Search result for

klees

(753 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -klees-, *klees*, klee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา klees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *klees*)
Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
utvikle (modal verb ) พัฒนา (utvikle, utvikler, utviklet, har utviklet)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ankle[N] ข้อเท้า, Syn. anklebone, joint, tarsus, talus
ankle[VI] เดิน (คำสแลง), Syn. walk
anklet[N] สิ่งที่สวมรอบข้อเท้า
buckle[N] หัวเข็มขัด
buckle[VT] ทำให้แน่นด้วยวัสดุคล้ายหัวเข็มขัด, Syn. fasten
buckle[VI] ทำให้โค้งงอ, Syn. bend
buckle[VT] ทำให้โค้งหรืองอ
buckle[VI] รัดเข็มขัด
buckle[VI] ยอม
buckle[VI] พังทลาย
cackle[VI] หัวเราะเสียงดังแหลม, Syn. cluck, gabble
cockle[N] หอยแครง
fickle[ADJ] แปรปรวน, See also: ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งขึ้นๆ ลงๆ, Syn. capricious, whimsical, inconstant, Ant. predictable, constant
hackle[N] ขนยาวรอบคอไก่หรือนก, See also: สร้อยคอไก่
hackle[VT] หวี, See also: ทำให้เรียบ
hackle[VI] ตัดอย่างหยาบ, See also: เฉือนอย่างหยาบๆ
hackle[VT] ตัดอย่างหยาบ, See also: เฉือนอย่างหยาบๆ
heckle[VT] รบกวนคนที่กำสังพูดอยู่ด้วยการตะโกน, Syn. annoy, interject, interrupt
klempt[SL] หิว
klepto[SL] โรคจิตประเภทหนึ่งที่อยากขโมยของ
mickle[ADJ] มาก, See also: ยิ่งใหญ่
pickle[N] ของดอง, See also: อาหารดอง, ผักดอง
pickle[N] สถานการณ์ยุ่งยาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: สภาวะลำบาก, Syn. impasse, plight
pickle[N] น้ำเกลือสำหรับดองของ, Syn. solution, formaldehyde solution
pickle[N] สารละลายสำหรับจุ่มโลหะเพื่อขจัดคราบออกไซด์
pickle[VT] ดอง, See also: หมัก, แช่เกลือ
rankle[VT] ทำให้คับแค้นใจ, See also: ทำให้เจ็บแสบ, Syn. aggravate, embitter
rankle[VI] คับแค้นใจ, See also: เจ็บแสบ, Syn. anger, pain
sickle[N] เคียว, Syn. crescent, hook, machete
sickle[N] กลุ่มดาวรูปเคียวในกลุ่มดาวลีโอ
suckle[VI] ให้ดูดนมจากอก, See also: ดูดนมจากอก, Syn. breastfeed
suckle[VT] เลี้ยงดู, See also: บำรุงเลี้ยง, Syn. foster, nourish, sustain
tackle[SL] อวัยวะเพศชาย
tackle[N] การยื้อยุด/หยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในฟุตบอลหรือฮ็อกกี้, See also: การฉุด, การหยุด, การตะครุบตัว, Syn. challenge
tackle[N] อุปกรณ์กีฬา (โดยเฉพาะในการตกปลาหรือ ไต่เขา), See also: อุปกรณ์ตกปลา (กว้าน, ลูกรอก ฯลฯ), เครื่องมือตกปลา, Syn. equipment, apparatus, tools, trappings
tackle[N] เฟืองและสายระโยงระยางของเรือ, See also: รอกตะขอสำหรับยกของหรือใช้ดึงใบเรือ
tackle[N] ผู้กำกับเส้น, See also: กรรมการกำกับเส้น
tackle[VT] จัดการแก้ปัญหา, See also: จัดการ, รับมือ, ควบคุม, Syn. deal with, undertake
tackle[VT] เข้าแย่งลูก, See also: แย่งหรือหยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในการเตะฟุตบอล, Syn. confront, challenge, grab, intercept, stop
tickle[VT] ทำให้จั๊กจี้, Syn. caress, vellicate, titillate
tickle[VI] รู้สึกคัน, Syn. caress, vellicate, titillate
tickle[VT] ทำให้คัน, See also: ทำให้รู้สึกคัน
tickle[VT] ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ขบขัน, ทำให้ขัน, Syn. amuse, please
tickle[N] การจั๊กจี้, See also: การทำให้รู้สึกจั๊กจี้
tickle[N] ความรู้สึกคัน, See also: ความรู้สึกจั๊กจี้
tinkle[VI] สั่นกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง, Syn. tink
tinkle[VT] สั่นกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง, Syn. tink
tinkle[VI] การปัสสาวะ (คำไม่เป็นทางการ)
tinkle[N] เสียงกระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊ง
tinkle[N] การปัสสาวะ (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ankle(แอง' เกิล) n. ข้อเท้า,ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า
ankle boneตาตุ่ม = talus
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
besprinkle(บิสพริง'เคิล) {besprinkled,besprinkling,besprinkles} vt. พรมหรือโรยไปทั่ว
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
bookletn. หนังสือเล่มเล็ก ๆ
brickle(บริค'เคิล) adj. เปราะ., See also: brickleness n. ความเปราะ.
brooklet(บรูค'ลิท) n. ลำธารเล็ก
buckle(บัค'เคิล) n. หัวเข็มขัด,กระดุม vt. กลัดแน่น,รัดแน่น,ติดแน่น vt. รัดเข็มขัด,ติดกระดุม,งอ,โค้ง,ยอม,ยอมจำนน, Syn. clip
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
chuckle {chuckledvi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
chuckles}vi.,n. (การ) หัวเราะเบา ๆ ,หัวเราะกับตัวเอง,แอบหัวเราะ,ร้องเสียงกระต๊าก (ไก่)
cockle(คอค'เคิล) {cockled,cockling,cockles} n. หอยแครง,หอย2ฝา,เปลือกหอย,เรือบดเล็กของเรือใหญ่,เรือเล็ก ๆ -Phr. (cockles of one's heart) ส่วนลึกของหัวใจ,ความรู้สึกที่แท้จริง. vi. หด,ย่น,เหี่ยว vt. ทำให้เหี่ยว,ทำให้หด,
cockle boatn. เรื่อบดเล็ก ๆ ของเรือใหญ่
cockle hatn. หมวกที่ประดับด้วยเปลือกหอย
cockleshelln. เปลือกหอยแครง
crackle(แครค'เดิล) {crackled,crackling,crackles} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) ปะทุ,มีเสียงดังเปรี้ยง (โครม,ตูมตาม) ,เป็นรอยแตกละเอียดผิวหน้า,ร่างแหของรอยแตกละเอียด,เครื่องเคลือบ, Syn. crack,snap
crackleware(แครค'เคิลแวร์) n. เครื่องเคลือบ ceramics., Syn. crackle
crinkle(คริง'เคิล) {crinkled,crinkling,crinkles} vt.,vi. (ทำให้) ย่น,เป็นคลื่น,หยิก,เกิดเสียงกริ๊ง ๆ n. ลอน,คลื่น,สิ่งที่เป็นลอนหรือหยิก, Syn. twist,wrinkle,twirl,crackle ###A. smooth
darkle(ดาร์ค'เคิล) vi. มืด,กลายเป็นมืด,หลบเข้าซ่อนในที่มืด
decklen. กรอบที่ใช้ทำแม่แบบในการผลิตกระดาษ,สายกรอบดังกล่าว, Syn. deckel
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
fickle(ฟิค'เคิล) adj.เปลี่ยนแปลงได้,เอาแน่ไม่ได้,เหลาะแหละ,แล้วแต่อารมณ์,หลายใจ., See also: fickleness n., Syn. unstable
freckle(เฟรค'เคิล) {freckled,freckling,freckles} n. กระ,จุดด่าง vt.,vi. ทำให้เป็นกระ,ทำให้ตกกระ,เป็นกระ
gracklen. นกหางยาวตระกูลหนึ่ง
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก,สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์,ความโกรธ. อารมณ์ร้าย,หวี,vt. ใส่สร้อยคอให้,หวี,ตัดอย่างหยาบ,เฉือนอย่างหยาบ ๆ
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
jacklegadj. ไม่ชำนาญ,ไม่มีคุณธรรม
kinkle(คิง'เคิล) n. ปมเล็ก,ขมวดเล็ก
kleptomania(เคลพทะเม'เนีย) n. โรคจิตที่ชอบขโมย.
