Search result for

gird

(97 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gird-, *gird*, gir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gird[VT] คาด, See also: พัน, ผูก, มัด, รัด, Syn. band, bind
girder[N] นั่งร้าน, Syn. beam, truss
girdle[N] ผ้ารัดเอว, See also: ผ้าคาดเอว, Syn. cinch, sash
gird on[PHRV] คาดหรือหุ้ม (อาวุธ, เกราะ) (คำโบราณ), See also: รัด, ผูก, มัด
gird up[PHRV] คาดเข็มขัด (คำโบราณ), See also: รัดเข็มขัด, ใส่สายคาด
gird for[PHRV] เตรียมอาวุธให้พร้อมสำหรับ (สงคราม)
girdle about[PHRV] โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle around, girdle round
girdle round[PHRV] โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle around, girdle round
girdle around[PHRV] โอบล้อมด้วย, See also: ล้อมรอบด้วย, Syn. girdle about, girdle round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gird(เกิร์ด) {girded,girding,girds} v. คาด,รัก,พัน,ผูก,มัด,ล้อม,โอบ,ตระเตรียม,เยาะเย้ย,เสียดสี. n. คำเยาะเย้ย,คำเสียดสี
girder(เกิร์ด'เดอะ) n. คานขนาดใหญ่,เหล็กยาว,คาน,ตง
girdle(เกอร์'เดิล) n. สายคาด,เข็มขัด,สิ่งที่ล้อมโอบ vt. รัดเข็มขัด,ล้อมรอบ, Syn. belt,compass,ring,enclose
girdler(เกิร์ด'เลอะ) n. ผู้ใส่สายคาด,สิ่งที่โอบรอบ
begird(บิเกิร์ด') {begirded,begirding,begirds} vt. มัด,ผูก,ล้อม,โอบ
engirdlevt. ล้อมรอบ,โอบล้อม
ungird(อันเกิร์ด') adj. คลาย,หลวม,หย่อน,แก้สาย,คลายเข็มขัด, Syn. loosen,remove

