ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spine

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spine-, *spine*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spine(n) กระดูกสันหลัง, Syn. backbone, vertebral column
spine(n) สันหนังสือ
spine(n) หนาม, Syn. prickle, thorn
spinel(n) แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4
spinet(n) พิณ
spinelle(n) แร่ไร้สี สัญลักษณ์ทางเคมี MgAIO4
spineless(adj) ซึ่งไม่มีกระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spine(สไพน์) n. ลำกระดูกสันหลัง, กระดูกสันหลัง, ส่วนที่คล้ายกระดูกสันหลัง, หนาม, หนามกระดอง, สิ่งที่แหลม, ความแข็งแกร่งของจิตใจ, ความแน่วแน่, สัน, แง่ง, สันหนังสือ., See also: spined adj., Syn. spinal column, ridge
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง, ไร้ความเข้มแข็ง, ไม่มีหนาม, อ่อนแอ, เหลาะแหละ, ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute, passive
spinet(สพิน'นิท) n. เปียโนตั้งตรงขนาดเล็ก, จ้องหน่อง, เครื่องออร์แกนขนาดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
spine(n) หนาม, กระดูกสันหลัง, ความแข็งขัน, สัน, แง่ง
spinet(n) จ้องหน่อง, พิณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spine๑. ลำกระดูกสันหลัง [ มีความหมายเหมือนกับ column, spinal; column, vertebral; rachis; vertebrarium ]๒. เงี่ยงกระดูก, หนาม, ยอดแหลม, จะงอย๓. เงี่ยงกระดูกสันหลัง๔. ไขสันหลัง, สันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spineเงี่ยงกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
spine, acromioscapularปุ่มกระดูกสะบัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine, cleft; spina bifidaกระดูกสันหลังโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine, mental; apophysis, genial; spina mentalisเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine, vertebralเงี่ยงกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spine; thornหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinelสปิเนล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spinescent; spicularเป็นหนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spineสันหนังสือ, Example: ส่วนกลางระหว่างปกหน้ากับปกหลัง สำหรับช่วยยึดปกไว้ มักจะมี ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และชื่อสำนักพิมพ์ เป็นส่วนที่ห้องสมุดไว้เขียนเลขเรียกหนังสือ <p> <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110314-Spine1.JPG" width="640" height="200" alt="Spine1"> ภาพสันหนังสือที่ยึดปกหน้าและปกหลัง <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110314-Spine2.JPG" width="640" height="200" alt="Spine2"> ภาพสันหนังสือ (ที่มีสันหนา) มักจะมีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Spineกระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Spinelสปิเนล, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย ชนิดสีดำที่เรียกนิลตะโก พบที่จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี และตราด สีแดงที่เป็นทับทิมสปิเนลได้พบที่เชียงราย ประโยชน์ - ชนิดที่มีเนื้อใสสะอาดและสีจัดสม่ำเสมอ จัดเป็นรัตนชาติโดยเฉพาะสีแดงคล้ายทับทิมมากจนเรียกทับทิมสปิเนล [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
spinetเปียโนเล็ก, ออร์แกนเล็ก, ฮาร์ปซิคอร์ดเล็กที่มีแถวก้านดีดแถวเดียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And pickled spines of porcupines and then a great, big roastและหนามเม่นดอง แล้วจะดีกว่านั้นเมื่อย่าง James and the Giant Peach (1996)
I could've rented myself out to somebody with a spine if I'd known you'd go belly-up on me at the last fucking gasp.I could've rented myself somebody with a spine- -if I'd known you'd go belly-up on me at the last fuckin' gasp. Gattaca (1997)
They just pop your spine with a little hydro-gun.พวกเขายึดกระดูกสันหลัง ด้วยปืนไฮโดร-กันกระบอกจิ๋ว eXistenZ (1999)
Regina's spine healed, and her physical therapist taught her to channel all her rage into sports.กระดูกสันหลังของเรจิน่าหายดี และนักกายภาพบำบัด สอนเธอให้ระบายอารมณ์อันเดือดดาลลงไปที่กีฬา Mean Girls (2004)
Shredded the base of the spine where all the nerves come together.มันเป็นถุงที่ฐานกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมเส้นประสาท Pilot: Part 1 (2004)
First we're going to apply halo, which uses weights and traction to pull your spine back into place.ตอนแรก เราจะติดฮาโล ซึ่งจะใช้น้ำหนักถ่วง และดึงสันหลังให้กลับเข้าที่ The Heart of the Matter (2007)
We stretch your upper body using weights until the tension pops the spine into position.เราจะยึดร่างกายส่วนบนของคุณโดยใช้น้ำหนักถ่วง จนกว่าแรงตึงจะดึงให้กระดูกสันหลังเข้าที่ The Heart of the Matter (2007)
Gotta curve your spine forward, elongate.Gotta curve your spine forward, elongate. Bad News Blair (2007)
I was gonna fire whoever stuck around.But since everyone stuck around... 28% curvature of the spine has caused reduced lung capacity, and has reduced bone mineral density.ผมจะไลใครก็ตามที่ยังติดอยู่แถวนี้ แต่เพราะทุกคนยังอยู่ที่นี่.. กระดูกสันหลังที่โค้ง 28 % ทำให้ความจุของปอดลดลง และความหนาแน่นกระดูกก็ลดลง 97 Seconds (2007)
Her spine is broken in three places.กระดูกสันหลังลูกหักสามที่ Chapter Eight 'Villains' (2008)
Given the stress of the past five months, his spine may have actually shrunk;ความเครียดที่เด็กได้รับตลอดห้าเดือนที่ผ่านมา อาจมีผลให้กระดูกสันหลังของเขาเกิดการหดตัว Changeling (2008)
No, I'm so fine, I mean, you know, it's all indented into me and, you know, if I took it off, I wouldn't even know what would possibly happen... and my spine could be like a noodle.ไม่อ่ะ ไม่เป็นไร ฉันหมายถึงว่า คือ มันเป็นส่วนหนึ่งกับตัวฉันไปละ แล้วก็ ถ้าฉันเอามันออก ฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันมั้ง... . The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spineA shiver ran down my spine.
spineOne more thing. If you try anything on Mayu I'll break your spine.
spineThe sight made a chill run down my spine.
spineThe sight sent chills of delight up my spine.
spineWhen I heard the news on the radio, a chill ran down my spine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงี่ยงปลา(n) spine of fish-fin, See also: fish-tail, Example: สารมีพิษเหล่านี้โดยมากจะอยู่ใกล้กับโคนก้านครีบแข็งหรือเงี่ยง, Count Unit: เงี่ยง, Thai Definition: กระดูกปลายแหลมของปลาบางอย่าง เช่น ปลากระเบนมีเงี่ยงที่โคนหาง หรือปลาดุกมีเงี่ยงที่ข้างหู
สันหนังสือ(n) spine, Syn. สันปก, สัน, Example: เขาเขียนชื่อหนังสือย่อๆ ไว้ที่สันหนังสือ เพื่อความสะดวกในการหาโดยไม่ต้องรื้อออกมา, Count Unit: สัน, Thai Definition: ส่วนที่เป็นแนวยาวบริเวณด้านข้างที่ยึดปกกับเนื้อหาของหนังสือไว้
สันหลัง(n) spine, See also: backbone, Syn. กระดูกสันหลัง, Example: เขาโดนไฟลวกบริเวณสันหลังเป็นแผลยาวเหวอะหวะ, Thai Definition: ส่วนของร่างกายด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกเป็นแนวนูนลงมาตลอดหลัง
กระดูกสันหลัง(n) backbone, See also: spine, vertebral column, spinal column, Example: การนวดจากต้นคอลงมาถึงบั้นเอวช่วยให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณกระดูกสันหลังดีขึ้น, Thai Definition: กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อๆ ต่อกันเป็นแนวตั้งแต่บริเวณคอจนถึงบริเวณด้านหลังของทวารหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะงอยบ่า[ja-ngøi bā] (n, exp) EN: spine of scapula
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
กระเบนเหน็บ[krabēnnep] (n, exp) EN: sacral vertebra ; lumbar portion of the spine
กระดูกสันหลัง[kradūk sanlang] (n) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [ pl ]  FR: épine dorsale [ f ] ; colonne vertébrale [ f ] ; vertèbres [ fpl ]
หนาม[nām] (n) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting  FR: épine [ f ] ; picot [ m ]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[nok aen lek hāng nām taphōk khāo] (n, exp) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail  FR: Martinet leucopyge [ m ]
พลอยสีแดง[phløi sī daēng] (n, exp) EN: red spinel  FR: spinelle rouge [ f ]
พลอยสีดำ[phløi sī dam] (n, exp) EN: black spinel  FR: spinelle noire [ f ]
พลอยสีขาบ[phløi sī khāp] (n, exp) EN: black spinel
ปวกเปียก[puakpīek] (adj) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless  FR: mou ; amorphe ; faible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
spine
spines
spinella
spinelli
spinello
spineless