knuckle(นัค'เคิล) n.ข้อนิ้วมือ,มะเหงก,ข้อเท้าสัตว์,ส่วนที่ยื่นหัวกลมของข้อที่ v. งอนิ้วมือ,มะเหงก
knucklebone(นัค'เคิลโบน) n. กระดูกข้อนิ้วมือ
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
mickle(มิค'เคิล) adj. ใหญ่,โต,มาก
parbucklen. เชื่อกดึง,ชือกโยง,vt. ดึงขึ้นหรือลง
pickle(พิค'เคิล) n.ของดอง,ความยุ่งยาก,ความลำบาก vi. ดอง,แช่เกลือ แช่ในกรด,ใส่น้ำยา, See also: pickler n.
pickled(พิค'เคิลดฺ) adj. ดอง,แช่เกลือ,เมา
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม,ของแหลม,ขนเม่น,เดือยแหลม,ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ ,ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter
reckless(เรค'ลิส) adj. ไม่สนใจ,ไม่ไตร่ตรอง,ใจร้อน,สะเพร่า,ไม่ยั้งคิด,ไม่ระวัง,บุ่มบ่าม., See also: recklessly adv. recklessness n.
shackle(แชค'เคิล) n. กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน,ห่วงกุญแจ,ห่วง,เครื่องพันธนาการ,การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,สายโซ่สมอเรือ,สายยู,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่โซ่ตรวน,กีดขวาง,ผูกมัด., See also: shackler n.
sickle(ซิค'เคิล) n. เคียว
sparkle(สพาร์ค'เคิล) n.,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ประกายไฟ,แสงแวววับ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว,ความมีชีวิตชีวา, Syn. glisten,glitter,flash,twinkle
speckle(สเพค'เคิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) จุด,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,รอยเปื้อน,รอยด่าง, See also: speckledness n., Syn. speak
sprinkle(สพริง'เคิล) vt.,vi.,n. (การ) พรม,โปรย,โรย,หว่าน, (ฝน) ลงประปราย,ฉีดให้เปียก.,สิ่งที่ใช้พรม (โรย,โปรย) ,การหว่าน,ฝนที่ลงประปราย,จำนวนเล็กน้อย
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก
tackle(แทค'เคิล) n. กว้าน,การจับคนที่พาลูกวิ่งในกีฬารักบี้. vt. จัดการ แก้ปัญหา,รับมือ,เล่นงาน,จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้., See also: tackler n., Syn. try, undertake

English-Thai: Nontri Dictionary
ankle(n) ข้อเท้า
anklebone(n) ตาตุ่ม
anklet(n) กำไลข้อเท้า
besprinkle(vt) โรยไปทั่ว,พรม,ประพรม
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ
buckle(n) ขอ,หัวเข็มขัด,ห่วง,กระดุม
buckle(vt) งอ,โค้ง,คาด(พุง),ผูก(อาน),ติด(กระดุม),รัด(เข็มขัด)
buckler(n) โล่กลมเล็ก
cackle(n) เสียงร้องของไก่
cackle(vi) เสียงกระต๊าก
chuckle(n) การหัวเราะหึๆ,การอมยิ้ม
chuckle(vi) หัวเราะหึๆ,หัวเราะเบาๆ
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ
cockle(vi) งอ,หด,ย่น
crackle(n) ของแตก,รอยแตก,เสียงประทุ,เครื่องเคลือบ
crackle(vi) ประทุ,มีเสียงแตก,มีเสียงดัง
crinkle(vt) ทำให้เป็นลอน,ทำให้เป็นคลื่น,ทำให้หยิก
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
freckle(n) จุด,กระ
freckle(vi) เป็นจุด,ตกกระ
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
honeysuckle(n) ต้นสายน้ำผึ้ง
knuckle(n) ข้อนิ้ว,ข้อเท้าสัตว์,มะเหงก,ข้อต่อ,สนับมือ
luckless(adj) อับโชค,ไม่มีโชค,ซวย,โชคไม่ดี
mickle(adj) ใหญ่,โต,มาก
mickle(n) จำนวนมาก
pickle(n) ของดอง,ผักดอง,น้ำสำหรับดอง
pickle(vt) ดอง,แช่เกลือ
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม
prickle(vi) ถูกหนามตำ,แทงด้วยหนาม
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
reckless(adj) ชะล่าใจ,สุรุ่ยสุร่าย,เสี่ยง,ไม่ยั้งคิด,บุ่มบ่าม
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม
shackle(n) กุญแจมือ,ตรวน,ห่วง,สายยู,โซ่
shackle(vt) ล่ามโซ่,ใส่กุญแจมือ,กีดขวาง,ผูกมัด
sickle(n) เคียว
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
sparkle(vi) ส่องแสงแวววับ,เป็นประกาย,เดือดเป็นฟอง
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
speckle(vt) มีมลทิน,มีจุด,แต้ม,ทำให้ด่างพร้อย
sprinkle(n) การพรม,จำนวนน้อย,การโปรย,การหว่าน,ฝนโปรยปราย
sprinkle(vt) โปรย,พรม,ตกปรอยๆ,โรย,หว่าน
stickle(vi) ยืนกราน,คัดค้าน
suckle(vi) ดูดนม
suckle(vt) ให้ดูดนม,ให้กินนม,เลี้ยงดู
tackle(n) เครื่องใช้,รอกยกของ,เครื่องขันกว้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
packless valveวาล์วไร้วัสดุอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflex, ankleรีเฟล็กซ์ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, Achilles; jerk, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rale; crackleเสียงแซมหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reverse Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reckless drivingการขับรถโดยประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recklessnessความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suckleดูดนม [มีความหมายเหมือนกับ suck ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
speckled spleenม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scrotal tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sulcated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shackle; spring shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring shackle; shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sprinkler insuranceการประกันภัยหัวกระจายน้ำดับเพลิง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swivel pin; king pin; knuckle pinสลักล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
steering knuckle; knuckleหัวต่อแกนล้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spleen, speckledม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Arbuckle orogenyการก่อเทือกเขาอาร์บักเกิล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Achilles jerk; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthrokleisis; arthroclisis๑. ข้อยึดติด [มีความหมายเหมือนกับ ankylosis]๒. การตรึงข้อ [มีความหมายเหมือนกับ arthrodesia; arthrodesis และ syndesis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle๑. ตาตุ่ม๒. ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ joint, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle clonusข้อเท้ากระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jerk; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jointข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ ankle ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle reflexรีเฟล็กซ์ข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, Achilles; jerk, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthroclisis; arthrokleisis๑. ข้อยึดติด [มีความหมายเหมือนกับ ankylosis]๒. การตรึงข้อ [มีความหมายเหมือนกับ arthrodesia; arthrodesis และ syndesis ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
joint, ankleข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ ankle ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, Achilles; jerk, ankleการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerk, ankle; jerk, Achillesการกระตุกเหตุเคาะเอ็นร้อยหวาย [มีความหมายเหมือนกับ reflex, ankle] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bookletอนุสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brass knuckleสนับมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crackle; raleเสียงแซมหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crackle glazeการเคลือบราน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cerebriform tongue; lingua plicata; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clonus, ankleข้อเท้ากระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crocodile tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
driving, dangerous and reckless; dangerous and reckless drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grooved tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fissured tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tinkleเสียงกังวานใส (ที่ตรวจได้) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, grooved; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, plicated; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, scrotal; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, sulcated; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, wrinkled; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcatedลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anklets (Ornaments)กำไลข้อเท้า [TU Subject Heading]
Klebsiellaเคล็บซิลลา [TU Subject Heading]
Klebsiella pneumoniaeเคล็บซิลลา นิวโมเนีย [TU Subject Heading]
Pickled foodsอาหารดอง [TU Subject Heading]
Picklesของดอง [TU Subject Heading]
Anemia, Sickle Cellโรคเม็ดเลือดแดงผิดปกติ, ซิคเคิลเซลล์อนีเมีย, โรคโลหิตจางจากซึกเกิลเซลล์, ซิคเคิลเซลแอนนีเมีย, โรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างเหมือน, เลือดจางซิกเคิลเซลล์, โลหิตจางชนิดซิคเคิลเซลล์, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Ankleตาตุ่ม, ข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Clonusข้อเท้ากระตุก [การแพทย์]
Ankle Dislocationข้อเท้าหลุด [การแพทย์]
Ankle Edema, Severeข้อเท้าบวมมาก [การแพทย์]
Ankle Foot Painปวดข้อเท้าและเท้า [การแพทย์]
