ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amuse

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amuse-, *amuse*
Possible hiragana form: あむせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amuse(vt) ทำให้สนุกสนาน, See also: ทำให้ร่าเริง, Syn. entertain, Ant. bore
amuse(vt) ทำให้หัวเราะ, See also: ทำให้ขำ, Syn. make laugh
amused(adj) ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน
amused(adj) น่าขบขัน, Syn. entertained
amusement(n) กิจกรรมที่ให้ความบันเทิง, See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน, Syn. entertainment
amusement(n) ความขบขัน
amuse with(phrv) ทำให้เพลิดเพลินกับ, See also: ทำให้เพลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
amused(อะสมิวซ' ดฺ) adj. ซึ่งมีอารมณ์ขบขัน, ขบขัน, Syn. entertained
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ , นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน, ความอภิรมย์, สันทนาการ, ความขบขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amusement taxภาษีการบันเทิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amusement parksสวนสนุก [TU Subject Heading]
Amusementsมหรสพ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
amuse(v) occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion, Syn. disport, divert
amuse(v) make (somebody) laugh
amusement(n) a feeling of delight at being entertained

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Amuse

v. t. [ imp. & p. p. Amused p. pr. & vb. n. Amusing. ] [ F. amuser to make stay, to detain, to amuse, à (L. ad) + OF. muser. See Muse, v. ] 1. To occupy or engage the attention of; to lose in deep thought; to absorb; also, to distract; to bewilder. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Camillus set upon the Gauls when they were amused in receiving their gold. Holland. [ 1913 Webster ]

Being amused with grief, fear, and fright, he could not find the house. Fuller. [ 1913 Webster ]

2. To entertain or occupy in a pleasant manner; to stir with pleasing or mirthful emotions; to divert. [ 1913 Webster ]

A group of children amusing themselves with pushing stones from the top [ of the cliff ], and watching as they plunged into the lake. Gilpin. [ 1913 Webster ]

3. To keep in expectation; to beguile; to delude. [ 1913 Webster ]

He amused his followers with idle promises. Johnson. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To entertain; gratify; please; divert; beguile; deceive; occupy. -- To Amuse, Divert, Entertain. We are amused by that which occupies us lightly and pleasantly. We are entertained by that which brings our minds into agreeable contact with others, as conversation, or a book. We are diverted by that which turns off our thoughts to something of livelier interest, especially of a sportive nature, as a humorous story, or a laughable incident. [ 1913 Webster ]

Whatever amuses serves to kill time, to lull the faculties, and to banish reflection. Whatever entertains usually awakens the understanding or gratifies the fancy. Whatever diverts is lively in its nature, and sometimes tumultuous in its effects. Crabb. [ 1913 Webster ]

Amuse

v. i. To muse; to mediate. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Amused

a. 1. Diverted. [ 1913 Webster ]

2. Expressing amusement; as, an amused look. [ 1913 Webster ]

Amusement

n. [ Cf. F. amusement. ] 1. Deep thought; muse. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Here I . . . fell into a strong and deep amusement, revolving in my mind, with great perplexity, the amazing change of our affairs. Fleetwood. [ 1913 Webster ]

2. The state of being amused; pleasurable excitement; that which amuses; diversion. [ 1913 Webster ]

His favorite amusements were architecture and gardening. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Diversion; entertainment; recreation; relaxation; pastime; sport. [ 1913 Webster ]

Amuser

n. One who amuses. [ 1913 Webster ]

