ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あ-, *あ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
安全衛生[あんぜんえいせい] health and safety

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
肖る[あやかる] (vi) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
肖る(oK)[あやかる] (vi) พลอยได้รับโชคไปด้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
まり[あまり, amari] (adj, adv) ไม่ค่อย
やふや[あやふや, ayafuya] (adj, adv) ไม่ชัดเจน, คลุมเครือ
アテネ[あてね, atene] (n) กรุงเอเธนส์
アンケート[あんけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม
アンジャベル[あんじゃべる, anjaberu] (n) ดอกคาร์เนชั่น
[あに, ani] (n) พี่ชาย(ตัวเอง), See also: お兄さん
厚い[あつい, atsui] (adj) หนา
[あじ, aji] (n) รสชาติ
味見[あじみ, ajimi] (n) การชิม (อาหาร)
[あね, ane] (n) พี่สาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
新た(な)[あらた(な), arata ( na )] (adj) ใหม่, สด, See also: S. 新しい、新~, A. 古い、旧~
[あかつき, akatsuki] (n) รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ยามเช้า (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น), See also: S. 夜明け, A. 黄昏
いこ[あいこ, aiko] เสมอกัน (ส่วนมากใช้กับเด็กๆ)
アルバイト[あるばいと, arubaito] (n) งานพิเศษ, งานนอกเวลา
朝日新聞[あさひしんぶん, asahishinbun] (n, name, org, uniq) ชื่อของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น
暗殺[あんさつ, ansatsu] การลอบสังหาร
荒い[あらい, arai] หยาบ หยาบคาย รุนแรง
愛国党[あいこくとう, aikokutou] (n) พรรคไทยรักไทย
[あらし, arashi] พายุหมุน
暗黙[あんもく, anmoku] (n, adj, adv) โดยปริยาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] TH: เงินดาวน์มัดจำ  EN: down payment
争う[あらそう, arasou] TH: แข่งขัน  EN: to compete
争う[あらそう, arasou] TH: โต้เถียง  EN: to dispute
味わう[あじわう, ajiwau] TH: ลิ้มรส  EN: to taste
上げる[あげる, ageru] TH: ยกให้  EN: to give
上げる[あげる, ageru] TH: ยกขึ้น
上げる[あげる, ageru] TH: ทำให้ดีขึ้น
揚げる[あげる, ageru] TH: ชักขึ้น  EN: to lift
なた[あなた, anata] TH: คุณ  EN: you
暴く[あばく, abaku] TH: แฉโพย  EN: to disclose

Japanese-English: EDICT Dictionary
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) #550 [Add to Longdo]
県;縣(oK)[あがた, agata] (n) (1) territory (pre-Taika #40 [Add to Longdo]
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) #106 [Add to Longdo]
新しい(P);新らしい(io)[あたらしい, atarashii] (adj-i) new; novel; fresh; recent; latest; up-to-date; modern; (P) #198 [Add to Longdo]
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest #295 [Add to Longdo]
東;吾妻;吾嬬[あずま;あづま(ok), azuma ; aduma (ok)] (n) (1) (arch) east; (2) eastern Japan; (3) (abbr) (See 東琴) six-stringed Japanese zither; (4) (吾妻, 吾嬬 only) my spouse #408 [Add to Longdo]
荒らし[あらし, arashi] (n) (1) (Internet) troll; (n-suf) (2) raising havoc; laying waste; disturber #600 [Add to Longdo]
新た[あらた, arata] (adj-na, n) (1) new; fresh; novel; (adv) (2) newly; freshly; re-; (P) #621 [Add to Longdo]
文;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes #636 [Add to Longdo]
曖昧(P);い昧[あいまい, aimai] (adj-na, n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) { math;comp } fuzzy; (P) #668 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are crazy.なたは狂ってる。
Anything new?何かった?
Be all smiles.喜色満面でる。
You're still green.若いな
Oh! how awful!、何て恐ろしい。
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の真理がる。
"I saw her five days ago", he said.「5日前に彼女にった」と彼は言った。
'Ah' is an interjection.」は感嘆詞だ。
He's a nice guy - that's unanimous.いつはいい奴だ」と皆が異口同音に言う。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.っぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。
"Where is your house?" "It is over there."なたの家はどこですか」「それは向こうです」
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.なたの願い事は本当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello.[JP] れにどうぞ Tikhiy Don II (1958)
- Yeah.[JP] - Detour (1945)
No.[JP] Taxi Driver (1976)
as if because standing alone in a wide-open field though I may not mean to tears come overflowing that wind it might blow but we were the ones who'd never change we said those two hearts who did that are gone and will never come back[CN] の素晴らしい愛をもう一度 讓那個無比美好的愛再次回來吧 Love & Pop (1998)
This boy...[JP] の子は... The Graduate (1967)
Too much time has passed by amarinimo toki wa sugite shimatta ...to lament that we were deeply in love.[CN] 100)\1aH50\K20 }まりにも時は過ぎてしまった My Funny Valentine (1998)
Amarinimo toki wa sugitte shimatta Lament that we were deeply in love[CN] 100)\1aH50\K20 }まりにも時は過ぎてしまった Jupiter Jazz: Part 1 (1998)
oh for that wondrous love again oh for that splendid love once more[CN] の素晴らしい愛をもう一度 讓那個無比美好的愛再次回來吧 Love & Pop (1998)
Mister love pop." The dream of Yoshi'i Hiromi the night of July 19, 1997:[CN] の素晴らしい愛をもう一度 讓那個無比美好的愛再次回來吧 Love & Pop (1998)
- Oh, yeah.[JP] - Kansas City Confidential (1952)
"P.s. You're the only one I'll tell f-ball's real name to:[CN] の素晴らしい愛をもう一度 讓那個無比美好的愛再次回來吧 Love & Pop (1998)
Okay.[JP] Straw Dogs (1971)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
いまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
いまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
いまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
いまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
げられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
て先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
て先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
の人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
上げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
上ル[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] -geben [Add to Longdo]
争う[あらそう, arasou] (sich) streiten, um_etwas_kaempfen [Add to Longdo]
[あ, a] UNTERGEORDNET, UNTER-, NEBEN-;, ASIEN [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] Epigone [Add to Longdo]
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
亜鉛[あえん, aen] -Zink [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top