Ankle Jerkการกระตุกของข้อเท้า, การกระตุกของเอ็นร้อยหวายจากการเคาะ, รีเฟล็กซข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Jointข้อเท้า [การแพทย์]
Ankle Joint Properข้อเท้าแท้ๆ [การแพทย์]
Ankle Painปวดข้อเท้า [การแพทย์]
Arthrokleisisข้อติดแข็งจากโรค [การแพทย์]
Cells, Sickleเซลล์รูปเคียว,เซลล์รูปเคียว [การแพทย์]
Foot with Ankle Jointเท้าเทียมแบบที่มีข้อ [การแพทย์]
Foot, Solid-Ankle Cushion-Heelเท้ายางเทียมสำหรับผู้ป่วยที่ตัดขาเหนือข่า [การแพทย์]
Freckle, Hutchinsonตกกระแบบฮัทชินสัน [การแพทย์]
Frecklesกระ,ฝ้า,ตกกระ [การแพทย์]
sprinkler irrigationsprinkler irrigation, ชลประทานฉีดฝอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Klebsiellaเคล็บซิเอลลา; เคลบซิเอลลา, เชื้อ; เคลบซิเอลลา [การแพทย์]
Klebsiella Granulomatisเชื้อเคลบซิลลาแกรนูโลมาตีส [การแพทย์]
Klebsiella Infectionsเคลบซิเอลลา, การติดเชื้อ [การแพทย์]
Klebsiella Pneumoniaeเคลบซิเอลลา, ปนิวโมเนีย [การแพทย์]
Kleptomaniaบ้าหยิบฉวยสมบัติของผู้อื่น, เคล็ปโตแมเนีย, ความต้องการจะขโมยโดยไม่สามารถบังคับใจได้ [การแพทย์]
Knuckleข้อต่อโคนกระดูกนิ้ว [การแพทย์]
Motion, Foot and Ankleการเคลื่อนไหวของเท้า [การแพทย์]
Mouth Wrinkleการทำปากขยุกขยิก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
buckle down (vi) ทุ่มเท
Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae)เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ปกติอยู่ในลำไส้ของคนและในอุจจาระ. แบคทีเรียเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายเมื่อพวกมันอยู่ในลำไส้ของคุณ. แต่ถ้าพวกมันแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายของคน, พวกเขาสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรง. ความเสี่ยงจะสูงขึ้นถ้าคุณป่วย.
Sickle cell diseaseกลุ่มของความผิดปกติที่มีผลต่อฮีโมโกลโมเลกุลในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ให้ออกซิเจนไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย คนที่มีความผิดปกตินี้มีโมเลกุลของโมโกลเศร้าที่เรียกว่าฮีโมโกล S ซึ่งสามารถบิดเบือนเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเคียวหรือเสี้ยว, รูปร่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She had a blue dress.Sie hatte ein blaues Kleid. On Dangerous Ground (1951)
- Small world.- Die Welt ist klein. A Place in the Sun (1951)
We lived on a farm, a small one.Wir lebten auf einer Farm, einer kleinen. A Place in the Sun (1951)
That's your birthday. I was planning on our little party.Da hast du Geburtstag, an dem Tag hatte ich eine kleine Feier geplant. A Place in the Sun (1951)
Medical bills, clothes.Arztrechnungen, Kleidungsstücke... A Place in the Sun (1951)
I'd like to live in a little house, just big enough for the two of us.Mir ist ein kleines Haus lieber, gerade groß genug für uns beide. A Place in the Sun (1951)
It's the little things in life that count.Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die zählen. A Place in the Sun (1951)
It's a small town.Das ist eine Kleinstadt. A Place in the Sun (1951)
Height 5'10", hair dark, complexion fair, build light.Dunkle Haare, helle Haut, mittlere Statur. A Place in the Sun (1951)
Death is a little thing.Der Tod ist eine Kleinigkeit. A Place in the Sun (1951)
That little slave from Spain Petronius told me about I'll let her sit on mine.Die kleine spanische Sklavin, von der Petronius erzählte, die darf auf meinen sitzen. Quo Vadis (1951)
Is your little barbarian entirely in sympathy with your plan?Ist deine kleine Barbarin mit dem Plan ganz einverstanden? Quo Vadis (1951)
Put a dress on an olive stump and my poor, untutored nephew would call it beautiful.Häng ein Kleid um einen Olivenstamm, und mein armer ungebildeter Neffe sagt, er wäre hübsch. Quo Vadis (1951)
The small, empty command.Den kleinen sinnlosen Befehl. Quo Vadis (1951)
An open display of force will only bury your little hostage deeper in the nest.Offene Gewalt wird deine kleine Geisel nur tiefer im Nest verschwinden lassen. Quo Vadis (1951)
A small weapon in advance, perhaps?Eine kleine Waffe im Voraus, vielleicht? Quo Vadis (1951)
It's only a small cut in the scalp, but they always bleed the most.Ist nur ein kleiner Schnitt in der Kopfhaut, das blutet immer stark. Quo Vadis (1951)
My son, your love for Lygia, great and beautiful as you feel it is small compared with your love for all mankind.Mein Sohn, deine Liebe zu Lygia, so groß und schön du sie empfindest, ist klein im Vergleich zur Liebe zu allen Menschen. Quo Vadis (1951)
Other than a glare of distaste I've been given no details concerning your sudden renunciation of your little Christian hostage.Außer einem angewiderten Blick erfuhr ich nichts über deinen plötzlichen Verzicht auf deine kleine christliche Geisel. Quo Vadis (1951)
Even your little song is sad with its note of death.Sogar dein kleines Lied ist traurig mit seiner Todesahnung. Quo Vadis (1951)
I know about your little Christian hostage vanishing.Ich weiß vom Verschwinden deiner kleinen christlichen Geisel. Quo Vadis (1951)
I should like Vinicius and his little flower held in reserve.Vinicius und seine kleine Blume sollen noch etwas warten. Quo Vadis (1951)
You seem sad and restless, my little black friend.Du wirkst traurig und unruhig, mein kleiner schwarzer Freund. Quo Vadis (1951)
Make one little mistake, and you just lose everything.Ein kleiner Fehler, und schon ist alles am Ende. Santa Fe (1951)
You've put him on the spot.Du hast ihn in die Klemme gebracht. Santa Fe (1951)
I'm patting another man on the back when I should be telling you what a remarkably clever fellow I am.Ich lobe einen anderen über den grünen Klee... und dabei sollte ich dir erzählen, was für ein toller Bursche ich selbst bin. Santa Fe (1951)
Because I fell in love. You fell in love.- Ihr kleiner gelähmter Sohn, wie heißt er? A Christmas Carol (1951)
I'm just going to swallow this and I'll be tortured for the rest of my life by a legion of hob goblins, all of my own creation.Die kleinste Magenverstimmung macht sie zu Betrügern. A Christmas Carol (1951)
Oh, so you hate progress and money too, do you?Kleine Kaufleute sind heute doch schon historische Figuren, wir zählen nicht mehr. A Christmas Carol (1951)
He ain't likely to take cold without 'em, I daresay. Ha ha ha ha! He didn't die of anything catching, did he?Oh Tim, mein kleiner Tim! A Christmas Carol (1951)
10 shillings a week, here! You're sure, you don't want to see a doctor?Kleiner Mann, Augenblick mal! A Christmas Carol (1951)
Come back in less than five minutes and I'll give you half a crown! Heh heh heh!Der Truthahn ist genau so groß, wie der kleine Tim. A Christmas Carol (1951)
Now I want you to meet the little sweetheart of the South.Jetzt möchte ich Ihnen unser kleines Schätzchen aus dem Süden vorstellen. Show Boat (1951)
Every exciting thing you've ever dreamed about.Jede aufregende Kleinigkeit, die Sie sich gewünscht haben. Show Boat (1951)
And sometimes, his eyes are like a little boy's.Und manchmal erinnern mich seine Augen an einen kleinen Jungen. Show Boat (1951)
Little girl, you are safe with me I can protect what's mineKleines Mädchen, ich pass auf dich auf Ich kann dich beschützen Show Boat (1951)
I am a sturdy maple tree And you're my clinging vineIch bin der starke Ahornbaum Und du meine kleine Rebe Show Boat (1951)
- Even though I reek of the fleshpots even though I cannot kiss the hem of your gown.- Obwohl ich nach Straßendreck rieche, kann ich nicht den Saum lhre Kleides küssen. Show Boat (1951)
This fancy queen in her green-felt dress.Diese mondäne Königin in ihrem grünen Filzkleid. Show Boat (1951)
Look, Julie, Jake wants to see this dress...Ok, Julie, Jake will dich in dem Kleid sehen. Show Boat (1951)
Bring the dress.Mit dem Kleid. Show Boat (1951)
Julie, dear, you've got to try this dress on.Julie, Liebling, du musst das Kleid anprobieren. Show Boat (1951)
Leave word where we can reach you, honey.Lass uns wissen, wo wir dich erreichen können, Kleines. Show Boat (1951)
- Why, that trampy little...- Warum, diese kleine... Show Boat (1951)
A little maidenEin kleines Mädchen Show Boat (1951)
Climbed an old man 's kneeKletterte einem alten Mann aufs Knie Show Boat (1951)
And what name do we put down for the little lady?Und wie soll die kleine Lady heißen? Show Boat (1951)
Just a little misunderstanding.Ein kleines Missverständnis. Show Boat (1951)
You'll have to change into civilian clothes.Sie werden Zivilkleidung anziehen müssen. Sirocco (1951)
You can always get new clothes.Neue Kleider kriegst du immer. Sirocco (1951)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kleBring me the Kleenex.