Amusette

‖n. [ F. ] A light field cannon, or stocked gun mounted on a swivel. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might be dumb for anything you say to amuse me.เธออาจจะบื้อจริงๆนะ เพราะ ไม่เห็นเธอพูดให้ฉันพอใจ Wuthering Heights (1992)
At least allow me to amuse myself a little in the same style.อย่างน้อยก็ขอให้ฉัน หาความสุขเล็กน้อยกับตัวเอง ด้วยวิธีเดียวกันนี้เถิด Wuthering Heights (1992)
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว Rebecca (1940)
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ Rebecca (1940)
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก Rebecca (1940)
She had a right to amuse herself, didn't she?ท่านมีสิทธิ์ที่จะรักสนุกบ้างไม่ใช่หรือ Rebecca (1940)
It keeps the lads amused.มันทำให้นักเตะในทีมขบขัน How I Won the War (1967)
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า Return to Oz (1985)
Funny like a clown? I amuse you?ตลกเหมือนตัวโจ๊ก ทำนายขำ? Goodfellas (1990)
I make you laugh? I'm here to fucking amuse you?ฉันทำนายหัวเราะ มาเพื่อเล่นมุขให้นายดูเหรอ? Goodfellas (1990)
She works in Seoul Land Amusement Park.เธอทำงานในสวนสนุก Christmas in August (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amuseBig cities have lots of amusements.
amuseFour boy amused themselves playing cards.
amuseHe amused himself by a detective story after supper.
amuseHe amused himself by reading a detective story.
amuseHe amused the children by showing them some magic.
amuseHe amused the children by singing.
amuseHe amused the children with the story.
amuseHe amused us with funny story.
amuseHe had time to lose himself in his amusement.
amuseHe had time to lose himself in his favorite amusement.
amuseHe plays the piano for his own amusement.
amuseHer anecdotes amuse us all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนเด็กเล่น(n) amusement park
มหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai Definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สนุกสนาน(v) amuse, See also: be enjoyable, keep pleasantly, Syn. สนุก, รื้นเริง, ครึกครื้น, เบิกบาน, Ant. โศก, โศกเศร้า, เศร้า
เรื่องบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count Unit: เรื่อง
สาระบันเทิง(n) entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ(n) entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count Unit: ประเภท, ชนิด, Thai Definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความรื่นเริง(n) merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
ขำ(v) laugh, See also: amuse, giggle, snicker, snigger, titter, Syn. ตลก, ขบขัน, หัวเราะ, ขำขัน, Example: เธอจะขำอะไรมากมายขนาดนั้น ลดเสียงหัวเราะลงมาบ้าง, Thai Definition: ชวนให้ขบขันนึกอยากหัวเราะขึ้นมา
สวนสนุก(n) amusement park, Example: ครอบครัวของฉันจะไปเที่ยวสวนสนุกในวันอาทิตย์, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่หรือสวนพักผ่อนที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ประกอบ
น่าขัน(v) amuse, See also: entertain, make laugh, Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก, Ant. น่าเศร้า, Example: ท่าทางเงอะงะของลุงแช่มน่าขันที่สุด, Thai Definition: ทำให้รู้สึกอยากหัวเราะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเรียกน้ำย่อย[āhān rīek nāmyøi] (n, exp) EN: appetizer  FR: amuse-gueule [ m inv. ]
แบบขำ ๆ[baēp kham-kham] (n, exp) EN: jokingly  FR: avec humour ; par amusement
บันเทิง[banthoēng] (n) EN: amusement ; entertainment ; recreation  FR: distraction [ f ]
บันเทิง[banthoēng] (v) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy  FR: distraire ; divertir ; égayer
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
การรื่นเริง[kān reūnroēng] (n) FR: amusement [ m ]
ขำ[kham] (v) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter  FR: rire ; s'amuser
ขบขัน[khopkhan] (v) EN: be amused at ; laugh ; be funny  FR: être amusant
ความบันเทิง[khwām banthoēng] (n) EN: entertainment ; amusement  FR: distraction [ f ]
ความขบขัน[khwām khopkhan] (n) EN: amusement ; humour ; fun  FR: amusement [ m ] ; plaisir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
amuse
amused
amuses
amusement
amusements
amusements'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amuse
amused
amuses
amusement
amusements

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, / ] amuse #11,313 [Add to Longdo]
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ,  ] amusement; pastime; diversion #21,601 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] amusement #27,258 [Add to Longdo]
使娱乐[shǐ yú lè, ㄕˇ ㄩˊ ㄌㄜˋ, 使   / 使  ] amuse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na, n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) #562 [Add to Longdo]
娯楽[ごらく, goraku] (n, vs, adj-no) pleasure; amusement; (P) #9,418 [Add to Longdo]
アミューズメント[amyu-zumento] (n) amusement; (P) #14,000 [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u, vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u, vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
アミューズ[amyu-zu] (vs) to amuse [Add to Longdo]
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park [Add to Longdo]
アミューズメントセンター[amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top