ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barb

B AA1 R B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barb-, *barb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barb(n) เงี่ยงปลา, See also: หนามเบ็ด, ลวดหนาม, หนวด, เงี่ยง, Syn. arrow, thorn, spike
barb(vt) ติดสิ่งมีคม, See also: ติดหนาม
barbed(adj) (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก, See also: ตะขอหรือลูกศร ที่มีลวดโค้งออก, Syn. spiked, hooked, Ant. blunt
barber(n) ช่างตัดผม, Syn. hairdresser
barbie(n) บาร์บีคิว, See also: การย่างอาหารใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, Syn. barbecue
barbell(n) ด้ามโลหะยาวที่มีแท่งน้ำหนักที่ปลายทั้ง2ข้าง
barbaric(adj) ป่าเถื่อน, See also: ป่าเถื่อน, ไม่มีวัฒนธรรม, Syn. uncivilized, Ant. civilized
barbecue(n) การย่างอาหารโดยใช้เหล็กเสียบเนื้อสัตว์, See also: บาร์บีคิว, Syn. barbeque, barbie
barbecue(n) เนื้อย่าง, See also: หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว
barbecue(vt) ย่างเนื้อ, See also: หัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barb(บาร์บ) n. เงี่ยง, ขวากหนาม, ส่วนแหลม vt. ติดตั้งส่วนที่เป็นหนาม
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj., n. (คน) เถื่อน, หยาบคาย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน, อนารยะ, ป่าเถื่อน, ทารุณ, หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย, การกระทำที่โหดร้าย, ความทารุณ, ความหยาบ, Syn. savagery
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน, หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว, ตะแกรงย่าง, เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) , ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
barbell(บาร์'เบล) n. เครื่องยกน้ำหนักที่มีจานน้ำหนักทั้งสองข้างคานเหล็ก
barber(บาร์'เบอร์) { barbered, barbering, barbers } n. ช่างตัดผม, ช่างโกนหนวดเครา, กัลบก, คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
barber's shopn. ร้านตัดผม
barbershopn. ร้านตัดผม
lineated barbetn. นกโพระดก

English-Thai: Nontri Dictionary
barb(n) เงี่ยง, เหล็กปลายแหลม, ลวดหนาม, ขวากหนาม
barb(vt) ติดเหล็กแหลม
barbarian(n) คนป่า, คนเถื่อน, อนารยชน
barbaric(adj) เถื่อน, ป่าเถื่อน, ทารุณ
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
barbarity(n) ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน, โหดร้าย, ดุร้าย, ทารุณ
barbecue(n) เนื้อย่าง
barber(vt) ตัดผม, โกนหนวด
rhubarb(n) ผักชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barbขนรูปตะขอ, หนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbarian artศิลปะอนารยชน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barbateมีขนแผง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbed drainage patternแบบรูปทางน้ำย้อนแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barbellateมีขนบางรูปตะขอ, มีหนามบางรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbellulateมีขนละเอียดรูปตะขอ, มีหนามละเอียดรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Barbizon schoolสกุลศิลปะบาร์บิซง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
barbotineการแต่งลายนูนดินเหลว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]
Barbersช่างตัดผม [TU Subject Heading]
Barbie dollsตุ๊กตาบาร์บี้ [TU Subject Heading]
Barbitalบาร์บิทาล, บาร์บิตอล [การแพทย์]
Barbiturate Poisoningพิษจากบาร์บิทุเรต [การแพทย์]
Barbituratesบาร์บิตุเรต;ยานอนหลับ;ยาสลบ;บาร์บิจูเรท;บาบิทูเรต;บาร์บิทูเรท;สารพวกบาร์บิทูเรทส์;บาร์บิทูเรต;บาร์บิทูเรท;บาร์บิตุเรต, ยา [การแพทย์]
Barbiturates, Long-Actingยาบาร์บิทุเรตพวกออกฤทธิ์นาน, บาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ยาว [การแพทย์]
Barbiturates, Moderatelyบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์ปานกลาง [การแพทย์]
Barbiturates, Short-Actingบาร์บิทูเรตที่ออกฤทธิ์สั้น [การแพทย์]
Barbituric Acidกรดบาร์บิทูริก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a barber, but a barb stylist.ไม่ใช่ช่างตัดผม ศิลปินออกแบบทรงผม Punchline (1988)