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spine
spines
spinet
spinets
spineless

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] spine #9,207 [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, ] spine; back; ridge #15,976 [Add to Longdo]
背骨[bèi gǔ, ㄅㄟˋ ㄍㄨˇ,  ] spine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spinett { n } [ mus. ] | Spinette { pl }spinet | spinets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
背(P);脊[せい, sei] (n) (1) back; spine; (2) reverse; rear side; (3) height; (4) ridge (of a mountain); (P) #5,604 [Add to Longdo]
棘(P);刺[とげ, toge] (n) thorn; splinter; spine; biting words; (P) #12,158 [Add to Longdo]
ぴしっ[pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
キビレボウズハギ[kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn [Add to Longdo]
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spine \Spine\, n. [L. spina thorn, the spine; akin to spica a
   point: cf. OF. espine, F. ['e]pine. Cf. {Spike}, {Spinet} a
   musical instrument, {Spinny}.]
   1. (Bot.) A sharp appendage to any of a plant; a thorn.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) A rigid and sharp projection upon any part of an
      animal.
    (b) One of the rigid and undivided fin rays of a fish.
      [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) The backbone, or spinal column, of an animal; --
    so called from the projecting processes upon the
    vertebrae.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything resembling the spine or backbone; a ridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spine
   n 1: the series of vertebrae forming the axis of the skeleton
      and protecting the spinal cord; "the fall broke his back"
      [syn: {spinal column}, {vertebral column}, {spine},
      {backbone}, {back}, {rachis}]
   2: any sharply pointed projection [syn: {spur}, {spine},
     {acantha}]
   3: a small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or
     leaf [syn: {spine}, {thorn}, {prickle}, {pricker}, {sticker},
     {spikelet}]
   4: the part of a book's cover that encloses the inner side of
     the book's pages and that faces outward when the book is
     shelved; "the title and author were printed on the spine of
     the book" [syn: {spine}, {backbone}]
   5: a sharp rigid animal process or appendage; as a porcupine
     quill or a ridge on a bone or a ray of a fish fin

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top