ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delay

D IH0 L EY1   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delay-, *delay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delay[N] ความชักช้า, See also: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา, Syn. deferral, pause, postponement, abeyance
delay[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้ช้า, ทำให้หยุดยั้ง, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
delay[VI] ล่าช้า, See also: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delay(ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลา,ถ่วงเวลา,เสียเวลา, Syn. defer

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delayหน่วงเนิ่น, ล่าช้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delay๑. ประวิง, หน่วง๒. การประวิง, การหน่วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delay lineสายหน่วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delay unitหน่วยหน่วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delayed firingการปล่อยกระแสหน่วง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
delayed non-beatระบบหน่วงกันสะดุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
delayed onsetการเริ่มต้นล่าช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delayed reflexรีเฟล็กซ์ล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delayed symptomอาการเกิดล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delayed-unionการติดกันช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delayลดระยะเวลา [การแพทย์]
Delayedเกิดขึ้นช้าๆ,ระยะหลัง,เกิดขึ้นช้า [การแพทย์]
Delayed neutronsดีเลย์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสในช่วงเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีภายหลังการเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส ดีเลย์นิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้มีไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการออกแบบและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู prompt neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Delayed Typeชนิดเกิดล่า,ชนิดเกิดช้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All it can do is delay it for a while.มันทำได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้น The Princess Bride (1987)
At midnight, I will order the guard changed... and will delay the replacements for ten minutes.เปลี่ยนยามเที่ยงคืน ข้าจะชะลอไว้สิบนาที The Man in the Iron Mask (1998)
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
I want to tell you my story Delay your deathผมจะเล่าเรื่องของผมให้นายฟัง อย่าเพิ่งตายล่ะ Oldboy (2003)
But only because I don't want to delay us further by having to shoot you.คุณกำลังจะทำบ้าอะไรเนี่ย Yankee White (2003)
NCIS had no right to use a local coroner to delay your departure.นี่คือคำสั่ง นั่นเครื่องบินของเรา ทุกอย่างไม่ว่าเป็นหรือตายต้องอยู่ในความดูแลของตำรวจลับ Yankee White (2003)
-Every minute we delay costs lives.-ยิ่งนานออกไปคนยิ่งตายมากขึ้น The Day After Tomorrow (2004)
No more delays now, goddammit.เราดีเลย์ไม่ได้แล้วนะ ให้ตายสิ! The Great Raid (2005)
- We'll delay 24 hours.- เราจะดีเลย์ให้ 24 ชั่วโมงละกัน The Great Raid (2005)
We got to delay the shoot.จ่ายมาซะดีๆ King Kong (2005)
Paul, a delay in funding?พอล เรื่องงบยังไม่ได้เหรอ Gridiron Gang (2006)
We've had too many costly delays already.สงสัยเราคงจะเยอะจัด แล้วนี่มันก็สายแล้ว American Duos (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delayA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
delayA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
delayA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
delayAfter several delays, the plane finally left.
delayAn accident delayed us for half an hour.
delayA rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.
delayA thick fog delayed our flight.
delayBob got impatient at his wife's delay.
delayDon't delay on this errand.
delayDo your homework without delay.
delayEvery reporter sent his stories with the least possible delay.
delayFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื้อเวลา[V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
คลาดเวลา[V] delay, Ant. ตรงเวลา, Example: ผมคลาดเวลาไปหน่อยเดียวเอง น่าจะรอกันหน่อย, Thai definition: ไปช้ากว่าเวลาที่กำหนดนัด
หน่วง[V] delay, See also: retard, bog down, detain, hinder, hold back, impede, hold up, slow up, Syn. ถ่วง, เหนี่ยว, ดึง, รั้ง, Example: พม่าพยายามหน่วงเวลามิให้ไทยเข้าโจมตีในขณะพม่ายังกังวลศึกด้านอื่น โดยการส่งทูตมาเจริญพระราชไมตรี, Thai definition: ดึงไว้แต่น้อยๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
หน่วงเวลา[V] delay, See also: put off, postpone, Syn. ถ่วงเวลา, Example: การเปลี่ยนความเร็วของคีย์บอร์ดมีจุดประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราเร็วของการกดคีย์บอร์ดซ้ำ และหน่วงเวลาก่อนที่จะส่งค่าการกดคีย์ซ้ำในครั้งแรกออกไป, Thai definition: ทำให้ช้าลง
ผัดวันประกันพรุ่ง[V] postpone, See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend, Example: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า, Notes: (สำนวน)
ผลัด[V] delay, See also: postpone, defer, put off, Syn. เลื่อน, ผัด, ผัดวันประกันพรุ่ง, Example: เขาผลัดค่าเช่าห้องมาเดือนหนึ่งแล้ว, Thai definition: เลื่อนเวลาทำสิ่งต่างๆ ออกไป
ผ่อนผัน[V] delay, See also: extend a limit, Example: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ, Thai definition: ยืดเวลา
ผัด[V] postpone, See also: delay, put off, defer, Syn. เลื่อน, หน่วงเวลา, ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: เขาผัดให้พวกหนังสือพิมพ์ไปพบเขาพรุ่งนี้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาไป
ถลากไถล[ADV] delayingly, See also: indirectly, absentmindedly, loiteringly, Example: เขาพูดจาถลากไถลเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่อยู่กับร่องกับรอย (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ไม่ได้[v. exp.] (chakchā mai dāi) EN: brook no delay   
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ดีเลย์[X] (dīlē) EN: delay   
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai chakchā) EN: immediately ; without delay   FR: sans tarder ; sans délai
เจือน้ำ[v. exp.] (jeūa nām) FR: diluer ; délayer
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การค้างชำระ[] (kān khāng chamra) EN: default in payment ; delay in payment   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELAY D IH0 L EY1
DELAYS D IH0 L EY1 Z
DELAYED D IH0 L EY1 D
DELAYING D IH0 L EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delay (v) dˈɪlˈɛɪ (d i1 l ei1)
delays (v) dˈɪlˈɛɪz (d i1 l ei1 z)
delayed (v) dˈɪlˈɛɪd (d i1 l ei1 d)
delaying (v) dˈɪlˈɛɪɪŋ (d i1 l ei1 i ng)
delayed-action (n) dˈɪlɛɪd-ˈækʃən (d i1 l ei d - a1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耽误[dān wu, ㄉㄢ ㄨ˙, / ] delay; hold-up; to waste time; to interfere with, #9,356 [Add to Longdo]
延误[yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙, / ] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay, #11,561 [Add to Longdo]
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, / ] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite, #72,514 [Add to Longdo]
延发[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, / ] delayed action [Add to Longdo]
拖延战术[tuō yán zhàn shù, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] delaying tactics; deliberate procrastination [Add to Longdo]
缓发中子[huǎn fā zhōng zǐ, ㄏㄨㄢˇ ㄈㄚ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, / ] delayed neutron [Add to Longdo]
迟发性损伤[chí fā xìng sǔn shāng, ㄔˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] delayed lesion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzögerungseinheit {f}delay unit [Add to Longdo]
Verzögerungsglied {n} (Zeit)delay element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
ずれ込む[ずれこむ, zurekomu] (v5m,vi) to drag on; to be delayed [Add to Longdo]
オンラインディレイド処理システム[オンラインディレイドしょりシステム, onraindeireido shori shisutemu] (n) {comp} online delayed time system [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] (n) {comp} rotational delay; search time [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] (n) {comp} switching delay [Add to Longdo]
セルフタイマー[, serufutaima-] (n) self-timer; delayed-action (shutter release) [Add to Longdo]
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (n) {comp} (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] (n) {comp} cell delay variation; CDV [Add to Longdo]
ディレードスチール[, deire-dosuchi-ru] (n) delayed steal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay [Add to Longdo]
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
回転待ち時間[かいてんまちじかん, kaitenmachijikan] rotational delay time, search time [Add to Longdo]
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery [Add to Longdo]
遅延[ちえん, chien] delay, latency [Add to Longdo]
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delay \De*lay"\, n.; pl. {Delays}. [F. d['e]lai, fr. OF. deleer
   to delay, or fr. L. dilatum, which, though really from a
   different root, is used in Latin only as a p. p. neut. of
   differre to carry apart, defer, delay. See {Tolerate}, and
   cf. {Differ}, {Delay}, v.]
   A putting off or deferring; procrastination; lingering
   inactivity; stop; detention; hindrance.
   [1913 Webster]
 