kleHe chuckled at the comics.
kleBe run in for reckless driving.
kleThis booklet is free of charge.
kleThe sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.
kleWe tried to restrain him from his reckless action.
kleBecause of my recklessness, I have been playing a losing game since childhood.
kleYou're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.
kleWe sprinkle salt for purification.
kleI'm tickled pink about winning 10000 at the races!
kleI ironed out the wrinkles in my pants.
kleHis slacks are all wrinkled.
kleThe reckless girl climbed the tree regardless of danger.
kleHe was wearing a long black coat that reached almost to his ankles.
kleBuckle down and get to work. Do you think we're on a Sunday picnic here?
kleHis bitter words still rankle in my mind.
kleA trickle of blood ran down his neck.
kleIf I tried to wear shoes with heels that high I'd sprain my ankle.
kleThe knight is not so much brave as reckless.
kleHe had his license taken away because of reckless driving.
kleMany a mickle makes a muckle. [Proverb]
kleThe boy was always reckless of danger.
kleHe sprained his ankle.
kleIt began to sprinkle.
kleMiss Klein gives a test every Friday.
kle"You've sprained your ankle and can't walk can you?" "No, I'm fine! I can move forward at a crawl!"
kleThe starts twinkled above her...
kleThe whole world needs to tackle the problem of climate change together.
kle"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.
kleShe is always critical of reckless drivers.
kleTo begin with, we must tackle the problem.
kleReckless driving will lead to an accident.
kleI slipped and twisted my ankle.
kleIt's the law: always buckle your safety belt in cars and airplanes.
kleThere was a happy twinkle in her eyes.
kleHe fell, twisting his ankle.
kleTears trickled down her cheeks.
kleHe gets a kick out of reckless driving.
kleDr. Klein recommended you to me.
kleHis death was owing to his reckless driving.
kleIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
kleThe stars twinkled.
kleShe sprinkled some scent on her dress.
kleThe police ascribed the automobile accident to reckless driving.
kleThe reckless men froze to death during their expedition to the Antarctic.
kleHe courted disaster by reckless driving.
kleI tripped on a stone, twisting my ankle.
kleThe icy road sparkled in the sunlight.
kleShe starts to get a few wrinkles around her eyes.
kleMan is as fickle as autumn weather. [Proverb]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยับยู่ยี่[ADJ] wrinkled, See also: crinkled, Ant. เรียบ, Example: อนุชาเป็นเด็กดีที่ไม่เอาไหนที่สุดคนหนึ่ง ไม่สนใจการเรียน สวมเสื้อผ้าอับๆ ยับยู่ยี่ ผมเผ้าหรือก็ไม่เคยเจอหวีเลย, Thai definition: ย่นเป็นรอยทั่วไปหมด (มักใช้แก่ของบางและอ่อน อย่างผ้าหรือกระดาษ)
เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า[N] sprinkler, Syn. เครื่องพ่นน้ำสนาม
หัวเข็มขัด[N] buckle, Example: ตามระเบียบการแต่งกายห้ามขีดเขียนหรือติดสิ่งใดบนหัวเข็มขัด, Thai definition: ส่วนที่ยึดติดกันได้ของเข็มขัด
โรย[V] sprinkle, See also: scatter, Syn. โปรย, พรม
เสก[V] sprinkle holy water on the bride and groom at a wedding, See also: pour sacred water on the hands of the married couple, Example: ประธานในพิธีจะเสกก่อนแล้วญาติผู้ใหญ่ถึงจะเสกได้, Thai definition: รดน้ำในพิธีมงคล
ระยับ[ADJ] shine, See also: glitter, twinkle, sparkle, brilliant, Syn. แพรวพราว, พราวแพรว, ระยิบ, ระยิบระยับ, Example: ตาของเขาเป็นประกายวับๆ ราวดวงดาวระยับในคืนเดือนมืด, Thai definition: ลักษณะที่มีประกายขึ้นมาแล้วหายไปสลับกัน
ย้อย[V] drop, See also: trickle down, drip, stream down, Syn. ไหล, Example: เลือดยังไหลอาบใบหน้าย้อยเป็นสายลงมา, Thai definition: ไหลเป็นทางยืดลงมา
ยับ[V] be crumpled, See also: be wrinkled, be creased, be rumpled, Syn. ย่น, ยู่ยี่, เป็นรอย, Ant. เรียบ, Example: เสื้อกระโปรงดิฉันยับหมด, Thai definition: อาการซึ่งแสดงความเสียหายมาก หรือเสียรูปจนถึงช้ำชอก พังทลาย ป่นปี้ ปู้ยี่ปู้ยำ ยู่ยี่ เป็นต้น
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่
สนับมือ[N] knuckle-duster, See also: brass knuckles, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องสวมมือทำเป็นรูปเหมือนแหวน 4 วงติดกันสำหรับสวมนิ้วมือเวลาชก
สมุด[N] book, See also: workbook, notebook, exercise book, booklet, Example: ผู้วิจัยควรมีสมุดเล่มเล็กๆ ติดตัวเป็นประจำ เพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่พบเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการวิจัย, Count unit: เล่ม, Thai definition: กระดาษที่ทำเป็นเล่ม
สาด[V] splash, See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle, Syn. ซัด, Example: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง, Thai definition: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง
หงิก[V] be crinkled, See also: be bent, be distorted, be crooked,, Syn. งอ, หงิกงอ, เบี้ยว, Ant. ตรง, Example: ผมของเธอหงิกงอ
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
หละหลวม[V] be careless, See also: be heedless, be reckless, be negligent, be remiss, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: การปกครองของเขาหละหลวมในเรื่องการร่างกฎหมาย
หละหลวม[ADV] carelessly, See also: heedlessly, recklessly, negligently, Syn. สะเพร่า, ไม่ถ้วนถี่, ไม่รอบคอบ, ไม่รัดกุม, Ant. ถ้วนถี่, รัดกุม, Example: กลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มที่มารวมกันอย่างหละหลวม จะมาพบปะกันเมื่อเวลามากู้เงิน ส่งดอกเบี้ย รับดอกเบี้ย
ฮา[V] laugh, See also: chuckle, chortle, Example: ผู้ชมฮากันทั้งหอประชุม เพราะเด็กชายบ๊อบกลายเป็นท่านผู้เฒ่าบ๊อบเสียแล้ว, Thai definition: หัวเราะเสียงดังพร้อมๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ
โรย[V] scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา
แวบ[V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
ส่งประกาย[V] twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
หัวเราะ[V] laugh, See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger, Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน, Example: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
มะเหงก[N] knuckle (of the hand), Example: อาจารย์ใช้มะเหงกเขกหัวเด็กอย่างแรง, Thai definition: ด้านหลังของข้อนิ้วมือที่งอเข้าด้วยกัน ใช้สำหรับเขกหรือชูให้ประกอบคำกล่าวแสดงความโกรธเป็นต้น
จรัสแสง[V] shine, See also: glow, glitter, glisten, radiate, beam, flash, twinkle, sparkle, glare, Syn. เปล่งแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า, Thai definition: ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
ย่น[V] wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ย่น[V] wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น
เผลอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. ประมาท, เลินเล่อ, Example: หากพวกเราเผลอเข้าไปใกล้สัตว์พวกนี้เมื่อไหร่ก็จะมีอันตรายทันที, Thai definition: ไม่ระมัดระวัง