English-Thai: Nontri Dictionary
gird(vt) คาดเข็มขัด,เคียนพุง,ล้อมรอบ,พัน,ถก(เขมร),ผูก,มัด,รัด
girdle(n) เข็มขัด,สายคาด
girdle(vt) คาดเข็มขัด,พัน,รัด,ล้อมรอบ
begird(vt) โอบ,ล้อมรอบ,ผูก,มัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
girdle๑. กระดูกโอบ๒. ส่วนโอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle of fire; ring of fireวงแหวนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
girdle painอาการปวดรอบเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle sensation; sensation, cincture; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, pectoral; girdle, thoracicกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, pelvicกระดูกโอบเชิงกราน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, shoulderกระดูกโอบไหล่ [มีความหมายเหมือนกับ girdle, pectoral; girdle, thoracic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
girdle, thoracic; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Girdersคาน [TU Subject Heading]
Girdleสายคาด [การแพทย์]
Girdlestone Resectionการตัดหัวของกระดูกต้นขาออกเพื่อรักษาโรค [การแพทย์]
Girdlestone-Taylor Procedureการผ่าตัดรักษานิ้วเท้างุ้มโดยย้ายเอ็นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Girdling การกานไม้
วิธีการกำจัดพืชพรรณวิธีหนึ่ง โดยการสับลำต้นให้เป็นร่องลึกติดต่อกันเป็นวงรอบลำต้น อันเป็นการตัดการลำเลียงอาหารผ่าน (Phloem) ที่ส่งลงไประบบราก ซึ่งจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการกานไม้อาจ เป็นการเร่งการแตกหน่อในไม้บางชนิดก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, sawing, hammering, eating out of a lunch pail as my working-class fellows and I sit perched precariously on a girder high above the metropolis.เลื่อยไม้ ตอกตะปู กินมื้อเที่ยงจากกล่อง เหมือนเพื่อนชนชั้นทำงาน และนั่งร้านอย่างเสี่ยงตาย The Einstein Approximation (2010)
Some privileged mo-fo trying to impress me out of my girdle. Uh-huh... A desk, Persian rug, books of "artistic nudes".ไอ้บ้าพยายามจะเข้ากระโปรง โต๊ะ พรมเปอร์เชีย เปลืออย่างศิลป์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Now I'm wearing girdle and deodorant for no reason.นี่ฉันก็เลยใส่ชุดรัดรูป กับทาโรลออนมาแบบเสียเที่ยว And the '90s Horse Party (2011)
Gird your loins, procreator.เตรียมตัวซะ นังชะนี The Perks of Being a Wallflower (2012)
Hedsten only used five percent of the steel girders in that load.เฮดสเท่นใช้เหล็กคานไป แค่ 5 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด Ka Ho' Oponopono (2012)
I will not allow you to unleash a teenage maelstrom of gender-bent sexual confusion at this school, so you can turn it around and make it a launch party for your very own line of male girdles and brand-new fragrance call "nut whiff."ฉันจะไม่ยอมคุณหรอก ที่จะให้ทำให้เกิดความวุ่นวาย ของความสับสนทางเพศ ในดรงเรียนนี้ The Role You Were Born to Play (2012)
Let them gird themselves.ให้มันเติบใหญ่จนพร้อม The Avengers (2012)
This girdle is cutting off my air supply.ผ้าคาดเอวนี้มันรัดกระบังลมฉัน Grave New World (2013)
After that he's back off the girdหลังจากนั้นเขาก็กลับออกล้อม The Expendables 3 (2014)
See those guys over there strutting along those girders?ดูคนเหล่านั้นที่นั่นเดินวางมาด พร้อมคานเหล่านั้นหรือไม่ Some of the Things That Molecules Do (2014)
I've been girding myself for this day.ผมรู้ว่ายังไงมันก็ต้องมีวันนี้ Virtual Reality Bites (2015)
Man girdle, okay.โอเค The Host (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
girdThe water came up to the bridge girder in a second.
girdShe girded her waist with a belt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข็มขัด[N] belt, See also: girdle, Syn. สายรัดเอว, Example: ในยุคนี้ทองกำลังแพงใครมีเข็มขัดทองหรือสร้อยทองเส้นโตๆ แสดงว่าเป็นคนมีฐานะดี, Count unit: เส้น, Thai definition: เครื่องคาดเอวชนิดหนึ่ง ทำจากวัสดุต่างๆ กัน เช่น เงิน ทอง หนัง เป็นต้น
คาด[V] belt, See also: gird, girdle, strap, buckle, Syn. รัด, Example: ผมเห็นคุณลุงวัยเลยกลางคนตัดผมเกรียน นุ่งผ้าโสร่งไหม ใช้ผ้าขาวม้าคาดเอวลุกขึ้นจากกลุ่มผู้ชมในแถวหน้าๆ เดินดุ่มออกไป, Thai definition: พันโดยรอบแล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นผูกหรือกลัดเป็นต้นเพื่อไม่ให้หลุด
รัด[V] belt, See also: gird, girdle, strap, buckle, Syn. พัน, กอดรัด, Ant. คลาย, Example: งูหลามฆ่าสัตว์เป็นอาหารด้วยการรัดเหยื่อ, Thai definition: โอบรอบหรือพันให้กระชับ
ปั้นเหน่ง[N] belt, See also: girdle, Syn. เข็มขัด, Example: อิเหนาประดับองค์ด้วยปั้นเหน่ง, Notes: ชวา
ประคดเอว[N] girdle-cloth, See also: sash-cloth, breast-cloth, Thai definition: เครื่องคาดเอวหรืออกของพระภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นสายถักเป็นแผ่นสำหรับคาดเอว เรียกว่า ประคดเอว
การคาด[N] girding, See also: tying, Example: ชาวบ้านมักใช้การคาดผ้าสีกับต้นไม้เพื่อกราบไหว้
ขวั้น[N] girdle, Syn. หัวขั้ว, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
เจียระบาด[N] long girdle, See also: girdle adorned with tinsel hanging, long waistband, long sash, Thai definition: ผ้าคาดเอวชนิดหนึ่ง มีชายห้อยลงที่หน้าขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายพันธน์[n.] (kāiyaphan) EN: waist's belt ; belt ; waist-band ; girdle   
คาด[v.] (khāt) EN: girdle ; bind ; tie   FR: ceindre ; nouer ; entourer
ควั่น[v.] (khwan) EN: girdle ; make a ring around ; cut into rings   
ผ้ารัดเอว[n. exp.] (phā rat ēo) EN: girdle   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIRD    G ER1 D
GIRDS    G ER1 D Z
GIRDER    G ER1 D ER0
GIRDLE    G ER1 D AH0 L
GIRDERS    G ER1 D ER0 Z
GIRDING    G ER1 D IH0 NG
GIRDLER    G ER1 D AH0 L ER0
GIRDLEY    G ER1 D L IY0
GIRDNER    G ER1 D N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gird    (v) (g @@1 d)
girds    (v) (g @@1 d z)
girded    (v) (g @@1 d i d)
girder    (n) (g @@1 d @ r)
girdle    (v) (g @@1 d l)
girders    (n) (g @@1 d @ z)
girding    (v) (g @@1 d i ng)
girdled    (v) (g @@1 d l d)
girdles    (v) (g @@1 d l z)
girdling    (v) (g @@1 d l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[, inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
ガード[, ga-do] (n,vs) (1) guard; (n) (2) girder bridge; (P) [Add to Longdo]
ガードル[, ga-doru] (n) girdle [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]
パンティーガードル[, pantei-ga-doru] (n) panty girdle [Add to Longdo]
パンティーコルセット;パンティー・コルセット[, pantei-korusetto ; pantei-. korusetto] (n) (See パンティーガードル) panty girdle; panty corset [Add to Longdo]
ヒップアップガードル[, hippuappuga-doru] (n) hip-up girdle [Add to Longdo]
扱き[しごき, shigoki] (n) (1) hazing; gruelling training; (2) waistband; woman's undergirdle [Add to Longdo]
横架材[おうかざい, oukazai] (n) horizontal structural members (beams, girders, etc.) of a building [Add to Longdo]
下肢帯[かしたい, kashitai] (n) pelvic girdle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] girdle; brassiere; to plaster [Add to Longdo]
束紧[shù jǐn, ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] gird; tighten [Add to Longdo]
束腰[shù yāo, ㄕㄨˋ ㄧㄠ, ] girdle [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, / ] girdle ornaments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gird \Gird\, v. i.
   To gibe; to sneer; to break a scornful jest; to utter severe
   sarcasms.
   [1913 Webster]
 
