ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหยียบย่ำ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยียบย่ำ-, *เหยียบย่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียบย่ำ[ADV] disparagingly, See also: insultingly, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เธอไม่เคยให้กำลังใจผมเลย มีแต่พูดจาเหยียบย่ำให้ผมช้ำใจ, Thai definition: อย่างแสดงอาการดูหมิ่น
เหยียบย่ำ[V] disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai definition: แสดงอาการดูหมิ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยียบย่ำก. ละเมิดให้เสียหาย, ย่ำยีด้วยความดูถูก เช่น อย่าเหยียบย่ำคนจน.
เหยียบย่ำน. เอกสารซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้จับจองที่ดินว่างเปล่า มีเงื่อนไขให้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น เรียกว่า ใบเหยียบยํ่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The rest is the mess you leave as you pass through.นอกนั้นคุณเหยียบย่ำผ่านไป Heat (1995)
My eyes have seen the glory... of the trampling at the zoo.ดวงตาของฉันมองเห็นความสำเร็จ... ของการเหยียบย่ำลงบนสวนสัตว์ American History X (1998)
How dare you trample upon this sacred ceremony?เจ้ากล้าดียังไง ถึงมาเหยียบย่ำสถานที่สักการะ และทำลายพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้ Mulan 2: The Final War (2004)
What kind of move is that?นั่นมันจะเหยียบย่ำอะไรกันขนาดนั้น? Kung Fu Hustle (2004)
Can'twejustdokegstands?ผมไม่อยากให้มันเหยียบย่ำเรา American Pie Presents: Band Camp (2005)
Weren't you the weed who won't give up no matter how many times people step on you?มาคิโนะเธอเป็นต้นหญ้าที่ไม่เคยยอมแพ้ แม้ว่าจะมีคนมากมายเหยียบย่ำเธอไม่ใช่เหรอ? Boys Over Flowers (2005)
I ought to stomp your ass, pointing this thing at me.ฉันควรจะเหยียบย่ำก้นของคุณ,\การชี้สิ่งนี้ที่ฉัน. Black Snake Moan (2006)
Boy, you so green you couldn't stomp a baby duck.เด็ก, คุณดังนั้นสีเขียว\คุณไม่สามารถเหยียบย่ำเป็ดเล็ก Black Snake Moan (2006)
Listen, when vertebrate is locked in a small place they would tease... those weaker onesฟังนะ พอสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกขังอยู่ในที่แคบๆรวมกัน มันจะเหยียบย่ำรังแก... ตัวที่อ่อนแอกว่า One Missed Call Final (2006)
Those who peck others wouldn't know they will be pecked too.บางคนที่กำลังเหยียบย่ำคนอื่นอยู่ ก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกข่มเหงอยู่เหมือนกัน One Missed Call Final (2006)
Walk all over me!มาเหยียบย่ำฉันได้! Go Your Own Way (2008)
Undermining years of all my hard work.เหยียบย่ำแรงงานที่ผมทำมาเป็นปี Easy as Pie (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invade[VT] เหยียบย่ำ, See also: ยุ่มย่าม, ย่ำยี, Syn. infest, overrun, permeate
trample[VI] กระทืบ, See also: เหยียบย่ำ
walk on[PHRV] เหยียบย่ำ, See also: ทับถม, Syn. step on, trample on, tread on, walk over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
re-tread(รีเทรด') vt.,vi. เหยียบย่ำอีก,ย่ำอีก,ย่ำกลับ,เดินกลับ,เดินบนเส้นทางเดิม
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
unbeaten(อันบีท'เทิน) adj. ไม่เคยแพ้,ไม่เคยถูกตี,ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ
well-trod(den) (เวลทรอด'เดิน) adj. ใช้จนเก่า,ใช้จนคร่ำครึ,มีคนเหยียบย่ำมามากแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม
untrod(adj) ไม่ถูกเหยียบย่ำ,ไม่ถูกทำลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top