ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

それ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -それ-, *それ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
それ[それで, sorede] เพราะอย่างนั้น, ด้วยสาเหตุนั้น
それ[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
それ故に[それゆえに, soreyueni] ดังนั้น เพราะฉะนั้น
それなり[それなり, sorenari] นับแต่นั้น ตามสภาพ(ของสิ่งนั้น)
それ[それ, sore, sore , sore] (n ) นั่น, สิ่งนั้น (สิ่งของที่อยู่ใก้ตัวผู้ฟัง)
それから[それから, sorekara, sorekara , sorekara] หลักจากนั้น, ต่อจากนั้น
それにしても[sorenishitemo] แต่กระนั้น
それを考慮に入れて[それをこうりょに入れて, sorewokouryoni ire te] (exp ) เมื่อคิดดูแล้ว......, เมื่อพิจารณาดูแล้ว......

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ[, sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) [Add to Longdo]
それからというもの[, sorekaratoiumono] (exp) after that (a substantive change occurred) [Add to Longdo]
それ[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
それすら[, soresura] (n) even that [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P) [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is a book.それは本です。
Turn it off.それ消して。
Off it went.それは出ていった。
Is it fine gold?それは純金。
"Where is your house?" "It is over there."「あなたの家はどこですか」「それは向こうです」
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたの本はどこですか」「それらは机の上です」
"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."「あなたはそれを終えましたか」「それどころか、今始めたところです」
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕事が気に入っていると思います」「いやそれどころか、嫌いです」
"When did you buy it?" "Let's see. I bought it last week."「いつそれを買ったの」「ええと、先週でした」
"Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."「おわったの」「それどころかまだ始めていないよ」
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes![JA] それから Tower Heist (2011)
But that's all right too.[CN] 200)}それでいいけど Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (2007)
What?[JA] それで? Live for Life (1967)
So...[JA] それで... No Más (2010)
It is.[JA] それ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
And?[JA] それで? Bound (2009)
And...[JA] それで... Scylla (2008)
What is it?[JA] それは? Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
So...[JA] それ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Next Elfen Lied, Episode Four.[CN] 250)}それじゃいやだって Elfen Lied (2004)
The village would go unnoticed[CN] それと分かじ 野辺(のべ)の里 Harmful Insect (2001)
bummer.[JA] それは残念 The Getaway (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top