ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stained

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stained-, *stained*, stain, staine
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stained(adj) เปรอะเปื้อน, See also: สกปรก, Syn. dirty, soiled, spotted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stained glassงานกระจกสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been unable to remove the stains from your bathtub.ผมขัดรอยเปื้อนในอ่างไม่ออก Schindler's List (1993)
The urine stain on your pants would signify that you're a single-shaker!รอยปัสสาวะบนกางเกง... ...แสดงว่าสะบัดครั้งเดียวก่อนเก็บ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Get a load of that stained-glass window.ของหน้าต่างกระจกสีที่ Pinocchio (1940)
And if he used the boy to get you, it would stain the aristocrat's honor.ถ้าเขาใช้เด็กเพื่อล่อเธอ มันจะเสียเกียรติราชสกุล Vampire Hunter D (1985)
I would as soon destroy a stained-glass window as an artist like yourself.เมื่อเร็วๆนี้ ข้าเพิ่งทำลายหน้าต่างโมเสก... ที่เป็นดั่งศิลปินเหมือนกับเจ้า The Princess Bride (1987)
And, well, I think it´s stained. Did it stain, Nick?ฉันว่ามันเลอะนะ คุณว่าเลอะมั้ย Nothing to Lose (1997)
No, it's to stain a slide.เปล่า ผมจะเอาไปแต้มแผ่นสไลด์น่ะ Pi (1998)
Akuma used the Dark Hadou and stained his hands with the blood of the old master, Goutetsu.อาคุม่า มีจิตสังหาร แถมมือของมันยังเปื้อนเลือดของ อาจารย์โกเท็ตสึ Street Fighter Alpha (1999)
At least we could die honorably, not as a stain on the face of History.อย่างน้อยก็ตายอย่างมีเกียรติ ไม่เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ The Pianist (2002)
Hurry and wipe it! You'll stain the desk!รีบ ๆ เช็ดซะ เดี๋ยวโต๊ะจะเปื้อน My Tutor Friend (2003)
Herr Direktor, I was just helping Lisiek to find something... to clean the stains from the Herr Kommandant's bathtub.ผอ.คะ ฉันกำลังช่วย... ลิเชียค หาอะไรไปขัดอ่างอาบน้ำผู้กอง Schindler's List (1993)
- l'm sorry, - lt's gonna stain, เดี้ยน ขอโทษ ล้างไม่ออกแน่เลย Shall We Dance (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stainedHis shirt was stained with sauce.
stainedMy hands are stained with paint.
stainedShe stained the wall beige.
stainedThe auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.
stainedThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรอะ(adj) stained, See also: dirty, foul, Syn. เปื้อน, สกปรก, เลอะ, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, เขรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฉันไม่อยากจะย่ำรองเท้าที่เปรอะเข้ามาในห้องที่เพิ่งทำความสะอาด, Thai Definition: เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เปรอะเปื้อน(adj) stained, See also: dirty, foul, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฆาตกรรีบล้างมือที่เปรอะเปื้อนเลือดหลังจากสังหารเหยื่อแล้ว, Thai Definition: ที่เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
ดำๆ ด่างๆ(adj) discolored, See also: stained, faded, spotted, dirty, Syn. กระดำกระด่าง, Example: ชุดผ้าดิบที่เขาใส่มีรอยคราบดำๆ ด่างๆ คล้ายชุดคนไข้ของโรงพยาบาล, Thai Definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
กระดำกระด่าง(adj) spotted, See also: stained, dirty, mottled, speckled, Syn. ดำๆ ด่างๆ, Example: กางเกงเขามีรอยเปื้อนกระดำกระด่าง, Thai Definition: ที่มีสีไม่เสมอกัน
กระจกหุง(n) stained glass, See also: coloured thin and quadrangular glass, Syn. กระจกสี, Example: อาคารนี้ใช้กระจกหุงทุกชั้น, Count Unit: บาน, Thai Definition: กระจกสีชนิดบาง ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีสีต่างๆ ใช้ประดับอาคารหรือครุภัณฑ์ เช่น พระแท่นบุษบก
ด่างพร้อย(adj) blemished, See also: stained, spotted, tarnished, tainted, not clean, covered with spots, Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, มัวหมอง, ไม่บริสุทธิ์, Ant. บริสุทธิ์, Example: พระรูปนี้ประพฤติพรหมจรรย์สม่ำเสมอรวมทั้งไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในแง่ใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald
เลอะ[loe] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul  FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[loethoe] (v) EN: be stained ; be soiled ; be dirty ; be filthy ; be blemished ; be spotted
เลอะเทอะเปรอะเปื้อน[loethoe proe peūoen] (v, exp) EN: be stained
เปื้อน[peūoen] (v) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered  FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché
เปื้อน[peūoen] (adj) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul  FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné
เปื้อนเลือด[peūoen leūat] (adj) EN: blood-stained ; stained with blood  FR: taché de sang ; souillé de sang
พร้อย[phrøi] (x) EN: spotted ; speckled ; stained ; freckled
เปรอะ[proe] (v) EN: foul ; dirty ; be stained with  FR: salir ; souiller ; polluer
เปรอะ[proe] (adj) EN: soiled ; untidy ; stained  FR: souillé ; pollué ; sale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stained

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stained

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fleckig; schmutzig { adj } | ganz fleckigstained | full of stains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
べそ[beso] (n) child's tear-stained face [Add to Longdo]
ガラス絵[ガラスえ, garasu e] (n) picture painted on glass; stained glass [Add to Longdo]
ステインドグラス[suteindogurasu] (n) stained glass [Add to Longdo]
ステンドグラス[sutendogurasu] (n) stained glass; (P) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
汚れた手[よごれたて;けがれたて, yogoretate ; kegaretate] (n) blood(-stained) hand; dirty hand [Add to Longdo]
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1, vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
汗染みる[あせじみる, asejimiru] (v1, vi) to be sweat-stained [Add to Longdo]
泣き顔[なきがお, nakigao] (n) tear-stained face; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top