      Men of all sorts take a pride to gird at me. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gird \Gird\ (g[~e]rd), v. t. [imp. & p. p. {Girt}or {Girded}; p.
   pr. & vb. n. {Girding}.] [OE. girden, gurden, AS. gyrdan;
   akin to OS. gurdian, D. gorden, OHG. gurten, G. g["u]rten,
   Icel. gyr[eth]a, Sw. gjorda, Dan. giorde, Goth. biga['i]rdan
   to begird, and prob. to E. yard an inclosure. Cf. {Girth}, n.
   & v., {Girt}, v. t.]
   1. To encircle or bind with any flexible band.
    [1913 Webster]
 
   2. To make fast, as clothing, by binding with a cord, girdle,
    bandage, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To surround; to encircle, or encompass.
    [1913 Webster]
 
       That Nyseian isle,
       Girt with the River Triton.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To clothe; to swathe; to invest.
    [1913 Webster]
 
       I girded thee about with fine linen. --Ezek. xvi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The Son . . . appeared
       Girt with omnipotence.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To prepare; to make ready; to equip; as, to gird one's
    self for a contest.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast girded me with strength.  --Ps. xviii.
                          39.
    [1913 Webster]
 
   {To gird on}, to put on; to fasten around or to one securely,
    like a girdle; as, to gird on armor or a sword.
    [1913 Webster]
 
       Let not him that girdeth on his harness boast
       himself as he that putteth it off.  --1 Kings xx.
                          11.
 
   {To gird up}, to bind tightly with a girdle; to support and
    strengthen, as with a girdle.
    [1913 Webster]
 
       He girded up his loins, and ran before Ahab. --1
                          Kings xviii.
                          46.
    [1913 Webster]
 
       Gird up the loins of your mind.    --1 Pet. i.
                          13.
 
   {Girt up}; prepared or equipped, as for a journey or for
    work, in allusion to the ancient custom of gathering the
    long flowing garments into the girdle and tightening it
    before any exertion; hence, adjectively, eagerly or
    constantly active; strenuous; striving. "A severer, more
    girt-up way of living." --J. C. Shairp.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gird \Gird\ (g[~e]rd), n. [See {Yard} a measure.]
   [1913 Webster]
   1. A stroke with a rod or switch; a severe spasm; a twinge; a
    pang.
    [1913 Webster]
 
       Conscience . . . is freed from many fearful girds
       and twinges which the atheist feels. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. A cut; a sarcastic remark; a gibe; a sneer.
    [1913 Webster]
 
       I thank thee for that gird, good Tranio. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gird \Gird\, v. t. [See {Gird}, n., and cf. {Girde}, v.]
   [1913 Webster]
   1. To strike; to smite. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To slay him and to girden off his head. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To sneer at; to mock; to gibe.
    [1913 Webster]
 
       Being moved, he will not spare to gird the gods.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gird
   v 1: prepare oneself for a military confrontation; "The U.S. is
      girding for a conflict in the Middle East"; "troops are
      building up on the Iraqi border" [syn: {arm}, {build up},
      {fortify}, {gird}] [ant: {demilitarise}, {demilitarize},
      {disarm}]
   2: put a girdle on or around; "gird your loins" [syn: {girdle},
     {gird}]
   3: bind with something round or circular [syn: {gird},
     {encircle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top