เผอเรอ[V] be careless, See also: remiss, be negligent, be reckless, be absent-minded, Syn. เผลอไผล, เผลอ, เลินเล่อ, Example: เขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้น, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
พูดสอด[V] interrupt, See also: interfere, heckle, barrack, butt in, chime in, put in one's oar, intrude, Syn. พูดแทรก, Example: เขาพูดสอดขึ้นมาทันทีเพราะกลัวจะถูกใส่ร้าย, Thai definition: พูดแทรกขึ้นมากลางคันในระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดอยู่
กุ๊กกิ๊ก[ADV] tinkle, Syn. กุ๊กๆ กิ๊กๆ, Example: หล่อนได้ยินเสียงไขกุญแจกุ๊กกิ๊กอยู่นานจึงตัดสินใจลุกออกไปดู, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
กุญแจมือ[N] handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count unit: คู่, Thai definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
เกี้ยมไฉ่[N] pickles, See also: pickled vegetables, Example: เมื่อทอดปลาช่อนเสร็จ วางเรียงเกี้ยมไฉ่ลงในหม้อ วางปลาช่อนทอดบนเกี้ยมไฉ่ ใส่น้ำซุป รากผักชี, Count unit: หัว, Thai definition: ผักดองเค็ม, Notes: (จีน)
คาด[V] belt, See also: gird, girdle, strap, buckle, Syn. รัด, Example: ผมเห็นคุณลุงวัยเลยกลางคนตัดผมเกรียน นุ่งผ้าโสร่งไหม ใช้ผ้าขาวม้าคาดเอวลุกขึ้นจากกลุ่มผู้ชมในแถวหน้าๆ เดินดุ่มออกไป, Thai definition: พันโดยรอบแล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผูกหรือกลัดเป็นต้นเพื่อไม่ให้หลุด
ความหละหลวม[N] recklessness, See also: heedlessness, carelessness, Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ, ความไม่รัดกุม, Ant. ความรอบคอบ, Example: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบ
คัน[V] itch, See also: scratch, tickle, irritate, Example: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาและคันตามผิวหนัง, Thai definition: อาการที่รู้สึกอยากให้เกา
คั่งแค้น[V] be angry, See also: smoulder, rage, rankle, be indignant with, bear/harbour resentment against, Syn. แค้น, Example: บรรดาแกนนำพรรคลงมาถึงสมาชิกล้วนแต่แสดงความอึดอัดคับข้องกระทั่งคั่งแค้นต่อปฏิบัติการของเขา, Thai definition: โกรธอัดอั้นอยู่ในใจ
รัด[V] belt, See also: gird, girdle, strap, buckle, Syn. พัน, กอดรัด, Ant. คลาย, Example: งูหลามฆ่าสัตว์เป็นอาหารด้วยการรัดเหยื่อ, Thai definition: โอบรอบหรือพันให้กระชับ
เคียว[N] sickle, See also: scythe, Example: เคียวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวของชาวนา, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก รูปโค้ง มีคม
แค้น[V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. โกรธ, โกรธแค้น, โมโห, Example: ชาวบ้านแค้นพ่อค้าแม่ค้ามากที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
แค้นใจ[V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. แค้น, โกรธ, เจ็บใจ, โมโห, Example: พอนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไร ยังแค้นใจอยู่ไม่หาย, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
ปะทุ[V] erupt, See also: burst out, flash up noisily, pop, break out, crackle, Example: ภูเขาไฟที่มอดไปแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย, Thai definition: แตกหรือพุ่งออกมาด้วยแรงเบ่งดัน
ปลาจ่อม[N] pickled fish, Syn. ปลาเจ่า, Example: อาหารหมักดองที่ครองตลาดบ้านเรา คือ ปลาร้า ถัดมาก็มี ปลาส้ม ปลาจ่อม และส้มฟักที่อยู่คู่ครัวไทยมานาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาเล็กๆ ที่หมักด้วยเกลือ และข้าวคั่วเป็นต้น ใช้เป็นเครื่องจิ้ม
ปลาส้ม[N] pickled fish, Example: วันไหนพ่อหาปลาไม่ได้แม่ก็จะเอาปลาส้มที่หมักไว้ออกมากินเป็นอาหาร, Count unit: ชิ้น,ตัว, Thai definition: ปลาหมักด้วยเกลือ ข้าวสุก พริกไทย กระเทียม
ปลาร้า[N] pickled fish, Syn. ปลาแดก, Example: การกินส้มตำแบบอีสานแท้ๆ ก็ต้องใส่น้ำปลาร้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความเค็ม และความหอม, Thai definition: ปลาหมักเกลือใส่ข้าวคั่วใช้เป็นเครื่องจิ้ม
ปิดทองหลังพระ[V] do a thankless job, See also: do good without ostentation, Example: เขาจะไม่ได้อะไรเลยถ้ายังปิดทองหลังพระอยู่อย่างนี้, Thai definition: ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า, Notes: (สำนวน)
เผอเรอ[V] be careless, See also: be inattentive, be incautious, be unwary, be reckless, be negligent, Syn. เผลอเรอ, เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: หากเขาเผอเรอในการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายอีกครั้ง จะต้องถูกไล่ออกแน่, Thai definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ, หลงลืมเนื่องจากความเลินเล่อ
เผลอไผล[V] to be careless, See also: to be incautious, to be indiscreet, to be reckless, Example: หากเขาเผลอไผลทำงานไม่รอบคอบอย่างนี้อีก เห็นจะถูกลงโทษ, Thai definition: หลงๆ ลืมๆ
พรม[V] sprinkle, See also: spray, dash, Syn. ประพรม, โปรย, Example: เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ, Thai definition: เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
พร้อย[ADJ] spotted, See also: piebald, variegated, speckled, stained, freckled, Syn. ด่าง, Example: แม่ใช้แป้งผสมน้ำอบไทยประเป็นลายพร้อยไว้ทั่วตัวเพื่อคลายร้อนยามนอน, Thai definition: ประไปทั่ว, ลายกระเป็นจุดประปราย
พรายแสง[V] brilliant, See also: glow, glitter, sparkle, shimmer, Syn. แพรวพราย, พรายแพรว, Example: ต้นไม้สองข้างทางมีหิ่งห้อยวับวาวพรายแสงเหมือนดวงดาว, Thai definition: ส่องแสงแวววาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารดอง[n. exp.] (āhān døng) EN: pickle   
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ช้างไม่มีงา[n. exp.] (chang mai mī ngā) EN: tuskless elephant   FR: éléphant sans défense [m]; éléphant dépourvu de défense [m]
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคไม่ดี[adj.] (chōk mai dī) EN: luckless ; unlucky ; bad spell   FR: malchanceux
ดั้ง[n.] (dang) EN: shield ; buckler   FR: bouclier [m]
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ดอง[v.] (døng) EN: pickle ; preserve in salt ; cure   FR: conserver dans la saumure ; conserver dans du vinaigre
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
หอมดอง[n. exp.] (høm døng) EN: pickled onion   
หัวเข็มขัด[n.] (hūa khemkhat) EN: buckle   FR: boucle (de ceinture/ceinturon) [f]
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
จักจี้ =จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish   FR: chatouiller
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle   FR: enchaîner
จี้[v.] (jī) EN: tickle   FR: chatouiller
จ่อม[v.] (jǿm) EN: pickle   
จุลสาร[n.] (junlasān) EN: pamphlet ; small document ; booklet ; brochure ; leaflet   FR: brochure [f] ; plaquette [f]
กำไล[n.] (kamlai) EN: bracelet ; bangle ; anklet   FR: bracelet [m]
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle   FR: cligner ; clignoter
แค้น[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR: démanger ; avoir des démangeaisons
