Search result for

เหยียบย่ำ

(29 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยียบย่ำ-, *เหยียบย่ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียบย่ำ[ADV] disparagingly, See also: insultingly, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เธอไม่เคยให้กำลังใจผมเลย มีแต่พูดจาเหยียบย่ำให้ผมช้ำใจ, Thai definition: อย่างแสดงอาการดูหมิ่น
เหยียบย่ำ[V] disparage, See also: run someone down, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ดูถูกดูหมิ่น, Ant. ให้กำลังใจ, Example: เขาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ที่เคยภักดีต่อเขา, Thai definition: แสดงอาการดูหมิ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยียบย่ำก. ละเมิดให้เสียหาย, ย่ำยีด้วยความดูถูก เช่น อย่าเหยียบย่ำคนจน.
เหยียบย่ำน. เอกสารซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้จับจองที่ดินว่างเปล่า มีเงื่อนไขให้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น เรียกว่า ใบเหยียบยํ่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}but I didn't want to tread on your turf.แต่ฉันไม่อยากเหยียบย่ำ เหมือนนิสัยอันธพาลของคุณ Dying Changes Everything (2008)
Insanity is being shit on, beat down, coasting through life in a miserable existence when you have a caged lion locked inside and a key to release it.นายเสียสติที่ยอมโดนดูถูก เหยียบย่ำ เรื่อยเปื่อยกับชีวิตน่าสมเพช ทั้งที่มีสิงห์ร้ายแฝงอยู่ในร่าง Wanted (2008)
Wasn't long after you left that the Telmarines invaded.หลังจากที่พวกมันมาไม่นาน, พวกเทลมารีอัสเหยียบย่ำทุกอย่าง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
While your husband is out crushing the third worldในขณะที่สามีของเธอกำลังออกไป เหยียบย่ำประเทศที่กำลังพัฒนา Home Is the Place (2009)
But I am a fan of not stepping on them when I'm at John Derian.แต่ฉันก็เป็นคนบ้าคลั่งเรื่องของการไม่เหยียบย่ำ พวกเค้า เมื่อฉันอยู่ที่ จอห์น เดเรี่ยน The Debarted (2009)
The thracian tribe who dared invade macedonia.เชื้อชาติ เธรสเซียน ที่บังอาจเหยียบย่ำ เมเซโดเนีย Great and Unfortunate Things (2010)
You would trample our right To self-determination.ท่านเหยียบย่ำสิทธิของเรา ในการตัดสินใจด้วยตัวเอง Duchess of Mandalore (2010)
They'd be more inclined To speak up when the republic Tramples on their rights.พวกเขาอาจจะมีปากมีเสียงมากขึ้น เมื่อสาธารณรัฐเหยียบย่ำสิทธิของพวกเขาอยู่ Duchess of Mandalore (2010)
And get stepped on every once in a whileที่แม้บางครั้งจะถูกเหยียบย่ำ Beginner Pottery (2010)
Until finally they dropped down and became one with the dust through which they trudged.จนในที่สุด หมดลมหายใจ แล้วกลายเป็นฝุ่นที่พวกเขาเหยียบย่ำ The Einstein Approximation (2010)
Seo Hye-Rim trampling the presidential wreath issue.โชเฮริมเหยียบย่ำพวงหรีดของท่านประธานธิบดี Dae Mul (2010)
You know when I crush someone, I'm the style to crush them well.เวลาฉันคิดจะเหยียบย่ำใคร ฉันก็จะเหยียบให้เต็มแรง Episode #1.4 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invade[VT] เหยียบย่ำ, See also: ยุ่มย่าม, ย่ำยี, Syn. infest, overrun, permeate
trample[VI] กระทืบ, See also: เหยียบย่ำ
walk on[PHRV] เหยียบย่ำ, See also: ทับถม, Syn. step on, trample on, tread on, walk over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
re-tread(รีเทรด') vt.,vi. เหยียบย่ำอีก,ย่ำอีก,ย่ำกลับ,เดินกลับ,เดินบนเส้นทางเดิม
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
unbeaten(อันบีท'เทิน) adj. ไม่เคยแพ้,ไม่เคยถูกตี,ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ
well-trod(den) (เวลทรอด'เดิน) adj. ใช้จนเก่า,ใช้จนคร่ำครึ,มีคนเหยียบย่ำมามากแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม
untrod(adj) ไม่ถูกเหยียบย่ำ,ไม่ถูกทำลาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top