(อันเพน') vt. ปลดออก,ปล่อย,ปล่อยตัว
unship(อันชิพ') vt.,vt. เอาลงจากเรือ,ขนลงจากเรือ,เอาออก,ปลดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
dethrone(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง,ขับออกจากบัลลังก์
dethronement(n) การปลดออกจากตำแหน่ง, การขับออกจากบัลลังก์
dismantle(vt) เปลื้อง,ถอดออก,ปลดออก,รื้อ
displacement(n) การย้ายที่,การกำจัด,การปลดออก,การไล่ออก,การแทนที่
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก
ravel(vi) คลาย,ปลดออก,ขาด
unhorse(vt) ทำให้ตกจากหลังม้า,ปลดออก,ขับออก
unlace(vt) แก้ออก,คลาย,ปลดออก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top