เขก[v.] (khēk) EN: knock ; rap with the knuckles   FR: cogner ; frapper fort
เคียว[n.] (khīo) EN: sickle ; scythe   FR: faux [f] ; faucille [f]
เคล็ด[n.] (khlet) EN: sprain (ankle ...)   FR: entorse [f] ; foulure [f]
ข้อ[n.] (khø) EN: articulation ; joint ; knuckle ; node   FR: articulation [f] ; joint [m]
ของดอง[n.] (khøng døng) EN: pickles   
ข้อนิ้วมือ[n.] (khø niū meū ) EN: knuckle   FR: articulation du doigt [f]
ข้อเท้า[n.] (khøthāo) EN: ankle   FR: cheville [f]
เกี้ยมไฉ่[n.] (kiemchai) EN: pickles ; pickled vegetables   
เกี่ยวหญ้า[v. exp.] (kīo yā) EN: gather grass with a sickle   FR: faucher l'herbe
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กล่องทิชชู[n. exp.] (klǿng thitchū) EN: tissue box   FR: boîte de Kleenex [f] ; boîte de mouchoirs en papier [f]
กงไฉ่[n. exp.] (kong chai) EN: pickled cabbage   
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety   
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระ[n.] (kra) EN: freckle ; spot ; chloasma   FR: tache de rousseur [f]
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot   FR: éclabousser
กระเทียมดอง[n. exp.] (krathīem døng) EN: pickled garlic   
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket   FR: sonnerie [f] ; dring !
กรอมข้อเท้า[v. exp.] (krøm khøthāo) EN: reach beyond the ankle   FR: arriver à la cheville
กุ้งส้ม[n. exp.] (kung som) EN: pickled and salted shrimp condiment   
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose   FR: être négligent ; être désordonné

CMU English Pronouncing Dictionary
KLEM    K L EH1 M
IKLE    IH1 K AH0 L
KLEY    K L EY1
KLEE    K L IY1
WIKLE    W AY1 K AH0 L
KLESS    K L EH1 S
DEKLE    D EH1 K AH0 L
KLECK    K L EH1 K
KLEES    K L IY1 Z
KLEBE    K L IY1 B
KLEMA    K L EH1 M AH0
KLENK    K L EH1 NG K
KLEMP    K L EH1 M P
WYKLE    W AY1 K AH0 L
KLEVE    K L IY1 V
KLEMM    K L EH1 M
KLEMZ    K L EH1 M Z
ANKLE    AE1 NG K AH0 L
EAKLE    IY1 K AH0 L
KLEIN    K L AY1 N
KLETT    K L EH1 T
KLEEN    K L IY1 N
KLERK    K L ER1 K
KLEER    K L IH1 R
KLEIS    K L AY1 Z
DUNKLE    D AH1 NG K AH0 L
KLEINE    K L AY1 N
KLEIER    K L AY1 ER0
ECKLEY    EH1 K L IY0
KINKLE    K IH1 NG K AH0 L
CACKLE    K AE1 K AH0 L
KLEBBA    K L EH1 B AH0
BURKLE    B ER1 K AH0 L
KLECKA    K L EH1 K AH0
KLEE'S    K L IY1 Z
HICKLE    HH IH1 K AH0 L
ANKLET    AE1 NG K L AH0 T
KLEJNA    K L EY1 N ER0
BAKLEY    B AE1 K L IY0
KLEIST    K L AY1 S T
ZIRKLE    Z ER1 K AH0 L
BICKLE    B IH1 K AH0 L
KLEBER    K L IY1 B ER0
ECKLES    EH1 K AH0 L Z
KLEISS    K L AY1 S
ECKLER    EH1 K L ER0
KLEMAN    K L EH1 M AH0 N
FICKLE    F IH1 K AH0 L
KLEBAN    K L EH1 B AH0 N
HENKLE    HH EH1 NG K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Klein    (n) (k l ai1 n)
ankle    (n) (a1 ng k l)
Ilkley    (n) (i1 l k l ii)
ankles    (n) (a1 ng k l z)
anklet    (n) (a1 ng k l i t)
buckle    (v) (b uh1 k l)
cackle    (v) (k a1 k l)
cockle    (n) (k o1 k l)
fickle    (j) (f i1 k l)
heckle    (v) (h e1 k l)
mickle    (n) (m i1 k l)
muckle    (n) (m uh1 k l)
pickle    (v) (p i1 k l)
rankle    (v) (r a1 ng k l)
sickle    (n) (s i1 k l)
suckle    (v) (s uh1 k l)
tackle    (v) (t a1 k l)
tickle    (v) (t i1 k l)
tinkle    (v) (t i1 ng k l)
winkle    (v) (w i1 ng k l)
Buckley    (n) (b uh1 k l ii)
Hockley    (n) (h o1 k l ii)
Yorkley    (n) (y oo1 k l ii)
anklets    (n) (a1 ng k l i t s)
booklet    (n) (b u1 k l i t)
buckled    (v) (b uh1 k l d)
buckler    (n) (b uh1 k l @ r)
buckles    (v) (b uh1 k l z)
cackled    (v) (k a1 k l d)
cackler    (n) (k a1 k l @ r)
cackles    (v) (k a1 k l z)
chuckle    (v) (ch uh1 k l)
cockles    (n) (k o1 k l z)
crackle    (v) (k r a1 k l)
crinkle    (v) (k r i1 ng k l)
freckle    (v) (f r e1 k l)
hackles    (n) (h a1 k l z)
heckled    (v) (h e1 k l d)
heckler    (n) (h e1 k l @ r)
heckles    (v) (h e1 k l z)
kleenex    (n) (k l ii1 n e k s)
knuckle    (v) (n uh1 k l)
necklet    (n) (n e1 k l i t)
pickled    (v) (p i1 k l d)
pickles    (v) (p i1 k l z)
prickle    (v) (p r i1 k l)
rankled    (v) (r a1 ng k l d)
rankles    (v) (r a1 ng k l z)
shackle    (v) (sh a1 k l)
sickles    (n) (s i1 k l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足首[あしくび, ashikubi] English: ankle
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: การกระทำทารุณกรรม English: a reckless action

German-Thai: Longdo Dictionary
kleinเล็ก, น้อย
kleine, See also: klein
kleinen, See also: klein
klebrig(adj) เหนียว
klein(adj) เล็ก(ขนาด), ยังเด็ก
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Kleid(n) |das, pl. Kleider| เสื้อชุดติดกันของผู้หญิง เช่น Abendkleid ชุดราตรี
Makler(n) |der, pl. Makler| นายหน้า
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว
Kleiderschrank(n) |der, pl. Kleiderschränke| ตู้เสื้อผ้า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Plakette {f}; Aufkleber {m} (n ) เหรียญหรือหมุดที่ใช้เป็นสัญลักษณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleidung {f}wear [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendkleid {n}gown [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendkleidung {f}evening wear [Add to Longdo]
Abgangsklemme {f}output terminal [Add to Longdo]
Abplatzen der Glasur in kleinen Teilenblistering [Add to Longdo]
Abspannisolator {m}shackle insulator [Add to Longdo]
Abziehbild {n}; Aufkleber {m} | Abziehbilder {pl}; Aufkleber {pl}decal [Am.] | decals [Add to Longdo]
Adressenaufkleber {m}address label [Add to Longdo]
Alleskleber {m}all-purpose glue; all-purpose adhesive [Add to Longdo]
ein erster kleiner Anfangthe thin end of the wedge [Add to Longdo]
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Angelzeug {m}fishing tackle [Add to Longdo]
Angst {f}; Besorgnis {f}; Beklemmung {f} | Ängste {pl}; Beklemmungen {pl}anxiety | anxieties [Add to Longdo]
Anhänger {m}; Kleiderbügelhanger [Add to Longdo]
Ankleider {m}; Garderobiere {f}dresser [Add to Longdo]
Anprobe {f} (von Kleidung)fitting (of clothes) [Add to Longdo]
Anschlussklemme {f}feeder clip; terminal; connecting terminal [Add to Longdo]
Anschlussstück {n}; Polklemme {f}terminal [Add to Longdo]
Antifaltencreme {f}anti-wrinkle cream [Add to Longdo]
Applet {n}; kleine Anwendung; kleines Programm [comp.]applet [Add to Longdo]
Arbeitskleidung {f}work clothes [Add to Longdo]
Arbeitslose {m,f}; Arbeitsloser | Arbeitslosen {pl}unemployed; nonworker | workless [Add to Longdo]
Aufhaspel {f}; Wickler {m}pay on reel; coiler [Add to Longdo]
Aufkleber {m}; Klebezettel {m}; Etikett {n}; Pickerl {n} [Ös.] | Aufkleber {pl}sticker | stickers [Add to Longdo]
Aufkleber {m}; Klebeetikett {m}label; adhesive label [Add to Longdo]