Post-ejaculation, the barbs at the tip of the penis retract.หลังจากเสร็จกิจ จ.เจี๊ยว ก็หดกลับครับ The Love Guru (2008)
Exposed to the sardonic barb of my cousin sanjay.ถูกเหน็บแหนมจากซานเจย์ ญาติของฉันเอง The Pirate Solution (2009)
'Cause there was one thing I would never do, and I'm sure Barb is a champion at it.เพราะเป็นสิ่งเดียวที่แม่ไม่เคยทำ และแม่มั่นใจว่า บาร์บ เป็นบรมครูเกี่ยวกับเรื่องนี้ Bridesmaids (2011)
If you turned some of those barbs into roses.ถ้าเธอเปลี่ยนหนามให้กลายเป็นดอกกุหลาบ A Night of Neglect (2011)
Oh, it's the, uh, the Barb from a slasher tail.มันเป็นหางของตัวสเลสเชอร์ Genesis: Part 1 (2011)
Our perfect attendance award recipient Barb Heckie.นร.ที่ได้รับรางวัลเข้าเรียนทุกวัน บาร์บ เฮคกี้ Back to Summer (2011)
- We love you, Barb Heckie.- เรารักเธอ บาร์บ เฮคกี้ Back to Summer (2011)
Nah. Barb is a...เปล่าครับ บาร์บเป็น... The Bump in the Road (2012)
Barb was an extreme couponer.บาร์บเป็นนักเก็บคูปองสุดขั้ว The Bump in the Road (2012)
Barb would head out with a pile of coupons.บาร์บจะออกไป กับคูปองเป็นกอง The Bump in the Road (2012)
Uh, Barb got great product for great value, and I got reimbursed by the manufacturers.บาร์บได้ของดีราคาถูกไป และผมได้เงินคืนจากผู้ผลิต The Bump in the Road (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barbA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
barbBarbara's success is beyond question.
barbGo to the barber.
barbGo to the barber's to have your hair cut.
barbHe seldom, if ever, goes to the barber's.
barbHow about holding a barbecue party next Sunday?
barbHow did Barbara do on her driver's test yesterday?
barbI go to the barber's once a month.
barbI had my hair cut at a barber's shop.
barbI had my hair cut at the barber's.
barbI had my hair cut at the barber shop yesterday.
barbI have been to the barber's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างตัดผม(n) hairdresser, See also: barber
ช่างตัดผม(n) barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม
ช่างทำผม(n) hairdresser, See also: barber, Syn. ช่างตัดผม, Example: ช่างทำผมคนนี้มีลูกค้าประจำเยอะ, Count Unit: คน
ร้านตัดผม(n) barber's, See also: barbershop, Example: เขาชวนให้ผมพาไปร้านตัดผมที่มีคุณภาพที่สุดในละแวกนี้, Count Unit: ร้าน
เงี่ยง(n) barb, See also: hook, Example: คุณควรรู้จักการทำฉมวกติดเงี่ยงไว้ตอนปลายเพื่อช่วยมิให้ปลายหลุดไป, Count Unit: เงี่ยง, Thai Definition: แง่ของสิ่งของบางอย่าง มีรูปหยักตอนปลายเช่นเบ็ดหรือลูกศร
ป่าเถื่อน(adj) barbarous, See also: savage, uncivilized, brutal, Example: พวกนี้ไม่ใช่แขกขาวเหมือนก่อนอีกแล้ว กลายเป็นนักก่อการร้ายเหี้ยมโหดป่าเถื่อน, Thai Definition: โหดร้ายอย่างผู้ไร้อารยธรรม, ไม่เจริญ
มิลักขะ(n) barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ(n) barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count Unit: คน, Thai Definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
ลวดหนาม(n) barbed wire, See also: barbwire, Example: โรงงานนรกแห่งนี้ได้สร้างกำแพงปูนซีเมนต์สูงท่วมหัว และตรึงส่วนบนขอบรั้วด้วยลวดหนามที่แหลมคม เพื่อป้องกันการหลบหนีของคนงาน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ลวดที่ขมวดเป็นปมเป็นระยะๆ แต่ละปมมีปลายแหลมคม ใช้ทำรั้วหรือเครื่องกีดขวาง
หมูหัน(n) barbecued suckling-pig, Example: ตามปกติเขาก็ไม่ยอมกินหมูหันอยู่แล้วเพราะสงสารหมูตัวเล็กๆ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ลูกหมูย่างทั้งตัว โดยวิธีหันตัวหมูไปรอบตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์บี้[Bābī] (tm) EN: Barbie  FR: Barbie
บ้าย[bāi] (v) EN: smear ; daub  FR: barbouiller ; souiller
เบ็ด[bet] (n) EN: fishhook ; hook ; barbed hook  FR: hameçon [ m ]
ชโลม[chalōm] (v) EN: anoint ; bathe ; besmear  FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ช่างตัดผม[chang tat phom] (n) EN: hairdresser ; barber  FR: coiffeur [ m ] ; coiffeuse [ f ] ; barbier [ m ] (vx) ; friseur [ m ] (r.)