      Without any delay, on the morrow I sat on the judgment
      seat.                  --Acts xxv.
                          17.
   [1913 Webster]
 
      The government ought to be settled without the delay of
      a day.                  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delay \De*lay"\, v. i.
   To move slowly; to stop for a time; to linger; to tarry.
   [1913 Webster]
 
      There seem to be certain bounds to the quickness and
      slowness of the succession of those ideas, . . . beyond
      which they can neither delay nor hasten. --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delay \De*lay"\, v. t. [imp. & p. p. {Delayed}; p. pr. & vb. n.
   {Delaying}.] [OF. deleer, delaier, fr. the noun d['e]lai, or
   directly fr. L. dilatare to enlarge, dilate, in LL., to put
   off. See {Delay}, n., and cf. {Delate}, 1st {Defer},
   {Dilate}.]
   1. To put off; to defer; to procrastinate; to prolong the
    time of or before.
    [1913 Webster]
 
       My lord delayeth his coming.     --Matt. xxiv.
                          48.
    [1913 Webster]
 
   2. To retard; to stop, detain, or hinder, for a time; to
    retard the motion, or time of arrival, of; as, the mail is
    delayed by a heavy fall of snow.
    [1913 Webster]
 
       Thyrsis! whose artful strains have oft delayed
       The huddling brook to hear his madrigal. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To allay; to temper. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The watery showers delay the raging wind. --Surrey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delay
   n 1: time during which some action is awaited; "instant replay
      caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
      [syn: {delay}, {hold}, {time lag}, {postponement}, {wait}]
   2: the act of delaying; inactivity resulting in something being
     put off until a later time [syn: {delay}, {holdup}]
   v 1: cause to be slowed down or delayed; "Traffic was delayed by
      the bad weather"; "she delayed the work that she didn't
      want to perform" [syn: {delay}, {detain}, {hold up}] [ant:
      {hurry}, {rush}]
   2: act later than planned, scheduled, or required; "Don't delay
     your application to graduate school or else it won't be
     considered"
   3: stop or halt; "Please stay the bloodshed!" [syn: {stay},
     {detain}, {delay}]
   4: slow the growth or development of; "The brain damage will
     retard the child's language development" [syn: {check},
     {retard}, {delay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top