Auskleidung {f}lining [Add to Longdo]
kleines Auto | kleine Autossubcompact | subcompacts [Add to Longdo]
Autoaufkleber {m}bumper sticker [Add to Longdo]
Autounfall {m}; kleine Kollision mit geringem Schadenfender-bender [Am.] [Add to Longdo]
Babybekleidung {f}baby clothes [Add to Longdo]
Bagel {n}; kleines, rundes Brötchenbagel [Add to Longdo]
Ballkleid {n} | Ballkleider {pl}ball dress | ball dresses [Add to Longdo]
Bankleitzahl {f}bank code number; bank identification code; bank sorting code; bank routing number [Add to Longdo]
Batterieklemme {f}battery terminal [Add to Longdo]
Baugrubenverkleidung {f}building pit lining [Add to Longdo]
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry [Add to Longdo]
Bekleidungsindustrie {f}clothing industry [Add to Longdo]
(kleiner) Bergsee {m}tarn [Add to Longdo]
Berieselungsanlage {f} | Berieselungsanlagen {pl}sprinkler | sprinklers [Add to Longdo]
Berufsbekleidung {f}working clothes [Add to Longdo]
Beschützer {m} | Beschützer {pl}buckler | bucklers [Add to Longdo]
Betrüger {m} | Betrüger {pl}blackleg | blacklegs [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
Biest {n}; Bestie {f} | Biester {pl}; Bestien {pl} | kleines Biest [ugs.]beast | beasts | minx [Add to Longdo]
Blechverkleidung {f}sheet metal cladding; sheet covering; sheet metal housing [Add to Longdo]
Blockierung {f}; Verklemmung {f}deadlock [Add to Longdo]
Bloomer-Kostüm {n}; weites, kurzes Kleid und lange Hosenbloomer [Add to Longdo]
(kleiner) Blumenstrauß {m}; Sträußchen {n} | Blumensträuße {pl}posy | posies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle [Add to Longdo]
かちゃり[, kachari] (adv-to) (on-mim) with a clang or a clink; tinkle [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour [Add to Longdo]
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P) [Add to Longdo]
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
くすくす[, kusukusu] (n,adv,vs) (on-mim) chuckle; giggle [Add to Longdo]
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task [Add to Longdo]
けらけら笑う[けらけらわらう, kerakerawarau] (v5u) to cackle [Add to Longdo]
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
こりこり[, korikori] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (like a pickle); crunchy; (2) (on-mim) firm (musculature); (3) (on-mim) stiff (shoulders, neck, etc.) [Add to Longdo]
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
せせらぎ[, seseragi] (n) (1) small stream; brooklet; (2) murmuring (as of a stream) [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
ちびっ子[ちびっこ, chibikko] (n) (col) small child; rug rat; ankle-biter [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
ぱらつく;パラつく[, paratsuku ; para tsuku] (v5k,vi) (See パラパラ) to sprinkle (e.g. with rain) [Add to Longdo]
ぴかぴか[, pikapika] (adj-na,adv-to,n,adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P) [Add to Longdo]
ぴん札;ピン札[ぴんさつ(ぴん札);ピンさつ(ピン札), pinsatsu ( pin satsu ); pin satsu ( pin satsu )] (n) (col) crisp, unwrinkled banknote [Add to Longdo]
ほくそ笑む;北叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
ぽとぽと[, potopoto] (adv) (on-mim) trickle down in thick drops [Add to Longdo]
よれよれ[, yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up [Add to Longdo]
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
アンクル[, ankuru] (n) (1) uncle; (2) ankle [Add to Longdo]
アンクルブーツ[, ankurubu-tsu] (n) ankle boots [Add to Longdo]
アンクレット[, ankuretto] (n) anklet [Add to Longdo]
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha) [Add to Longdo]
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
ウフッ[, ufutsu] (n,adv-to) (See うふふ) chuckle; chuckling [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby [Add to Longdo]
キャッシュレスチェックレスソサイティ[, kyasshuresuchiekkuresusosaitei] (n) cashless checkless society (chequeless) [Add to Longdo]
クックッ[, kukkutsu] (n,adv-to) (1) chuckle; stifled laughter; giggle; (2) cluck; coo (bird call) [Add to Longdo]
クラインの壺[クラインのつぼ, kurain notsubo] (n) Klein bottle [Add to Longdo]
クリーネ[, kuri-ne] (n) Kleene [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
ザルガイ科;笊貝科[ザルガイか(ザルガイ科);ざるがいか(笊貝科), zarugai ka ( zarugai ka ); zarugaika ( sou kai ka )] (n) Cardiidae (family of bivalve molluscs comprising the cockles) [Add to Longdo]
ザワークラウト;ザウアークラウト;ザワークラフト;ザウアクラウト[, zawa-kurauto ; zaua-kurauto ; zawa-kurafuto ; zauakurauto] (n) sauerkraut (i.e. pickled cabbage) (ger [Add to Longdo]
スイカズラ科[スイカズラか, suikazura ka] (n) Caprifoliaceae (plant family); honeysuckle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] light; easy; gentle; soft; reckless; unimportant; frivolous; small in number; unstressed; neutral, #1,593 [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] to mix; to mingle; muddled; to drift along; to muddle along; to pass for; to get along with sb; thoughtless; reckless, #2,805 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
前锋[qián fēng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄥ, / ] vanguard; front line; tackle (football move), #4,680 [Add to Longdo]
[cè, ㄘㄜˋ, / ] book; booklet; classifier for books, #5,235 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, / ] to wrinkle; wrinkled; to crease, #5,990 [Add to Longdo]
[sǎ, ㄙㄚˇ, / ] to sprinkle; to spray; to spill; to shed, #7,508 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] high water; sprinkle water, #8,542 [Add to Longdo]
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] to itch; to tickle, #9,390 [Add to Longdo]
皱纹[zhòu wén, ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] wrinkle, #9,497 [Add to Longdo]
闪亮[shǎn liàng, ㄕㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] brilliant; shiny; a flare; to glisten; to twinkle, #10,764 [Add to Longdo]
攻关[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] to storm a strategic pass; fig. to tackle a key problem, #10,799 [Add to Longdo]
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] a freckle; lentigo, #11,051 [Add to Longdo]
多变[duō biàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢˋ, / ] fickle; multi-variate (math.), #11,888 [Add to Longdo]
火花[huǒ huā, ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄚ, ] spark; sparkle, #12,913 [Add to Longdo]
散落[sàn luò, ㄙㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, ] to disperse; to fall scattered; to sprinkle, #13,569 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] to salt; to pickle; to cure (meat); to marinade, #15,159 [Add to Longdo]
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything, #15,393 [Add to Longdo]
肆意[sì yì, ㄙˋ ㄧˋ, ] wantonly; recklessly; wilfully, #15,794 [Add to Longdo]