ช่างทำผม[chang tham phom] (n) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist  FR: coiffeur [ m ]
ช่อมาลี[chǿmālī] (n) EN: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.   FR: Osmanthus ; Parameria barbata Schum.
เก้าอี้ตัดผม[kao-ī tat phom] (n, exp) EN: barber's chair
คนดง[khondong] (n) EN: barbarian
เครา[khrao] (n) EN: beard  FR: barbe [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BARB B AA1 R B
BARBE B AA1 R B
BARBO B AA1 R B OW0
BARBS B AA1 R B Z
BARBA B AA1 R B AH0
BARBY B AA1 R B IY0
BARBED B AA1 R B D
BARB'S B AA1 R B Z
BARBEE B AA1 R B IY1
BARBER B AA1 R B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barb (n) bˈaːb (b aa1 b)
barbs (n) bˈaːbz (b aa1 b z)
barbed (j) bˈaːbd (b aa1 b d)
barbel (n) bˈaːbl (b aa1 b l)
barber (n) bˈaːbər (b aa1 b @ r)
Barbara (n) bˈaːbrə (b aa1 b r @)
barbels (n) bˈaːblz (b aa1 b l z)
barbers (n) bˈaːbəz (b aa1 b @ z)
Barbados (n) bˈaːbˈɛɪdəs (b aa1 b ei1 d @ s)
barbaric (j) bˈaːbˈærɪk (b aa1 b a1 r i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
烧烤[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, / ] barbecue; roast, #8,388 [Add to Longdo]
野蛮[yě mán, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ, / ] barbarous; uncivilized, #11,448 [Add to Longdo]
烤肉[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, ] barbecue (lit. roast meat), #13,074 [Add to Longdo]
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] barber's shop; hairdresser's, #23,159 [Add to Longdo]
理发师[lǐ fà shī, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕ, / ] barber, #24,772 [Add to Longdo]
巴比妥[bā bǐ tuǒ, ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ, ] barbitone; barbital, #44,274 [Add to Longdo]
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] barbell (for weight-lifting); dumbell, #50,733 [Add to Longdo]
毛刺[máo cì, ㄇㄠˊ ㄘˋ, ] barb; whiskers, #54,018 [Add to Longdo]
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, ] barb; barbed tip (e.g. of fishhook), #59,038 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbar { m }; Barbarin { f } | Barbaren { pl }barbarian | barbarians [Add to Longdo]
Barbarei { f }; Unmenschlichkeit { f }barbarity [Add to Longdo]
Barbarei { f }; Barberismus { m }barbarism [Add to Longdo]
Barbesitzer { m }; Kneipenwirt { m }barkeeper [Add to Longdo]
Barbestand { m }cash reserve; cash in hand [Add to Longdo]
Barbier { m }barber [Add to Longdo]
Barbitursäurepräparat { n } | Barbitursäurepräparate { pl }barbiturate | barbiturates [Add to Longdo]
Barbotine { f }barbotine [Add to Longdo]
Widerhaken { m } | Widerhaken { pl } | mit Widerhakenbarb | barbs | barbed [Add to Longdo]
barbarischbarbarian [Add to Longdo]
barbarisch { adv }barbarianly [Add to Longdo]
barbarischbarbaric [Add to Longdo]
barbarischbarbarous [Add to Longdo]
barbarisch { adv }barbarously [Add to Longdo]
barbarisch { adv }barbarically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマードプレコ[a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
インドヒメジ[indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]
オオスジヒメジ[oosujihimeji] (n) dash-and-dot goatfish (Parupeneus barberinus) [Add to Longdo]
ココノホシギンザメ[kokonohoshiginzame] (n) Hydrolagus barbouri (species of cartilaginous fish found in the Sea of Japan and East China Sea) [Add to Longdo]
シュラスコ[shurasuko] (n) Brazilian barbecue (por [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
バーバー[ba-ba-] (n) barber; (P) [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
バーバリズム[ba-barizumu] (n) barbarism [Add to Longdo]
バーベキュー[ba-bekyu-] (n) barbecue; BBQ; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばん, ban] BARBARISCH [Add to Longdo]
蛮人[ばんじん, banjin] Barbar [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]
