ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heckler

HH EH1 K L ER0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heckler-, *heckler*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heckler and Koch G36.Heckler กับ Koch G36 Episode #2.5 (2008)
To be some vocal adrenaline hecklers there, too.พวกโวคัล อาดรีนาลีนมาป่วนด้วยแน่ A Night of Neglect (2011)
I think I may know a way to shut those hecklers upฉันรู้วิธี จัดการพวกมันแล้ว A Night of Neglect (2011)
To tell you guys what great hecklers you are.เพื่อมาบอกพวกเธอว่า พวกเธอเป็นนักขัดจังหวะที่ดีมากนะ A Night of Neglect (2011)
For helping out with the benefit and the hecklers and...ที่คุณคอยช่วยเหลือเรื่องชมรม กับเรื่องพวกเด็กเกเร แล้ว... A Night of Neglect (2011)
That heckler can be heard on several of the tapes.ยังได้ยินเสียงตัวป่วนอีกหลายครั้งในเทปนั่น The But in the Joke (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
HECKLER HH EH1 K L ER0
HECKLERS HH EH1 K L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heckler (n) hˈɛklər (h e1 k l @ r)
hecklers (n) hˈɛkləz (h e1 k l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenrufer {m} | Zwischenrufer {pl}heckler | hecklers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  heckler
      n 1: someone who tries to embarrass you with gibes and questions
           and objections [syn: {heckler}, {badgerer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top