眨眼[zhǎ yǎn, ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ, ] wink; twinkle; very short time, #16,049 [Add to Longdo]
脚踝[jiǎo huái, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄞˊ, / ] ankle, #16,092 [Add to Longdo]
胡乱[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] carelessly; recklessly, #16,183 [Add to Longdo]
斑点[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, / ] spot; stain; speckle, #16,501 [Add to Longdo]
泡菜[pào cài, ㄆㄠˋ ㄘㄞˋ, ] pickled cabbage; Korean kimchhi, #17,097 [Add to Longdo]
无常[wú cháng, ˊ ㄔㄤˊ, / ] variable; changeable; fickle; impermanence (Sanskrit: anitya); ghost taking away the soul after death; to pass away; to die, #17,202 [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] ankle (bone), #17,765 [Add to Longdo]
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ˊ, / ] crystal clear sparkle, #18,079 [Add to Longdo]
痒痒[yǎng yang, ㄧㄤˇ ㄧㄤ˙, ] to itch; to tickle, #21,221 [Add to Longdo]
[liāo, ㄌㄧㄠ, ] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands), #21,434 [Add to Longdo]
一瞬[yī shùn, ㄧ ㄕㄨㄣˋ, ] one instant; very short time; the twinkle of an eye, #21,783 [Add to Longdo]
喷洒[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, / ] spray; sprinkle, #22,239 [Add to Longdo]
雀斑[què bān, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄢ, ] a freckle, #22,308 [Add to Longdo]
哺乳[bǔ rǔ, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ, ] breast-feed; suckle; nurse, #24,049 [Add to Longdo]
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, / ] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance, #24,725 [Add to Longdo]
水泄不通[shuǐ xiè bù tōng, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] lit. not one drop can trickle through (成语 saw); fig. impenetrable (crowd, traffic), #27,060 [Add to Longdo]
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, / ] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu, #27,857 [Add to Longdo]
咸菜[xián cài, ㄒㄧㄢˊ ㄘㄞˋ, / ] salted vegetables; pickles, #28,285 [Add to Longdo]
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] sickle; curved blade to cut grain, #28,475 [Add to Longdo]
拘泥[jū ní, ㄐㄩ ㄋㄧˊ, ] a stickler for formalities; rigidly adhering to sth; constrained; ill at ease, #29,100 [Add to Longdo]
挥洒[huī sǎ, ㄏㄨㄟ ㄙㄚˇ, / ] to sprinkle; to shed (tears, blood etc); fig. free, unconstrained; to write in a free style, #29,238 [Add to Longdo]
水枪[suǐ qiāng, ㄙㄨㄟˇ ㄑㄧㄤ, / ] water pistol (toy); water gun; sprinkler; water cannon, #30,126 [Add to Longdo]
鲁莽[lǔ mǎng, ㄌㄨˇ ㄇㄤˇ, / ] hot-headed; impulsive; reckless, #30,487 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] urgent; wrinkled; contracted; to kick, #30,650 [Add to Longdo]
金银花[jīn yín huā, ㄐㄧㄣ ˊ ㄏㄨㄚ, / ] honeysuckle, #32,434 [Add to Longdo]
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, / ] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles, #33,610 [Add to Longdo]
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, / ] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc), #33,758 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, / ] bright light; to sparkle, #33,811 [Add to Longdo]
田螺[tián luó, ㄊㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˊ, ] winkle mollusc, #35,942 [Add to Longdo]
发痒[fā yǎng, ㄈㄚ ㄧㄤˇ, / ] to tickle; to itch, #37,218 [Add to Longdo]
[kào, ㄎㄠˋ, / ] shackles; fetters; manacle, #37,408 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ディスクレス[でいすくれす, deisukuresu] diskless (a-no) [Add to Longdo]
スパークル[すぱーくる, supa-kuru] sparkle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
中小[ちゅうしょう, chuushou] mittler_und_klein [Add to Longdo]
中小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] mittlere_u.kleinere_Unternehmen [Add to Longdo]
仮装[かそう, kasou] Verkleidung, Maskierung [Add to Longdo]
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
[じ, ji] KLEINKIND, SAEUGLING [Add to Longdo]
兼任[けんにん, kennin] (gleichzeitig) 2 Aemter bekleiden [Add to Longdo]
冬物[ふゆもの, fuyumono] Kleider_fuer_den_Winter [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] fein_schneiden, klein_schneiden, schnitzen [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
[はん, han] (Masseinheit fuer Land-Kleiderstoff) [Add to Longdo]
和服[わふく, wafuku] japanische_Kleidung [Add to Longdo]
喪服[もふく, mofuku] Trauerkleidung [Add to Longdo]
夏物[なつもの, natsumono] Sommerkleider [Add to Longdo]
大小[だいしょう, daishou] gross_und_klein, Groesse [Add to Longdo]
妊婦服[にんぷふく, ninpufuku] Umstandskleid [Add to Longdo]
小さい[ちいさい, chiisai] klein [Add to Longdo]
小売[こうり, kouri] Kleinhandel [Add to Longdo]
小皿[こざら, kozara] kleiner_Teller, kleine_Schuessel [Add to Longdo]
小石[こいし, koishi] kleiner_Stein, Kieselstein [Add to Longdo]
小豆[あずき, azuki] kleine_rote_Bohne [Add to Longdo]
小量[しょうりょう, shouryou] kleine_Menge [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] Kleingeld [Add to Longdo]
少女[しょうじょ, shoujo] (kleines) Maedchen [Add to Longdo]
少憩[しょうけい, shoukei] kleine_Pause, kurze_Pause, kleine_Rast, kurze_Rast [Add to Longdo]
履き物[はきもの, hakimono] Fussbekleidung, Schuhwerk, -Schuhe [Add to Longdo]
履物[はきもの, hakimono] Fussbekleidung, Schuhwerk [Add to Longdo]
岩登り[いわのぼり, iwanobori] das_Felsklettern [Add to Longdo]
幼い[おさない, osanai] -jung, -klein, kindlich, kindisch [Add to Longdo]
幼児[ようじ, youji] Kleinkind [Add to Longdo]
幼子[おさなご, osanago] Kleinkind [Add to Longdo]
挟まる[はさまる, hasamaru] eingeklemmt_werden [Add to Longdo]
挟み込む[はさみこむ, hasamikomu] einklemmen, einfuegen [Add to Longdo]
挟む[はさむ, hasamu] stecken (zwischen), klemmen (in, zwischen), fassen (mit, zwischen), halten (mit, zwischen) [Add to Longdo]
文庫本[ぶんこぼん, bunkobon] kleines_und_billiges_Taschenbuch [Add to Longdo]
既製服[きせいふく, kiseifuku] Kleid_von_der_Stange, Anzug_von_der_Stange [Add to Longdo]
普段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
暗雲[あんうん, an'un] dunkle_Wolken [Add to Longdo]
更衣室[こういしつ, kouishitsu] Umkleideraum [Add to Longdo]
[ふく, fuku] KLEID, KLEIDUNG, DOSIS [Add to Longdo]
服装[ふくそう, fukusou] Kleidung [Add to Longdo]
洋服[ようふく, youfuku] westliche_Kleidung [Add to Longdo]
狭い[せまい, semai] -eng, -schmal, -klein, begrenzt [Add to Longdo]
生地[せいち, seichi] Stoff, Kleiderstoff [Add to Longdo]
登る[のぼる, noboru] klettern_auf, besteigen [Add to Longdo]
盗癖[とうへき, touheki] Kleptomanie [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] ANKUNFT, KLEIDUNG [Add to Longdo]
着飾る[きかざる, kikazaru] sich_praechtig_kleiden, sich_schmuecken [Add to Longdo]
短針[たんしん, tanshin] der_kleine_Zeiger, Stundenzeiger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top