蛮風[ばんぷう, banpuu] Barbarei, barbarische_Sitten [Add to Longdo]
野蛮人[やばんじん, yabanjin] Barbar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kingfish \King"fish`\ (k[i^]ng"f[i^]sh`), n. (Zool.)
   (a) An American marine food fish of the genus {Menticirrus},
     especially {Menticirrus saxatilis}, or {Menticirrus
     nebulosos}, of the Atlantic coast; -- called also
     {whiting}, {surf whiting}, and {barb}.
   (b) The opah.
   (c) The common cero; also, the spotted cero. See {Cero}.
   (d) The queenfish.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barb \Barb\, v. t. [imp. & p. p. {Barbed} (b[aum]rbd); p. pr. &
   vb. n. {Barbing}.]
   1. To shave or dress the beard of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To clip; to mow. [Obs.] --Marston.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with barbs, or with that which will hold or
    hurt like barbs, as an arrow, fishhook, spear, etc.
    [1913 Webster]
 
       But rattling storm of arrows barbed with fire.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barb \Barb\ (b[aum]rb), n. [F. barbe, fr. L. barba beard. See
   {Beard}, n.]
   1. Beard, or that which resembles it, or grows in the place
    of it.
    [1913 Webster]
 
       The barbel, so called by reason of his barbs, or
       wattles in his mouth.         --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. A muffler, worn by nuns and mourners. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Paps, or little projections, of the mucous membrane,
    which mark the opening of the submaxillary glands under
    the tongue in horses and cattle. The name is mostly
    applied when the barbs are inflamed and swollen. [Written
    also {barbel} and {barble}.]
    [1913 Webster]
 
   4. The point that stands backward in an arrow, fishhook,
    etc., to prevent it from being easily extracted. Hence:
    Anything which stands out with a sharp point obliquely or
    crosswise to something else. "Having two barbs or points."
    --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   5. A bit for a horse. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) One of the side branches of a feather, which
    collectively constitute the vane. See {Feather}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) A southern name for the kingfishes of the eastern
    and southeastern coasts of the United States; -- also
    improperly called {whiting}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bot.) A hair or bristle ending in a double hook.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barb \Barb\, n. [F. barbe, fr. Barbarie.]
   1. The Barbary horse, a superior breed introduced from
    Barbary into Spain by the Moors.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A blackish or dun variety of the pigeon,
    originally brought from Barbary.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barb \Barb\, n. [Corrupted fr. bard.]
   Armor for a horse. Same as 2d {Bard}, n., 1.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barb
   n 1: an aggressive remark directed at a person like a missile
      and intended to have a telling effect; "his parting shot
      was `drop dead'"; "she threw shafts of sarcasm"; "she takes
      a dig at me every chance she gets" [syn: {shot}, {shaft},
      {slam}, {dig}, {barb}, {jibe}, {gibe}]
   2: the pointed part of barbed wire
   3: a subsidiary point facing opposite from the main point that
     makes an arrowhead or spear hard to remove
   4: one of the parallel filaments projecting from the main shaft
     of a feather
   v 1: provide with barbs; "barbed wire"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top