ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plight

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plight-, *plight*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plight(n) สภาพเลวร้าย, See also: สถานการณ์เลวร้าย, Syn. difficulty, predicament
plight(vt) ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน), Syn. pledge, promise
plight(n) คำมั่นสัญญา, Syn. pledge, promise
plight oneself(idm) สัญญาว่าจะแต่งงานกับ (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plight(ไพลทฺ) n. สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) , สภาพ, ชะตา, Syn. condition, state

English-Thai: Nontri Dictionary
plight(n) สภาพ, อาการ, สถานการณ์, ชะตา
plight(vt) สัญญา, ให้คำมั่น, รับรอง, ยืนยัน, หมั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty.that lord whose hand must take my plight shall carry half my love with him, half my care and duty. Wicker Park (2004)
I admit that I'm responsible for the plight she's in now.ข้ายอมรับว่าข้ามีส่วนรับผิดชอบที่ทำให้นางต้องเดือดร้อน Episode #1.9 (2006)
He blames himself for her dreadful plightว่าตนเองทำให้เธอระทมทุกข์ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Look, Jeff, I totally understand your plight.เจฟฟ์ ฉันเข้าใจสถานการณ์ของนาย Chuck Versus the Marlin (2008)
Though she is not a member of our congregation, we pray for her today as we have every day, since we learned of her plight;แต่เธอไม่คิดอย่างนั้น พวกเราที่มาชุมนุม วันนี้เราอธิษฐานให้เธอและในทุกๆ วัน ตั้งแต่ที่เราได้รู้สถานการณ์ของเธอ Changeling (2008)
Do we have any concern, any sympathy for the plight of the people of Japan?เกี่ยวกับการพูดคุยกับ สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลก ที่อาจจะไม่ใช่มนุษย์ The Cove (2009)
I don't give a fuck about the plight of small, furry animals.ผมไม่สนใจหรอกนะ เรื่องชะตากรรมเจ้าตัวเล็กขนฟูนั่น Repo Men (2010)
Your sympathy for their plight.ลูกไปเห็นอกเห็นใจมัน นั่นเป็นลางร้าย Children of the Damned (2010)
Besides, the more she feels for her brother's plight, the more she'll do for us.นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับว่า เธอจะรู้ถึงชะตากรรมพี่ชายของเธอ แล้วเธอจะทำอะไรให้กับเรา The Castle of Fyrien (2010)
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21 Limitless (2011)
It would be a sorry plight, mates.มันจะเป็นจุดจบที่ แสนรันทด Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- so sensitive to the plight of the poor.เห็นอกเห็นใจต่อคนจนเสมอ Searching (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
plight

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plight
plights
plighted
plighting

WordNet (3.0)
plight(n) a solemn pledge of fidelity, Syn. troth
betroth(v) give to in marriage, Syn. plight, engage, affiance
pledge(v) promise solemnly and formally, Syn. plight
predicament(n) a situation from which extrication is difficult especially an unpleasant or trying one, Syn. quandary, plight

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Plight

obs. imp. & p. p. of Plight, to pledge. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Plight

v. t. [ OE. pliten; probably through Old French, fr. LL. plectare, L. plectere. See Plait, Ply. ] To weave; to braid; to fold; to plait.[ Obs. ] “To sew and plight.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

A plighted garment of divers colors. Milton. [ 1913 Webster ]

Plight

obs. imp. & p. p. of Pluck. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Plight

n. A network; a plait; a fold; rarely a garment. [ Obs. ] “Many a folded plight.” Spenser. [ 1913 Webster ]

Plight

n. [ OE. pliht danger, engagement, AS. pliht danger, fr. pleón to risk; akin to D. plicht duty, G. pflicht, Dan. pligt. √28. Cf. Play. ] 1. That which is exposed to risk; that which is plighted or pledged; security; a gage; a pledge. “That lord whose hand must take my plight.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. [ Perh. the same word as plight a pledge, but at least influenced by OF. plite, pliste, ploit, ploi, a condition, state; cf. E. plight to fold, and F. pli a fold, habit, plier to fold, E. ply. ] Condition; state; -- risk, or exposure to danger, often being implied; as, a luckless plight. “Your plight is pitied.” Shak. [ 1913 Webster ]

To bring our craft all in another plight Chaucer. [ 1913 Webster ]

Plight

v. t. [ imp. & p. p. Plighted; p. pr. & vb. n. Plighting. ] [ AS. plihtan to expose to danger, pliht danger;cf. D. verplichten to oblige, engage, impose a duty, G. verpflichten, Sw. förplikta, Dan. forpligte. See Plight, n. ] 1. To pledge; to give as a pledge for the performance of some act; as, to plight faith, honor, word; -- never applied to property or goods. “ To do them plighte their troth.” Piers Plowman. [ 1913 Webster ]

He plighted his right hand
Unto another love, and to another land. Spenser. [ 1913 Webster ]

Here my inviolable faith I plight. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To promise; to engage; to betroth. [ 1913 Webster ]

Before its setting hour, divide
The bridegroom from the plighted bride. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Plighter

n. One who, or that which, plights. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处境[chǔ jìng, ㄔㄨˇ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] plight #9,931 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner #945 [Add to Longdo]
ストップライト[sutoppuraito] (n) stoplight [Add to Longdo]
ストリップライト[sutorippuraito] (n) striplight [Add to Longdo]
羽目(P);破目[はめ, hame] (n) (1) (羽目 only) panel; wainscoting; wainscotting; (2) plight; fix; bind; awkward situation; difficult situation; mess; (P) [Add to Longdo]
制動灯[せいどうとう, seidoutou] (n) brake light; stoplight [Add to Longdo]
吊りランプ;吊ランプ;釣りランプ;釣ランプ[つりランプ, tsuri ranpu] (n) droplight; hanging lamp; pendant; pendent lamp; swinging lamp [Add to Longdo]
停止信号[ていししんごう, teishishingou] (n) stop signal; stoplight [Add to Longdo]
灯光[とうこう, toukou] (n) lamplight [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top